Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, January 28, 2022 – Đừng Lặp Lời Vô Ích Khi Cầu Nguyện

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, January 28, 2022
Đừng Lặp Lời Vô Ích Khi Cầu Nguyện

“Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm.”
Ma-thi-ơ 6:7

Chúa Giê-xu dạy về sự cầu nguyện, “Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm.” (Ma-thi-ơ 6:7). Từ vô ích có nghĩa là “trống rỗng” hoặc “vô dụng”; Chúa Giê-xu cảnh báo chúng ta rằng việc lặp lại những cụm từ vô giá trị trong lời cầu nguyện của chúng ta sẽ không giúp Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Cha Thiên Thượng của chúng ta không quan tâm đến số lượng từ, các lời nói hoa mỹ, hoặc thần chú; Đức Chúa Trời “muốn sự chân thật nơi bề trong; Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi.” (Thi Thiên 51:6). Chúa Giê-xu nói rõ đừng tưởng khi sử dụng các từ lặp đi lặp lại hoặc các cụm từ như công thức của người “ngoại đạo” thì được nhậm. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta đang nói chuyện với Chúa và thờ phượng Ngài. Lời cầu nguyện là thưa chuyện cùng Chúa từ tấm lòng khiêm nhường và tôn kính Chúa. Nhiều tôn giáo có những lời cầu nguyện thuộc lòng mà họ khuyên bất cứ ai cứ lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc theo đúng một số lần thì được nhậm. Những lời cầu nguyện theo công thức như vậy là “sự lặp đi lặp lại vô ích” trước mặt Đức Chúa Trời. Kiên trì trong lời cầu nguyện không giống như việc lặp đi lặp lại một cách vô ích. Không có gì sai khi chúng ta kiên trì, không nản chí trình dâng các nhu cầu vật chất và tâm linh lên Chúa. Chúa Giê-xu phán, “phải cầu nguyện luôn và đừng nản chí.” (Lu-ca 18:1).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn nghe lời cầu nguyện chân thành của con theo ý Chúa. Xin Chúa cho con không lặp lời vô ích nhưng luôn hết lòng tôn kính, khiêm nhường, kiên trì và phục tùng ý muốn của Đức Chúa Trời trong khi cầu nguyện. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu January 28: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 31-33
Thứ Bảy January 29: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 34-36
Chúa Nhật January 30: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 37-39

 11 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, January 27, 2022 – Yêu Thương Bằng Hành Động

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, January 27, 2022
Yêu Thương Bằng Hành Động

“Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.”
1 Giăng 3:18

Sau khi khuyên dạy các tín hữu hãy sống trong sự thánh sạch, hy vọng và yêu thương nhau, sứ đồ Giăng đã nhắc lại tình yêu của con cái Chúa không phải là tình yêu bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Đây là tình yêu phản ánh tình yêu của Chúa Giê-xu. Tình yêu không giống các loại tình yêu của thế gian nhưng đến từ Nguồn của Tình Yêu là Đức Chúa Trời. Tình yêu không phải bằng lý thuyết nhưng bằng hành động yêu thương của Đức Chúa Trời khi Ngài ban Chúa Giê-xu hy sinh mạng sống cho chúng ta. “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy.” (1 Giăng 3:16). Rất dễ khi chúng ta nói yêu nhau qua lời nói. Nhưng tình yêu thật được thể hiện qua hành động hy sinh phục vụ người khác. Chúng ta chuyển những lời nói yêu thương trìu mến thành những việc làm thiết thực bất kể cái giá phải trả về thì giờ, tiền bạc, danh tiếng và thậm chí cả tính mạng. Chúa Giê-xu phán: “Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.” (Giăng 15:12-13).

Chúng ta bày tỏ tình yêu thương thật với người thân trong gia đình, anh chị em trong Hội Thánh, bạn hữu, những người chung quanh như thế nào?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã yêu con qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá. Xin Chúa cho con yêu những người chung quanh không phải chỉ bằng lời nói nhưng bằng hành động hy sinh thực tế trong đời sống. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 28-30

 13 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, January 26, 2022 – Đừng Lấy Rủa Sả Trả Rủa Sả

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, January 26, 2022
Đừng Lấy Rủa Sả Trả Rủa Sả

“Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa sả trả rủa sả; trái lại phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành.”
1 Phi-e-rơ 3:9

Đối với Cơ-đốc-nhân, hành động trả thù không bao giờ là một lựa chọn khôn ngoan. Đức Chúa Giê-xu phán dạy: “Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi.” (Ma-thi-ơ 5:44). Sứ-đồ Phi-e-rơ đã lặp lại lời dạy của Chúa Giê-xu không phải cho những “kẻ thù” nhưng cho các Cơ-đốc-nhân đối với nhau: “Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa sả trả rủa sả; trái lại phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành.” (1 Phi-e-rơ 3:9). Cách đối phó bình thường của con người trong trường hợp bị xúc phạm là đáp trả lại bằng chính điều mình bị, lấy ác trả ác, lấy rủa sả trả rủa sả – quyết tâm “ăn thua đủ” với người xúc phạm mình. Trong tiêu chuẩn bắt nguồn từ Tình Yêu của Chúa và tấm gương của Chúa, Cơ-đốc-nhân được kêu gọi đừng trả thù bất cứ ai bằng lời rủa sả nhưng hãy chúc phước cho những người xúc phạm mình. Sứ-đồ Phi-e-rơ khuyên Cơ-đốc-nhân phải “đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường.” (1 Phi-e-rơ 3:8).

