Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, January 11, 2024 – Trở Nên Dại Dột Để Được Khôn Ngoan

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, January 11, 2024
Trở Nên Dại Dột Để Được Khôn Ngoan

“Chớ ai tự dối mình: nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời nầy, hãy trở nên dại dột, để được nên khôn ngoan.”
1 Cô-rinh-tô 3:18

Sứ-đồ Phao-lô tóm tắt sự dạy dỗ của ông về sự khôn ngoan và dại dột trong lá thư gởi cho tín hữu thành Cô-rinh-tô rằng: “Chớ ai tự dối mình: nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời nầy, hãy trở nên dại dột, để được nên khôn ngoan.” (1 Cô-rinh-tô 3:18). Ông kêu gọi tín hữu đừng lừa dối bản thân. Nói cách khác, sứ đồ Phao-lô khuyên dạy các Cơ-đốc-nhân kiểm tra lại những giả định của mình về điều gì là đúng và điều gì là sai. Cụ thể là Phao-lô nói về sự nguy hiểm của việc muốn trở nên khôn ngoan “trong đời nầy” hoặc khôn ngoan theo tiêu chuẩn của thế gian trong bất kỳ thời đại nào. Như sứ đồ Phao-lô đã dạy trước đó, trí tuệ của thế gian chỉ giới hạn trong những gì có thể quan sát được bằng các giác quan của con người và những gì có thể tìm được dựa trên những quan sát đó. Câu Thánh Kinh 1 Cô-rinh-tô 3:19 cho biết “Sự khôn ngoan đời nầy trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột”, vì vậy, thế gian cho rằng đức tin nơi Đấng Christ là sự ngu xuẩn, và quay lưng lại với cái chết của Ngài trên thập tự giá cho tội lỗi của con người. Phao-lô biết rằng chúng ta phải trở thành kẻ ngu trước mắt người đời thì mới được sự khôn ngoan của Chúa. Cách duy nhất để trở nên thực sự khôn ngoan là nhận được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và điều đó chỉ đến bằng sự mặc khải của Đức Thánh Linh. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời dẫn đến những kết luận hoàn toàn khác với sự khôn ngoan của con người. Điều này không có nghĩa là sự thiếu hiểu biết, mà là sự sẵn lòng làm theo lẽ thật của Đức Chúa Trời ngay cả khi thế giới không tin kính coi điều đó là vô lý hoặc không được ưa chuộng.

Bạn có sẵn sàng trở nên dại dột theo tiêu chuẩn của thế gian để có sự khôn ngoan thực sự của Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Đức Chúa Trời là Đấng ban sự khôn ngoan thiên thượng cho con. Xin cho con trở nên dại dột theo tiêu chuẩn của thế gian để con tiếp tục sống trong sự khôn ngoan của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng-thế-ký 31-33

 129 total views,  1 views today