Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, November 28, 2022 – Đức Chúa Trời Của Hy Vọng

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, November 28, 2022
Đức Chúa Trời Của Hy Vọng

“Nguyện xin Ðức Chúa Trời của hy vọng ban cho anh chị em tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin, để anh chị em có thể tràn trề hy vọng bởi quyền năng Ðức Thánh Linh.”
Rô-ma 15:13 (BD2011)

Chúng ta đang tiến vào Mùa Giáng Sinh 2022. Bốn tuần trước Lễ Giáng Sinh được gọi là Mùa Vọng. Trong tiếng La-tinh Mùa Vọng có nghĩa là “đang đến.” Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta trông mong hay hướng về sự kỷ niệm Chúa Giê-xu Giáng Sinh và mong chờ ngày Chúa Giê-xu trở lại. Mùa Vọng giúp chúng ta vượt qua sự ồn ào của ngày lễ để chú tâm vào lý do chính của mùa lễ Giáng Sinh. Bốn Chúa Nhật trong Mùa Vọng được đánh dấu bằng bốn sứ điệp của Mùa Giáng Sinh: Hy Vọng, Bình An, Vui Mừng và Yêu Thương. Trong tuần lễ đầu tiên của Mùa Vọng, xin lời cầu nguyện của sứ-đồ Phao-lô trong thơ Rô-ma cũng cho chúng ta Niềm Hy Vọng trong Mùa Giáng Sinh vì Chúa là Đức Chúa Trời của Hy Vọng. “Nguyện xin Ðức Chúa Trời của hy vọng ban cho anh chị em tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin, để anh chị em có thể tràn trề hy vọng bởi quyền năng Ðức Thánh Linh.” (Rô-ma 15:13). Niềm hy vọng trong lời hứa của Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho nhân loại qua Chúa Giê-xu. Bất cứ ai tin nhận Chúa Giê-xu đều được “tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin, để anh chị em có thể tràn trề hy vọng bởi quyền năng Ðức Thánh Linh”. Niềm hy vọng chúng ta có được không đến từ cảm xúc hay kinh nghiệm của con người nhưng đến từ quyền năng của Chúa Thánh Linh cho những người tin cậy Đức Chúa Trời của Hy Vọng.

Bạn đang chờ đợi, hay trông mong điều gì trong Mùa Vọng nầy?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Đức Chúa Trời của Hy Vọng đã ban cho con sự cứu rỗi qua Chúa Giê-xu. Xin quyền năng của Chúa Thánh Linh cho con luôn tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Cô-rinh-tô 1-4

 10 total views,  10 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, November 25, 2022 – Liên Tục Tạ Ơn Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, November 25, 2022
Liên Tục Tạ Ơn Chúa

“Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.”
Cô-lô-se 3:17

Sau những buổi tiệc linh đình ăn mừng cảm tạ Chúa trong Lễ Tạ Ơn vào ngày Thứ Năm trong tuần thứ tư của tháng 11, nhiều người tưởng đó là xong bổn phận tạ ơn Chúa. Lễ Tạ Ơn không bao giờ chấm dứt trong đời sống Cơ-đốc-nhân. Câu Kinh Thánh ngắn gọn Cô-lô-se 3:17 nói lên nếp sống của Cơ-đốc-nhân “Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” Cụm từ “Nói hay Làm” diễn tả tất cả những hành động của con người trong cuộc sống. “Nhân danh Chúa mà làm” nghĩa là tất cả “lời nói và việc làm” của Cơ-đốc-nhân phải thực hành vì Danh Chúa và cho Danh Chúa. Người nhân danh Chúa Giê-xu trong mọi lời nói và việc làm là người ý thức sự hiện diện của Chúa trong đời sống và để Thánh Linh Chúa chủ động trong mọi việc. Đọc các câu trước đó chúng ta thấy bí quyết để có nếp sống tạ ơn và sáng danh Chúa. Nếp sống tạ ơn Chúa luôn luôn có sự bình an thật của Đức Thánh Linh ở trong lòng: “Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.” (Cô-lô-se 3:15). Nếp sống tạ ơn Chúa luôn luôn có Lời Chúa ở trong lòng: “Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan.” (Cô-lô-se 3:16a). Qua danh của Chúa Giê-xu chúng ta bày tỏ lòng tạ ơn Đức Chúa Trời.

Nếp sống hằng ngày của bạn có bày tỏ lòng tạ ơn Chúa qua tất cả hành động được thực hiện trong Danh Chúa Giê-xu không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài cứu con và cho con là con cái của Chúa. Xin Chúa cho con luôn tạ ơn Chúa qua nếp sống xứng đáng với danh xưng là con cái của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu November 25: Xin đọc 1 Cô-rinh-tô 5-9
Thứ Bảy November 26: Xin đọc 1 Cô-rinh-tô 10-13
Chúa Nhật November 27: Xin đọc 1 Cô-rinh-tô 14-16

 21 total views,  6 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, November 24, 2022 – Chớ Quyên Các Ơn Phước Của Chúa

Chúc Mừng Lễ Tạ Ơn 2022
Cầu Chúa Ban Phước!
Thursday, November 24, 2022
Chớ Quyên Các Ơn Phước Của Chúa

“Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài.”
Thi Thiên 103:1-2

Chúng ta hãy tưởng tượng sự thử thách dồn dập mà tất cả những người định cư đầu tiên phải chịu đựng vào năm 1620. Những người di dân này rời bỏ tất cả gia đình, bạn bè và mọi thứ quen thuộc tại Anh Quốc để ra đi tìm tự do tín ngưỡng. Vào tháng 9 năm 1620, con tàu Mayflower rời thành phố Plymouth tại Anh Quốc chở theo 102 người vượt Đại Tây Dương trong cuộc hành trình kéo dài 66 ngày với đầy bệnh tật và bão tố. Vào ngày 21 tháng 11 năm 1620 họ đã đến bán đảo Cape Cod và sau đó, vào ngày 11 tháng 12 năm 1620 họ đến đất liền, một địa điểm hiện nay có tên Plymouth, Massachusetts. Trong mùa đông đầu tiên tại Tân Thế Giới, một mùa đông vô cùng khắc nghiệt và quá lạnh lẽo, 46 người trong số 102 đã qua đời. Những người sống sót bắt đầu cuộc sống bất chấp biết bao gian khổ, khó khăn. Sau một năm, Chúa cho mùa gặt năm 1621 được kết quả tốt đẹp. Vào mùa thu của năm 1621, họ quyết định tổ chức lễ tạ ơn Chúa với sự tham dự của 91 thổ dân da đỏ. Lễ tạ ơn đầu tiên kéo dài suốt 3 ngày theo truyền thống mừng mùa màng của Nước Anh, cộng thêm gà tây và bắp do người dân da đỏ cung cấp. Lễ tạ ơn đầu tiên chủ đích là cảm tạ Chúa về những ơn phước Chúa ban mặc dầu họ phải trải qua nhiều hoạn nạn. Trong năm vừa qua, chắc chúng ta nhận được nhiều ơn phước Chúa ban nhưng cũng đã trải qua những thử thách, hoạn nạn, xin Chúa cho chúng ta hãy nhớ các ơn phước Chúa ban trong mọi hoàn cảnh và cảm tạ Chúa. Thi Thiên 103:1-2 khuyên dạy chúng ta “Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài.”

Bạn có luôn cảm tạ Chúa về những ơn phước Chúa ban cho cá nhân mình, gia đình mình và Hội Thánh Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì những ơn phước Chúa ban cho con, gia đình con và Hội Thánh Chúa. Xin Chúa cho con luôn sống với tấm lòng biết ơn Chúa và làm sáng Danh Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Cô-rinh-tô 1-4

 23 total views,  7 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, November 23, 2022 – Cầu Nguyện và Tạ Ơn

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, November 23, 2022
Cầu Nguyện và Tạ Ơn

“Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.”
Cô-lô-se 4:2

Trong câu Kinh Thánh ngắn về sự cầu nguyện: “Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.” (Cô-lô-se 4:2), ngoài sự bền đỗ và tỉnh thức, sứ đồ Phao-lô cũng nói hãy “thêm sự tạ ơn vào”. Khi cầu nguyện với Chúa, chúng ta phải luôn luôn nhớ đến những ân sủng của Chúa ban cho chúng ta và tạ ơn Ngài. Trong mọi sự, mọi hoàn cảnh, lời Chúa khuyên: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.” (Phi-líp 4:6). Lòng biết ơn được nhắc đến trong cả 4 chương của thư Cô-lô-se. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài cứu rỗi chúng ta và ban cho chúng ta dự phần trong cơ nghiệp sáng láng: “Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng.” (Cô-lô-se 1:12). Chúng ta cảm tạ Chúa vì được trưởng thành trong đức tin qua sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh: “Hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ.” (Cô-lô-se 2:7). Chúng ta cũng cảm tạ Chúa trong mọi việc làm qua danh của Chúa Giê-xu “Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” (Cô-lô-se 3:17). Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện với một tấm lòng biết ơn Chúa vì những gì Ngài đã làm, đang làm và sẽ làm cho chúng ta.

Bạn có cầu nguyện với Chúa với tấm lòng biết ơn Ngài không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì những điều Ngài đã làm, đang làm và sẽ làm trong đời sống con. Xin Chúa cho con luôn bền đỗ, tỉnh thức và tạ ơn Chúa khi tương giao với Chúa qua sự cầu nguyện. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Rô-ma 14-16

 26 total views,  6 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, November 22, 2022 – Thường Xuyên Cảm Tạ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, November 22, 2022
Thường Xuyên Cảm Tạ Chúa

“Hỡi Đấng Chí cao, lấy làm tốt mà ngợi khen Đức Giê-hô-va, Và ca tụng danh của Ngài; Buổi sáng tỏ ra sự nhân từ Chúa, Và ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài.”
Thi Thiên 92:1-2

Mỗi năm, người Hoa Kỳ mừng Lễ Tạ Ơn vào ngày thứ Năm trong tuần thứ tư của tháng 11 và người Gia-nã-đại mừng Lễ Tạ Ơn vào ngày thứ Hai trong tuần lễ thứ hai của tháng 10. Đây là những ngày đặc biệt mỗi năm dành cho sự Tạ Ơn trên bình diện quốc gia nhưng đối với Cơ-đốc-nhân sự ngợi khen và cảm tạ Chúa phải liên tục mỗi ngày. Tác giả Thi Thiên 92 thưa với Chúa trong câu 1 và 2 rằng: “Hỡi Đấng Chí cao, lấy làm tốt mà ngợi khen Đức Giê-hô-va, Và ca tụng danh của Ngài; Buổi sáng tỏ ra sự nhân từ Chúa, Và ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài.” (Thi Thiên 92:1-2). Những chữ “buổi sáng và ban đêm” cho thấy sự ngợi khen và cảm tạ Chúa được bày tỏ thường xuyên mỗi ngày vì sự nhân từ và thành tín của Chúa không bao giờ chấm dứt. “Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.” (Ca Thương 3:22-23). Sự ngợi khen và cảm tạ Chúa thường xuyên mỗi ngày không phải làm theo bổn phận hay một cách miễn cưỡng. Thi Thiên 92 câu 1 cho biết “lấy làm tốt mà ngợi khen Đức Giê-hô-va” và câu 4 “Vì, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã làm cho tôi vui vẻ bởi công việc Ngài; Tôi sẽ mừng rỡ về các việc tay Ngài làm.”

