Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 15, 2021 – Điều Răn Thứ Sáu

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, February 15, 2021

Điều Răn Thứ Sáu

“Ngươi chớ giết người.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13

Điều Răn Thứ Sáu: Ngươi chớ giết người. Đây là điều răn nghiêm cấm việc mưu tính, cố ý cướp mạng sống của người khác. Điều răn nầy ngắn gọn nhưng gây ra nhiều tranh cãi. Có người cho rằng điều răn nầy ngăn cấm tất cả mọi hành động làm chết người, vô ý hay cố ý, tự ý hay theo lệnh trong trường hợp chiến tranh. Có người còn cho là điều răn nầy cấm giết tất cả mọi sinh vật ngay cả súc vật và vi trùng. Nhưng dựa vào nguyên văn Hê-bơ-rơ thì chữ được dùng trong điều răn thứ sáu nầy là “cố ý giết người hay giết người có âm mưu”. Sau khi dạy về mười điều răn trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 20, tội sát nhân được định nghĩa rõ ràng hơn trong Xuất Ê-díp-tô Ký 21:12-14 là “người nào cố ý giết người thì sẽ bị xử tử”. Các phần Kinh Thánh khác trong Cựu Ước cũng cho chúng ta biết Chúa ngăn cấm việc cố ý giết người vì tất cả loài người (ngay cả một bào thai trong bụng mẹ) đều có sự sống và mang ảnh tượng của Chúa (Sáng Thế Ký 1:26; Thi Thiên 139:13). Chúng ta phải tôn trọng mạng sống con người vì con người là một loài sinh linh cao quý được dựng nên theo ảnh tượng của Chúa. Trong Tân Ước Chúa Giê-xu phán rõ hơn về ý nghĩa của điều răn thứ sáu như sau: “Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết ai; và rằng: Hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt” (Ma-thi-ơ 5:21-22). Chúa muốn chúng ta phải tôn trọng sự sống mà Ngài ban cho con người. Chúng ta không được có tư tưởng, thái độ, ngôn ngữ và hành động nào gây tổn hại cho người khác, cả tâm linh lẫn thể xác. Thánh Kinh 1 Giăng 3:15 dạy rằng: “Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình”.

Có thể bạn chưa bao giờ cố ý làm hại mạng sống ai nhưng bạn có sống theo gương của Chúa Giê-xu trong sự yêu thương và tha thứ để khỏi vi phạm điều răn thứ sáu trong tư tưởng, hành động khi giận và ghét người khác không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin giúp con nhớ rằng mỗi con người đều được Chúa tạo dựng nên theo ảnh tượng của Chúa để chúng con tôn trọng sự sống và không cố ý hay vô tình làm tổn thương người khác về cả thể xác lẫn tâm hồn. A-men.  

 485 total views,  2 views today