Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 17, 2021 – Điều Răn Thứ Tám

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, February 17, 2021

Điều Răn Thứ Tám

“Ngươi chớ trộm cướp.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:15

Điều Răn Thứ Tám: Ngươi chớ trộm cướp. Đây là điều răn nghiêm cấm lấy hoặc cưỡng đoạt bất cứ vật gì không thuộc quyền sở hữu của mình hay không được phép của người chủ sở hữu vật đó. Chúng ta không làm điều gì bất chánh để được lợi cho mình mà lỗ cho người khác. Người làm công không làm việc hết lòng hay không làm đúng thời gian quy định cũng phạm điều răn thứ tám nầy. Người chủ không cung cấp quyền lợi chính đáng cho công nhân của mình cũng phạm tội trộm cắp. Thánh Kinh Cô-lô-se 4:1 chép: “Hỡi người làm chủ, hãy lấy điều công bình chánh trực đãi tôi tớ mình, vì biết rằng anh em cũng có một Chủ mình ở trên trời.” Có lẽ chúng ta không đột nhập vào nơi nào để trộm cắp những đồ vật quý giá hay cưỡng bức ai để chiếm đoạt điều gì nhưng có thể chúng ta vô tình hay cố ý trộm cắp những điều phi vật chất không thuộc về chúng ta hoặc không trả những điều chúng ta nợ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dưới bất cứ hình thức nào, điều răn của Chúa dạy rất rõ ràng: “Ngươi chớ trộm cướp.”

Chúa có đang nhắc nhỡ bạn về những hình thức trộm cắp nào bạn đang vướng vào không? Bạn có thường xuyên biện hộ vì hoàn cảnh để vi phạm điều răn của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho con vì con đã phạm tội trộm cắp dưới nhiều hình thức. Xin Chúa thêm lòng kính sợ Chúa và đức tin cho con để con tin cậy vào sự chu cấp của Chúa và sống không làm tổn hại ai. A-men.  

 146 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 16, 2021 – Điều Răn Thứ Bảy

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, February 16, 2021

Điều Răn Thứ Bảy

“Ngươi chớ phạm tội tà dâm.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14

Điều Răn Thứ Bảy: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Đây là điều răn nghiêm cấm mối quan hệ tình dục với bất cứ ai khác ngoài vợ chồng. Điều răn nầy được Chúa nghiêm cấm tiếp theo sau điều răn cấm giết người. Nhiều người nghĩ tội giết người là một tội lớn nghiêm trọng. Nhưng tội tà dâm trước mắt Chúa cũng là một tội nghiêm trọng vì Chúa yêu con người và không muốn chúng ta bị thương tổn vì hậu quả của tội nầy. Điều luật nầy bảo vệ sự quan trọng và thiêng liêng trong mối quan hệ hôn nhân. Chính Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân cho người nam và người nữ đầu tiên (Sáng Thế Ký chương 1 và 2). Trong Cựu Ước, tội tà dâm xem là chống nghịch Chúa (Sáng Thế Ký 39:9) và bị tử hình (Lê-vi-ký 20:10). Cũng như điều luật giết người, Chúa Giê-xu đã phán rõ hơn về ý nghĩa của điều răn thứ bảy như sau: “Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song Ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi” (Ma-thi-ơ 5:27-28). Chúa Giê-xu biết sự nghiêm trọng của tội tà dâm và phán rằng một người phạm tội tà dâm không phải khi hành động nhưng ngay khi có ý tưởng tà dâm. Chúa biết tội tà dâm trong tư tưởng hoặc hành động đều đem đến hậu quả vô cùng tai hại cho gia đình, cho hôn nhân, cho người phối ngẫu, cho con cái… Sứ đồ Phao-lô cũng đề cập tính nghiêm trọng của tội tà dâm là tội phạm đến chính thân thể mình (I Cô-rinh-tô 6:18). Vua Đa-vít đã phạm cả hai tội: tà dâm và giết người nhưng ông đã ăn năn thống hối với Chúa, “Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu” (Thi-thiên 51:17).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin cho con luôn cảm tạ Chúa và tôn trọng hôn nhân mà Chúa đã thiết lập. Xin Chúa giúp con luôn chung thủy với người phối ngẫu của con trong tư tưởng, trong tình cảm, trong hành động. A-men.  

 128 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 15, 2021 – Điều Răn Thứ Sáu