Bạn có cảm tạ Chúa thường xuyên mỗi ngày không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì sự nhân từ và thành tín của Ngài không bao giờ chấm dứt. Xin Chúa cho con luôn cảm tạ Chúa mỗi ngày vì đó là điều tốt đẹp cho chính con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Rô-ma 11-13

 36 total views,  6 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, November 21, 2022 – Cá Nhân Cảm Tạ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, November 21, 2022
Cá Nhân Cảm Tạ Chúa

“Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, Tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. Hỡi Đấng chí cao, tôi sẽ vui vẻ, hớn hở nơi Ngài, Và ca tụng danh của Ngài.”
Thi Thiên 9:1-2

Thi Thiên 9 do vua Đa-vít làm để ngợi khen và cảm tạ Chúa. Bắt đầu, vua Đa-vít đã xác nhận đây là lời cảm tạ của chính cá nhân ông “Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va”. Vua Đa-vít không nói “dân sự Chúa hết lòng cảm tạ Chúa” vì ông không biết được bên trong tấm lòng của những người khác. Vua Đa-vít chỉ biết tấm lòng của chính ông và ông mạnh dạn nói “Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va”. Tất cả con người của vua Đa-vít dốc đổ ra cảm tạ Đức Chúa Trời. Vua Đa-vít cho chúng ta ba điều có thể thực hành để cảm tạ Chúa. Trước hết, vua Đa-vít nhớ lại những công việc lạ lùng của Chúa và ông nói ra cho những người khác cùng biết. Kế đến, vua Đa-vít tận hưởng niềm vui nơi Chúa. Và điều sau cùng, vua Đa-vít ca tụng danh của Chúa. Những điều vua Đa-vít thực hành để cảm tạ Chúa cũng là những mạng lệnh được nhắc đến trong Tân Ước khi nói đến sự ngợi khen và cảm tạ Chúa. Sứ-đồ Phao-lô khuyên “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18). Sứ-đồ Phao-lô cũng khuyên các tín hữu tại thành Phi-líp và cho tất cả Cơ-đốc-nhân “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:4-7).

Bạn có hết lòng cảm tạ Chúa qua sự bày tỏ công việc Chúa làm trong đời sống bạn cho người chung quanh biết không? Bạn có vui mừng trong Chúa luôn luôn không? Bạn có hết lòng ca tụng Danh Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu con và đang biến đổi đời sống con để trở nên giống Con Ngài là Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con luôn hết lòng cảm tạ Chúa, sống vui mừng trong Chúa và ca hát ngợi khen Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Rô-ma 8-10

 38 total views,  5 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, November 18, 2022 – Cùng Nhau Ca Ngợi Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, November 18, 2022
Cùng Nhau Ca Ngợi Chúa

“Ha-lê-lu-gia! Con sẽ hết lòng ca ngợi Đức Giê-hô-va trong đoàn người ngay thẳng và giữa hội chúng.”
Thi Thiên 111:1 (BHĐ)

Thi-thiên 111 bắt đầu với một từ ngữ tiếng Do Thái ” Ha-lê-lu-gia!”, có nghĩa là “Ngợi Khen Chúa” (“Praise the Lord”). Thi-thiên này kết thúc với câu “Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời”. Sự cảm tạ, ngợi khen Chúa còn đến đời đời vì đối tượng của sự cảm tạ, ngợi khen là Đức Chúa Trời, Đấng Vĩnh Hằng. Từ vĩnh hằng có nghĩa là “đời đời, không có khởi đầu và không có kết thúc”. Thi Thiên 90:2 cho chúng ta biết về sự vĩnh hằng của Đức Chúa Trời: “Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời”. Sự ngợi khen Chúa trào dâng ra từ những cá nhân “hết lòng ca ngợi Chúa” trong một tập thể hội chúng cùng niềm tin. Hội chúng hay Hội Thánh của Chúa là tất cả những người trên thế gian được Chúa cứu. Sứ-đồ Giăng trong sự hiện thấy cho chúng ta biết khi Chúa Giê-xu trở lại có “vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng: Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự trên ngôi, và thuộc về Chiên Con.” (Khải Huyền 7:9-10). Tất cả các thiên sứ cũng sấp mặt xuống trước ngôi Chúa và lớn tiếng thờ phượng Đức Chúa Trời: “A-men! Sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quí, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng! A-men.” (Khải Huyền 7:12).

Bạn có thường xuyên ca ngợi Chúa một cách cá nhân và giữa hội chúng không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Tình Yêu Thương, Ngài đã sai Chúa Giê-xu đến trần gian, chịu chết để cứu con từ một tội nhân xấu xa trở thành con của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho con không ngừng ca ngợi Chúa một cách cá nhân và giữa Hội Thánh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu November 18: Xin đọc Công Vụ 26-28
Thứ Bảy November 19: Xin đọc Rô-ma 1-3
Chúa Nhật November 20: Xin đọc Rô-ma 4-7

 42 total views,  5 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, November 17, 2022 – Cảm Tạ Vì Sự Nhân Từ Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, November 17, 2022
Cảm Tạ Vì Sự Nhân Từ Của Chúa

“Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.”
Thi Thiên 136:1

Thi Thiên 136 có 26 câu và phần cuối của mỗi câu đều lặp lại cụm từ “Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời”. Trước giả Thi Thiên 136 ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời vì nhiều lý do nhưng lý do chính yếu trước giả muốn nhấn mạnh là “Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời”. Sự nhân từ hay tình yêu thương của Chúa tồn tại đời đời vì “Chúa là sự yêu thương” (1 Giăng 4:8b). Tình yêu thương của Đức Chúa Trời là tình yêu trường tồn bất diệt. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời cũng là Tình Yêu Hành Động. “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.” (1 Giăng 4:9). Thi Thiên 136 kêu gọi “Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va” trong 3 câu đầu và câu cuối với 4 điểm: Vì Chúa là Đấng Tốt Lành, là Đấng Cao Trọng hơn các thần, các chúa của thế gian và là Đức Chúa Trời của các từng trời. Không có điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi Tình Yêu Thương của Chúa. “Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa Cứu Thế? Phải chăng là hoạn nạn, cực khổ, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay gươm giáo? Nhưng trong tất cả những điều này chúng ta hoàn toàn chiến thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta. Vì chúng tôi tin chắc rằng không có sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc tương lai, các quyền lực, bề cao, bề sâu, hay tạo vật nào khác có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:35, 37-39).

Bạn có cảm tạ Chúa vì sự Yêu Thương của Ngài còn đến đời đời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Tình Yêu Thương, Ngài đã sai Chúa Giê-xu đến trần gian, chịu chết để cứu con từ một tội nhân xấu xa trở thành con của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho con sống trong sự nhận biết Chúa là Đấng luôn yêu thương con trong mọi hoàn cảnh. A-men.

*********
hương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Công Vụ 23-25

 37 total views,  5 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, November 16, 2022 – Ca Hát Cảm Tạ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, November 16, 2022
Hát Cảm Tạ Chúa

“Hãy ca hát cảm tạ CHÚA, Hãy gẩy đàn hạc và ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta.”
Thi Thiên 147:7 (BDM)

Ca hát là một phần của sự thờ phượng Đức Chúa Trời và cũng là một mạng lệnh cho con dân Chúa. Thi Thiên 100:1-2 tuyên phán: “Hỡi cả trái đất, Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va! Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài.” (Thi Thiên 100:1-2). Trong sách Thi Thiên có nhiều câu đề cập đến sự sử dụng âm nhạc và ca hát để ngợi khen, cảm tạ Chúa. Thi Thiên 147 cho biết sự ca hát trong khi thờ phượng Chúa là một điều tốt đẹp và hợp lý. “Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! vì là điều tốt. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta; vì là việc tốt lành. Sự ngợi khen hiệp lễ nghi.” (Thi Thiên 147:1). Sự quan trọng của ca hát cảm tạ Chúa được nhắc lại trong câu 7: “Hãy ca hát cảm tạ CHÚA, Hãy gẩy đàn hạc và ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta.” (Thi Thiên 147:7). Sứ-đồ Phao-lô cũng dạy về việc sử dụng âm nhạc trong sự ngợi khen và cảm tạ Chúa: “Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta.” (Ê-phê-sô 5:19-20). Chính Chúa Giê-xu và môn đồ cũng hát thơ thánh sau khi Chúa Giê-xu thiết lập lễ tiệc thánh. “Khi đã hát thơ thánh rồi, Chúa và môn đồ đi ra đặng lên núi Ô-li-ve.” (Mác 14:26). Âm thanh và âm nhạc là phương tiện Chúa ban cho để chúng ta cảm tạ và ngợi khen Chúa. “Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va; Hỡi cả trái đất, khá hát xướng cho Đức Giê-hô-va.” (Thi Thiên 96:1).

Bạn có hòa lòng cảm tạ và ngợi khen Chúa khi ca hát hoặc nghe những thánh ca thờ phượng Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng đáng được cảm tạ và ngợi khen. Xin Chúa giúp con luôn hòa lòng ca hát cảm tạ và ngợi khen Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Công Vụ 20-22

 36 total views,  5 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, November 15, 2022 – Lớn Tiếng Tạ Ơn Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, November 15, 2022
Lớn Tiếng Tạ Ơn Chúa

“Ðể con có thể lớn tiếng tạ ơn Ngài, Và cao rao những việc kỳ diệu của Ngài.”
Thi Thiên 26:7 (BD2011)

Thi-thiên 26 nói lên nỗi khổ tâm của vua Đa-vít vì ông đang đối diện với một xã hội đầy tội ác và chống nghịch Chúa. Vua Đa-vít quyết tâm không dự phần vào những điều tội lỗi của thế gian và ông cũng mạnh dạn tuyên bố “Ðể con có thể lớn tiếng tạ ơn Ngài, Và cao rao những việc kỳ diệu của Ngài.” (Thi Thiên 26:7). Vua Đa-vít biết muốn có thể lớn tiếng tạ ơn Chúa thì tấm lòng ông phải được thánh sạch khỏi những tội lỗi. “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ rửa tay tôi trong sự vô tội, Và đi vòng xung quanh bàn thờ của Ngài.” (Thi Thiên 26:6). Vua Đa-vít cầu xin Chúa cho ông tiếp tục sống trong sự thánh khiết của Chúa và đi trong đường lối Ngài. “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy đoán xét tôi, vì tôi đã bước đi trong sự thanh liêm, Tôi cũng nhờ cậy Đức Giê-hô-va, không xiêu tó. Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy dò xét và thử thách tôi, Rèn luyện lòng dạ tôi, Vì sự nhân từ Chúa ở trước mặt tôi, Tôi đã đi theo lẽ thật của Chúa.” (Thi Thiên 26:1-3). Xin Chúa cho chúng ta theo gương của vua Đa-vít tiếp tục sống thánh sạch trước mặt Chúa để chúng ta có thể lớn tiếng tạ ơn Chúa và ngợi khen những việc kỳ diệu của Chúa. Vua Đa-vít kết thúc Thi Thiên 26 với lời hứa nguyện: “Chân tôi đứng trên đường bằng thẳng; Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va trong các hội chúng.” (Thi Thiên 26:12).

