Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, August 7, 2023 – Sự Thờ Phượng Thật

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, August 7, 2023
Sự Thờ Phượng Thật

“Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.”

Giăng 4:24

Những người theo tôn giáo thường tìm cách thờ phượng “thần” của họ qua các hành động nghi lễ do con người tạo ra, cho nhiều người thấy sự mộ đạo bên ngoài của mình hoặc do cảm xúc bộc phát trong tâm hồn, nhưng Đức Chúa Trời mong muốn một tấm lòng thờ phượng thật trước mặt Ngài, với sự khiêm cung và dành tất cả vinh hiển cho Chúa. Đức Chúa Trời là Thần, là Đấng tạo dựng nên con người theo hình ảnh và chân dung của chính Ngài. Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta có một linh hồn để tương giao với Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, mạng lệnh của Chúa cho những người tin Chúa là “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” (Mác 12:30). Lời Chúa phán cùng dân Y-sơ-ra-ên qua tiên tri Ê-sai: “Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm; sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho.” (Ê-sai 29:13). Đức Chúa Trời là Thần và Ngài không bị giới hạn bởi bất cứ điều gì. Đức Chúa Trời vô hình, vĩnh cửu, toàn tri và có mặt khắp nơi. Chúa không bị giới hạn trong một tòa nhà hoặc các hình thức tôn giáo. Đức Chúa Trời là Thần, và những người thờ phượng Đức Chúa Trời phải thờ phượng Ngài bằng tâm linh và lẽ thật. Mặc dù con người nhìn bề ngoài và bị thu hút bởi các hành động tôn giáo hào nhoáng và nghi lễ, nhưng Đức Chúa Trời nhìn vào tấm lòng và vui thích ở những người đến gần Ngài một cách khiêm nhường, tôn thờ và kính sợ Chúa.

Nếp sống thờ phượng của bạn có làm Chúa vui lòng không?

Cầu Nguyện
Lạy Cha Thiên Thượng, Cảm tạ Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến để qua Ngài con có thể tương giao và thờ phượng Đức Chúa Trời trong “tâm linh và lẽ thật”. Xin Chúa cho con luôn có nếp sống thờ phượng đẹp lòng Chúa phát xuất từ tấm lòng được tha thứ tội lỗi và khiêm cung tôn thờ Ngài để Danh Chúa được vinh hiển. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-sai 32-37

 183 total views,  2 views today