Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 6, 2022 – Chúa Là Nơi Nương Tựa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 6, 2022
Chúa Là Nơi Nương Tựa

“Vì Ngài là nơi bền vững cho kẻ nghèo, đồn lũy cho kẻ thiếu thốn trong lúc khó khăn, chỗ đụt cho khỏi bão, chỗ bóng mát cho khỏi nắng.”
Ê-sai 25:4

Thời tiết tại San Jose, California, tuần này nhiệt độ cao nên các cơ quan chức năng trong vùng cảnh báo dân chúng phải cẩn thận giữ thân thể mát để tránh các bệnh liên quan đến nhiệt, chẳng hạn như kiệt sức vì nóng và say nóng. Giữa những cơn nắng nóng mà được có bóng mát che thì thật là thoải mái và an toàn. Dân Y-sơ-ra-ên trong những thế kỷ thứ tám đến thứ sáu trước công nguyên đã “chịu những cơn bão và cơn nóng” từ các cường quốc A-si-ri và Ba-by-lôn. Mặc dù trải qua những sự hoạn nạn, dân sự Y-sơ-ra-ên vẫn tin cậy Đức Chúa Trời của họ “Vì Ngài là nơi bền vững cho kẻ nghèo, đồn lũy cho kẻ thiếu thốn trong lúc khó khăn, chỗ đụt cho khỏi bão, chỗ bóng mát cho khỏi nắng.” (Ê-sai 25:4). Sự nương náu là một chủ đề quan trọng trong Kinh Thánh, bắt nguồn từ chính Chúa. Đây cũng là chân lý hướng dẫn chúng ta ngày nay khi phải đối diện với “những cơn bão và cơn nóng” của đời sống. Trong những lúc ở “trong lò lửa thử thách” (1 Phi-e-rơ 4:12) xin Chúa của sự nương náu giúp chúng ta được sự an toàn. Lời Chúa khuyên: “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn.” (Gia-cơ 1:2). Như dân sự Y-sơ-ra-ên, chúng ta vui mừng trong sự thử thách vì Chúa là nơi nương tựa của con cái Ngài. “Kìa, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta; chúng ta đã mong đợi Ngài, và Ngài sẽ cứu chúng ta. Ấy là Đức Giê-hô-va; chúng ta đã mong đợi Ngài, chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự cứu rỗi của Ngài!” (Ê-sai 25:9).

Bạn có hoàn toàn nương tựa vào Chúa vì Chúa là nơi vững bền, là đồn lũy, là chỗ đụt, là bóng mát của bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì chỉ có Ngài là nơi nương tựa của con. Xin Chúa cho con luôn đặt lòng tin cậy và hy vọng vào Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 20-21

 226 total views,  1 views today