Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 16, 2023 – Nhưng Ta Nhìn Xem và Chờ Đợi Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, March 16, 2023
Nhưng Ta Nhìn Xem và Chờ Đợi Chúa

“Nhưng ta, ta sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta; Đức Chúa Trời ta sẽ nghe ta.”
Mi-chê 7:7

Trong chương cuối của sách Mi-chê, tiên-tri Mi-chê thách thức dân Y-sơ-ra-ên hãy từ bỏ con đường tội lỗi của họ, đồng thời cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu không ăn năn trở về cùng Chúa. Trong nếp sống sa đọa của dân Y-sơ-ra-ên được diễn tả chi tiết từ câu 1 đến câu 6, tiên-tri Mi-chê không bị lôi cuốn vào nhưng ông tuyên bố: “Nhưng ta, ta sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta; Đức Chúa Trời ta sẽ nghe ta.” (Mi-chê 7:7). Đây là lời xác chứng về đức tin hoàn toàn đặt nơi Đức Chúa Trời. Bất kể chúng ta ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta có thể đặt hy vọng vào Chúa và chờ đợi Ngài đến giúp chúng ta. Ngay cả trong những tình huống khó khăn, chúng ta có thể tin chắc rằng Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của chúng ta và sẽ đáp lời theo ý muốn trọn vẹn của Ngài. Sống trong thế gian luôn chống đối và đi ngược lại ý muốn tốt lành của Chúa, chúng ta dễ bị lôi cuốn vào lối sống xác thịt và những hành động không tin kính. Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta có quyền tự do lựa chọn: để xác thịt cai trị và theo đuổi thế gian hay để Chúa Thánh Linh hướng dẫn và bước đi trong lẽ thật của Lời Chúa. “Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:2)

Bạn có nhìn xem Chúa và chờ đợi sự cứu giúp của Chúa không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn nghe và đáp lời cầu nguyện của con theo ý tốt lành của Ngài. Xin cho con không bị lôi cuốn theo thế gian nhưng luôn nhìn xem Chúa và chờ đợi ý Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 9-10

 196 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 15, 2023 – Chúa Ở Cùng Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 15, 2023
Chúa Ở Cùng Chúng Ta

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi; Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi: Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi; vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng; và vì cớ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.”
Sô-phô-ni 3:17

Sách tiên-tri Sô-phô-ni kết thúc với sự vui mừng và tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho dân sự Ngài. “Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi; Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi: Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi; vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng; và vì cớ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.” (Sô-phô-ni 3:17). Câu Kinh Thánh này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng Đức Chúa Trời luôn ở cùng chúng ta, Ngài là Đấng bênh vực và bảo vệ chúng ta. Đôi khi chúng ta cảm thấy như Chúa đang ở xa chúng ta và không quan tâm đến chúng ta, nhưng cũng qua câu Kinh Thánh này chúng ta biết rằng Chúa luôn yêu chúng ta và Ngài vui mừng vì chúng ta. Như lời hứa của Chúa cho dân Y-sơ-ra-ên, Chúa Giê-xu cũng hứa ở cùng những người tin nhận Ngài. “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.” (Giăng 15:5, 9, 11).

Bạn có biết Cơ-đốc-nhân không bao giờ đơn độc vì có Chúa luôn ở cùng không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được cứu rỗi và trở thành con cái của Ngài. Cầu xin quyền năng, sự yêu thương và sự vui mừng của Chúa luôn ở trong con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 7-8

 223 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 14, 2023 – Vui Mừng Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, March 14, 2023
Vui Mừng Trong Chúa

“Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.”
Ha-ba-cúc 3:18

Sách Ha-ba-cúc kết thúc trong chương 3 qua lời cầu nguyện của tiên-tri Ha-ba-cúc với sự khao khát tìm kiếm lòng thương xót và sự cứu rỗi của Chúa giữa thời điểm khó khăn và gian khổ. Trong lời cầu nguyện, Ha-ba-cúc thừa nhận quyền năng của Đức Chúa Trời trong quá khứ và ông tin chắc Ngài cũng sẽ giải cứu trong thời hiện tại. Lời cầu nguyện kết thúc bằng sự vui mừng và hy vọng. “Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.” (Ha-ba-cúc 3:18). Tiên-tri Ha-ba-cúc vui mừng ngay cả khi mọi thứ xung quanh dường như đang sụp đổ. “Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, Và sẽ không có trái trên những cây nho; Cây ô-li-ve không sanh sản, Và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn; Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, Và không có bầy bò trong chuồng nữa.” (Ha-ba-cúc 3:17). Câu cuối của lời cầu nguyện cho thấy lý do tiên-tri Ha-ba-cúc đã chọn đặt trọn niềm tin vào Chúa và tìm thấy niềm vui chỉ có ở trong Chúa. “Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi, Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, Khiến tôi đi trên các nơi cao của mình.” (Ha-ba-cúc 3:19).  Khi đối diện với những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta rất dễ tập trung vào các nan đề của mình và quên đi sự tốt lành, quyền năng của Chúa. Trong những giây phút đau khổ, bấp bênh, như tiên-tri Ha-ba-cúc, xin Chúa cho chúng ta đặt niềm tin vào Chúa để nhận được sự vui mừng và sức mạnh, tiếp tục bước tới những nơi “cao hơn” với đôi chân “giống như chân nai”.

Trong mọi hoàn cảnh, bạn có hết lòng đặt niềm tin và tập trung vào Chúa không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Quyền Năng, Nhân Từ và Thành Tín. Cầu xin Chúa cho con luôn đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa để có sự vui mừng và sức mạnh từ Chúa, vượt lên trên những hoàn cảnh khó khăn để có một đời sống đức tin cao hơn trong Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 4-6

 220 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 13, 2023 – Tất Cả Đều Thuộc Về Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, March 13, 2023
Tất Cả Đều Thuộc Về Chúa

“Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.”
Thi Thiên 24:1

Thi Thiên 24 là một bài thơ do vua Đa-vít sáng tác nhắc nhở chúng ta Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa vĩ đại và là Đấng bảo tồn vũ trụ. Câu đầu tiên của Thi Thiên 24 tuyên bố: “Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.” (Thi Thiên 24:1). Khi nhìn vào vẻ đẹp và sự bao la của thế giới quanh mình, chúng ta khiêm nhường nhận ra rằng tất cả đều thuộc về Đức Chúa Trời, và chúng ta chỉ là cư dân tạm thời trên trái đất này. Đức Chúa Trời sở hữu mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta. Của cải, các mối quan hệ, sự nghiệp và chính cuộc sống của chúng ta đều là quà tặng từ Chúa. Hơn nữa, câu này cũng nhắc nhở chúng ta quyền sở hữu của Đức Chúa Trời vượt ra ngoài thế giới vật chất. Chúng ta là một phần trong sự sáng tạo của Chúa và cuộc đời của chúng ta nằm trong tay Ngài. “Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là Đấng đã dựng nên các từng trời và giương ra, đã trải đất với mọi sự ra bởi nó, đã ban hơi sống cho dân ở trên nó.” (Ê-sai 42:5). Sự hiểu biết này dẫn đưa chúng ta đến sự đầu phục thẩm quyền của Chúa và tin cậy vào chương trình của Chúa dành cho cuộc đời chúng ta. “Hỡi Đức Giê-hô-va sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng qui về Ngài; vì muôn vật trên các từng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ôi! nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật.” (1 Sử-ký 29:11).

