Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 14, 2023 – Vui Mừng Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, March 14, 2023
Vui Mừng Trong Chúa

“Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.”
Ha-ba-cúc 3:18

Sách Ha-ba-cúc kết thúc trong chương 3 qua lời cầu nguyện của tiên-tri Ha-ba-cúc với sự khao khát tìm kiếm lòng thương xót và sự cứu rỗi của Chúa giữa thời điểm khó khăn và gian khổ. Trong lời cầu nguyện, Ha-ba-cúc thừa nhận quyền năng của Đức Chúa Trời trong quá khứ và ông tin chắc Ngài cũng sẽ giải cứu trong thời hiện tại. Lời cầu nguyện kết thúc bằng sự vui mừng và hy vọng. “Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.” (Ha-ba-cúc 3:18). Tiên-tri Ha-ba-cúc vui mừng ngay cả khi mọi thứ xung quanh dường như đang sụp đổ. “Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, Và sẽ không có trái trên những cây nho; Cây ô-li-ve không sanh sản, Và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn; Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, Và không có bầy bò trong chuồng nữa.” (Ha-ba-cúc 3:17). Câu cuối của lời cầu nguyện cho thấy lý do tiên-tri Ha-ba-cúc đã chọn đặt trọn niềm tin vào Chúa và tìm thấy niềm vui chỉ có ở trong Chúa. “Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi, Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, Khiến tôi đi trên các nơi cao của mình.” (Ha-ba-cúc 3:19).  Khi đối diện với những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta rất dễ tập trung vào các nan đề của mình và quên đi sự tốt lành, quyền năng của Chúa. Trong những giây phút đau khổ, bấp bênh, như tiên-tri Ha-ba-cúc, xin Chúa cho chúng ta đặt niềm tin vào Chúa để nhận được sự vui mừng và sức mạnh, tiếp tục bước tới những nơi “cao hơn” với đôi chân “giống như chân nai”.

Trong mọi hoàn cảnh, bạn có hết lòng đặt niềm tin và tập trung vào Chúa không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Quyền Năng, Nhân Từ và Thành Tín. Cầu xin Chúa cho con luôn đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa để có sự vui mừng và sức mạnh từ Chúa, vượt lên trên những hoàn cảnh khó khăn để có một đời sống đức tin cao hơn trong Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 4-6

 248 total views,  1 views today