Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 15, 2023 – Chúa Ở Cùng Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 15, 2023
Chúa Ở Cùng Chúng Ta

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi; Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi: Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi; vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng; và vì cớ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.”
Sô-phô-ni 3:17

Sách tiên-tri Sô-phô-ni kết thúc với sự vui mừng và tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho dân sự Ngài. “Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi; Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi: Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi; vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng; và vì cớ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.” (Sô-phô-ni 3:17). Câu Kinh Thánh này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng Đức Chúa Trời luôn ở cùng chúng ta, Ngài là Đấng bênh vực và bảo vệ chúng ta. Đôi khi chúng ta cảm thấy như Chúa đang ở xa chúng ta và không quan tâm đến chúng ta, nhưng cũng qua câu Kinh Thánh này chúng ta biết rằng Chúa luôn yêu chúng ta và Ngài vui mừng vì chúng ta. Như lời hứa của Chúa cho dân Y-sơ-ra-ên, Chúa Giê-xu cũng hứa ở cùng những người tin nhận Ngài. “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.” (Giăng 15:5, 9, 11).

Bạn có biết Cơ-đốc-nhân không bao giờ đơn độc vì có Chúa luôn ở cùng không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được cứu rỗi và trở thành con cái của Ngài. Cầu xin quyền năng, sự yêu thương và sự vui mừng của Chúa luôn ở trong con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 7-8

 247 total views,  1 views today