Tấm lòng và môi miệng chúng ta phản ứng như thế nào khi có người nói những điều “xúc phạm” chúng ta?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu đã khuyên dạy và làm gương cho con trong cách đối xử trong sự yêu thương và tha thứ. Xin giúp con không nói lời rủa sả nhưng dùng lời chúc lành để bày tỏ tình thương của Chúa cho những người chung quanh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 25-27

 15 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, January 25, 2022 – Mau Nghe, Chậm Nói, Chậm Giận

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, January 25, 2022
Mau Nghe, Chậm Nói, Chậm Giận

“Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận.”
Gia-cơ 1:19

Trong cuộc sống, chúng ta thường thích nói hơn là lắng nghe. Đã nhiều lần, chúng ta “không khôn ngoan” khi mở miệng và phản ứng một cách vội vàng bất cẩn trước những lời nói và hành động của người khác. Chúng ta vội vàng phản ứng với sự khó chịu hoặc tức giận, để rồi sau đó chúng ta phát hiện ra rằng chúng ta đã hiểu sai sự thật của vấn đề. Chúng ta cảm thấy hối hận vì chúng ta đã nói quá nhanh và phản ứng quá vội vàng. Lời Chúa khuyên chúng ta “người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận.” (Gia-cơ 1:19). Mau nghe không phải là nghe nhiều nhưng cơ-đốc-nhân nên chú ý lắng nghe và suy gẫm những lời khôn ngoan đến từ Lời Chúa trong Kinh Thánh. Lời khôn ngoan của Chúa khuyên dạy: “Hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu; Nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan.” (Châm Ngôn 10:19); “Người nào kiêng lời nói mình có tri thức; Còn người có tánh ôn hàn là một người thông sáng.” (Châm Ngôn 17:27). Lời Chúa không khuyên chúng ta đừng nói nhưng nói điều lành, điều tốt, nói trong sự yêu thương và nói đúng lúc. “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.” (Ê-phê-sô 4:29). “Nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ.” (Ê-phê-sô 4:15).

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về những lời truyền dạy khôn ngoan của Chúa trong Kinh Thánh. Xin giúp con mau nghe, chậm nói và chậm giận. Xin cho con hạ mình chú ý lắng nghe Lời Chúa để lời nói con và hành động của con được đẹp lòng Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 22-24

 21 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, January 24, 2022 – Nhân Danh Chúa Khi Nói

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, January 24, 2022
Nhân Danh Chúa Khi Nói

“Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.”
Cô-lô-se 3:17

Sau khi khuyên chung về đời sống mới trong Chúa, sứ đồ Phao-lô kết luận “Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” (Cô-lô-se 3:17). Lời khuyên tóm tắt lại một cách ngắn gọn nếp sống Cơ-đốc-nhân phải nhân danh Chúa Giê-xu trong hành động nói và làm, trong tâm trí và trong động cơ, cuộc sống của chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa. Nhờ ân điển bởi đức tin nơi Ngài, chúng ta được kết hợp vĩnh viễn với Chúa Giê-xu, hợp nhất với Ngài và trở thành một chi thể của thân thể Ngài. Bất cứ điều gì chúng ta làm bằng lời nói và hành động đều nhân danh Chúa Giê-xu và hoàn toàn phụ thuộc vào Ngài. Chúng ta cũng là nhân chứng về ân điển của Chúa và là những người đại diện được Chúa lựa chọn để làm muối và ánh sáng của Chúa trên đất. Chúa Giê-xu ban cho chúng ta được đặc ân nhân danh Chúa để nói và làm để những người khác “thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16b).

