Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 1, 2024 – Đấng Cứu Giúp Chúng Ta Trong Sự Cám Dỗ

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, March 1, 2024
Đấng Cứu Giúp Chúng Ta Trong Sự Cám Dỗ


“Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy.”
Hê-bơ-rơ 2:18

Trong cuộc sống chúng ta luôn phải đối diện với những thử thách, cám dỗ làm cho chúng ta dễ dàng bị chao đảo và nản lòng. Cảm tạ Chúa Giê-xu là Đấng đã chịu mọi sự đau khổ và chết trên thập tự giá vì chúng ta. Ngài đã trải qua tất cả những thử thách, cám dỗ và cảm thông sự yếu đuối của con người. Giữa những sự thử thách khó khăn, chúng ta có nguồn sức mạnh và hy vọng trong Chúa Giê-xu. “Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy.” (Hê-bơ-rơ 2:18). Những lời này khẳng định với chúng ta rằng Chúa Giê-xu không chỉ đồng cảm với những khó khăn của chúng ta mà còn cung cấp sự giúp đỡ và hỗ trợ cụ thể khi chúng ta đối mặt với sự thử thách, cám dỗ và khó khăn. “Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.” (1 Cô-rinh-tô 10:13). Đấng chịu thương khó vì chúng ta cũng sẽ giúp đỡ và thêm sức cho chúng ta khi chúng ta phải đối diện với sự thử thách, cám dỗ, nản lòng, thất vọng, yếu đuối của chúng ta.

Bạn có nương cậy vào Chúa khi đối diện với những sự thử thách và cám dỗ không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu là Đấng đã chịu khổ để cứu rỗi con. Xin Chúa cho con luôn nương cậy vào quyền năng của Chúa để vượt qua những sự thử thách và cám dỗ trong cuộc sống. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu March 1: Xin đọc Phục-truyền 1-2
Thứ Bảy March 2: Xin đọc Phục-truyền 3-4
Chúa Nhật March 3: Xin đọc Phục-truyền 5-7

 108 total views,  3 views today