Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, January 7, 2021 – Trái Thánh Linh: Sự Bình An

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, January 7, 2021

Trái Thánh Linh: Sự Bình An

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó.”
Ga-la-ti 5:22-23

“Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.”
Giăng 14:27

Có thể nói chúng ta đang sống trong thời điểm cần nhất mỹ đức thứ Ba của Trái Thánh Linh đó là Sự Bình An. Sự bình an thật đến từ Chúa Thánh Linh là “sự bình an chẳng phải như thế gian cho”. Sự bình an thật không phải là vì chúng ta không đối diện với sự khó khăn, thử thách vì sau lời hứa về sự bình an thật thì Chúa cũng phán: “Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi”. Chúng ta vẫn đối diện với những hoạn nạn trong thế gian nhưng chúng ta được sự bình an thật vì biết rằng “Chúa đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33). Sự bình an thật trong tấm lòng mà Kinh Thánh hứa là khi chúng ta được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu (Rô-ma 5:1). Sự bình an không phải đến từ bên ngoài nhưng bởi Đức Thánh Linh: “Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy.” (Rô-ma 14:17). Chúng ta không thể diễn tả sự bình an của Chúa nhưng chúng ta có thể kinh nghiệm được sự bình an thật khi có Chúa trong lòng: “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7).

Trong đêm Giáng Sinh đầu tiên thiên sứ đã loan báo: “Bình an dưới thế cho người được ơn!”. Cầu xin Chúa ban cho bạn kinh nghiệm được sự bình an thiên thượng từ Chúa Thánh Linh khi đang trải qua những ngày hoạn nạn trên đất.

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con sự bình an thật của Chúa Thánh Linh. Xin cho con tiếp tục sống trong sự bình an thật của Chúa giữa một thế giới đầy hoạn nạn và bất an. A-men.

 497 total views,  1 views today