Những lời của miệng tôi có phản ánh danh thánh của Chúa không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con đã được kết hợp vĩnh viễn với Chúa Giê-xu và trở thành một chi thể trong thân thể Ngài. Xin cho tất cả những gì con nói và làm được thực hiện trong danh thánh của Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 19-21

 24 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, January 21, 2022 – Tìm Kiếm Chúa Hết Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, January 21, 2022
Tìm Kiếm Chúa Hết Lòng

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.”
Giê-rê-mi 29:13

Trong Giê-rê-mi 29:13 Đức Chúa Trời phán rằng: “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” Nếu đọc câu này mà không đọc các câu khác trong sách Giê-rê-mi và trong Kinh Thánh thì chúng ta tưởng bất cứ ai theo sức riêng của mình tìm kiếm Chúa hết lòng thì sẽ gặp Chúa. Kinh Thánh cho biết tất cả con người trong thế gian đều là tội nhân nên “chẳng có ai công chính cả, dù một người cũng không. Chẳng có ai hiểu biết. Chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời; tất cả đều lầm lạc, đều trở thành vô ích; chẳng ai làm điều lành, không được lấy một người.” (Rô-ma 3:10-12). Con người chỉ có khả năng “tìm kiếm Chúa hết lòng” khi được Chúa ban cho một tấm lòng mới. Trong câu Giê-rê-mi 24:7 (trước câu Giê-rê-mi 29:13) Chúa hứa, “Ta sẽ ban cho chúng một tấm lòng để biết rằng Ta là Chúa. Rồi chúng sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của chúng, vì chúng sẽ trở về với Ta một cách hết lòng.” Chúng ta có thể yêu Chúa hết lòng vì Chúa đã yêu chúng ta trước. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16). Kinh Thánh cho biết Chúa tìm kiếm chúng ta vì “chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy.” (Ê-sai 53:6). Mục đích của Chúa Giê-xu giáng thế là để tìm và cứu tội nhân qua sự chết của Ngài trên cây thập tự. “Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.” (Lu-ca 19:10).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài yêu con và ban cho con tấm lòng mới khi con tin nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của con. Xin Chúa cho con tiếp tục hết lòng yêu mến Chúa và sống đẹp lòng Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu January 21: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 10-12
Thứ Bảy January 22: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 13-15
Chúa Nhật January 23: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 16-18

 37 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, January 20, 2022 – Hãy Ham Mến Các Sự Ở Trên Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, January 20, 2022
Hãy Ham Mến Các Sự Ở Trên Trời

“Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.”
Cô-lô-se 3:2-3

Sứ-đồ Phao-lô kêu gọi những người được sinh lại bởi Đức Thánh Linh hãy có tấm lòng và tâm trí ham mến những điều trên trời chứ không theo đuổi những điều ở dưới đất bởi vì chúng ta đã được ban cho một đời sống mới trong Đấng Christ. “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Ham mến các sự ở trên trời nghĩa là chúng ta luôn chú tâm vào những điều ở trên cao, những điều có giá trị vĩnh cửu, những điều thuộc về Chúa. Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta đang được biến đổi thành hình ảnh của Đấng Christ, càng trưởng thành trong Chúa mối quan tâm của chúng ta về những điều trên thế gian càng trở nên ít đi. Chúng ta vẫn sống trên thế gian nhưng không thuộc về thế gian, không bị ảnh hưởng bởi giá trị của thế gian, không đắm mình vào những gì thế gian quý trọng và chúng ta cũng không chạy theo những lạc thú của thế gian. Niềm vui của chúng ta là sự thờ phượng Đức Chúa Trời và làm đẹp lòng Chúa. Chúng ta sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian để “làm muối của đất và sự sáng của thế gian.” (Ma-thi-ơ 5:13-16).

Bạn có càng ngày càng ham mến các sự trên cao của Chúa hơn các sự ở dưới đất không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con đã được sinh lại ở trong Chúa. Xin cho con càng ngày càng trở nên giống Chúa Giê-xu và càng ham mến những điều tốt đẹp ở trong Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 7-9

 40 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, January 19, 2022 – Sống Đẹp Lòng Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, January 19, 2022
Sống Đẹp Lòng Chúa

“Ta đã tìm được Ða-vít con trai Giê-se, một người đẹp lòng Ta, một người sẽ thực hiện mọi ý muốn Ta.”
Công Vụ 13:22b

Đức Chúa Trời phán bảo tiên tri Sa-mu-ên hãy xức dầu cho Đa-vít làm vua Nước Y-sơ-ra-ên vì “Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài” (1 Sa-mu-ên 13:14). Trong Tân Ước sách Công Vụ 13:22b xác nhận  thêm Đức Chúa Trời chọn Đa-vít vì ông là người đẹp lòng Chúa và thực hiện ý muốn của Chúa. Người làm theo lòng Chúa hay đẹp lòng Chúa là người có cuộc sống hòa hợp với Chúa. Điều gì quan trọng đối với Chúa cũng là điều quan trọng của chúng ta. Khi Chúa phán “Hãy đi bên phải”, thì chúng ta đi bên phải. Khi Chúa phán, “Hãy chấm dứt làm điều nào đó trong cuộc sống”, thì chúng ta không tiếp tục làm những điều không đẹp lòng Chúa. Những điều Chúa đẹp lòng được bày tỏ trong Kinh Thánh. Khi Lời Chúa phán, “Điều này sai và Thánh Linh muốn chúng ta thay đổi”, chúng ta làm theo Lời Chúa bởi vì chúng ta có tấm lòng dành cho Đức Chúa Trời. Khi chúng ta sống đẹp lòng Chúa, chúng ta rất nhạy cảm với những điều thuộc linh và Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta làm theo ý Chúa. “Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài.” (2 Sử-ký 16:9a). Như Chúa đã tìm và chọn vua Đa-vít, Chúa cũng đang tìm kiếm những người có lòng trọn thành đối với Chúa.

