Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Friday, December 4, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Friday, December 4, 2020

“Trong những ngày đó, Ma-ri chờ dậy, lật đật đi trong miền núi, đến một thành về xứ Giu-đa, vào nhà Xa-cha-ri mà chào Ê-li-sa-bét. Vả, Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót; và Ê-li-sa-bét được đầy Đức Thánh Linh, bèn cất tiếng kêu rằng: Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Nhân đâu ta được sự vẻ vang nầy, là mẹ Chúa ta đến thăm ta? Bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ ở trong lòng ta liền nhảy mừng. Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm! Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi.”

Lu-ca 1:39-47

Ma-ri sau khi nghe Thiên Sứ báo tin bà sẽ có thai sinh Chúa Cứu Thế Giê-xu thì vội vàng đi đến thăm người bà con của mình là bà Ê-li-sa-bét, ở xa Ma-ri khoảng 3-4 ngày đi đường. Có lẽ Ma-ri cố gắng vượt qua mọi khó khăn để đến với người bà con thân cận nhất hầu có thể tâm sự một điều bất ngờ, quá lớn trong đời sống của một thiếu nữ trẻ. Ma-ri tưởng sẽ được nghe những lời an ủi và góp ý của người bà con lớn tuổi. Nhưng Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót; và Ê-li-sa-bét được đầy Đức Thánh Linh và cất tiếng nói những lời đầy phước hạnh, khích lệ cho Ma-ri. Những lời Ê-li-sa-bét nói ra khiến Ma-ri cất tiếng ngợi khen Chúa với tâm thần mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa của mình.

Chúng ta đang ở trong một thời điểm với nhiều thay đổi lớn, tương lai bất định. Xin Chúa cho chúng ta theo gương của Ma-ri, đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa và chia xẻ những ưu tư trong lòng với những anh chị em cùng niềm tin. Chúa Thánh Linh có thể sử dụng những người bạn trong Chúa như Ê-li-sa-bét đã được đầy dẫy Thánh Linh và nói ra để có những lời khích lệ, phước hạnh khi gặp Ma-ri.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì sự Giáng Sinh của Ngài đem đến sự cứu rỗi cho con. Xin Chúa cho con đặt trọn đức tin nơi Ngài. Xin Chúa cũng cho con biết chia xẻ những ưu tư trong đời sống cho những người bạn trong Chúa hầu qua những người bạn đó Đức Thánh Linh có thể an ủi, khích lệ con.

Bạn có thể tiếp tục cầu nguyện cho các nhu cầu của bạn, gia đình bạn đặt nền tảng trên những điều bạn học được hôm nay qua Lời Chúa.

Xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở bạn tiếp tục suy gẫm về những điều vừa học trong các câu Kinh Thánh này trong suốt ngày hôm nay để có mối tương giao mật thiết với Chúa.

 701 total views,  1 views today