Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, August 4, 2022 – Ở Trong Sự Hiện Diện Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, August 4, 2022
Ở Trong Sự Hiện Diện Của Chúa

“Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi!”
Dân-Số Ký 6:25

Món quà quý báu mà Đức Chúa Trời tiếp tục ban cho con cái Ngài là sự hiện diện của Ngài. Môi-se viết một lời cầu nguyện tuyệt đẹp và tràn đầy hy vọng trong Dân-Số Ký 6:25: “Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi!”. Thật phước hạnh khi được mặt Đức Chúa Trời chiếu sáng trên chúng ta và sự bình an đến từ sự nhân từ của Ngài. Không có gì tốt hơn trong cuộc sống so với việc gặp gỡ Đức Chúa Trời bởi vì chỉ có sự hiện diện của Ngài chúng ta mới thực sự được thỏa lòng. Kinh thánh cho biết lẽ thật này trong Thi thiên 84: “Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn một ngàn ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi, Hơn là ở trong trại kẻ dữ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên; Đức Giê-hô-va sẽ ban ơn-điển và vinh hiển; Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài!” (Thi Thiên 84:10-12). Khi Chúa Giê-xu chịu chết, Ngài đã mở một con đường duy nhất cho chúng ta bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người; Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người.” (1 Ti-mô-thê 2:5-6).

Cuộc đời của bạn có liên tục ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu đã chết thay thế cho con để con có thể bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Xin mặt Đức Chúa Trời luôn chiếu sáng trên con và sự bình an từ sự nhân từ của Ngài luôn chiếm ngự lòng con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-sai 15-21

 310 total views,  3 views today