Bạn có luôn sống trong sự thánh khiết của Chúa để có thể lớn tiếng tạ ơn Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu con và cho con có ánh sáng của Chúa. Xin Chúa cho con luôn sống trong sự thánh khiết của Chúa để có thể lớn tiếng tạ ơn Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Công Vụ 17-19

 36 total views,  6 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, November 14, 2022 – Cảm Tạ Chúa Đến Đời Đời

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, November 14, 2022
Cảm Tạ Chúa Đến Đời Đời

“Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời.”
Thi Thiên 30:12

Thi Thiên 30 là bài thơ vua Đa-vít làm nhân dịp lễ khánh thành cung điện trên núi Si-ôn. Lễ khánh thành nầy rất quan trọng vì không phải chỉ để ăn mừng nơi cư ngụ mới của vua nhưng là để dâng hiến cung điện đó cho Chúa. Trong dịp vui mừng nầy, vua Đa-vít nhắc lại những ngày gian truân, lúc bị đau ốm được Chúa chữa lành, lúc gần kề bên cái chết được Chúa cứu thoát và ông cảm tạ Chúa. Ôn lại những ơn phước Chúa ban trong quá khứ, Đa-vít biết ơn Chúa vì chính Ngài đã chăm sóc và cứu giúp ông. Vua Đa-vít không thể nín lặng được và ông cũng không chỉ tạ ơn Chúa một lần mà thôi. Vua Đa-vít nói “Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời.” (Thi Thiên 30:12). Vua Đa-vít hứa nguyện cảm tạ Chúa đến đời đời vì ông biết rằng: “Sự giận Ngài chỉ trong một lúc, Còn ơn của Ngài có trọn một đời: Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng.” (Thi Thiên 30:5). Trong đời sống đức tin theo Chúa, chúng ta cần theo gương của vua Đa-vít trong sự hứa nguyện cảm tạ Chúa đến đời đời vì Ngài là Đấng dẫn dắt chúng ta qua những chặng đường khó khăn cũng như những lúc bình an và đầy đủ.

Khi ở trong sự vui sướng bạn có nhớ đến ơn của Chúa dẫn dắt bạn qua những lúc khó khăn không? Bạn có hứa nguyện cảm tạ Chúa đến đời đời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã dẫn dắt con trong lúc khó khăn cũng như lúc hanh thông tốt đẹp. Xin Chúa cho môi miệng con ngợi khen Chúa không ngừng và lòng con cảm tạ Chúa đến đời đời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Công Vụ 14-16

 39 total views,  6 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, November 11, 2022 – Phục Vụ và Dâng Hiến Vì Lòng Biết Ơn Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, November 11, 2022
Phục Vụ và Dâng Hiến Vì Lòng Biết Ơn Chúa

“Vậy bây giờ, lạy Ðức Chúa Trời của chúng con, chúng con cảm tạ Ngài và chúc tụng danh vinh hiển của Ngài.”
1 Sử-Ký 29:13 (BD2011)

Sau thời gian 40 năm làm vua của Y-sơ-ra-ên, vào cuối cuộc đời của Vua Đa-vít, ông đã dâng lời cảm tạ và ngợi khen Chúa vì ông chứng kiến lòng phục vụ Chúa và dâng hiến rời rộng của con dân Chúa cho việc xây cất đền thờ cho Đức Giê-hô-va, ông không thể nào nín lặng. “Tại trước mặt cả hội chúng, Đa-vít chúc tạ Đức Giê-hô-va mà rằng: Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, tổ phụ chúng tôi ôi! đáng chúc tạ Ngài cho đến đời đời vô cùng! Hỡi Đức Giê-hô-va sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng qui về Ngài; vì muôn vật trên các từng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ôi! nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật. Hoặc sự giàu có, hoặc sự vinh quang, đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật; quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa; tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người.” (1 Sử-Ký 29:10-12). Lời ngợi khen tôn cao Chúa dẫn vua Đa-vít đến sự cảm tạ Chúa “Vậy bây giờ, lạy Ðức Chúa Trời của chúng con, chúng con cảm tạ Ngài và chúc tụng danh vinh hiển của Ngài.” (1 Sử-Ký 29:13). Những câu tiếp theo (câu 14-15), vua Đa-vít cho biết lý do mà ông và dân sự đã phục vụ Chúa và dâng hiến một cách vui lòng cho Chúa. “Nhưng tôi là ai, và dân sự tôi là gì, mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy?” Lý do thứ 1: “Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến”; Lý do thứ 2: “Vì những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa”; Lý do thứ 3: “Vì chúng tôi tại trước mặt Chúa vốn là kẻ lạ, và kẻ ở đậu như các tổ phụ chúng tôi”; và Lý do thứ 4: “Vì các ngày chúng tôi tại trên đất, khác nào cái bóng, không mong ở lâu được.” Với những lý do đó, Vua Đa-vít và dân sự Chúa đã tận hiến cho Chúa và là cớ để dâng lên Chúa lời cảm tạ và ngợi khen.