Bạn có khao khát được làm đẹp lòng Chúa trong các hành động của bạn không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn thành tín đối với con mặc dầu nhiều lần lòng con không trọn thành đối với Chúa. Xin cho con có nếp sống đẹp lòng Ngài và luôn hành động theo ý Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 4-6

 39 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, January 18, 2022 – Chúa Nhìn Thấy Tấm Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, January 18, 2022
Chúa Nhìn Thấy Tấm Lòng

“Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.”
1 Sa-mu-ên 16:7b

Khi tiên tri Sa-mu-ên xức dầu cho Sau-lơ lên ​​làm vua, thì vóc dáng cao lớn và vẻ ngoài đẹp đẽ của Sau-lơ đã thu hút sự chú ý của Sa-mu-ên, tuy nhiên Sau-lơ lại là một nỗi thất vọng thực sự đối với Sa-mu-ên, vì lòng Sau-lơ không trong sạch trước mặt Chúa. Một thời gian sau, Đức Chúa Trời sai phái Sa-mu-ên đến xức dầu cho một trong những người con trai của Y-sai để làm vua thay thế Sau-lơ. Sa-mu-ên một lần nữa đánh giá phẩm chất của vị vua tương lai của Y-sơ-ra-ên bằng vẻ bề ngoài cao lớn của những người anh của Đa-vít chứ không phải bằng thái độ bên trong và động cơ của tấm lòng. “Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng; Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” (1 Sa-mu-ên 16:7). Cuối cùng, Đức Chúa Trời phán cùng Sa-mu-ên hãy chọn người con út là Đa-vít. Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng của Đa-vít. Ngài không nhìn bề ngoài như vóc dáng, những công việc tốt chúng ta làm hoặc những lời nói lưu loát tuôn ra từ môi miệng của chúng ta nhưng Ngài thấy được động cơ của lòng chúng ta. Vua Đa-vít đã thưa cùng Chúa: “Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi.” (Thi Thiên 139:4).

Cầu Nguyện (theo lời cầu nguyện của vua Đa-vít trong Thi Thiên 139:23-24):
Ðức Chúa Trời ôi, xin dò xét con và biết rõ lòng con;
Xin thử nghiệm con và biết những ưu tư khắc khoải của con,
Ðể xem trong con có tư tưởng xấu nào chăng,
Và cầu xin Ngài dẫn đưa con vào con đường đời đời.
A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 1-3

 40 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, January 17, 2022 – Cẩn Thận Giữ Tấm Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, January 17, 2022
Cẩn Thận Giữ Tấm Lòng

“Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.”
Châm Ngôn 4:23

Vua Sa-lô-môn được Chúa ban cho sự khôn ngoan đã khuyên dạy với một cường độ và sự khẩn cấp “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.” (Châm Ngôn 4:23). Kinh Thánh cho chúng ta biết tấm lòng của người tin nhận Chúa là nơi chứa đựng những tình cảm, ước muốn và cũng là nơi “các nguồn sự sống” tuôn tràn. Chúa Giê-xu phán: “Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình.” (Giăng 7:38). Tấm lòng là kho chứa sự khôn ngoan và tất cả những gì ảnh hưởng đến cuộc sống và tính cách của một cá nhân. Tấm lòng cũng rất quan trọng vì “nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi.” (Thi Thiên 66:18). Khi một thầy dạy luật hỏi Chúa Giê-xu điều răn nào lớn hơn hết thì Ngài phán: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết.” (Ma-thi-ơ 22:37-38). Tấm lòng quan trọng cho nên sự cẩn thận giữ tấm lòng là ưu tiên cao nhất của người tin Chúa. Chúng ta cẩn thận giữ tấm lòng bằng cách suy gẫm Lời Chúa hằng ngày. “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:11).

Trên tất cả mọi sự, bạn có cẩn thận giữ tấm lòng của mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha tội lỗi con vì nhiều lần con không hết lòng yêu mến Chúa. Xin Chúa cho con có sự khôn ngoan cẩn thận giữ tấm lòng của con qua sự suy gẫm Lời Chúa hằng ngày để sống đẹp lòng Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng Thế Ký 49-50.

