Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 23 2024 – Nhưng Ta và Nhà Ta Sẽ Phục Sự Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, February 23, 2024
Nhưng Ta và Nhà Ta Sẽ Phục Sự Chúa

“Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.”
Giô-suê 24:15b

Trong Kinh Thánh có nhiều câu được kết hợp với nhau bởi chữ “NHƯNG” để nói lên sự tương phản rõ rệt. Tiên-tri Mi-chê khi đối diện với dân sự Y-sơ-ra-ên đang sống trong sự sa đọa, cách xa đường lối Chúa đã khằng định tuyên bố: “NHƯNG ta, ta sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta; Đức Chúa Trời ta sẽ nghe ta.” (Mi-chê 7:7). Trong lời giả từ của Giô-suê với dân sự Y-sơ-ra-ên trước khi qua đời, ông đã nhắc lại những ơn phước Chúa ban và nói lên lời thách thức cho dân sự của Chúa: “Hãy chọn ai mà mình muốn phục sự… NHƯNG ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.” (Giô-suê 24:15). Qua kinh nghiệm phục vụ Chúa nhiều năm trong hành trình dẫn dắt dân sự của Chúa vào đất hứa với biết bao gian truân, thử thách, Giô-suê đã quả quyết xác định: phục vụ Chúa sẽ nhận lãnh những phước hạnh quý báu, còn phục vụ các thần khác thì chắc chắn sẽ đem đến những sự buồn bã và tai họa. Qua những lời thách thức của Giô-suê, 3 lần dân sự của Chúa đáp lại: “Chúng tôi sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.” (Giô-suê 24:16-17, 21, 24). Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta cũng được lời Chúa thách thức mỗi ngày: sống giữa thế gian coi trọng các “thần” tiền bạc, quyền lợi, chức tước, địa vị, thú vui… chúng ta đang chọn những “thần” này hay chọn phục sự Chúa.

Có nhiều “thần” thật quyến rũ trong thế gian, NHƯNG bạn và gia đình bạn có quyết tâm phục sự Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu con, cứu con và dẫn dắt con qua những linh trình phước hạnh bên Ngài. Trong một thế gian đầy những sự cám dỗ nhưng xin Chúa cho con và gia đình con tiếp tục quyết tâm thờ phượng và phục vụ Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu February 23: Xin đọc Dân-số-ký 25-26
Thứ Bảy February 24: Xin đọc Dân-số-ký 27-28
Chúa Nhật February 25: Xin đọc Dân-số-ký 29-30

 149 total views,  2 views today