Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 3, 2023 – Lời Chúa Đầy Dẫy Trong Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, March 3, 2023
Lời Chúa Đầy Dẫy Trong Lòng

“Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.”
Cô-lô-se 3:16

Giữa những lời khuyên về cách sống đạo của Cơ-đốc-nhân là người đã được đổi mới trong Đấng Christ, sứ-đồ Phao-lô nhấn mạnh tầm quan trọng của Lời Chúa. “Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 3:16). Đời sống đầy dẫy Lời Chúa mang lại dư dật sự khôn ngoan và lòng luôn vui mừng ngợi khen Chúa. Khi có Lời Chúa đầy dẫy trong lòng, chúng ta có sự dạy dỗ, hướng dẫn của Thánh Linh cho nên không làm những điều tội lỗi với Chúa. “Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, Chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:10-11). Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể dễ dàng bị cuốn vào sự bận rộn, căng thẳng, tâm trí và lòng đầy dẫy sự lo lắng, bồn chồn bất an. Tuy nhiên, nếu dành thời giờ suy gẫm Lời Chúa và để Lời Ngài chiếm hữu lòng chúng ta, Lời Chúa giúp chúng ta sống khôn ngoan đẹp lòng Chúa và đem lại những sự khích lệ cho những người xung quanh.

Bạn có để Lời Chúa đầy dẫy trong lòng của mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con Lời Chúa để giúp con sống khôn ngoan đẹp lòng Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục sống khôn ngoan trong Lời Ngài để làm sáng Danh Chúa và đem lại sự khích lệ cho những người xung quanh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu March 3: Xin đọc Phục-truyền 5-7
Thứ Bảy March 4: Xin đọc Phục-truyền 8-10
Chúa Nhật March 5: Xin đọc Phục-truyền 11-13

 46 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 2, 2023 – Sự Bình An Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, March 2, 2023
Sự Bình An Của Chúa

“Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.”
Cô-lô-se 3:15

Chúng ta nhận được sự bình an VỚI Đức Chúa Trời khi chúng ta tin Chúa Giê-xu và được hòa thuận với Đức Chúa Trời. “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” (Rô-ma 5:1). Sự bình an CỦA Đấng Christ ngự trị trong lòng chúng ta khi chúng ta ở trong mối quan hệ tốt đẹp với Chúa Giê-xu. “Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.” (Cô-lô-se 3:15). Chúng ta cảm nhận sự bình an trong đời sống khi chúng ta hoàn toàn tin cậy vào Chúa, ở dưới sự hướng dẫn của Chúa. “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.” (Ê-sai 26:3). Khi chúng ta có mối tương giao mật thiết với Chúa qua sự cầu nguyện và tạ ơn, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự bình an của Chúa trong đời sống. “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:6-7).

Bạn có để sự bình an của Chúa gìn giữ và hướng dẫn bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con có được sự bình an, hòa thuận với Đức Chúa Trời khi con đặt lòng tin vào Chúa Giê-xu. Xin cho con luôn để sự bình an của Chúa cai trị và hướng dẫn lòng con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 3-4

 48 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 1, 2023 – Mặc Lấy Tình Yêu Thương Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 1, 2023
Mặc Lấy Tình Yêu Thương Của Chúa

“Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.”
Cô-lô-se 3:14

Trong Cô-lô-se 3:12-13, Sứ đồ Phao-lô nêu lên bảy đức tính cần có của người được Đức Chúa Trời tuyển chọn và yêu thương đó là sự thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, nhường nhịn, và tha thứ nhau. Bảy đức tính này cho chúng ta một hình ảnh trọn vẹn về Chúa Giê-xu. Sau khi khuyên Cơ-đốc-nhân phải mặc bảy đức tính của Chúa Giê-xu trong đời sống thì Phao-lô kết luận: “Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.” (Cô-lô-se 3:14). Tình yêu là nền tảng của mọi đức hạnh và là chìa khóa để xây dựng mối quan hệ bền chặt và lành mạnh với người khác theo gương của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu phán: “Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi.” (Giăng 15:12). Khi chúng ta yêu thương người khác, chúng ta đang phản ánh tình yêu của Chúa Giê-xu cho những người xung quanh chúng ta. Chính tình yêu là sợi dây liên kết tuyệt vời các chi thể trong thân thể Đấng Christ lại với nhau một cách chặt chẽ và toàn hảo. Muốn có sự yêu thương của Chúa chúng ta phải mặc lấy Chúa Giê-xu qua sự đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Ngài. “Nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Jêsus Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó.” (Rô-ma 13:14).

Bạn có mặc lấy tình yêu thương của Chúa trong nếp sống thể hiện các mỹ đức của Chúa Giê-xu không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu con và ban cho con cuộc sống mới trong Chúa. Xin Chúa cho con mặc lấy tình yêu của Ngài trong nếp sống Cơ-đốc-nhân để phản ánh Tình Yêu của Chúa cho những người xung quanh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 1-2.

 53 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 28, 2023 – Làm Chết Các Bản Ngã của Xác Thịt

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, February 28, 2023
Làm Chết Các Bản Ngã của Xác Thịt

“Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng.”
Cô-lô-se 3:5

Sau khi sứ-đồ Phao-lô nhắc lại cho các tín hữu tại Cô-lô-se là Cơ-đốc-nhân đã đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Đấng Christ, ông đã đưa ra những lời khuyên về cách sống đẹp lòng Chúa. Khi được cứu, chúng ta nhận được một đời sống mới trong Chúa. “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Con người cũ của chúng ta được thay thế bằng con người mới của Đấng Christ. Phao-lô nói Cơ-đốc-nhân phải biết chắc bản chất tội lỗi cũ đã chết trên thập tự giá cho nên chúng ta phải tiếp tục từ bỏ và tiêu diệt những điều thuộc về xác thịt không thuộc bản chất của Đấng Christ. “Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng.” (Cô-lô-se 3:5). Phao-lô khuyên Cơ-đốc-nhân muốn sống trong bản chất của con người mới, chúng ta phải lột bỏ những điều thuộc về con người cũ. “Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn.” (Cô-lô-se 3:8-10).

Bạn muốn tiếp tục phục tùng bản chất tội lỗi của con người cũ hay muốn sống trong đời sống mới của Đấng Christ?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con là một tạo vật mới trong Đấng Christ. Xin Chúa cho con tiếp tục từ bỏ những điều thuộc về xác thịt và bước đi trong Thánh Linh để càng ngày càng được đổi mới theo giống Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 34-36

 54 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 27, 2023 – Sự Sống Giấu Với Đấng Christ

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, February 27, 2023
Sự Sống Giấu Với Đấng Christ

“Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.”
Cô-lô-se 3:3-4

Sứ-đồ Phao-lô trước khi có những lời khuyên dạy thực tế cho nếp sống Cơ-đốc-nhân giữa thế gian đã nhắc lại vị trí của chúng ta trong Chúa. “Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.” (Cô-lô-se 3:3-4). Khi tin nhận Chúa chúng ta đã kết hợp với Đấng Christ trong sự chết và sự sống lại của Chúa. Chúng ta được kết hợp hoàn toàn với Chúa trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Tội lỗi và con người cũ của chúng ta đã đồng chết với Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Sự sống mới của chúng ta đang được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Vị trí cứu rỗi an toàn trong Chúa Giê-xu tiếp tục mãi mãi. Khi Chúa Giê-xu trở lại chúng ta sẽ được biến hóa trong khoảnh khắc để nhận được sự vinh hiển vĩnh viễn của Ngài. “Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.” (Rô-ma 8:29-30).