Bạn có nhận biết những điều gì bạn đang có như tài năng, sức lực, tiền của và ngay cả sự sống đều thuộc về Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho con tất cả những điều con hiện có. Xin Chúa cho luôn sẵn lòng dâng hiến và sử dụng những ân tứ Chúa ban cho công việc Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu November 11: Xin đọc Công Vụ 7-8
Thứ Bảy November 12: Xin đọc Công Vụ 9-10
Chúa Nhật November 13: Xin đọc Công Vụ 11-13

 42 total views,  6 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, November 10, 2022 – Đừng Sống Vô Ơn

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, November 10, 2022
Đừng Sống Vô Ơn

“Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.”
Rô-ma 1:21

Trong thư Rô-ma chương 1, sứ đồ Phao-lô cho biết Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cho mọi người cho nên con người không thể biện minh cho sự không tin kính và không công bình của mình trước Đức Chúa Trời. Sứ-đồ Phao-lô nói: “Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được.” (Rô-ma 1:20). Sứ-đồ Phao-lô cho biết lý do con người “dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa” vì họ “lầm lạc trong lý tưởng hư không, lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm, tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại.” (Rô-ma 1:21-22). Chúa phán trong Thi Thiên 14:1: “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc; Chẳng có ai làm điều lành.” Khi con người không thừa nhận Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo, Đấng Tối Cao thì “không làm sáng Danh Ngài là Đức Chúa Trời”“không tạ ơn Ngài.” Họ là những người vô ơn với Đức Chúa Trời!

Bạn sống như thế nào để bày tỏ lòng tạ ơn Chúa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa cho con được biết Chúa và thờ phượng Ngài. Xin Chúa cho con không có nếp sống như người vô ơn đối với Chúa. Xin cho con luôn làm sáng Danh Chúa và mãi mãi tạ ơn Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Công Vụ 4-6

 38 total views,  6 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, November 9, 2022 – Đời Sống Đức Tin Để Người Khác Tạ Ơn Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, November 9, 2022
Đời Sống Đức Tin Để Người Khác Tạ Ơn Chúa

“Trước hết, tôi nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, vì hết thảy anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian.”
Rô-ma 1:8

Sứ-đồ Phao-lô bắt đầu thư Rô-ma với lời Tạ Ơn Chúa về tín hữu tại Hội Thánh Rô-ma. Trong thư Phao-lô “gởi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Rô-ma, được gọi làm thánh đồ” (Rô-ma 1:7), Phao-lô viết: “Trước hết, tôi nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, vì hết thảy anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian.” (Rô-ma 1:8). Mặc dầu chưa bao giờ đến thăm Hội Thánh tại Rô-ma nhưng sứ-đồ Phao-lô đã nghe tiếng đồn về đức tin tốt của các tín hữu tại Rô-ma. Tiếng đồn tốt này sứ-đồ Phao-lô nói đã loan truyền “khắp cả thế gian”, có nghĩa đến tận cùng nơi xa nhất của thế giới được biết lúc bấy giờ. Chúng ta thấy gương mẫu nơi Phao-lô về tình cảm chân thật đối với anh chị em của mình trong Đấng Christ. Các tín hữu tại thành Rô-ma dù mới tin Chúa, chưa biết các “giáo lý” của Chúa đầy đủ cho nên sứ-đồ Phao-lô đã viết thư Rô-ma để trang bị cho họ một nền tảng vững vàng về các lẽ đạo của Chúa, nhưng các tín hữu này đang sống bày tỏ đức tin thật trong Chúa. Sứ-đồ Phao-lô cho biết đặc điểm của người tin Chúa là “vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.” (Rô-ma 1:17). Chính bằng cuộc sống đức tin chúng ta đang sống, tình yêu thương của chúng ta dành cho nhau và ân điển của Chúa Giê-xu được phản ánh trong cuộc sống của chúng ta, mà người khác sẽ biết rằng chúng ta là môn đồ của Ngài.

Đời sống đức tin của bạn có đem đến sự tạ ơn Chúa cho người ở gần cũng như ở xa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài đã chọn con để trở thành thánh đồ trong ân điển diệu kỳ của Chúa. Xin Chúa cho con, gia đình con luôn sống bày tỏ đức tin để Danh Chúa được vinh hiển và là cớ cho nhiều người tạ ơn Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Công Vụ 1-3

 42 total views,  6 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, November 8, 2022 – Ơn Phước Lớn Nhất

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, November 8, 2022
Ơn Phước Lớn Nhất

“Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng: Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.”
Cô-lô-se 1:12-14

Trong Mùa Tạ Ơn chúng ta có nhiều lý do để Tạ Ơn Chúa nhưng ơn phước lớn nhất mà chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của Ngài. Sứ-đồ Phao-lô đã nhắc cho các tín hữu tại thành Cô-lô-se trong đoạn 1 từ câu 12 đến 14 về những phước hạnh trong sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Sự cứu rỗi của Chúa bao gồm sự tha tội, khiến chúng ta dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng, được giải thoát khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta được dời qua Nước của Chúa Giê-xu yêu dấu. Chúng ta được cứu rỗi là do ân điển của Đức Chúa Trời. Sứ-đồ Phao-lô khẳng định trong thư Ê-phê-sô: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:8-10). Chúng ta phải tạ ơn Chúa vì chúng ta tội lỗi xấu xa, không xứng đáng trước mặt Chúa, nhưng đã được Chúa thương yêu và ban sự cứu rỗi cho chúng ta qua ân điển của Ngài.