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, February 15, 2021

Điều Răn Thứ Sáu

“Ngươi chớ giết người.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13

Điều Răn Thứ Sáu: Ngươi chớ giết người. Đây là điều răn nghiêm cấm việc mưu tính, cố ý cướp mạng sống của người khác. Điều răn nầy ngắn gọn nhưng gây ra nhiều tranh cãi. Có người cho rằng điều răn nầy ngăn cấm tất cả mọi hành động làm chết người, vô ý hay cố ý, tự ý hay theo lệnh trong trường hợp chiến tranh. Có người còn cho là điều răn nầy cấm giết tất cả mọi sinh vật ngay cả súc vật và vi trùng. Nhưng dựa vào nguyên văn Hê-bơ-rơ thì chữ được dùng trong điều răn thứ sáu nầy là “cố ý giết người hay giết người có âm mưu”. Sau khi dạy về mười điều răn trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 20, tội sát nhân được định nghĩa rõ ràng hơn trong Xuất Ê-díp-tô Ký 21:12-14 là “người nào cố ý giết người thì sẽ bị xử tử”. Các phần Kinh Thánh khác trong Cựu Ước cũng cho chúng ta biết Chúa ngăn cấm việc cố ý giết người vì tất cả loài người (ngay cả một bào thai trong bụng mẹ) đều có sự sống và mang ảnh tượng của Chúa (Sáng Thế Ký 1:26; Thi Thiên 139:13). Chúng ta phải tôn trọng mạng sống con người vì con người là một loài sinh linh cao quý được dựng nên theo ảnh tượng của Chúa. Trong Tân Ước Chúa Giê-xu phán rõ hơn về ý nghĩa của điều răn thứ sáu như sau: “Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết ai; và rằng: Hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt” (Ma-thi-ơ 5:21-22). Chúa muốn chúng ta phải tôn trọng sự sống mà Ngài ban cho con người. Chúng ta không được có tư tưởng, thái độ, ngôn ngữ và hành động nào gây tổn hại cho người khác, cả tâm linh lẫn thể xác. Thánh Kinh 1 Giăng 3:15 dạy rằng: “Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình”.

Có thể bạn chưa bao giờ cố ý làm hại mạng sống ai nhưng bạn có sống theo gương của Chúa Giê-xu trong sự yêu thương và tha thứ để khỏi vi phạm điều răn thứ sáu trong tư tưởng, hành động khi giận và ghét người khác không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin giúp con nhớ rằng mỗi con người đều được Chúa tạo dựng nên theo ảnh tượng của Chúa để chúng con tôn trọng sự sống và không cố ý hay vô tình làm tổn thương người khác về cả thể xác lẫn tâm hồn. A-men.  

 139 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 12, 2021 – Lời Chúc Đầu Năm

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, February 12, 2021

Ngày Đầu Năm Âm Lịch

Lời Chúc Đầu Năm

“Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi!”
Dân Số Ký 6:24-26

Mỗi lần xuân về, tết đến, chúng ta thường nhận được những lời chúc xuân, chúc tết từ bạn bè hoặc nguời thân.  Chúc tết là một tục lệ rất hay của người Việt chúng ta và tùy theo mức độ thân thuộc, chức vị và tuổi tác, những lời chúc có thể khác nhau.  Chúng ta chúc cho những cụ cao niên mạnh khỏe, sống lâu, chúc cho những vị trung niên buôn bán phát tài, chúc cho những sinh viên học sinh, học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt.  Những lời chúc được dùng để bày tỏ lòng ước mong cho người thân, bạn hữu, được hưởng những điều lành, mặc dù chúng ta không biết chắc và cũng chẳng có thẩm quyền để thực hiện những điều mình đã chúc. Trong Thánh Kinh chúng ta không thấy những lời chúc suông hoặc chúc cầu may, nhưng chúng ta tìm được những lời hứa chắc chắn từ Ðấng tạo dựng nên Mùa Xuân và đang tể trị vũ trụ.  Chính Đức Chúa Trời quyền năng đã dạy cho các thầy tế lễ trong thời Cựu Ước lời chúc phước cho dân sự của Ngài gồm 3 phần như sau:

Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi!

Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi!

Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi!

Lời chúc phước trên 3,500 năm nầy không phải chỉ riêng cho mùa xuân nhưng cho bất cứ mọi thời điểm. Ba lời chúc phước nầy cũng cho chúng ta thấy lời chúc phước đến từ Ba Ngôi Đức Chúa Trời Hiệp Một. Đức Chúa Cha ban phước và gìn giữ chúng ta; Đức Chúa Giê-xu là sự sáng và ban ơn cứu rỗi cho chúng ta; Đức Thánh Linh nâng đỡ và ban cho chúng ta sự bình an.

Kính chúc quý tín hữu nhận được phước hạnh trong Năm Mới đến từ Đấng Ban Phước như được chép trong Gia-cơ 1:17: “Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.”

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng duy nhất có thẩm quyền ban phước cho con dân của Chúa. Xin Chúa ban cho con trong Năm Mới tiếp tục ở trong sự gìn giữ, ân điển và sự bình an của Chúa. A-men.  

 147 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 11, 2021 – Cảm Tạ Chúa Về Một Năm Đã Qua

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, February 11, 2021

Ngày Cuối Năm Âm Lịch

Cảm Tạ Chúa Về Một Năm Đã Qua

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
Phi-líp 4:6-7

Mỗi lần cuối năm chúng ta thường nhớ lại những điều tốt đẹp trong năm cũ để tạ ơn Chúa. Rất dễ để chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa khi đang ở trong hoàn cảnh thuận lợi, sóng yên biển lặng nhưng thật khó cho chúng ta cảm tạ Chúa khi đang đối diện với những hoạn nạn trong đời sống. Có lẽ trong suốt 12 tháng vừa qua chúng ta đã trải qua những mùa đông ảm đạm của cuộc đời. Mùa Xuân với sức sống tràn đầy đang trở về nhưng trong lòng chúng ta vẫn “lạnh lẽo, khô héo” với biết bao ưu phiền, lo lắng. Lời Chúa trong Phi-líp 4:6 dạy “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự… hãy tạ ơn Chúa”. Câu Kinh Thánh nầy không nói chúng ta cảm tạ Chúa về những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, đau buồn của chúng ta nhưng Lời Chúa dạy “hãy tạ ơn Chúa trong mọi sự” tức là cảm tạ Chúa trong khi trải qua mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Trong khi trải qua những hoàn cảnh khó khăn chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài cho chúng ta gần Chúa nhiều hơn qua sự cầu nguyện tương giao với Chúa. Cảm tạ Chúa vì đời sống thuộc linh chúng ta được trưởng thành hơn. Cảm tạ Chúa vì chúng ta càng trở nên giống Chúa Giê-xu hơn. Thánh Kinh thư Gia-cơ 1:2-4 (BDM) cho biết: “Thưa anh chị em, khi gặp những thử thách khác nhau, anh chị em hãy xem tất cả là điều vui mừng, vì biết rằng đức tin anh chị em có bị thử nghiệm mới sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn có hoàn tất công việc thì anh chị em mới trưởng thành, toàn vẹn, không thiếu sót gì.”

