Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, October 8, 2021 – Ý Nghĩa Cuộc Sống

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, October 8, 2021
Ý Nghĩa Cuộc Sống

“Ta đã xem thấy mọi việc làm ra dưới mặt trời; kìa, thảy đều hư không, theo luồng gió thổi.”
Truyền Đạo 1:14

Vua Sa-lô-môn, vị vua khôn ngoan, giàu có nhất, khi về già đã thấy mọi thứ trên đời này đều trống rỗng và không có ý nghĩa. Sa-lô-môn, người truyền đạo nói: “Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không.” (Truyền Đạo 1:2). Lời than thở này trở thành chủ đề của cả cuốn sách Truyền Đạo. Kết luận rằng mọi thứ đều vô nghĩa nghe có vẻ bi quan, chán nản, nhưng chúng ta phải suy nghĩ từ quan điểm của Sa-lô-môn. Điều này được tìm thấy trong Truyền-đạo 1:14: “Ta đã xem thấy mọi việc làm ra dưới mặt trời; kìa, thảy đều hư không, theo luồng gió thổi.” Cụm từ chính là “dưới ánh mặt trời”, được lặp lại nhiều lần trong suốt sách Truyền Đạo. Sa-lô-môn rút kinh nghiệm từ những thất bại bản thân về cuộc sống “dưới ánh mặt trời” khi nói “mọi thứ đều vô nghĩa”. Ông không có ý nói mọi thứ trên đời đều không có giá trị. Theo quan điểm của vua Sa-lô-môn, những nỗ lực của con người ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời đều là vô nghĩa, hư không. Sa-lô-môn đã có tất cả, và ông đã thử mọi điều, nhưng khi ông bỏ Chúa ra khỏi đời sống, không có gì làm ông hài lòng. Ý nghĩa của cuộc sống chỉ có được khi biết Đức Chúa Trời và tuân giữ các mạng lệnh của Ngài. Đó là lý do tại sao Sa-lô-môn kết thúc cuốn sách Truyền Đạo như sau: “Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết nầy: Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi.” (Truyền Đạo 12:13).

Bạn có kính sợ Đức Chúa Trời và tôn Ngài là Chúa, là trung tâm điểm của đời sống bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con và ban cho con một cuộc sống ý nghĩa ở trong Chúa. Xin Chúa giúp con tiếp tục sống trong sự kính sợ Chúa và đặt Chúa là trung tâm điểm của đời sống con. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu October 8: Xin đọc Ma-thi-ơ 18-20
Thứ Bảy October 9: Xin đọc Ma-thi-ơ 21-22
Chúa Nhật October 10: Xin đọc Ma-thi-ơ 23-24

 377 total views,  1 views today