Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 11, 2022 – Nhưng Đức Chúa Trời Làm Được Mọi Sự

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, March 11, 2022
Nhưng Đức Chúa Trời Làm Được Mọi Sự

“Đức Chúa Jêsus ngó môn đồ mà phán rằng: Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được.”
Ma-thi-ơ 19:26

Câu chuyện trong Ma-thi-ơ 19:16-26 cho biết có một thanh niên giàu có tìm gặp Chúa Giê-xu để hỏi Ngài về một vấn đề rất quan trọng, “Tôi phải làm chi để được sự sống đời đời?”. Chúa Giê-xu đã thách thức người thanh niên bán tất cả những gì anh ta có và chia số tiền thu được cho người nghèo. Lòng ham mê tiền bạc khiến anh ta ra đi với tấm lòng buồn bực vì anh ta có nhiều của cải lắm. Những lời thốt ra từ môi miệng của Chúa Giê-xu khiến tâm trí của chàng trai trẻ giàu có này và nhiều người ngày nay bối rối. Ngay cả các môn đồ của Chúa cũng kinh ngạc khi nghe lời Chúa phán và hỏi Ngài: “Vậy thì ai có thể được cứu?” Chúa Giê-xu không nói những người giàu có không được vào nước thiên đàng nhưng Chúa cho biết sự cố gắng sống đạo đức, dùng tiền bạc để làm những việc công đức không đem đến sự cứu rỗi cho mình. Việc làm tốt không đủ để được sự cứu rỗi và sự giàu có không thể mua được sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi hoàn toàn bởi ân điển của Đức Chúa Trời ban cho những tội nhân tin nhận Chúa Giê-xu. Rất là khó cho người giàu có của cải đời này tin nhận Chúa nhưng Đức Chúa Trời có thể làm được mọi sự kể cả sự cứu rỗi tất cả tội nhân đặt lòng tin vào Chúa. “Đức Chúa Jêsus ngó môn đồ mà phán rằng: Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được.” (Ma-thi-ơ 19:26). “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” (Giăng 1:12).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ quyền năng cứu rỗi của Chúa ban cho tất cả những ai tin đến Danh Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con luôn tin cậy vào Chúa chớ không phải những điều con có hoặc khả năng của con. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu March 11: Xin đọc Phục-truyền Luật-lệ-ký 29-31
Thứ Bảy March 12: Xin đọc Phục-truyền Luật-lệ-ký 32-34
Chúa Nhật March 13: Xin đọc Giô-suê 1-3

 317 total views,  3 views today