Bạn có vững an khi biết sự sống mình đang được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được kết hiệp với Chúa Giê-xu qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Xin Chúa cho con tiếp tục sống làm sáng danh Chúa trong thời gian chờ đợi Ngày Chúa Giê-xu trở lại trong vinh hiển. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 32-33

 52 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 24, 2023 – Tìm Các Sự Ở Trên Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, February 24, 2023
Tìm Các Sự Ở Trên Trời

“Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.”
Cô-lô-se 3:1

Sứ-đồ Phao-lô kêu gọi các tín hữu tại Cô-lô-se và tất cả Cơ-đốc-nhân tập trung tâm trí vào những điều trên trời hơn là những điều dưới đất. “Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 3:1). Là Cơ đốc nhân, chúng ta đã được sống lại với Đấng Christ và được trở nên con người mới trong Ngài. Con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Đấng Christ và chúng ta đã được sống lại với Ngài trong đời sống mới. Vì vậy, chúng ta phải để lòng và trí mình hướng về những sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là chúng ta không nên tập trung vào những thứ thế gian coi là quan trọng như tiền bạc, quyền lực hoặc địa vị. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung vào những điều thiêng liêng như tình yêu thương, lòng nhân từ, tha thứ và sự phục vụ người khác. Các ưu tiên của chúng ta phải phù hợp với các ưu tiên của Đức Chúa Trời, và chúng ta nên tìm cách sống cuộc đời mình để làm vinh hiển Danh Chúa. Phao-lô muốn Cơ-đốc-nhân, người thuộc Đấng Christ, hiểu biết chắc chắn về vị trí vinh quang chúng ta có được trong Đấng Christ và nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà chúng ta được hiệp nhất với Đấng Christ và được sống trong Ngài. Sứ-đồ Phao-lô đã nói về những điều mà trước khi gặp Chúa ông đã nhiệt thành theo đuổi: “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ.” (Phi-líp 3:8).

Bạn có luôn tìm kiếm các sự ở trên trời vì bạn đã được kết hợp thiêng liêng đầy vinh quang với Đấng Christ không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài cứu con và cho con được sống lại với Chúa. Xin cho con luôn chú tâm tìm kiếm các sự có giá trị trước mặt Chúa và sống phản ánh Đấng Christ cho tất cả những người chung quanh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu February 24: Xin đọc Dân-số-ký 26-27
Thứ Bảy February 25: Xin đọc Dân-số-ký 28-29
Chúa Nhật February 26: Xin đọc Dân-số-ký 30-31

 54 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 23, 2023 – Đồng Chết, Đồng Chôn, Đồng Sống Với Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, February 23, 2023
Đồng Chết, Đồng Chôn, Đồng Sống Với Chúa

“Anh em đã bởi phép báp-têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại.”
Cô-lô-se 2:12

Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta được nối kết với thân thể Ngài qua lễ báp têm của Thánh Linh. “Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng tôi đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa.” (1 Cô-rinh-tô 12:13). Được liên hiệp với Đấng Christ trong sự đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại qua báp-têm của Thánh Linh tách rời chúng ta ra khỏi quyền lực của tội lỗi và ban cho chúng ta một cuộc sống mới. “Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.” (Rô-ma 6:4). Lễ báp-têm bằng nước là lời tuyên bố công khai về đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu và sự cam kết của chúng ta đồng bước đi với Ngài. Sứ-đồ Phao-lô nhắc lại cho Cơ-đốc-nhân về sự quan trọng của báp-têm: “Anh em đã bởi phép báp-têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại.” (Cô-lô-se 2:12). Báp-têm của Thánh Linh kết hiệp chúng ta vào thân thể Đấng Christ và báp-têm bằng nước là dấu hiệu xác nhận công khai với các chi thể khác trong Hội Thánh Chúa: “tôi đã đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Chúa Giê-xu qua đức tin hoàn toàn đặt vào Ngài.”