Nhìn lại năm vừa qua, bạn có điều gì cảm tạ Chúa về đời sống thuộc linh của bạn không? Bạn có càng gần với Chúa qua sự học Lời Chúa và cầu nguyện tương giao với Ngài không? Bạn có bước đi với Chúa hằng ngày bởi đức tin không? Bạn có thấy những hoàn cảnh khó khăn trong năm qua là ích lợi cho đời sống thuộc linh của bạn không?

“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” (Rô-ma 8:28).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài cho con trải qua những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống để được gần Chúa hơn qua sự cầu nguyện tương giao với Chúa và biết Chúa nhiều hơn qua Lời Ngài. Xin Chúa giúp con biết giao phó những lo lắng của con cho Chúa và cho con tiếp tục sống bởi đức tin trong Năm Mới. A-men.  

 148 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 10, 2021 – Năm Mới, Sức Mới

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, February 10, 2021

Năm Mới, Sức Mới

“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”
Ê-sai 40:31

Dân Y-sơ-ra-ên sau nhiều năm tháng lưu đày tại Ba-by-lôn họ đã bị mệt nhọc, mòn mỏi và sầu khổ. Sức lực của họ không còn nữa và chỉ biết sống trông chờ ngày hồi hương. Tiên tri Ê-sai đã nhắc họ về Đức Chúa Trời hằng sống là Đấng ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm sức mới cho người mòn mỏi đến nỗi họ có thể cất cánh bay cao như chim ưng. Nhưng Ngài chỉ ban sức mới cho những ai trông đợi Ngài. Trông đợi có nghĩa là chúng ta hướng về Chúa, bám chặt vào Lời Hứa của Chúa qua Kinh Thánh. Đức tin và sự hy vọng của chúng ta nương cậy hoàn toàn vào Chúa thay vì nhờ cậy vào sức riêng hay chú tâm vào những chán chường vô vọng. Trong thời gian này, có lẽ chúng ta không phải chỉ mệt nhọc cuối một năm dài nhưng sức lực bị mòn mỏi hằng ngày khi phải đối diện với những đòi hỏi của cuộc sống dồn dập, cấp bách, và liên tục trong mùa đại dịch Covid-19. Xin Chúa cho chúng ta nắm chặt bí quyết để có lại sức mới từng ngày một. Bí quyết đó là: “Trông đợi Đức Giê-hô-va!” Chúa phải là đối tượng duy nhất để chúng ta nương cậy. Khi sức người không còn nữa đó là lúc Chúa ban cho chúng ta sức mới.

“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” (Phi-líp 4:13).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin cho con luôn đặt Chúa ưu tiên trong đời sống và được sự hướng dẫn của Thánh Linh qua lời Chúa từng ngày một. Xin Chúa cho con biết trông cậy Ngài để luôn được sức mới trong năm mới này. A-men.

 136 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 9, 2021 – Tấm Lòng Mới, Thần Linh Mới

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, February 9, 2021

Tấm Lòng Mới, Thần Linh Mới

“Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.”
Ê-xê-chi-ên 36:26

Mỗi khi đón mừng Năm Mới, chúng ta luôn luôn ước ao có điều gì hay thay đổi gì mới mẻ trong năm mới. Những điều thay đổi bởi sức hoặc cố gắng riêng rồi cũng trở về trạng thái cũ sau vài tuần của năm mới. Dân Y-sơ-ra-ên trong thời của tiên tri Ê-xê-chi-ên có tấm lòng nghịch lại cùng Chúa, hướng về thần tượng và cứng cỏi không nghe lời Chúa. Mặc dầu dân Y-sơ-ra-ên đi xa cách Chúa, nhưng Chúa đã hứa với dân sự Ngài “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.” (Ê-xê-chi-ên 36:26). Con người cần được sự thay đổi từ bên trong. Cần được Đức Chúa Trời ban cho một tấm lòng mới và thần mới. Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta tấm lòng mới bằng thịt thay cho tấm lòng cũ bằng đá. Như sự cứng rắn của đá, tấm lòng của chúng ta đã không để cho Lời Chúa đâm rễ và không thể kết quả cho Ngài được. Với tấm lòng mềm mại bằng thịt Lời Chúa mới có thể kết quả như hạt giống rơi vào đất tốt (Ma-thi-ơ 13:1-9). Nhờ nhận được Thần mới là Đức Thánh Linh, chúng ta có thể bén nhạy hơn về cách sống mà Chúa vui lòng.

