Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Tuesday, December 1, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Tuesday, December 1, 2020

“Nhưng chúng ta biết Con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta đặng chúng ta biết Đấng chân thật, và chúng ta ở trong Đấng chân thật, là ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, Con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời.”

1 Giăng 5:20

Chúng ta đang bước vào tháng 12, tháng kỷ niệm sự Giáng Sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong tháng này mời quý tín hữu suy gẫm ý nghĩa thật của sự giáng sinh của Chúa qua lời Thánh Kinh. Có lẽ Giáng Sinh năm 2020 khác với những mùa giáng sinh trong quá khứ vì không có sự ồn ào, nhộn nhịp, hối hả… nhưng xin Chúa cho chúng ta lắng lòng chiêm nghiệm sự giáng trần của Con Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng trong câu Kinh Thánh phần cuối của thư Giăng thứ nhất (1 Giăng 5:20) xác định rằng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã đến thế gian. Ngài là Đấng Cứu Rỗi nhân loại. Chúa Giê-xu cũng là Đấng giúp chúng ta hiểu biết chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Biết rõ Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời chân thật thì phải thờ phượng Ngài cho đúng cách theo ý muốn của Ngài như lời Chúa phán trong Phúc Âm Giăng 4:23-24: “Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy”.

Mùa Giáng Sinh năm nay và mãi mãi, xin Chúa cho chúng ta thờ phượng chính Chúa Giê-xu, như các nhà thông thái chỉ thờ lạy hài nhi Giê-xu khi Ngài giáng thế: “Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài.” (Ma-thi-ơ 2:11).

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã đến nơi trần gian để cứu rỗi con và cho con biết được Đức Chúa Trời chân thật. Cảm tạ Chúa cho con được ở trong Ngài và có sự sống đời đời. Xin cho con tiếp tục thờ phượng Chúa và tôn cao Danh của Ngài.

Quý tín hữu có thể tiếp tục cầu nguyện cho các nhu cầu thuộc linh và thuộc thể của mình, gia đình mình đặt nền tảng trên những điều quý tín hữu học được hôm nay qua Lời Chúa.

Xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở chúng ta tiếp tục suy gẫm về những điều vừa học hôm nay để áp dụng cho đời sống và để có mối tương giao mật thiết với Chúa.

Muốn thật hết lòng – Amen!

 699 total views,  3 views today