Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, January 26, 2022 – Đừng Lấy Rủa Sả Trả Rủa Sả

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, January 26, 2022
Đừng Lấy Rủa Sả Trả Rủa Sả

“Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa sả trả rủa sả; trái lại phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành.”
1 Phi-e-rơ 3:9

Đối với Cơ-đốc-nhân, hành động trả thù không bao giờ là một lựa chọn khôn ngoan. Đức Chúa Giê-xu phán dạy: “Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi.” (Ma-thi-ơ 5:44). Sứ-đồ Phi-e-rơ đã lặp lại lời dạy của Chúa Giê-xu không phải cho những “kẻ thù” nhưng cho các Cơ-đốc-nhân đối với nhau: “Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa sả trả rủa sả; trái lại phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành.” (1 Phi-e-rơ 3:9). Cách đối phó bình thường của con người trong trường hợp bị xúc phạm là đáp trả lại bằng chính điều mình bị, lấy ác trả ác, lấy rủa sả trả rủa sả – quyết tâm “ăn thua đủ” với người xúc phạm mình. Trong tiêu chuẩn bắt nguồn từ Tình Yêu của Chúa và tấm gương của Chúa, Cơ-đốc-nhân được kêu gọi đừng trả thù bất cứ ai bằng lời rủa sả nhưng hãy chúc phước cho những người xúc phạm mình. Sứ-đồ Phi-e-rơ khuyên Cơ-đốc-nhân phải “đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường.” (1 Phi-e-rơ 3:8).

Tấm lòng và môi miệng chúng ta phản ứng như thế nào khi có người nói những điều “xúc phạm” chúng ta?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu đã khuyên dạy và làm gương cho con trong cách đối xử trong sự yêu thương và tha thứ. Xin giúp con không nói lời rủa sả nhưng dùng lời chúc lành để bày tỏ tình thương của Chúa cho những người chung quanh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 25-27

 322 total views,  1 views today