Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Wednesday, December 16, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Wednesday, December 16, 2020

“Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói, đều lấy làm lạ. Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng.”

Lu-ca 2:17-19

Trong đêm Giáng Sinh đầu tiên, những người chăn chiên khi đến tôn thờ Chúa Giê-xu cũng thuật lại lời thiên sứ phán cùng họ về hài nhi hạ sinh. Những người nghe đều lấy làm lạ. Chỉ có bà Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Có lẽ Mùa Giáng Sinh trong những năm trước đây là những ngày vui mừng, nhộn nhịp. Chúng ta nghe những bản nhạc giáng sinh thật vui tươi. Chúng ta đến nhà thờ như đi xem “lễ” với sự trình diễn của nhiều tiết mục lạ mắt. Rồi những giáng sinh qua đi không có điều gì ý nghĩa tồn tại trong lòng chúng ta. Bà Ma-ri khi nghe những người chăn chiên tường thuật về “Tin Mừng cho Muôn Dân” mà thiên sứ đã loan báo cho họ, bà ghi nhớ và suy nghĩ trong lòng. Ghi nhớ là giữ những lời quý báu trong tâm trí và suy gẫm trong lòng là đặt điều gì ưu tiên trong tấm lòng chúng ta. Những điều quý báu mà những người chăn chiên thuật lại là hài nhi vừa hạ sinh chính là Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa. Đó là Tin Mừng Lớn cho muôn dân!

Giáng Sinh năm nay, với hoàn cảnh không bị chi phối bởi những nhộn nhịp, bận rộn của mùa lễ, xin Chúa cho chúng ta như Ma-ri, lắng lòng ghi nhớ và suy gẫm ý nghĩa chính của sự Giáng Sinh như lời tường thuật của những người chăn chiên.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu đã giáng sinh để ban cho nhân loại sự vui mừng lớn như sứ điệp được loan báo trong Đêm Giáng Sinh đầu tiên. Xin Chúa cho con luôn ghi nhớ và suy gẫm trong lòng về ý nghĩa thật của Lễ Giáng Sinh. A-men.

 533 total views,  1 views today