Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 1, 2024 – Trái Thánh Linh: Sự Mềm Mại

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, February 1, 2024
Trái Thánh Linh: Sự Mềm Mại

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó.”
Ga-la-ti 5:22-23

“Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau.”
Ê-phê-sô 4:2

Mỹ đức mềm mại cũng đồng nghĩa với sự mềm dịu, nhẹ nhàng, khiêm nhu, nhu mì, nhỏ nhẹ, hòa nhã. Mỹ đức nầy khi đi kèm với hành động sẽ tạo ảnh hưởng tốt đẹp trong tất cả mọi mối quan hệ. Cũng cùng một lời nói nhưng nói nhẹ nhàng đem lại kết quả lâu dài. Cũng cùng một hành động nhưng thực hiện trong sự mềm mại để lại hình ảnh đẹp trong lòng người nhận. Châm Ngôn 15:1 chép “Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận.” Trong đời sống căng thẳng xin Chúa cho chúng ta bước đi với Thánh Linh để có sự mềm mại như gương của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28-29). Đức Chúa Trời đã đến với tiên tri Ê-li “…bằng một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ.” (1 Các Vua 19:12). Chúa không lên án chúng ta nhưng Ngài dùng lời êm dịu qua Thánh Linh dạy dỗ chúng ta. Câu chuyện người đàn bà tà dâm trong Phúc Âm Giăng 8 cho biết những người muốn ném đá người đàn bà tội lỗi nầy bỏ đi hết vì Chúa phán với họ một cách nhẹ nhàng “ai vô tội hãy là người đầu tiên ném đá đi”. Khi tất cả đều bỏ đi, Chúa Giê-xu êm dịu nói với người đàn bà “Ta cũng không lên án ngươi. Hãy đi và đừng phạm tội nữa.”

Bạn có sự mềm mại của Thánh Linh trong lời nói, trong hành động không? 

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, xin Chúa cho con có sự mềm mại của Thánh Linh trong lời nói và hành động của con theo gương Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lê-vi-ký 1-3

 134 total views,  1 views today