Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Thursday, December 17, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Thursday, December 17, 2020

“Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình.”

Lu-ca 2:20

BAC: Suy Gẫm Lời Chúa

“Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình.”

Lu-ca 2:20

Những người chăn chiên đến tôn thờ Chúa và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình. Thật là một câu Kinh Thánh ngắn nhưng đầy uy quyền và sự thành tín của Chúa. Lời phán của Chúa qua thiên sứ đã hoàn toàn đúng “y như lời đã bảo trước.” Bạn có hoàn toàn tin vào lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh không? Sự Giáng Sinh của Chúa hoàn hoàn đúng từng chi tiết một như các lời tiên tri trong Cựu Ước. Ma-thi-ơ 1:22-23 chép: “Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” Giữa hoàn cảnh chao đảo, không chắc chắn trong thời điểm này, Giáng Sinh lại trở về nhắc nhỡ cho chúng ta nền tảng vững chắc của lời Chúa hứa. Lời hứa của Đức Chúa Trời về sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu hoàn toàn đã được ứng nghiệm. Lời hứa Chúa Giê-xu sẽ trở lại lần thứ hai chắc chắn cũng sẽ được ứng nghiệm.

Bạn có ngợi khen Đức Chúa Trời như những người chăn chiên khi đã nghe và thấy lời hứa của Chúa được hoàn toàn ứng nghiệm không? Điều nầy có đem đến cho bạn sự vui mừng trong sự hy vọng Ngày Chúa Giê-xu Tái Lâm không?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa về sự thành tín của Chúa khi tất cả những lời hứa của Ngài được ứng nghiệm trong sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con luôn sống trong sự bình an và hy vọng chờ đợi sự Tái Lâm của Chúa Giê-xu. A-men.

 542 total views,  2 views today