Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, January 25, 2022 – Mau Nghe, Chậm Nói, Chậm Giận

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, January 25, 2022
Mau Nghe, Chậm Nói, Chậm Giận

“Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận.”
Gia-cơ 1:19

Trong cuộc sống, chúng ta thường thích nói hơn là lắng nghe. Đã nhiều lần, chúng ta “không khôn ngoan” khi mở miệng và phản ứng một cách vội vàng bất cẩn trước những lời nói và hành động của người khác. Chúng ta vội vàng phản ứng với sự khó chịu hoặc tức giận, để rồi sau đó chúng ta phát hiện ra rằng chúng ta đã hiểu sai sự thật của vấn đề. Chúng ta cảm thấy hối hận vì chúng ta đã nói quá nhanh và phản ứng quá vội vàng. Lời Chúa khuyên chúng ta “người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận.” (Gia-cơ 1:19). Mau nghe không phải là nghe nhiều nhưng cơ-đốc-nhân nên chú ý lắng nghe và suy gẫm những lời khôn ngoan đến từ Lời Chúa trong Kinh Thánh. Lời khôn ngoan của Chúa khuyên dạy: “Hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu; Nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan.” (Châm Ngôn 10:19); “Người nào kiêng lời nói mình có tri thức; Còn người có tánh ôn hàn là một người thông sáng.” (Châm Ngôn 17:27). Lời Chúa không khuyên chúng ta đừng nói nhưng nói điều lành, điều tốt, nói trong sự yêu thương và nói đúng lúc. “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.” (Ê-phê-sô 4:29). “Nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ.” (Ê-phê-sô 4:15).

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về những lời truyền dạy khôn ngoan của Chúa trong Kinh Thánh. Xin giúp con mau nghe, chậm nói và chậm giận. Xin cho con hạ mình chú ý lắng nghe Lời Chúa để lời nói con và hành động của con được đẹp lòng Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 22-24

 345 total views,  1 views today