Bạn có hết lòng tạ ơn và ngợi khen Chúa vì đã được cứu chuộc qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa đã giải thoát con khỏi quyền lực của sự tối tăm và đã tha thứ tội lỗi của con. Xin Chúa cho con không bao giờ quên ơn phước lớn nhất mà Chúa đã ban cho con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giăng 19-21

 44 total views,  5 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, November 7, 2022 – Người Tạ Ơn

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, November 7, 2022
Người Tạ Ơn

“Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời; lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chân Đức Chúa Jêsus, mà tạ ơn Ngài. Vả, người đó là người Sa-ma-ri.”
Lu-ca 17:15-16

Trong câu chuyện mười người bị bệnh phung đến xin Chúa Giê-xu chữa lành ghi lại trong Lu-ca 17, tất cả đều được chữa lành, nhưng chỉ có một người trở lại tạ ơn Chúa. Bác sĩ Lu-ca thuật lại: “Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời; lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chân Đức Chúa Jêsus, mà tạ ơn Ngài. Vả, người đó là người Sa-ma-ri.” (Lu-ca 17:15-16). Điều đặc biệt là người duy nhất trở lại ngợi khen Chúa là một người Sa-ma-ri. Chín người kia là người Giu-đa thuộc tuyển dân của Chúa. Đức Chúa Giê-xu đã biết trước không phải mười người đều biết ơn Chúa nhưng Ngài vẫn thương xót chữa lành cho tất cả. Khi một người trở lại bày tỏ lòng cảm tạ và thờ phượng Chúa, Chúa Giê-xu nói với những người lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ rằng: “Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc nầy trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư!” (Lu-ca 17:17-18). Chín người Giu-đa cho mình là người công bình nên không cần Chúa. Họ chỉ cần đến sự chữa lành thuộc thể mà thôi. Người Sa-ma-ri được Chúa chữa lành bệnh phung thì bày tỏ qua hành động trở lại tạ ơn và thờ phượng Chúa vì biết rằng mình không xứng đáng nhận được ân huệ của Chúa. Người Sa-ma-ri này không những đã được sự chữa lành về phần thuộc thể nhưng cũng được Chúa tha thứ tội lỗi khi trở lại sấp mặt xuống đất thờ phượng Chúa. Chúa Giê-xu phán cùng người Sa-ma-ri rằng: “Đứng dậy đi; đức tin ngươi đã cứu ngươi.” (Lu-ca 17:19).

Bạn có dâng lời cảm tạ, ngợi khen Chúa qua hành động hạ mình thờ phượng Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về tất cả các ân phước Ngài ban cho con. Xin Chúa cho con luôn là người biết ơn Chúa và hạ mình thờ phượng Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giăng 17-18

 47 total views,  5 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, November 4, 2022 – Ngợi Khen Chúa Trọn Đời

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, November 4, 2022
Ngợi Khen Chúa Trọn Đời

“Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va; Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.”
Thi Thiên 146:2

Sách Thi Thiên có 150 chương. Năm Thi-thiên cuối cùng là những bài thơ ca ngợi Chúa. Mỗi Thi-thiên đều bắt đầu và chấm dứt bằng chữ “Ha-lê-lu-gia” nghĩa là: “Ngợi Khen Chúa!”. Thi Thiên 146 nói lên sự thành tín vĩnh cửu của Chúa so sánh với tính cách mong manh và tạm thời của con người. Khi ý thức rằng tất cả những gì của con người cũng đều mong manh, không tồn tại lâu dài, tác giả Thi Thiên 146 đã nói với linh hồn mình: “Ha-lê-lu-gia! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!” (Thi Thiên 146:1). Tác giả không ngừng ca ngợi Chúa nhưng tiếp tục với sự cam kết: “Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va; Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.” (Thi Thiên 146:2). Cụm từ “Trọn đời sống tôi” “Hễ tôi còn sống chừng nào…” nhấn mạnh tấm lòng quyết tâm ngợi khen Chúa không bao giờ chấm dứt. Tác giả Thi Thiên 104:33 cũng hứa nguyện: “Hễ tôi sống bao lâu, tôi sẽ hát xướng cho Đức Giê-hô-va bấy lâu; Hễ tôi còn chừng nào, tôi sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.” Những câu tiếp theo của Thi Thiên 146 xác nhận tính cách vĩ đại và yêu thương của Chúa (câu 5-10): Chúa là Đấng Tạo Hóa (câu 6), công bình (câu 7a, 9b), quyền năng (câu 8a), yêu thương (câu 8b, 9a), cai trị đời đời (câu 10). Đó là những lý do chúng ta trọn đời ngợi khen Chúa!

Nhân Mùa Cảm Tạ và Ngợi Khen, bạn có cam kết tiếp tục ngợi khen Chúa suốt cuộc đời mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Cao Cả, Quyền Năng. Xin Chúa cho con ý thức được tính cách vô hạn của Chúa và sự hữu hạn của đời sống con để con tôn thờ Chúa và cam kết ngợi khen Chúa trọn đời sống con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu November 4: Xin đọc Giăng 9-10
Thứ Bảy November 5: Xin đọc Giăng 11-12
Chúa Nhật November 6: Xin đọc Giăng 13-16

 50 total views,  5 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, November 3, 2022 – Tạ Ơn và Cầu Nguyện

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, November 3, 2022
Tạ Ơn và Cầu Nguyện

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.”
Phi-líp 4:6

Sứ đồ Phao-lô đã viết thư Phi-líp lúc ông bị giam trong một nhà tù tại Rô-ma vào khoảng năm 62 SC. Tù nhân Phao-lô đã chia sẻ bí quyết để có được niềm vui của Cơ-đốc-nhân cho các tín hữu tại Hội Thánh Phi-líp. Phao-lô viết: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:4-7). Phao-lô không phải chỉ có lời khuyên suông nhưng ông khẳng định trong những mạng lệnh: “Hãy vui mừng trong Chúa, Chớ lo phiền (lo lắng) chi hết, Hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.” Sự lo lắng ảnh hưởng đến mối tương giao của chúng ta với Chúa. Vì khi lo lắng chúng ta “nói chuyện” với chính mình. Nhưng khi cầu nguyện chúng ta “nói chuyện” với chính Chúa. Khi lo lắng, chúng ta tập trung vào hoàn cảnh cuộc sống, nhưng khi cầu nguyện, chúng ta tập trung vào Cha Yêu Thương của chúng ta trên trời. Chúa Giê-xu phán: “Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không?” (Ma-thi-ơ 6:27). Thay vì lo lắng, chúng ta cầu nguyện với Chúa với tấm lòng cảm tạ và ngợi khen. Khi cầu nguyện trong sự tạ ơn chúng ta đặt tất cả đức tin triệt để vào Chúa. Chúng ta biết chắc Đức Chúa Trời là Đấng luôn quan tâm đến chúng ta. Khi cầu nguyện trong sự tạ ơn, “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7).