 34 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, January 14, 2022 – Khôn Ngoan Để Nhận Biết Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, January 14, 2022
Khôn Ngoan Để Nhận Biết Chúa

“Tôi cầu xin Ðức Chúa Trời, Cha vinh hiển của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, ban cho anh chị em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để nhận biết Ngài.”
Ê-phê-sô 1:17 (BD2011)

Lời cầu nguyện thường xuyên và liên tục của sứ-đồ Phao-lô cho các tín hữu tại Ê-phê-sô là họ có thể lớn lên trong ân điển và sự khôn ngoan. Sứ-đồ Phao-lô cầu nguyện rằng Cơ-đốc-nhân được ngày càng hiểu biết và hiểu biết nhiều hơn, đồng thời được ban cho sự soi sáng và mặc khải thiêng liêng về Cha của chúng ta ở trên trời và Chúa Giê-xu Christ là Đấng đã chết vì tội lỗi của chúng ta và sống lại vào ngày thứ ba, để ban cho chúng ta sự sống dư dật của Ngài, theo sự giàu có của ân điển Ngài. Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh hiển và quyền năng của Ngài cho con người sa ngã qua sự sáng tạo của Ngài và Ngài bộc lộ tính cách nhân từ của Ngài qua Kinh thánh, nhưng trong những ngày cuối cùng này, Ngài đã phán với chúng ta bởi Con Ngài. Chính Đức Chúa Trời là nguồn khôn ngoan và ban cho chúng ta sự soi sáng thuộc linh để nhận biết Chúa. Sự nhận biết Chúa không phải chỉ qua lý trí nhưng qua sự tương giao mật thiết với Chúa từng giây phút trong cuộc đời. Sự nhận biết Chúa sẽ biến đổi đời sống chúng ta để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu, để “tôi được biết Ngài và quyền năng phục sinh của Ngài, được hiệp thông trong sự đau khổ của Ngài, được giống như Ngài trong sự chết của Ngài, để nhờ đó tôi có thể đạt được sự sống lại từ cõi chết.” (Phi-líp 3:10-11).

Bạn có kinh nghiệm nhận biết Chúa như thế nào?

Cầu Nguyện
Xin Chúa cho con sự khôn ngoan và sự soi sáng của Thánh Linh để con nhận biết Chúa mỗi ngày một rõ hơn và càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu January 14: Xin đọc Sáng Thế Ký 40-42
Thứ Bảy January 15: Xin đọc Sáng Thế Ký 43-45
Chúa Nhật January 16: Xin đọc Sáng Thế Ký 46-48

 42 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, January 13, 2022 – Trở Nên Dại Dột, Để Được Khôn Ngoan

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, January 13, 2022
Trở Nên Dại Dột, Để Được Khôn Ngoan

“Chớ ai tự dối mình: nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời nầy, hãy trở nên dại dột, để được nên khôn ngoan.”
1 Cô-rinh-tô 3:18

Sứ-đồ Phao-lô tóm tắt sự dạy dỗ của ông về sự khôn ngoan và dại dột trong lá thư gởi cho tín hữu thành Cô-rinh-tô rằng: “Chớ ai tự dối mình: nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời nầy, hãy trở nên dại dột, để được nên khôn ngoan.” (1 Cô-rinh-tô 3:18). Ông kêu gọi tín hữu đừng lừa dối bản thân. Nói cách khác, sứ đồ Phao-lô khuyên dạy các Cơ-đốc-nhân kiểm tra lại những giả định của mình về điều gì là đúng và điều gì là sai. Cụ thể là Phao-lô nói về sự nguy hiểm của việc muốn trở nên khôn ngoan “trong đời nầy” hoặc khôn ngoan theo tiêu chuẩn của thế gian trong bất kỳ thời đại nào. Như sứ đồ Phao-lô đã dạy trước đó, trí tuệ của thế gian chỉ giới hạn trong những gì có thể quan sát được bằng các giác quan của con người và những gì có thể tìm được dựa trên những quan sát đó. Câu Thánh Kinh 1 Cô-rinh-tô 3:19 cho biết “Sự khôn ngoan đời nầy trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột”, vì vậy, thế gian cho rằng đức tin nơi Đấng Christ là sự ngu xuẩn, và quay lưng lại với cái chết của Ngài trên thập tự giá cho tội lỗi của con người. Phao-lô biết rằng chúng ta phải trở thành kẻ ngu trước mắt người đời thì mới được sự khôn ngoan của Chúa. Cách duy nhất để trở nên thực sự khôn ngoan là nhận được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và điều đó chỉ đến bằng sự mặc khải của Đức Thánh Linh. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời dẫn đến những kết luận hoàn toàn khác với sự khôn ngoan của con người. Điều này không có nghĩa là sự thiếu hiểu biết, mà là sự sẵn lòng làm theo lẽ thật của Đức Chúa Trời ngay cả khi thế giới không tin kính coi điều đó là vô lý hoặc không được ưa chuộng.