Bạn có luôn cảm tạ và ngợi khen Chúa vì bạn thuộc về Ngài không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã tạo dựng, cứu chuộc con và con luôn thuộc về Ngài. Cầu xin Chúa cho con luôn khiêm nhường đầu phục Chúa và tin cậy vào sự tể trị của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 1-3

 194 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 10, 2023 – Sự Vinh Hiển Thuộc Về Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, March 10, 2023
Sự Vinh Hiển Thuộc Về Đức Chúa Trời

“Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì sự nhân từ và sự chân thật Ngài, Sự vinh hiển chớ về chúng tôi, chớ về chúng tôi, Bèn là đáng về danh Ngài.”
Thi Thiên 115:1

Thi Thiên 115:1 khẳng định sự vinh hiển không thuộc về chúng ta nhưng sự vinh hiển đáng thuộc về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đáng nhận được sự vinh hiển vì sự Yêu Thương và sự Chân Thật của Chúa. “Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì sự nhân từ và sự chân thật Ngài, Sự vinh hiển chớ về chúng tôi, chớ về chúng tôi, Bèn là đáng về danh Ngài.” (Thi Thiên 115:1). Sự vinh hiển thuộc về Chúa! Hai lần Thi Thiên 115:1 ghi: “Sự vinh hiển chớ về chúng tôi, chớ về chúng tôi”. Càng biết nhiều về Chúa và càng gần gũi Ngài, chúng ta luôn cảm nhận không có gì tốt đẹp từ chúng ta và tất cả những điều chúng ta có là đến từ Chúa. Khi tiên-tri Ê-sai đối diện với sự vinh hiển, uy nghiêm và thánh khiết của Chúa trong một khải tượng ông đã thốt lên: “Bấy giờ tôi nói: Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân!” (Ê-sai 6:5). Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là vĩnh cửu và các thuộc tính hoàn hảo của Ngài về sự thánh khiết, uy nghiêm, tốt lành, công chính, nhân từ, chân thật… không thể đánh đổi để lấy sự không hoàn hảo và tạm thời của bất cứ điều gì trên thế gian này. Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta được khuyên dạy hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong tất cả mọi hành động của chúng ta. “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31).

Bạn có dâng tất cả sự vinh hiển về Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu con và cứu con. Xin Chúa cho con không tìm kiếm sự vinh quang cho riêng mình nhưng dâng tất cả vinh hiển về Chúa vì Đức Chúa Trời là Đấng đáng nhận được sự ca ngợi, tôn kính, và vinh hiển. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu March 10: Xin đọc Phục-truyền 28
Thứ Bảy March 11: Xin đọc Phục-truyền 29-31
Chúa Nhật March 12: Xin đọc Phục-truyền 32-34

 211 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 9, 2023 – Tạo Dựng Vì Vinh Quang Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, March 9, 2023
Tạo Dựng Vì Vinh Quang Chúa

“Tức là những kẻ xưng bằng tên ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ.”
Ê-sai 43:7

Dân Y-sơ-ra-ên có một mối quan hệ đặc biệt với Đức Chúa Trời. Ngài gọi họ bằng tên của Ngài và tuyển chọn họ vì sự vinh hiển của Ngài. “Tức là những kẻ xưng bằng tên ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ.” (Ê-sai 43:7). Những câu đầu của Ê-sai 43, Đức Chúa Trời nhắc nhở dân sự Ngài về những công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời làm cho họ, bao gồm cả việc cứu chuộc Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. Y-sơ-ra-ên là một dân tộc được Đức Chúa Trời chọn và thành lập cho sự vinh quang của Chúa. Câu Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta là Cơ-đốc-nhân được Chúa cứu vì sự vinh hiển của Chúa chứ không phải vì chúng ta. Chúng ta mang hình ành của Chúa và được xưng công bình qua Danh của Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời đã cứu chuộc chúng ta qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Chúng ta đã từng là nô lệ của tội lỗi, nhưng Chúa Giê-xu đã giải thoát chúng ta bằng chính huyết của Ngài. Chúng ta không còn là của riêng mình, nhưng chúng ta thuộc về Chúa và sống để làm vinh hiển Đức Chúa Trời. “Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 6:20).