Bạn muốn có sự biến đổi mới trong đời sống không? Mời bạn tiếp nhận sự hứa ban của Chúa cho bạn: một tấm lòng mới và Thần mới là Đức Thánh Linh qua đức tin đặt vào Chúa Giê-xu.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con vì con đã đi theo ý riêng và sống không đẹp lòng Chúa. Xin Chúa ban cho con tấm lòng mới bằng thịt và giúp con bước đi theo Thánh Linh trong Năm Mới và suốt cuộc đời con. A-men.  

 143 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 8, 2021 – Đừng Nhớ Sự Đã Qua

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, February 8, 2021

Đừng Nhớ Sự Đã Qua

“Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.”
Ê-sai 43:18-19

Chúng ta tạm ngưng loạt bài suy gẫm 10 điều răn để cùng suy gẫm những câu Kinh Thánh nhân dịp cuối năm và đầu năm âm lịch trong tuần nầy. Cảm tạ Chúa, người Việt Nam chúng ta được đón mừng năm mới hai lần trong năm, năm mới dương lịch và năm mới âm lịch. Trong những dịp tiễn năm cũ và đón mừng năm mới chúng ta có cơ hội được Lời Chúa nhắc nhỡ về những điều chúng ta cần quên trong năm cũ và thái độ phải có khi bước vào năm mới. Tiên tri Ê-sai đã nói với dân sự Y-sơ-ra-ên trong thời gian dân sự của Chúa bị bắt đi làm phu tù: “Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.” (Ê-sai 43:18-19). Dân Y-sơ-ra-ên đã mất tất cả những điều mà họ tưởng vững chắc và tốt đẹp trong quá khứ. Trong thời gian dường như vô vọng đó, Chúa đã sử dụng tiên tri Ê-sai để nhắc dân sự của Chúa rằng “hãy quên những sự trong quá khứ” vì Chúa là Đấng Toàn Năng, Đấng nắm giữ tương lai sẽ làm những việc lớn và mới cho dân sự Ngài. Có lẽ chúng ta đang ở trong hoàn cảnh tương tự. Chúng ta mong ước được có lại những điều trong quá khứ mà theo mắt chúng ta là tốt đẹp hơn những gì chúng ta đang trải qua trong hiện nay. Nhân dịp cuối năm và bắt đầu bước vào năm mới, xin Chúa cho chúng ta hướng về tương lai và hoàn toàn tin cậy vào sự tể trị của Chúa. Chúa hứa Ngài “sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.”

Lời Chúa cũng hứa: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì trong Ngài luôn có sự đổi mới. Xin dạy con tin cậy hoàn toàn vào sự tể trị của Chúa và tin chắc rằng những điều Ngài dự bị cho con trong tương lai tốt đẹp hơn những điều trong quá khứ và có giá trị vĩnh hằng. A-men.  

 153 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 5, 2021 – Điều Răn Thứ Năm

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, February 5, 2021

Điều Răn Thứ Năm

“Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12

Điều Răn Thứ Năm: Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Điều răn thứ năm bắt đầu cho sáu điều răn về mối quan hệ của con người với nhau sau bốn điều răn đầu liên hệ giữa mối tương quan của con người với Đức Chúa Trời. Điều răn thứ năm là cây cầu nối giữa liên hệ với Chúa và mối liên hệ với những người chung quanh bắt đầu bằng sự hiếu kính cha mẹ. Sự hiếu kính cha mẹ mình là kết quả của sự tôn kính Chúa. Lời Chúa dạy trong 1 Ti-mô-thê 5:8 “Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.” Chúa Giê-xu là một gương mẫu cho chúng ta noi theo. Khi Chúa bị treo trên cây thập tự, Ngài đã nghĩ đến mẹ mình và đã giao bà cho môn đệ Ngài yêu để bà được chăm sóc (Giăng 19:26-27). Đời sống hiếu kính cha mẹ của chúng ta bày tỏ sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta và cũng là một tấm gương sáng cho con cháu và những người chung quanh. Sự hiếu kính cha mẹ không phải chỉ là một ngày trong năm hay trong dịp Tết nhưng phải biểu hiện từ tấm lòng yêu thương, thăm hỏi, chăm sóc, cầu nguyện cho cha mẹ mỗi ngày.

Bạn có hết lòng hiếu kính cha mẹ đúng như điều răn Chúa dạy chưa? Bạn có bày tỏ lòng yêu thương, chăm sóc cụ thể cho cha mẹ mình thường xuyên không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban điều răn hiếu kính cha mẹ để dạy dỗ con. Xin cho con dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn hiếu kính cha mẹ trong lời nói và hành động. Xin cho con luôn bày tỏ lòng yêu thương, thăm hỏi, chăm sóc, và phụng dưỡng cha mẹ. A-men.  