Bạn có sẵn sàng trở nên dại dột theo tiêu chuẩn của thế gian để có sự khôn ngoan thực sự của Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Đức Chúa Trời là Đấng ban sự khôn ngoan thiên thượng cho con. Xin cho con trở nên dại dột theo tiêu chuẩn của thế gian để con tiếp tục sống trong sự khôn ngoan của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng Thế Ký 37-39

 42 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, January 12, 2022 – Dựa Vào Sự Khôn Ngoan Của Thánh Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, January 12, 2022
Dựa Vào Sự Khôn Ngoan Của Thánh Linh

“Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời.”
1 Cô-rinh-tô 2:12

Sứ-đồ Phao-lô biết chắc rằng các tín hữu ở Cô-rinh-tô đã nhận được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì họ đã tin nhận Chúa Giê-xu và đã được cứu. Không phải chỉ có những tín hữu tại Cô-rinh-tô nhưng tất cả những ai tin nhận Chúa Giê-xu để được cứu rỗi, đều được Đức Chúa Trời ban cho Đức Thánh Linh. Sứ-đồ Phao-lô viết rằng, là Cơ đốc nhân, chúng ta không nhận thần của thế gian nghĩa là chúng ta không dùng trí tuệ và lý trí của con người “nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 2:12). Sứ-đồ Phao-lô một lần nữa nhấn mạnh trong câu 13 “chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng.”  Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật qua Thánh Linh của Ngài cho người tin Chúa Giê-xu và những người sẽ tin. Chúa Giê-xu loan báo cho các môn đồ “khi Đức Thánh Linh đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi” (Giăng 16:8) và Đức Thánh Linh “là Thần lẽ thật, sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật.” (Giăng 16:13).

Bạn có sống dựa vào sự khôn ngoan của Đức Thánh Linh để hiểu được những ơn phước Đức Chúa Trời ban cho bạn không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh vào lòng con. Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục dẫn con vào lẽ thật của Ngài và cho con dựa vào sự khôn ngoan của Thánh Linh để hiểu được những ơn phước thiêng liêng của Đức Chúa Trời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng Thế Ký 34-36

 40 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, January 11, 2022 – Trưởng Thành Trong Sự Khôn Ngoan

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, January 11, 2022
Trưởng Thành Trong Sự Khôn Ngoan

“Tuy nhiên giữa những tín hữu đã trưởng thành, chúng tôi vẫn giảng sự khôn ngoan.”
1 Cô-rinh-tô 2:6 (BD2011)

Sau khi tin nhận Chúa, Chúa muốn chúng ta mỗi ngày được lớn lên trong sự nhận biết Chúa. Người trưởng thành thuộc linh càng ngày càng hiểu được những sự khôn ngoan mầu nhiệm của Chúa để trở thành người phục vụ hữu hiệu cho Chúa. Sứ-đồ Phao-lô đã thẩm định đời sống thuộc linh của các tín hữu lâu năm tại thành phố Cô-rinh-tô như sau: “Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt.” (1 Cô-rinh-tô 3:1-2). Sứ-đồ Phao-lô đã khẳng định ngay cả những người đã tin nhận Chúa, nếu không được trưởng thành về mặt tâm linh, chưa thoát khỏi tình trạng con đỏ thuộc linh, thì cũng không thể hiểu được chân lý mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Muốn được tăng trưởng thuộc linh, chúng ta phải học hỏi Lời Chúa mỗi ngày vì chỉ có Lời Chúa mới giúp chúng ta trưởng thành tâm linh. Lời Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan và càng khôn ngoan chúng ta càng khao khát Lời Chúa như câu Kinh Thánh Châm Ngôn 1:5 cho biết mục đích suy gẫm Lời Chúa “Ðể người khôn ngoan lắng nghe và gia thêm tri thức, Còn người thông sáng được lời hướng dẫn khôn ngoan.”

Bạn là người trưởng thành thuộc linh hay còn là con đỏ trong Đấng Christ?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài ban cho con sự khôn ngoan qua sự suy gẫm Lời Chúa. Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục dạy dỗ con để con được trưởng thành thuộc linh để hiểu thấu sự khôn ngoan mầu nhiệm của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng Thế Ký 31-33

 46 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, January 10, 2022 – Sự Khôn Ngoan Về Thập Tự Giá

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, January 10, 2022
Sự Khôn Ngoan Về Thập Tự Giá

“Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta.”
1 Cô-rinh-tô 2:7

Sứ-đồ Phao-lô trình bày trong 1 Cô-rinh-tô chương 2 rằng trọng tâm của sự dạy dỗ của ông là Chúa Giê-xu Christ và Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Không phải sứ-đồ Phao-lô dùng bất kỳ lời thuyết phục nào hay dựa vào sự khôn ngoan của con người, cũng không phải phong cách thuyết giảng hùng hồn hoặc sự khôn ngoan tin kính của Phao-lô.  Sứ-đồ Phao-lô viết: “Hỡi Anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự.” (1 Cô-rinh-tô 2:1-2). Đối với những người chưa tin Chúa sứ điệp của Thập tự giá là sự rồ dại, nhưng đối với chúng ta, những người đã được cứu rỗi và đang được thánh hóa, đó chính là quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. “Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta.” (1 Cô-rinh-tô 2:7). Sứ điệp của Thập tự giá (không phải người rao truyền sứ điệp) là quyền năng của Đức Chúa Trời đối với sự cứu rỗi cho tất cả những ai tin nhận Chúa Giê-xu.

Đức tin của bạn có neo chặt vào sự khôn ngoan, quyền năng, những lời hứa và sự thành tín của Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự khôn ngoan tuyệt đối của Ngài khi ban Chúa Giê-xu Christ chịu chết trên thập tự giá để cứu rỗi con. Xin Chúa cho đức tin của con luôn neo chặt vào sự khôn ngoan của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng Thế Ký 28-30

 41 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, January 7, 2022 – Lòng Khôn Ngoan Kính Sợ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, January 7, 2022
Lòng Khôn Ngoan Kính Sợ Chúa

“Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.”
Châm Ngôn 9:10

Vua Sa-lô-môn, vị vua đã cầu xin Chúa cho sự khôn ngoan, đã viết sách Châm-ngôn với sự khẳng định “Sự kính sợ Chúa lại là khởi đầu sự tri thức” (Châm-ngôn 1:7) và “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.” (Châm Ngôn 9:10). Vua Sa-lô-môn nói sự kính sợ Chúa là khởi đầu của tất cả mọi sự khởi đầu. Sự kính sợ Chúa là khởi đầu của sự tri thức, sự khôn ngoan và sự thông sáng. Chúng ta chỉ có sự khôn ngoan thật khi chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Yêu Thương, Công Bình, Thánh Khiết và có lòng kính sợ Ngài. Kinh Thánh nhắc đến “sự kính sợ” Chúa nhiều lần và kêu gọi con dân Ngài hãy kính sợ Chúa. Đối với người tin Chúa, sự kính sợ Đức Chúa Trời là một điều đặc biệt và quan trọng. Sự kính sợ Chúa là sự tôn kính Đức Chúa Trời. “Vì chúng ta nhận được một vương quốc không thể bị rúng động, chúng ta hãy biết ơn, rồi từ đó hãy phụng thờ Ðức Chúa Trời cách vui lòng, với sự tôn kính và kính sợ.” (Hê-bơ-rơ 12:27 BD2011). Người tin Chúa không sợ hãi Chúa nhưng yêu kính Chúa và muốn làm đẹp lòng Chúa trong nếp sống chúng ta. Sự kính sợ Chúa là tôn trọng Chúa, vâng lời Chúa, giữ các điều răn mạng lệnh của Chúa và thờ phượng Chúa trong sự tôn kính Ngài. “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời.” (Thi Thiên 111:10).

Nếp sống bạn có bày tỏ tấm lòng khôn ngoan kính sợ Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con được thờ phượng Đấng Tạo Hóa, Yêu Thương, Công Bình, Thánh Khiết. Xin cho con kính sợ Chúa trong nếp sống hằng ngày để Danh Chúa được vinh hiển. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu January 7: Xin đọc Sáng Thế Ký 19-21
Thứ Bảy January 8: Xin đọc Sáng Thế Ký 22-24
Chúa Nhật January 9: Xin đọc Sáng Thế Ký 25-27

 55 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, January 6, 2022 – Khôn Ngoan Làm Theo Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, January 6, 2022
Khôn Ngoan Làm Theo Lời Chúa

“Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá.”
Ma-thi-ơ 7:24

Khi bắt đầu chức vụ, Chúa Giê-xu đã dạy môn đồ trong một bài giảng dài gọi là Bài Giảng trên Núi được ghi lại trong Ma-thi-ơ chương 5, 6 và 7. Trước khi chấm dứt bài giảng, Chúa Giê-xu kết luận bằng một hình ảnh so sánh giữa người khôn ngoan và người dại dột như sau: “Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.” (Ma-thi-ơ 7:24-27). Chúa Giê-xu cho biết người khôn là người nghe Lời Chúa và làm theo, còn người dại là người cũng nghe Lời Chúa nhưng không làm theo. Bình thường thì khó phân biệt được người khôn và người dại. Giống như một ngôi nhà, người khôn và người dại sẽ có thái độ khác nhau khi gặp phải những giông tố trong cuộc đời. Người dại nghe Lời Chúa nhưng chỉ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, còn cuộc sống thì vẫn theo sự khôn ngoan của đời này. Người khôn là người nghe Lời Chúa và làm theo. Người khôn khi đối diện với những thử thách trong đời sống thì đức tin không bị sụp đổ như người dại, vì người khôn được xây dựng trên Vầng Đá Vững Chắc là Lời Chúa.

