Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 7, 2022 – Chúa Là Năng Lực Tôi

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 7, 2022
Chúa Là Năng Lực Tôi

“Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực tôi, tôi yêu mến Ngài.”
Thi Thiên 18:1

Thi thiên 18 bắt đầu bằng một câu ngắn nhưng đầy ý nghĩa. “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực tôi, tôi yêu mến Ngài.” (Thi Thiên 18:1). Sự tôn thờ và biết ơn của vua Đa-vít thể hiện trong một lời tuyên bố thật thân thiết của một vị vua trên đất nói với vị Vua trên trời là Đức Giê-hô-va, Đấng đã giải cứu ông khỏi kẻ thù của mình. Tiếp theo những câu sau trong Thi Thiên 18, vua Đa-vít sử dụng những hình ảnh để mô tả bản chất cứu rỗi của Đức Chúa Trời như Đức Giê-hô-va là tảng đá, đồn lũy, đấng giải cứu, nơi ẩn náu, lá chắn, sừng cứu rỗi và thành trì. Những hình ảnh này liên quan đến các trận chiến quân sự mà vua Đa-vít đã chiến đấu trong suốt cuộc đời của mình và cách Đức Chúa Trời cung cấp cho ông sự an toàn về thể chất khi ông trốn tránh những kẻ săn đuổi mình. Khi ở trong hoạn nạn, vua Đa-vít nhiệt thành cầu khẩn cùng Chúa để xin Ngài giải cứu. “Trong cơn gian truân tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời tôi: Tại đền Ngài, Ngài nghe tiếng tôi, Và tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai Ngài.” (Thi Thiên 18:6). Chúng ta có thể không cần phải tìm đến những nơi ẩn náu trên núi, nhưng Đức Chúa Trời muốn trở thành tảng đá – nền tảng vững chắc của chúng ta. Nhờ vậy, chúng ta có thể chống chọi được với những cơn bão mạnh mẽ và nguy hiểm nhờ năng lực của Chúa. Sứ-đồ Phao-lô đã nhận được năng lực từ Chúa trong sự yếu đuối của ông. Phao-lô ghi lại kinh nghiệm của ông: “Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.” (2 Cô-rinh-tô 12:9).

Trong sự hoạn nạn, khó khăn bạn có nhờ vào năng lực của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là nền tảng vững chắc của con. Xin Chúa cho con luôn yêu mến Chúa và chỉ có Chúa là Đấng con kêu cầu khi trải qua những cơn hoạn nạn trong cuộc sống. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 22-24

 270 total views,  1 views today