Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, January 20, 2022 – Hãy Ham Mến Các Sự Ở Trên Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, January 20, 2022
Hãy Ham Mến Các Sự Ở Trên Trời

“Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.”
Cô-lô-se 3:2-3

Sứ-đồ Phao-lô kêu gọi những người được sinh lại bởi Đức Thánh Linh hãy có tấm lòng và tâm trí ham mến những điều trên trời chứ không theo đuổi những điều ở dưới đất bởi vì chúng ta đã được ban cho một đời sống mới trong Đấng Christ. “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Ham mến các sự ở trên trời nghĩa là chúng ta luôn chú tâm vào những điều ở trên cao, những điều có giá trị vĩnh cửu, những điều thuộc về Chúa. Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta đang được biến đổi thành hình ảnh của Đấng Christ, càng trưởng thành trong Chúa mối quan tâm của chúng ta về những điều trên thế gian càng trở nên ít đi. Chúng ta vẫn sống trên thế gian nhưng không thuộc về thế gian, không bị ảnh hưởng bởi giá trị của thế gian, không đắm mình vào những gì thế gian quý trọng và chúng ta cũng không chạy theo những lạc thú của thế gian. Niềm vui của chúng ta là sự thờ phượng Đức Chúa Trời và làm đẹp lòng Chúa. Chúng ta sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian để “làm muối của đất và sự sáng của thế gian.” (Ma-thi-ơ 5:13-16).

Bạn có càng ngày càng ham mến các sự trên cao của Chúa hơn các sự ở dưới đất không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con đã được sinh lại ở trong Chúa. Xin cho con càng ngày càng trở nên giống Chúa Giê-xu và càng ham mến những điều tốt đẹp ở trong Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 7-9

 348 total views,  3 views today