Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 29, 2024 – Cẩn Thận Để Khỏi Trôi Lạc

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, February 29, 2024
Cẩn Thận Để Khỏi Trôi Lạc

“Vậy nên, chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe e kẻo bị trôi lạc chăng.”
Hê-bơ-rơ 2:1

Từ “trôi lạc” trong Hê-bơ-rơ 2:1 là hình ảnh của một con thuyền bị sóng đánh trôi lạc ra xa mục tiêu phải đến, hậu quả có thể đưa đến sự nguy hiểm tính mạng. Trước giả thư Hê-bơ-rơ khuyên Cơ-đốc-nhân phải cẩn thận giữ vững lấy điều mình đã nghe để khỏi bị trôi lạc. “Giữ vững” có nghĩa là chúng ta phải học và suy gẫm Lời Chúa để biết và làm theo chân lý của Chúa. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta dễ bị phân tâm bởi sự bận rộn và những lôi cuốn của thế gian. Những lời nói êm tai thỏa mãn con người xác thịt của chúng ta dần dần đưa chúng ta xa Chúa và sự hiện diện của Ngài. Chúa Giê-xu phán: “Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá.” (Ma-thi-ơ 7:24-25). Thế gian không phải là một hồ nước phẳng lặng nhưng là một đại dương với những luồn sóng đưa chúng ta đến những chỗ nguy hiểm. Lời Chúa là “chiếc neo” là “bánh lái” của con thuyền linh hồn chúng ta để khỏi bị trôi lạc. “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong.” (Giô-suê 1:8a).

Bạn có đang “giữ vững lấy điều mình đã nghe” qua việc đọc, học, suy gẫm, và làm theo Lời Chúa mỗi ngày để không bị trôi lạc không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con Lời Ngài và Đức Thánh Linh để hướng dẫn con. Cầu xin Chúa giúp con luôn giữ vững Lời Chúa trong lòng để không bị trôi lạc trong đức tin. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 36

 138 total views,  1 views today