Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, October 26, 2021 – Tăng Trưởng Thuộc Linh Qua Thử Thách

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, October 26, 2021
Tăng Trưởng Thuộc Linh Qua Thử Thách

“Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, Nhưng bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài: Vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi, Và ăn năn trong tro bụi.”
Gióp 42:5-6

Sách Gióp là nguồn cảm hứng và khích lệ cho nhiều Cơ-đốc-nhân phải trải qua những thử thách khủng khiếp và phải đối mặt với những hoạn nạn trong một thế giới sa đọa. Nhiều bài học quý giá có thể học được từ những thử thách của Gióp mặc dù chúng ta không thể nào hiểu hết như lời Gióp nói “Có nhiều việc diệu kỳ quá đối với con mà con chẳng biết gì.” (Gióp 42:3b BD2011). Tuy nhiên, chúng ta phát hiện ra rằng những thử thách dẫn đến sự hiểu biết sâu sắc hơn về Đức Chúa Trời và nền tảng đức tin vững chắc hơn vào sự thành tín của Chúa. Chúng ta học được từ Gióp rằng đau khổ không phải lúc nào cũng là kết quả của tội lỗi, và người công chính cũng không được miễn trừ gian nan và thử thách. Chúng ta cũng thấy rõ rằng Đức Chúa Trời đặt ra các tiêu chuẩn bảo vệ xung quanh những người tin cậy nơi Ngài và chúng ta biết Sa-tan là nguyên nhân của mọi đau khổ và khó khăn. Chúng ta cũng thấy cách lý luận của con người hiểu sai về đau khổ, trong khi chỉ một mình Đức Chúa Trời ban sự an ủi và cứu giúp những người đang đau khổ. Bất chấp những lời phàn nàn và thách thức của ông Gióp với Chúa, nhưng ông không bao giờ lên án Đức Chúa Trời cũng như nguyền rủa danh Ngài. Cuối cùng ông đã ăn năn về những lời phàn nàn ngu ngốc và những lời nói thiếu cân nhắc của mình. Nhờ đó, Gióp đã hiểu biết sâu sắc hơn về Đức Chúa Trời và vì vậy ông thú nhận với Chúa: “Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, Nhưng bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài: Vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi, Và ăn năn trong tro bụi.” (Gióp 42:5-6).

Mắt thuộc linh của bạn có thấy Chúa một cách sâu sắc hơn qua những thử thách của cuộc đời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài đã ở cùng con qua những sự thử thách trong cuộc sống. Xin Chúa cho con không phạm tội cùng Chúa nhưng được tăng trưởng đời sống thuộc linh khi trải qua những sự thử thách. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lu-ca 12-13.

 364 total views,  2 views today