 143 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 4, 2021 – Điều Răn Thứ Tư

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, February 4, 2021

Điều Răn Thứ Tư

“Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8

Điều Răn Thứ Tư: Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Điều răn thứ tư dạy rằng hãy nhớ ngày Sa-bát đặng làm nên ngày thánh. Ngày Sa-bát trong tiếng Do-thái nghĩa là ngày nghỉ. Điều răn thứ tư dài hơn các điều răn khác và bắt đầu bằng cụm từ “Hãy nhớ”, có thể vì con người ít nhớ để dành một ngày trong tuần để nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa. Điều răn thứ tư được chép trong Xuất Ê-díp-tô 20:8-11: “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.” Điều răn thứ tư không được Chúa Giê-xu khuyến khích phải tuân giữ như người Do-thái vì họ thêm vào nhiều luật cho ngày Sa-bát và biến con người thành nô-lệ cho ngày Sa-bát. Trong những phân đoạn Kinh Thánh nói về ngày Sa-bát trong các sách Phúc Âm, Chúa Giê-xu phán: “Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người.” Chúa Giê-xu kết luận: “Vì Con người là Chúa ngày Sa-bát.” (Ma-thi-ơ 12:8). Chúa Giê-xu chính là sự nghỉ an cho chúng ta. Chỉ vài câu trước câu Chúa nói về ngày Sa-bát, Chúa phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11:28-30).

Chúa muốn chúng ta dành một ngày trong tuần để thật sự được nghỉ ngơi và dành cho sự thờ phượng Chúa. Trong Tân Ước, các tín hữu đầu tiên và suốt các thế kỷ qua dành Chúa Nhật, ngày đầu tuần lễ, ngày Chúa Giê-xu Phục Sinh để thờ phượng Chúa. Xin đọc thêm Công Vụ 20:7, 1 Cô-rinh-tô 16:2.

Bạn có dành một ngày trong tuần lễ để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe sau một tuần làm việc mệt nhọc không? Bạn có biệt riêng Chúa Nhật để thờ phượng Chúa không?  

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban điều răn dành một ngày để nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa mỗi tuần vì Chúa biết đó là điều lợi ích cho con người. Xin Chúa giúp con biệt riêng Chúa Nhật để thờ phượng Chúa, tương giao với Ngài, nghỉ ngơi và thông công với gia đình và các tín hữu trong Hội Thánh.  A-men.  

 145 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 3, 2021 – Điều Răn Thứ Ba

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, February 3, 2021

Điều Răn Thứ Ba

“Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7

Điều Răn Thứ Ba: Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi. Điều răn thứ ba ngăn cấm việc sử dụng danh của Chúa cách vô ý thức, phạm thượng hay xem thường danh của Chúa. Đôi khi chúng ta không lấy danh Chúa ra đùa giỡn nhưng trong nếp sống chúng ta bày tỏ thái độ xem nhẹ danh của Đức Chúa Trời. Danh của Đức Chúa Trời phải luôn luôn được nói đến với tất cả sự cao trọng và tôn vinh. Thư Phi-líp 2:9-11 cho biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã vâng phục hy sinh chịu chết để cứu rỗi nhân loại cho nên “Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” Danh Chúa là Danh Thánh Khiết Cao Cả cho nên Chúa ngăn cấm chúng ta không được lấy danh của Đức Chúa Trời để đùa giỡn hoặc làm lợi riêng tư, hoặc sống bê bối, buông tuồng làm ô uế danh Chúa. Ai sử dụng danh Chúa cách không xứng đáng thì có tội trước mặt Chúa như điều răn của Chúa dạy bảo.

Bạn có sử dụng lời nói, nếp sống của mình tôn vinh danh Chúa không? Bạn có tôn cao danh Chúa trong gia đình, trong Hội Thánh, trong cộng đồng không?  

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa giúp con không lấy danh Chúa ra đùa giỡn hoặc xem nhẹ danh của Ngài. Xin cho con luôn tôn cao và kính trọng danh của Chúa không những trong lời nói, nhưng cũng trong sự suy nghĩ, thái độ và trong bất cứ hành động nào của con.  A-men.  

 153 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 2, 2021 – Điều Răn Thứ Hai

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, February 2, 2021

Điều Răn Thứ Hai

“Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-5a

Điều Răn Thứ Hai: Không thờ lạy hình tượng. Điều răn thứ hai ngăn cấm việc làm hình tượng, thờ hình tượng và hầu việc hình tượng. Điều răn thứ nhất dạy chúng ta chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời chân thần. Điều răn thứ hai ngăn cấm chúng ta thờ hình tượng ngay cả hình tượng của Đức Chúa Trời. Điều răn nầy rất quan trọng vì nhiều khi chúng ta làm ra và thờ lạy những hình tượng hoặc hình ảnh tượng trưng hay đại diện cho Chúa hoặc là những vật liên quan đến Chúa. Vì Đức Chúa Trời là Chân Thần vô hình, nên việc tạo bất cứ hình tượng nào xem như đại diện cho Chúa để thờ lạy hay thờ lạy những tạo vật của Ngài đều là bất xứng và xúc phạm đến Chúa (Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:12, 15-19). Chúa gớm ghiếc việc thờ thần tượng, nếu con dân Chúa làm hình tượng cho người khác thờ lạy cũng đồng phạm với họ (Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:19, 23-28). Thi Thiên 115:4-8 chép: “Hình tượng chúng nó bằng bạc bằng vàng, Là công việc tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói; Có mắt mà chẳng thấy; Có tai mà không nghe; Có lỗ mũi mà chẳng ngửi; Có tay, nhưng không rờ rẫm; Có chân, nào biết bước đi; Cuống họng nó chẳng ra tiếng nào. Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nơi nó. Đều giống như nó.”. Câu chót của Thi Thiên 115 chép: “Nhưng chúng tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va, Từ bây giờ cho đến đời đời. Ha-lê-lu-gia!” (Thi Thiên 115:18).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con được thờ phượng Đấng Chân Thần là Đức Chúa Trời kỵ tà. Xin Chúa giúp con luôn sống đẹp lòng Chúa và không thờ lạy bất cứ một hình tượng vô tri vô giác nào. A-men.  

