Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 11, 2021 – Cảm Tạ Chúa Về Một Năm Đã Qua

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, February 11, 2021

Ngày Cuối Năm Âm Lịch

Cảm Tạ Chúa Về Một Năm Đã Qua

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
Phi-líp 4:6-7

Mỗi lần cuối năm chúng ta thường nhớ lại những điều tốt đẹp trong năm cũ để tạ ơn Chúa. Rất dễ để chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa khi đang ở trong hoàn cảnh thuận lợi, sóng yên biển lặng nhưng thật khó cho chúng ta cảm tạ Chúa khi đang đối diện với những hoạn nạn trong đời sống. Có lẽ trong suốt 12 tháng vừa qua chúng ta đã trải qua những mùa đông ảm đạm của cuộc đời. Mùa Xuân với sức sống tràn đầy đang trở về nhưng trong lòng chúng ta vẫn “lạnh lẽo, khô héo” với biết bao ưu phiền, lo lắng. Lời Chúa trong Phi-líp 4:6 dạy “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự… hãy tạ ơn Chúa”. Câu Kinh Thánh nầy không nói chúng ta cảm tạ Chúa về những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, đau buồn của chúng ta nhưng Lời Chúa dạy “hãy tạ ơn Chúa trong mọi sự” tức là cảm tạ Chúa trong khi trải qua mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Trong khi trải qua những hoàn cảnh khó khăn chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài cho chúng ta gần Chúa nhiều hơn qua sự cầu nguyện tương giao với Chúa. Cảm tạ Chúa vì đời sống thuộc linh chúng ta được trưởng thành hơn. Cảm tạ Chúa vì chúng ta càng trở nên giống Chúa Giê-xu hơn. Thánh Kinh thư Gia-cơ 1:2-4 (BDM) cho biết: “Thưa anh chị em, khi gặp những thử thách khác nhau, anh chị em hãy xem tất cả là điều vui mừng, vì biết rằng đức tin anh chị em có bị thử nghiệm mới sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn có hoàn tất công việc thì anh chị em mới trưởng thành, toàn vẹn, không thiếu sót gì.”

Nhìn lại năm vừa qua, bạn có điều gì cảm tạ Chúa về đời sống thuộc linh của bạn không? Bạn có càng gần với Chúa qua sự học Lời Chúa và cầu nguyện tương giao với Ngài không? Bạn có bước đi với Chúa hằng ngày bởi đức tin không? Bạn có thấy những hoàn cảnh khó khăn trong năm qua là ích lợi cho đời sống thuộc linh của bạn không?

“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” (Rô-ma 8:28).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài cho con trải qua những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống để được gần Chúa hơn qua sự cầu nguyện tương giao với Chúa và biết Chúa nhiều hơn qua Lời Ngài. Xin Chúa giúp con biết giao phó những lo lắng của con cho Chúa và cho con tiếp tục sống bởi đức tin trong Năm Mới. A-men.  

 511 total views,  1 views today