Bạn có thật sự kết hiệp với Chúa Giê-xu qua sự đồng chết, đồng chôn và đồng sống với Ngài chưa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được kết hiệp với Chúa Giê-xu qua báp-têm của Thánh Linh. Xin Chúa cho con nhờ quyền năng của Thánh Linh để tiếp tục có nếp sống đồng chết, đồng chôn và đồng sống với Đấng Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 23-25

 42 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 22, 2023 – Chiến Thắng Qua Chúa Giê-xu

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, February 22, 2023
Chiến Thắng Qua Chúa Giê-xu

“Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.”
Cô-lô-se 2:15

Sứ-đồ Phao-lô đề cập đến chiến thắng mà Chúa Giê-xu đã đạt được trên các quyền lực của tội lỗi, sự chết và Sa-tan qua sự chết và sự phục sinh của Ngài một cách công khai cho mọi người đều biết. “Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.” (Cô-lô-se 2:15). Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta phải hiểu tầm quan trọng sự chiến thắng của Chúa Giê-xu để có một đời sống đắc thắng qua Ngài. Thứ nhất, chúng ta phải tin chắc vào sự cứu rỗi của mình vì Chúa Giê-xu đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Chúng ta không cần phải liên tục phấn đấu để trở nên hoàn hảo hay lo lắng mình đã đạt được sự cứu rỗi chưa bởi vì sự cứu rỗi đã được Chúa Giê-xu thực hiện trọn vẹn cho chúng ta trên thập tự giá. Thứ hai, chúng ta hoàn toàn tin chắc rằng Chúa Giê-xu đang cầm quyền tể trị và tất cả sẽ đầu phục Chúa khi Ngài trở lại. Dù gặp phải thử thách hay khó khăn gì trong cuộc sống, chúng ta có thể yên tâm vì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự thắng qua Chúa Giê-xu. Điều này mang lại cho chúng ta hy vọng và bình an, ngay cả khi ở giữa những thử thách, hoạn nạn. Đức Chúa Giê-xu phán: “Ta bảo cho các con những điều này để các con được bình an trong Ta. Trong thế gian, các con sẽ gặp hoạn nạn; nhưng hãy an tâm! Ta đã thắng thế gian rồi.” (Giăng 16:33).

Bạn có hoàn toàn nương cậy vào Chúa Giê-xu để được đắc thắng trong trận chiến thuộc linh với Sa-tan và thế gian không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được ở trong Chúa Giê-xu là Đấng đã đắc thắng tất cả. Xin Chúa cho con luôn nương cậy nơi Ngài để đắc thắng những cám dỗ và vững an khi trải qua những thử thách, hoạn nạn trong thế gian. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 21-22

 48 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 21, 2023 – Tránh Xa Những Triết Lý của Thế Gian

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, February 21, 2023
Tránh Xa Những Triết Lý của Thế Gian

“Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng.”
Cô-lô-se 2:8

Trong Hội Thánh Cô-lô-se có một số giáo sư giả kết hợp triết lý Hy-lạp và chủ nghĩa luật pháp của người Do-thái để quyến rũ nhiều người quay lưng lại với Đấng Christ, đi theo những điều tầm thường, vô giá trị từ dị giáo. Sứ-đồ Phao-lô cảnh báo các tín hữu Cô-lô-se rằng “Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng.” (Cô-lô-se 2:8). Sứ-đồ Phao-lô khuyên dạy Cơ-đốc-nhân hãy chống lại sự lừa dối bởi những sự dạy dỗ và triết lý sai lầm không bắt nguồn từ Đấng Christ. Chúng ta không nên bị ảnh hưởng bởi những triết lý trống rỗng và sai lầm của thế gian trái với lẽ thật của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, chúng ta nên nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn và áp dụng những lời dạy dỗ trong Thánh Kinh vào cuộc sống của mình. Hãy luôn nhớ rằng không có gì thay thế được Đấng Christ và sự đầy đủ ở trong Ngài. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy những thông tin nghe rất êm tai và với mục đích thu hút bản ngã xác thịt khiến chúng ta xa rời sự thật. Đó là lý do tại sao sứ-đồ Phao-lô nài khuyên các tín hữu tại Hội Thánh Cô-lô-se và tất cả các Cơ-đốc-nhân: “Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ.” (Cô-lô-se 2:6-7).

