Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, January 28, 2022 – Đừng Lặp Lời Vô Ích Khi Cầu Nguyện

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, January 28, 2022
Đừng Lặp Lời Vô Ích Khi Cầu Nguyện

“Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm.”
Ma-thi-ơ 6:7

Chúa Giê-xu dạy về sự cầu nguyện, “Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm.” (Ma-thi-ơ 6:7). Từ vô ích có nghĩa là “trống rỗng” hoặc “vô dụng”; Chúa Giê-xu cảnh báo chúng ta rằng việc lặp lại những cụm từ vô giá trị trong lời cầu nguyện của chúng ta sẽ không giúp Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Cha Thiên Thượng của chúng ta không quan tâm đến số lượng từ, các lời nói hoa mỹ, hoặc thần chú; Đức Chúa Trời “muốn sự chân thật nơi bề trong; Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi.” (Thi Thiên 51:6). Chúa Giê-xu nói rõ đừng tưởng khi sử dụng các từ lặp đi lặp lại hoặc các cụm từ như công thức của người “ngoại đạo” thì được nhậm. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta đang nói chuyện với Chúa và thờ phượng Ngài. Lời cầu nguyện là thưa chuyện cùng Chúa từ tấm lòng khiêm nhường và tôn kính Chúa. Nhiều tôn giáo có những lời cầu nguyện thuộc lòng mà họ khuyên bất cứ ai cứ lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc theo đúng một số lần thì được nhậm. Những lời cầu nguyện theo công thức như vậy là “sự lặp đi lặp lại vô ích” trước mặt Đức Chúa Trời. Kiên trì trong lời cầu nguyện không giống như việc lặp đi lặp lại một cách vô ích. Không có gì sai khi chúng ta kiên trì, không nản chí trình dâng các nhu cầu vật chất và tâm linh lên Chúa. Chúa Giê-xu phán, “phải cầu nguyện luôn và đừng nản chí.” (Lu-ca 18:1).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn nghe lời cầu nguyện chân thành của con theo ý Chúa. Xin Chúa cho con không lặp lời vô ích nhưng luôn hết lòng tôn kính, khiêm nhường, kiên trì và phục tùng ý muốn của Đức Chúa Trời trong khi cầu nguyện. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu January 28: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 31-33
Thứ Bảy January 29: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 34-36
Chúa Nhật January 30: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 37-39

 301 total views,  3 views today