 138 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 1, 2021 – Điều Răn Thứ Nhất

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, February 1, 2021

Điều Răn Thứ Nhất

“Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3

Mười Điều Răn là mười điều luật trong Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời ban cho dân tộc Y-sơ-ra-ên sau khi họ ra khỏi xứ Ai cập. Bốn điều răn đầu liên hệ giữa mối tương quan của con người với Đức Chúa Trời. Sáu điều răn còn lại liên hệ giữa mối tương quan của con người với nhau. Mười Điều Răn được chép trong Kinh Thánh sách Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17 và sách Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:6-21.

Điều Răn Thứ Nhất: Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Điều răn thứ nhất cho chúng ta biết chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật. Chúng ta không được thờ bất cứ các thần nào khác vì tất cả các thần khác đều là những thần giả. Vì chúng ta được Đức Chúa Trời dựng nên như hình ảnh của Đức Chúa Trời cho nên mối tương giao thờ phượng chỉ dành cho Đấng duy nhất tức là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn con dân Ngài kính trọng tôn thờ một mình Ngài, không được liên hệ với các thần khác, các tạo vật khác. Chúng ta thường nghĩ các thần khác là những hình tượng tạc ra từ gỗ, đá… Nhưng “các thần khác” có thể xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau: một vị sáng lập tôn giáo, một lãnh tụ quốc gia, một vị thầy lỗi lạc, một minh tinh nỗi tiếng, hoặc danh vọng, học thức, tiền bạc, vật chất… bất cứ người nào, vật gì hay ngay cả một mục vụ trong Hội Thánh mà chúng ta tôn sùng và xem trọng hơn là sự thờ phượng Chúa.

Bạn có đặt Chúa ưu tiên trong đời sống và phó thác cuộc đời mình cho Chúa không? Bạn có “các thần khác” trong tâm trí, tấm lòng, nếp sống của bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha thứ con vì nhiều lần con để “những thần khác” ưu tiên hơn Chúa trong đời sống. Xin Chúa cho con luôn thờ phượng Chúa vì Ngài là Đấng duy nhất xứng đáng được sự tôn cao và chúc tụng. A-men.  

 131 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, January 29, 2021 – Giê-hô-va Rô-hi!

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, January 29, 2021

Giê-hô-va Rô-hi!

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.”
Thi Thiên 23:1

GIÊ-HÔ-VA RÔ-HI nghĩa là “Chúa Đấng chăn giữ của chúng ta” được chép trong Kinh Thánh Thi Thiên 23. Đa-vít là một người chăn chiên trước khi được Chúa chọn làm vua dân Y-sơ-ra-ên. Ông rất kinh nghiệm về mối quan hệ của chính ông là  một người chăn chiên đối với bầy chiên của mình. Ông nhận ra đó cũng chính là mối quan hệ của Đức Chúa Trời đối với ông nói riêng và đối với dân sự Y-sơ-ra-ên nói chung. Ông mạnh dạn và với tất cả tấm lòng thành kính tuyên bố: “Giê-hô-va Rô-hi là Đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.” (Thi Thiên 23:1).

Tiếp theo câu đầu tiên xưng nhận Chúa là Giê-hô-va Rô-hi, Đấng chăn giữ ông, vua Đa-vít diễn tả Giê-hô-va Rô-hi như sau: “Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.” (Thi Thiên 23:2-6).

Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu là “Đấng Chăn Chiên Hiền Lành; người chăn hiền lành vì chiên phó sự sống mình.” (Giăng 10:11). Chúa Giê-xu đã trả giá bằng chính sự chết của Ngài để chúng ta được nối lại mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Chúa là Đấng Chăn dẫn chúng ta vào sự bình an thật, Ngài hiểu từng cá nhân chúng ta như người chăn hiểu từng con chiên của mình. Trong mọi hoàn cảnh Ngài bổ lại linh hồn chúng ta, an ủi chúng ta. Ngài hứa sẽ ở với chúng ta luôn luôn! Thật Ngài là Giê-hô-va Rô-hi. Đấng Chăn Giữ Chúng Ta!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Chăn Hiền Lành của con. Cảm tạ Chúa cho con được sự cứu rỗi của Ngài và cho con ở trong sự bình an, yêu thương của Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục ở trong sự dẫn dắt của Chúa vì chỉ có Ngài là Giê-hô-va Rô-hi. Đấng chăn giữ con! A-men.

 155 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, January 28, 2021 – Giê-hô-va Shalom!

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, January 28, 2021

Giê-hô-va Shalom!

“Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Khá yên lòng, chớ sợ chi, ngươi sẽ không chết đâu. Ghê-đê-ôn bèn lập tại đó một cái bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, và đặt tên là Giê-hô-va-Sa-lam.”
Các Quan Xét 6:23-24

GIÊ-HÔ-VA SA-LAM nghĩa là “Đấng ban bình an” được chép trong Kinh Thánh Các-quan-xét 6:22-24. Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài đến cùng Ghê-đê-ôn và gọi ông làm quan xét để giải cứu người Y-sơ-ra-ên. Sau khi viện dẫn vài lý do để từ khước nhưng không được, Ghê-đê-ôn đã xin nhiều dấu lạ để muốn biết chắc thật sự Chúa chọn ông để giải cứu dân Y-sơ-ra-ên. Khi ông biết ông đang đối diện với thiên sứ của Chúa ông nghĩ ông sẽ chết. Nhưng Chúa bảo rằng ông khá yên lòng, chớ sợ chi, ông sẽ không chết đâu. Vừa nghe xong, Ghê-đê-ôn bèn lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và đặt tên là Giê-hô-va Sa-lam (shalom) nghĩa là Giê-hô-va Bình An. Sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, con người mất sự bình an vì phải xa cách Chúa. Con người tìm đủ mọi cách để mong có sự bình an nhưng không bao giờ có sự bình an thật sự trong lòng. Sự bình an thật chỉ có được khi chúng ta nối lại mối hòa thuận với Đức Chúa Trời qua sự chết thay thế, giải hòa của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu và tôn Chúa là Chủ cuộc đời mình, chúng ta có được sự bình an thật từ Giê-hô-va Sa-lam. Sự bình an mà Kinh Thánh diễn tả: “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7).

Chúng ta vẫn tiếp tục trải qua những sự thử thách, hoạn nạn trên thế gian… nhưng nếu mắt thuộc linh của chúng ta luôn chăm nhìn Chúa Giê-xu thay vì những cơn sóng của thời cuộc, cơn sóng của dịch lệ… chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự bình an thật ở trong lòng. Sự Bình An của Giê-hô-va Shalom!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Chúa Bình An. Cảm tạ Chúa cho con được sự bình an, hòa thuận với Đức Chúa Trời qua sự chết giải hòa của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự bình an của Chúa ban cho con không lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài nhưng đến từ Giê-hô-va Shalom. Đấng duy nhất ban cho con sự bình an thật. A-men.

 154 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, January 27, 2021 – Giê-hô-va Ni-si

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, January 27, 2021

Giê-hô-va Ni-si

“Môi-se lập lên một bàn thờ, đặt tên là Giê-hô-va cờ xí của tôi.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 17:15

GIÊ-HÔ-VA NI-SI nghĩa là “Giê-hô-va cờ xí” được chép trong Kinh Thánh Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-16. Trong trận chiến đầu tiên với dân A-ma-léc kể từ khi rời khỏi Ai-Cập, ông Môi-se đã đứng trên đỉnh đồi chỉ huy, tay cầm gậy Đức Chúa Trời đưa lên để làm vững lòng ông Giô-suê và quân lính đang chiến đấu dưới thung lũng với niềm tin rằng Chúa của họ ở cùng họ, đang chiến đấu với họ. Cây gậy của Chúa là biểu tượng sự lãnh đạo của ông Môi-se và là bằng chứng về thẩm quyền của Ngài trên những hành động của ông qua những phép lạ ông đã làm ở Ai Cập. Cây gậy của Đức Chúa Trời tượng trưng cho quyền năng và sự hiện diện của Chúa ở với dân Ngài trong chiến trận đánh lại kẻ thù. Môi-se đưa tay và gậy lên, quân Y-sơ-ra-ên thắng, nhưng khi tay ông mỏi, phải buông tay xuống thì quân A-ma-léc lại thắng hơn. Trên đỉnh đồi lúc đó nhờ có ông A-rôn và ông Hu-rơ đã giúp nâng hai cánh tay của ông Môi-se luôn đưa cao để người Y-sơ-ra-ên tiếp tục chiến thắng hoàn toàn. Sau chiến thắng đó, Môi-se lập lên một bàn thờ, đặt tên là Giê-hô-va cờ xí của tôi. Môi-se có tài lãnh đạo, Giô-suê và các chiến sĩ có lòng dũng cảm nhưng sự chiến thắng là đến từ quyền năng và sự hiện diện của Chúa trong suốt chiến trận.

Đức Chúa Giê-xu phán: “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33b).

Đối diện với những trận chiến thuộc linh trong cuộc sống, bạn có nhờ cậy vào quyền năng của Chúa không? Hãy luôn luôn sống trong sự hiện diện của Giê-hô-va Ni-si. Đấng Cờ-xí. Đấng luôn luôn cho bạn sự Đắc Thắng!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Đắc Thắng. Xin cho con luôn luôn sống trong sự hiện diện của Chúa và nhờ cậy Ngài khi phải đối diện với những cuộc chiến thuộc linh trong đời sống. A-men.

 155 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, January 26, 2021 – Giê-hô-va Ra-pha

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, January 26, 2021

Giê-hô-va Ra-pha

“Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bịnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26

