Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, January 27, 2022 – Yêu Thương Bằng Hành Động

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, January 27, 2022
Yêu Thương Bằng Hành Động

“Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.”
1 Giăng 3:18

Sau khi khuyên dạy các tín hữu hãy sống trong sự thánh sạch, hy vọng và yêu thương nhau, sứ đồ Giăng đã nhắc lại tình yêu của con cái Chúa không phải là tình yêu bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Đây là tình yêu phản ánh tình yêu của Chúa Giê-xu. Tình yêu không giống các loại tình yêu của thế gian nhưng đến từ Nguồn của Tình Yêu là Đức Chúa Trời. Tình yêu không phải bằng lý thuyết nhưng bằng hành động yêu thương của Đức Chúa Trời khi Ngài ban Chúa Giê-xu hy sinh mạng sống cho chúng ta. “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy.” (1 Giăng 3:16). Rất dễ khi chúng ta nói yêu nhau qua lời nói. Nhưng tình yêu thật được thể hiện qua hành động hy sinh phục vụ người khác. Chúng ta chuyển những lời nói yêu thương trìu mến thành những việc làm thiết thực bất kể cái giá phải trả về thì giờ, tiền bạc, danh tiếng và thậm chí cả tính mạng. Chúa Giê-xu phán: “Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.” (Giăng 15:12-13).

Chúng ta bày tỏ tình yêu thương thật với người thân trong gia đình, anh chị em trong Hội Thánh, bạn hữu, những người chung quanh như thế nào?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã yêu con qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá. Xin Chúa cho con yêu những người chung quanh không phải chỉ bằng lời nói nhưng bằng hành động hy sinh thực tế trong đời sống. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 28-30

 337 total views,  1 views today