Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 22, 2021 – Chúa Giê-xu Bị Đóng Đinh

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, March 22, 2021

Chúa Giê-xu Bị Đóng Đinh

“Có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra.”
Giăng 19:34

Khi nghe đến thập tự giá chúng ta suy nghĩ ngay đến sự chết của Chúa Giê-xu. Từ khoảng thế kỷ thứ 6 trước Chúa Giáng Sinh cho đến thế kỷ thứ 4 sau Chúa Giáng Sinh, thập giá là một công cụ của Đế Quốc La-mã để thi hành án tử hình. Bị đóng đinh trên thập tự giá dẫn đến cái chết tủi nhục và đau đớn nhất. Người tử tội bị trói hoặc đóng đinh vào một thập tự giá bằng gỗ và bị treo cho đến khi chết. Cái chết sẽ đến chậm và đau đớn khủng khiếp. Chúa Giê-xu không phải chỉ bị đóng đinh treo thân trên cây thập tự nhưng máu Ngài cũng đã tuôn tràn khi bị một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài. Huyết báu vô tội của Chúa Giê-xu chảy ra trên thập tự giá là giao điểm Tình Yêu của Đức Chúa Trời và Công Lý của Ngài. “Không đổ huyết thì không có sự tha thứ.” (Hê-bơ-rơ 9:22b).  Sự đổ huyết của Chúa xác nhận Chúa Giê-xu Christ là Chiên Con của Đức Chúa Trời cất đi tội lỗi của thế gian (Giăng 1:29). Hình phạt bị đóng đinh trên thập tự giá đáng lý chúng ta phải chịu nhưng “Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình.” (1 Phi-e-rơ 2:24a). Cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã chịu treo thân trên cây thập tự để nối lại mối giao hòa giữa con người tội lỗi và Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá là trọng tâm của Phúc Âm, một tin mừng lớn cho muôn dân mà thiên sứ đã loan truyền trong đêm Chúa Giáng Sinh.

Mùa Thương Khó bạn có nhớ lại Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá vì yêu bạn và chết thế cho bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con vô cùng cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã tình nguyện đổ huyết báu trên thập tự giá để cứu chuộc con khỏi hình phạt của Đức Chúa Trời. Xin cho con sống xứng đáng với tình yêu Chúa dành cho con qua sự chết của Ngài. A-men.  

 549 total views,  3 views today