Bạn có làm theo Lời Chúa để được đứng vững trước phong ba bão táp của cuộc đời không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa vì Lời Chúa là lời sống và linh nghiệm. Xin cho con luôn suy gẫm và làm theo Lời Chúa để đời sống đức tin được đứng vững và sống khôn ngoan trong mọi hoàn cảnh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng Thế Ký 16-18.

 48 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, January 5, 2022 – Lời Chúa Và Sự Khôn Ngoan

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, January 5, 2022
Lời Chúa Và Sự Khôn Ngoan

“Nguyện xin lời của Ðấng Christ ngự trị trong tâm hồn anh chị em thật dồi dào. Hãy dùng mọi sự khôn ngoan mà dạy dỗ nhau và khuyên bảo nhau. Do lòng biết ơn, hãy dùng thánh thi, thánh ca, và linh khúc mà đem hết tâm hồn hát ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời.”
Cô-lô-se 3:16 (BD2011)

Sống khôn ngoan là sống trong sự hướng dẫn của Chúa. Muốn được sự hướng dẫn của Chúa chúng ta cần có Lời Ngài ở trong chúng ta. “Loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.” (Phục Truyền 8:3b). Đời sống đầy dẫy Lời Chúa mang lại sự khôn ngoan và lòng vui mừng ca ngợi Chúa. “Nguyện xin lời của Ðấng Christ ngự trị trong tâm hồn anh chị em thật dồi dào. Hãy dùng mọi sự khôn ngoan mà dạy dỗ nhau và khuyên bảo nhau. Do lòng biết ơn, hãy dùng thánh thi, thánh ca, và linh khúc mà đem hết tâm hồn hát ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 3:16). Cơ-đốc-nhân cần phải luôn khiêm nhường học hỏi Lời Chúa, tìm sự khôn ngoan, thánh khiết của Chúa qua sự soi sáng của Đức Thánh Linh để sống đẹp lòng Chúa. Lời Chúa sẽ cho chúng ta trở nên khôn ngoan. “Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan.” (Thi Thiên 19:7). Sứ-đồ Phao-lô nhắc nhở Mục Sư trẻ Ti-mô-thê,“Từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 3:15-17).

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa vì Lời Chúa dạy con sự khôn ngoan. Xin cho con luôn suy gẫm và làm theo Lời Chúa để có sự khôn ngoan trong cuộc sống làm sáng Danh Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng Thế Ký 13-15

 55 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, January 4, 2022 – Quý Báu Của Sự Khôn Ngoan

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, January 4, 2022
Quý Báu Của Sự Khôn Ngoan

“Người nào tìm đặng sự khôn ngoan, Và được sự thông sáng, có phước thay! Vì thà được nó hơn là được tiền bạc, Hoa lợi nó sanh ra tốt hơn vàng ròng.”
Châm Ngôn 3:13-14

Sự khôn ngoan thật đến từ Chúa giúp cho chúng ta có khả năng quyết định theo ý Chúa. Nguồn gốc của sự khôn ngoan thật đến từ Đức Chúa Trời vì Ngài là Đấng khôn ngoan, Đấng sáng tạo vũ trụ và tạo dựng con người một cách tuyệt vời. Châm Ngôn chương 3 cho chúng ta biết sự quý báu của sự khôn ngoan từ Chúa. “Người nào tìm đặng sự khôn ngoan, Và được sự thông sáng, có phước thay! Vì thà được nó hơn là được tiền bạc, Hoa lợi nó sanh ra tốt hơn vàng ròng.” (Châm Ngôn 3:13-14). Bí quyết để có được sự khôn ngoan của Chúa là “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va.” (Châm Ngôn 3:5-7). Sự khôn ngoan từ Chúa đem đến cho chúng ta nhiều phước hạnh trên thế gian nhưng quan trọng hơn hết là phước hạnh có được sự sống vĩnh hằng. Sự khôn ngoan của Chúa là “Cây sự sống cho ai nắm lấy nó; Người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh; Là sự sống của linh hồn con, Và như đồ trang sức cho cổ con.” (Châm Ngôn 3:18-22). Đức Chúa Giê-xu phán: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư?” (Mác 8:36-37).

Bạn sống trong sự khôn ngoan của Chúa hay sự khôn ngoan theo mắt mình?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa ban cho con sự khôn ngoan của Ngài. Xin cho con tiếp tục sống trong sự khôn ngoan quý báu của Chúa để nhận được những phước hạnh tốt đẹp của Chúa và hưởng được sự sống vĩnh hằng bên Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng Thế Ký 10-12.

 52 total views