Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, July 3, 2024 – Đồng Tâm Tình Như Đấng Christ

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, July 3, 2024
Đồng Tâm Tình Như Đấng Christ

“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có.”
Phi-líp 2:5

Trong thư Phi-líp chương 2, sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu “hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.” (Phi-líp 2:2-4). Sứ-đồ Phao-lô cho các tín hữu một mẫu mực, một bí quyết để thực hành các lời khuyên về thái độ của Cơ-đốc-nhân là “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có.” (Phi-líp 2:5). Đồng tâm tình như Đấng Christ là đồng một tâm trí, suy nghĩ như Đấng Christ. Chúa Giê-xu sẵn sàng từ bỏ vinh quang của Ngài (Phi-líp 2:6) và hạ mình xuống để trở thành một con người và chết trên thập tự giá (Phi-líp 2:7–8). Chúa Giê-xu đã hiến mình để biểu lộ tình yêu và sẵn sàng hạ mình để bày tỏ tình yêu đó. Ngài là tấm gương cao cả về sự yêu thương và khiêm nhường. Khiêm nhường là một thái độ cơ bản và cần thiết của đời sống Cơ-đốc-nhân, và mẫu mực hoàn hảo về sự khiêm nhường là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu phán: “Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi.” (Giăng 13:14-15).Bạn có tâm tình yêu thương và khiêm nhường như Chúa Giê-xu không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương và hạ mình xuống nơi trần gian để chịu chết vì con. Xin Chúa cho con luôn có đồng một tâm tình như Chúa Giê-xu trong sự yêu thương, khiêm nhường trong nếp sống hằng ngày. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 46-51

 45 total views,  7 views today