Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, August 5, 2022 – Ân Điển Đầy Đủ Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, August 5, 2022
Ân Điển Đầy Đủ Của Chúa

“Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.”
2 Cô-rinh-tô 12:9

Sứ-đồ Phao-lô là người được Chúa ban cho nhiều ân tứ và sự hiện thấy đặc biệt (2 Cô-rinh-tô 12:1-4) mà rất dễ để ông tự hào trở thành kiêu ngạo. Phao-lô viết: “e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng.” (2 Cô-rinh-tô 12:7). Chúa đã cho Phao-lô bị “một cái giằm xóc vào thịt ông” làm cho ông “đừng kiêu ngạo” (câu 7b). Ông cầu nguyện xin Chúa lấy cái “giằm xóc” ra khỏi da thịt ông, nhưng câu trả lời ông nhận được từ Chúa khác với câu trả lời mà ông mong đợi. Phao-lô cảm tạ Chúa vì ân điển của Ngài đầy đủ cho ông: “Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.” (2 Cô-rinh-tô 12:9). Chúng ta không biết chính xác bản chất cái “giằm xóc” trong thân thể của Phao-lô, nhưng chúng ta biết chắc Đức Chúa Trời cho phép điều này xảy ra để Phao-lô vui mừng khoe sự yếu đuối của mình. Không những Phao-lô chỉ bị một “giằm xóc” trong thân thể nhưng ông đã kinh nghiệm sức mạnh từ Chúa trong mọi tình huống. Phao-lô viết tiếp theo: “Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ.” (2 Cô-rinh-tô 12:10).

Bạn có kinh nghiệm ân-điển của Chúa đầy đủ trong sự yếu đuối của mình không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Đức Chúa Trời vì ân điển Ngài đầy đủ cho mọi nhu cầu của con. Xin Chúa giúp con nhận ra và vui mừng khi biết rằng quyền năng và sức mạnh của Chúa trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu August 5: Xin đọc Ê-sai 22-26
Thứ Bảy August 6: Xin đọc Ê-sai 27-31
Chúa Nhật August 7: Xin đọc Ê-sai 32-37

 314 total views,  2 views today