Mục đích cuộc sống của bạn sau khi được Chúa cứu rỗi có đem vinh quang cho Chúa không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cứu rỗi con và giải thoát con khỏi sự nô lệ của tội lỗi. Cầu xin Chúa giúp con sống một cuộc đời tôn vinh Đức Chúa Trời và đem vinh quang cho danh Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 24-27

 204 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 8, 2023 – Vì Sự Vinh Hiển Đức Chúa Trời Mà Làm

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 8, 2023
Vì Sự Vinh Hiển Đức Chúa Trời Mà Làm

“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.”
1 Cô-rinh-tô 10:31

Sứ-đồ Phao-lô đã gởi cho tín hữu tại thành phố Cô-rinh-tô và cho tất cả Cơ-đốc-nhân một lời khuyên đơn giản, dễ hiểu, rõ ràng: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31). Câu Kinh Thánh ngắn này nhắc nhở chúng ta rằng mọi hành động chúng ta làm, dù nhỏ hay dường như không đáng kể, đều là cơ hội để tôn vinh Đức Chúa Trời. Cho dù chúng ta đang ăn, uống, làm việc hay chỉ đơn giản là thực hiện cuộc sống hàng ngày của mình, chúng ta phải thực hành vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và phản ánh bản chất của Chúa Giê-xu. Điều này có thể là một thách thức, đặc biệt là trong một thế giới coi trọng thành công, sự giàu có và lợi ích cá nhân hơn tất cả. Nhưng là Cơ đốc nhân, chúng ta được ở trong Chúa, có đời sống mới theo hình ảnh của Chúa Giê-xu, chúng ta có một tiêu chuẩn cao hơn. Cơ-đốc-nhân được mời gọi để sống vì vinh hiển của Đức Chúa Trời và hướng dẫn người khác đến với Ngài. “Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:14-16).

Bạn đang sống vì vinh quang của mình hay vinh hiển của Đức Chúa Trời?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cứu rỗi con và cho con có một cuộc sống hoàn toàn mới trong Chúa. Xin giúp con dù ăn, uống hay làm bất cứ điều gì, con đều làm tất cả vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 21-23

 199 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 7, 2023 – Hết Lòng Làm như Làm Cho Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, March 7, 2023
Hết Lòng Làm như Làm Cho Chúa

“Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta.”
Cô-lô-se 3:23

Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta được kêu gọi sống một cuộc đời tôn vinh Chúa và sáng danh Chúa ngay cả trong công việc làm của chúng ta. Sứ-đồ Phao-lô nhắc nhở trong hai bức thư gởi cho Hội Thánh Cô-lô-se và Hội Thánh Ê-phê-sô: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta.” (Cô-lô-se 3:23) và “Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ, cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta.” (Ê-phê-sô 6:7). Khi làm việc với sự nhận biết “như làm cho Chúa”, chúng ta sẽ làm hết lòng và hoàn tất công việc một cách xuất sắc nhất. Điều quan trọng của Cơ-đốc-nhân là mục tiêu tối hậu không phải chỉ thành công trong sự nghiệp nhưng là một nếp sống “xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường” (Cô-lô-se 1:10a). Khi bắt đầu một ngày mới trong công việc của mình, xin lời Chúa nhắc nhở chúng ta biết cảm tạ Chúa về công việc Chúa cho, làm mọi việc một cách vui lòng, trung tín “như làm cho Chúa” và tìm cơ hội tôn vinh Chúa trong tất cả những gì chúng ta làm. Phương cách làm việc của Cơ-đốc-nhân phải phản ánh sự trong sạch và phải bắt nguồn từ tấm lòng luôn vui thích phục vụ một cách nhiệt tình như thể chúng ta đang làm tất cả cho chính Chúa Giê-xu.