GIÊ-HÔ-VA RA-PHA nghĩa là “Chúa là Đấng chữa lành” được chép trong Kinh Thánh Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27. Dân Dân Y-sơ-ra-ên được Môi-se dẫn qua Biển Đỏ và tiếp tục đi vào đồng vắng Su-sơ. Sau ba ngày đi trong đồng vắng nóng nực thiếu nước để uống họ tìm được nước tại đất Ma-ra, nhưng nước lại đắng không uống được cho nên dân sự trách móc Môi-se. Môi-se cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, Ngài chỉ cho ông lấy cậy gậy ném vào nước, nước trở nên ngọt uống được. Kế đến Đức Chúa Trời ban mệnh lệnh cho dân sự ngay tại đồng vắng; nếu dân sự thi hành thì không bị những bệnh mà Ngài giáng xuống cho dân Ai Cập. Chính Chúa xác nhận: “Ta là Giê-hô-va Ra-pha, Đấng chữa bệnh.” Dân Y-sơ-ra-ên đã thấy các tai vạ, bệnh tật xảy ra cho dân Ai Cập, và Chúa thường nhắc lại nhiều lần cho dân sự ngõ hầu họ kính sợ và vâng lời Ngài thì không bị những tai vạ đó. Trong Kinh Thánh chúng ta thấy Chúa là Đấng Chữa Lành trong Cựu Ước và Tân Ước. Chúa chữa lành cả bệnh tâm linh lẫn thể xác. Ngài chữa lành bệnh tâm linh qua sự chết của Chúa Giê-xu để tha thứ tội lỗi cho chúng ta và giải cứu chúng ta khỏi tội ác. Ngài cũng chữa lành bệnh trong thể xác của chúng ta trong sự thương xót và chương trình của Chúa.

Bạn đang có những bệnh tật, đau đớn, đắng cay trong đời sống thể xác, tinh thần và tâm linh không? Xin Chúa cho chúng ta biết hoàn toàn tin cậy Chúa, tìm kiếm Ngài qua sự cầu nguyện và sự khôn sáng từ Chúa qua Lời của Ngài. Hãy đến với Giê-hô-va Ra-pha. Đấng Chữa Lành!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng duy nhất có thể chữa lành bệnh tật về phần thể xác, tinh thần và tâm linh của con. Xin cho con hoàn toàn đặt trọn đức tin vào Giê-hô-va Ra-pha. Đấng Chữa Lành. A-men.

 146 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, January 25, 2021 – Giê-hô-va Di-rê

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, January 25, 2021

Giê-hô-va Di-rê

“Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê. Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn.”
Sáng-thế Ký 22:14

Giê-hô-va trong nguyên bản Hê-bơ-rơ chỉ vỏn vẹn bốn chữ cái được viết hoa “YHWH”. Đây là tên riêng chỉ dành cho Đức Chúa Trời và có ý nghĩa “Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” (Xuất-ê-díp-tô-kí 3:14). Danh xưng này xác nhận Đức Chúa Trời là Đấng tồn tại đời đời.

GIÊ-HÔ-VA DI- RÊ có nghĩa là “Chúa Sẽ Cung Cấp” hay “Chúa là Đấng sắm sẵn” dựa trên câu chuyện Áp-ra-ham được chép trong Sáng-thế-ký 22:1-18. Áp-ra-ham đã hoàn toàn tin cậy vào Chúa và bước đi bởi đức tin. Khi đến nơi vào giây phút cuối cùng Chúa đã dự bị một con chiên đực để Áp-ra-ham dâng làm của lễ thiêu thay cho Y-sác. Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê nghĩa là Đức Giê-hô-va sắm sẵn.  Đức Chúa Trời luôn cung cấp mọi nhu cầu cho con cái của Ngài đúng trong thời điểm và địa điểm của Chúa. Thánh Kinh trong Phi-líp 4:19 chép: “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

Bạn đang có nhu cầu nào trong đời sống không? Chúa có thể cung cấp mọi nhu cầu cho bạn. Bạn hãy đặt niềm tin trọn vẹn vào sự cung cấp của Chúa đúng thời điểm và trong ý tốt đẹp nhất của Ngài. Chúa là Giê-hô-va Di-rê. Đấng Sắm Sẵn!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa nhắc nhở con hôm nay Ngài là Giê-hô-va Di-rê, Đấng sắm sẵn và cung cấp mọi nhu cầu cho con. Ngài biết rõ điều gì con đang cần và luôn trả lời đúng thời điểm của Ngài. Xin giúp con luôn tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh. A-men.

 151 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, January 22, 2021 – Thánh Linh Ở Với và Ở Trong Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, January 22, 2021

Thánh Linh Ở Với và Ở Trong Chúng Ta

“Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.”
Giăng 14:16-17

Chúa Giê-xu trước khi chịu chết, sống lại và trở về cùng Đức Chúa Cha đã hứa cùng các môn đồ là Chúa Thánh Linh sẽ được ban xuống để “ở với” và “ở trong” những người tin nhận Chúa. Chúa Thánh Linh ở với và ở trong chúng ta để dạy dỗ và soi sáng cho chúng ta càng ngày càng sâu nhiệm hơn trong chân lý của Chúa. Những điều Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta thế gian không thể hiểu được vì thế gian không thấy và không biết Ngài. Chúa Giê-xu cũng cho biết thêm trong Giăng 16:13-14: “Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi.” Chúng ta đang có Thánh Linh ngự trị trong lòng để giúp chúng ta hiểu được sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh.

Trong đời sống theo Chúa, bạn có thường xuyên nhận được sự dạy dỗ của Chúa Thánh Linh không? Bạn có học biết về Chúa Giê-xu một cách sâu nhiệm khi đọc Lời Ngài không? Bạn có hiểu rõ Chân lý của Ngài không? Đó là công việc của Đức Thánh Linh khi Ngài ở với và ở trong chúng ta.

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa đã ban Thánh Linh ở với và ở trong con để nhắc nhở, dạy dỗ con về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin giúp con luôn luôn tìm cầu, học hỏi về Lời Chúa và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. A-men.

 153 total views,  1 views today