Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 2, 2021 – Mọi Người Đều Phạm Tội

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, March 2, 2021

Mọi Người Đều Phạm Tội

“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”
Rô-ma 3:23

Trong Mùa Thương Khó chúng ta thường được nhắc nhở Chúa Giê-xu Christ chết thay thế cho những tội nhân. Tội nhân tức là những người làm tội hay có tội. Kinh Thánh cho biết tất cả con người trên thế gian đều là tội nhân trước mặt Chúa. “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23). Tội lỗi được mô tả trong Kinh Thánh như sự vi phạm luật của Đức Chúa Trời, phản bội chống lại Đức Chúa Trời hay nói ngắn gọn tội là “trật mục tiêu (thiếu mất sự vinh hiển) của Đức Chúa Trời.” Tội lỗi đã bắt đầu với vị thiên sứ trưởng Lu-xi-phe vì không bằng lòng với vị trí của mình, Lu-xi-phe mong muốn được cao hơn Đức Chúa Trời, và đó là sự sụp đổ của Lu-xi-phe, khởi đầu của tội lỗi (Ê-sai 14:12-15). Lu-xi-phe đổi tên thành Sa-tan và đã mang tội lỗi vào trong vườn Ê-đen cho nhân loại. Sa-tan đã cám dỗ A-đam và Ê-va bằng lời quyến dụ: “Các ngươi sẽ được giống như Đức Chúa Trời.” Sáng thế ký đoạn 3 mô tả A-đam và Ê-va phản bội chống nghịch Đức Chúa Trời và chống lại mạng lệnh của Ngài. Kể từ đó, tội lỗi đã được truyền qua tất cả các thế hệ của nhân loại và chúng ta, con cháu của A-đam thừa hưởng tội lỗi từ A-đam. Rô-ma 5:12 cho chúng ta biết qua A-đam tội lỗi vào trong thế gian. Vì vậy, tội lỗi là điều nguy hiểm và xấu xa nhất trên thế gian. Tội lỗi là căn nguyên của tất cả mọi nan đề đau khổ của thế gian và đem đến sự chết cho tất cả mọi người. Rô-ma 6:23 cho biết “Tiền công (hậu quả) của tội lỗi là sự chết.”

Vì tội lỗi chúng ta bị phân cách với Đức Chúa Trời công bình và thánh khiết. Bạn có biết mình là một tội nhân trước mặt Chúa không? Bạn có biết mình phạm tội vì chống nghịch lại và không thờ phượng Đức Chúa Trời không? Bạn có mong muốn được cứu ra khỏi tội lỗi và hậu quả của tội lỗi không? Cảm tạ Chúa nếu bạn đã đặt đức tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu qua sự chết đền tội của Ngài trên cây thập tự.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con biết được tất cả những nan đề trên thế gian là vì tội lỗi và hậu quả của tội lỗi là sự chết. Cảm tạ Chúa cho con biết chính con là một tội nhân đáng bị chết mất. Cảm tạ Chúa đã đến thế gian để chết thế cho con và ban cho con được trở thành con Đức Chúa Trời. A-men.  

 480 total views,  1 views today