Bạn có làm mọi việc một cách hết lòng và xuất sắc như làm cho Chúa không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa cho con có công việc làm để sinh sống và lo cho gia đình. Xin giúp con làm mọi việc một cách hết lòng và xuất sắc như làm cho Chúa để danh Chúa được vinh hiển. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 17-20

 203 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 6, 2023 – Nhân Danh Chúa Giê-xu

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, March 6, 2023
Nhân Danh Chúa Giê-xu

“Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.”
Cô-lô-se 3:17

Sau khi khuyên chung về đời sống mới trong Chúa, sứ đồ Phao-lô kết luận “Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” (Cô-lô-se 3:17). Lời khuyên tóm tắt lại một cách ngắn gọn nếp sống Cơ-đốc-nhân phải nhân danh Chúa Giê-xu trong hành động nói và làm, trong tâm trí và trong động cơ, cuộc sống của chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa. Nhờ ân điển bởi đức tin nơi Ngài, chúng ta được kết hợp vĩnh viễn với Chúa Giê-xu, hợp nhất với Ngài và trở thành một chi thể của thân thể Ngài. Bất cứ điều gì chúng ta làm bằng lời nói và hành động đều nhân danh Chúa Giê-xu và hoàn toàn phụ thuộc vào Ngài. Chúng ta cũng là nhân chứng về ân điển của Chúa và là những người đại diện được Chúa lựa chọn để làm muối và ánh sáng của Chúa trên đất. Chúa Giê-xu ban cho chúng ta được đặc ân nhân danh Chúa để nói và làm để những người khác “thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16b). Đồng thời, Cô-lô-se 3:17 cũng khuyến khích chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta nên biết ơn về tất cả những gì Chúa đã làm cho chúng ta và về những cơ hội mà Ngài ban cho chúng ta để phục vụ Ngài. Khi sống với tấm lòng biết ơn, chúng ta có thể tập trung vào các mục đích của Đức Chúa Trời và luôn làm theo ý của Chúa.

Những lời nói và hành động của bạn có phản ánh danh thánh của Chúa không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con đã được kết hợp vĩnh viễn với Chúa Giê-xu và trở thành một chi thể trong thân thể Ngài. Xin cho tất cả những gì con nói và làm được thực hiện trong danh thánh của Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 14-16

 197 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 3, 2023 – Lời Chúa Đầy Dẫy Trong Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, March 3, 2023
Lời Chúa Đầy Dẫy Trong Lòng

“Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.”
Cô-lô-se 3:16

Giữa những lời khuyên về cách sống đạo của Cơ-đốc-nhân là người đã được đổi mới trong Đấng Christ, sứ-đồ Phao-lô nhấn mạnh tầm quan trọng của Lời Chúa. “Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 3:16). Đời sống đầy dẫy Lời Chúa mang lại dư dật sự khôn ngoan và lòng luôn vui mừng ngợi khen Chúa. Khi có Lời Chúa đầy dẫy trong lòng, chúng ta có sự dạy dỗ, hướng dẫn của Thánh Linh cho nên không làm những điều tội lỗi với Chúa. “Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, Chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:10-11). Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể dễ dàng bị cuốn vào sự bận rộn, căng thẳng, tâm trí và lòng đầy dẫy sự lo lắng, bồn chồn bất an. Tuy nhiên, nếu dành thời giờ suy gẫm Lời Chúa và để Lời Ngài chiếm hữu lòng chúng ta, Lời Chúa giúp chúng ta sống khôn ngoan đẹp lòng Chúa và đem lại những sự khích lệ cho những người xung quanh.

Bạn có để Lời Chúa đầy dẫy trong lòng của mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con Lời Chúa để giúp con sống khôn ngoan đẹp lòng Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục sống khôn ngoan trong Lời Ngài để làm sáng Danh Chúa và đem lại sự khích lệ cho những người xung quanh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu March 3: Xin đọc Phục-truyền 5-7
Thứ Bảy March 4: Xin đọc Phục-truyền 8-10
Chúa Nhật March 5: Xin đọc Phục-truyền 11-13

 217 total views,  1 views today