Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, October 27, 2021 – Thờ Phượng Chiên Con

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, October 27, 2021
Thờ Phượng Chiên Con

“Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quí, vinh hiển và ngợi khen!”
Khải Huyền 5:12

Sứ-đồ Giăng, sứ đồ yêu dấu của Chúa Giê-xu Christ, trong sự hiện thấy đã chứng kiến vô số thiên sứ đồng nói lời ca ngợi: “Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quí, vinh hiển và ngợi khen!” (Khải Huyền 5:12). Tiếp theo đó Giăng lại nghe: “mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quí vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời!” (Khải Huyền 5:13). Bài ngợi ca này sẽ được hát trên thiên đàng cho Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng đã cất đi tội lỗi của thế gian qua sự hy sinh bằng chính huyết quý giá của Ngài. Chính Chiên Con là Chúa Giê-xu đã chịu đau khổ và chết, đã được sống lại từ kẻ chết. Sự hy sinh của Ngài đã đánh bại tội lỗi và Sa-tan, sự chết và địa ngục. Giăng Báp-tít đã giới thiệu Chúa Giê-xu khi Ngài đến trong trần gian: “Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.” (Giăng 1:29b). Sứ-đồ Giăng trong sự hiện thấy đã viết lại: “Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết; nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi, mà rằng: Đừng sợ chi,  ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.” (Khải Huyền 1:17-18).

Bạn có đang thờ phượng Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng đã chết vì bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban Chiên Con của Ngài xuống nơi trần gian đổ huyết báu và chịu chết để cứu rỗi con. Xin Chúa cho con hết lòng thờ phượng Chiên Con vì Ngài đáng được ngợi khen, tôn quí vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời! A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lu-ca 14-16.

 367 total views,  1 views today