Thay vì lo lắng, bạn có cầu nguyện tương giao với Chúa trong sự cảm tạ và ngợi khen không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài biết mọi điều về con và biết tất cả các nhu cầu của con. Xin Chúa giúp con tránh khỏi những sự lo lắng nhưng luôn có mối thông công mật thiết với Ngài qua sự cầu nguyện trong sự cảm tạ và ngợi khen Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giăng 6-8

 55 total views,  6 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, November 2, 2022 – Hết Lòng Cảm Tạ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, November 2, 2022
Hết Lòng Cảm Tạ Chúa

“Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa, Hát ngợi khen Chúa trước mặt các thần. Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, Cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa.”
Thi Thiên 138:1-2

Vua Đa-vít hết lòng dâng lời cảm tạ Chúa trong Thi Thiên 138 nhưng ông cũng “ngợi khen Chúa trước mặt các thần”. Vua Đa-vít ao ước các vua trong thế gian cũng ngợi khen và cảm tạ Chúa. “Hỡi Đức Giê-hô-va, các vua thế gian sẽ cảm tạ Ngài, Vì họ đã nghe những lời của miệng Ngài. Phải, họ sẽ hát xướng về đường lối Đức Giê-hô-va, Vì vinh hiển Đức Giê-hô-va là lớn thay.” (Thi Thiên 138:4-5). Vua Đa-vít nói sự nhân từ, sự chân thật, sự giải cứu và lời của Chúa “giục lòng tôi mạnh mẽ.” (Thi Thiên 138:2-3). Khi trải nghiệm được Chúa là Đấng vinh hiển, quyền năng, khôn ngoan và nhân từ chúng ta không thể nào nín lặng. Chúng ta muốn ngợi khen Chúa một cách công khai cho những người xung quanh được biết về Chúa. Người đàn bà Sa-ma-ri sau khi gặp được Chúa Giê-xu và biết Ngài là Đấng Christ thì “bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng: Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm; ấy chẳng phải là Đấng Christ sao?” (Giăng 4:28-29). Thế giới và những người xung quanh chúng ta đang sống trong sự đen tối với tội lỗi càng ngày càng gia tăng, Cơ-đốc-nhân càng phải công khai bày tỏ đời sống ngợi khen và cảm tạ Chúa. Chúa Giê-xu phán: “Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:13-16).

Bạn có thường xuyên công khai hết lòng ngợi khen và cảm tạ Chúa trước mặt gia đình, hội thánh và những người xung quanh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về sự nhân từ và thành tín lớn lao của Chúa đối với con là người tội lỗi, xấu xa. Xin Chúa cho con mạnh dạn công khai hết lòng ngợi khen và cảm tạ Chúa trước mặt gia đình, hội thánh và những người xung quanh để tất cả đều biết Chúa và ngợi khen Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giăng 4-5

 61 total views,  6 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, November 1, 2022 – Cảm Tạ Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, November 1, 2022
Cảm Tạ Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh

“Trong mọi hoàn cảnh, hãy cảm tạ vì đây là ý muốn Đức Chúa Trời cho anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.”
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18

Chúng ta đang bước vào tháng 11, tháng đặc biệt nhắc nhở chúng ta tạ ơn Chúa. Cảm tạ Chúa không phải chỉ trong ngày lễ Tạ Ơn hay tháng Tạ Ơn nhưng trong mỗi ngày của đời sống Cơ-đốc-nhân. Trong thư thứ nhất gởi cho các tín hữu ở Tê-sa-lô-ni-ca, sứ đồ Phao-lô khuyến khích các tín hữu tại thành phố Tê-sa-lô-ni-ca và tất cả chúng ta hãy vui mừng liên tục, cầu nguyện không ngừng và ông cũng kêu gọi chúng ta dâng lên Cha thiên thượng lời cảm tạ biết ơn trong mọi hoàn cảnh – vì Phao-lô biết rằng đây là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ, liên quan đến mỗi chúng ta. Tất cả Cơ-đốc-nhân đều là con cái của Đức Chúa Trời và khi chúng ta lớn lên trong ân điển và hiểu biết về Lời lẽ thật của Ngài, lòng chúng ta phải biết ơn vô bờ bến về sự tốt lành và ân điển của Ngài. Là những tín hữu đã được cứu bởi ân điển nhờ đức tin nơi Đấng Christ, chúng ta được khuyến khích phát triển một thái độ ngợi khen và cảm tạ không ngừng, đối với Cha chúng ta ở trên trời – vì sự trưởng thành thuộc linh của một người được phản ánh bằng tấm lòng ngợi khen và cảm tạ đối với tất cả những gì Chúa đã làm cho chúng ta. Sứ-đồ Phao-lô khuyên hãy cảm tạ Chúa “TRONG” mọi hoàn cảnh vì “mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” (Rô-ma 8:28).

Bạn có ngợi khen Đức Chúa Trời bằng cách tạ ơn Ngài trong mọi hoàn cảnh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về tình yêu và ân điển quá lớn lao của Chúa ban cho con. Xin Chúa giúp con luôn ngợi khen Chúa qua sự cảm tạ Ngài trong mọi hoàn cảnh vì tin chắc rằng Chúa có chương trình tốt đẹp cho đời sống con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giăng 1-3

 55 total views,  7 views today