Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 19, 2021 – Điều Răn Thứ Mười

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, February 19, 2021

Điều Răn Thứ Mười

“Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:17

Điều Răn Thứ Mười: “Ngươi chớ tham lam.” Điều răn thứ mười, cũng là điều răn chót, nghiêm cấm không được tham muốn bất cứ điều gì của người khác. Điều răn nầy nói rõ những điều mà con người thường có tư tưởng ganh tị và ham muốn là nhà, vợ, hoặc những đồ vật của những người chung quanh. Tham lam dù ở trong tư tưởng và là điều răn sau cùng nhưng là bước khởi đầu dẫn chúng ta đến sự vi phạm những điều răn khác: giết người, ngoại tình, trộm cắp, nói dối. Một người tham lam không thỏa lòng với những gì Chúa ban cho mình nhưng luôn luôn muốn có nhiều hơn. Không có gì sai trật khi chúng ta ao ước có được những điều tốt đẹp hơn cho đời sống nhưng nếu không đặt đúng vị trí ưu tiên những điều đó sẽ chiếm ngự tấm lòng chúng ta và trở thành thần tượng của chúng ta. Tiền bạc không phải là điều xấu nhưng lòng tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác như được chép ở trong Kinh Thánh 1 Ti-mô-thê 6:6-10: “Vả, sự tôn kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.”

Bạn có thỏa lòng với những điều Chúa ban cho bạn không? Có lòng tham nào đang chiếm ngự lòng bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa cho con luôn thỏa lòng với những điều Chúa ban cho con. Xin Chúa giúp con không tham lam, không so sánh, không ganh tị những điều không phải của con và không biến những điều đó trở thành thần tượng trong lòng con. A-men.  

 497 total views,  1 views today