Bạn có bảo vệ tấm lòng và tâm trí của mình khỏi những sự dạy dỗ sai lầm của thế gian bằng cách sống trong lẽ thật của Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa cho con được ở trong Đấng Christ. Xin Chúa cho con luôn sống trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh và lẽ thật của Lời Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 19-20

 46 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 20, 2023 – Không Còn Thuộc Về Thế Gian

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, February 20, 2023
Không Còn Thuộc Về Thế Gian

“Ví bằng anh em chết với Đấng Christ về sự sơ học của thế gian, thì làm sao lại để cho những thể lệ nầy ép buộc mình, như anh em còn sống trong thế gian.”
Cô-lô-se 2:20

Cảm tạ Chúa, khi tin nhận Chúa chúng ta được sinh lại về phần thuộc linh, được kết nối chắc chắn vào Đấng Christ và được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Tội lỗi chúng ta được tha thứ và chúng ta được trở thành công dân Thiên Quốc. Chúng ta được giải thoát ra khỏi quyền lực của ma quỷ và của thế gian mờ tối này. Sứ-đồ Phao-lô cảnh báo Cơ-đốc-nhân “Ví bằng anh em chết với Đấng Christ về sự sơ học của thế gian, thì làm sao lại để cho những thể lệ nầy ép buộc mình, như anh em còn sống trong thế gian.” (Cô-lô-se 2:20). Phao-lô nhắc nhở là tín hữu của Chúa chúng ta đã chết với Đấng Christ nên không còn bị ràng buộc bởi các quy tắc và luật lệ của thế gian nữa. Sự chết của Chúa trở thành sự chết của chúng ta và sự sống phục sinh của Chúa trở thành sự sống của chúng ta. “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20). Tất cả những gì chúng ta cần trong sự cứu rỗi đã được Chúa Giê-xu làm trọn trên cây thập tự. Không có ai khác và không cần có điều gì thêm nữa thay thế được Chúa Giê-xu và sự đầy đủ ở trong Ngài.

Bạn có thật sự liên hiệp với Chúa Giê-xu trong sự chết và sự sống lại của Ngài không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã chết trên cây thập tự và đã phế bỏ mọi quyền lực của ma quỷ và thế gian. Xin Chúa cho con luôn sống trong sự sáng và không bị ràng buộc bởi những điều thuộc về thế gian. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 16-18

 50 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 17, 2023 – Chúa Giê-xu là Đầu của Hội Thánh

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, February 17, 2023
Chúa Giê-xu là Đầu của Hội Thánh

“Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh.”
Cô-lô-se 1:18a

Qua Thánh Kinh chúng ta được biết rõ mỗi Cơ-đốc-nhân là một chi thể trong thân thể của Chúa Giê-xu. Sứ-đồ Phao-lô đã viết: “Vậy anh chị em là thân thể của Chúa Cứu Thế và mỗi người là một phần của thân thể ấy.” (1 Cô-rinh-tô 12:27 BDM). Có một số tín hữu trong Hội Thánh Cô-lô-se hiểu sai về Chúa Giê-xu, cho nên sứ-đồ Phao-lô phải tuyên bố rằng Chúa Giê-xu “là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh.” (Cô-lô-se 1:18a). Trong các câu từ 15 đến 20 của Cô-lo-se chương 1, sứ-đồ Phao-lô đã đưa ra những lý do vì sao Chúa Giê-xu là Đầu Hội Thánh. Phao-lô cho biết Chúa Giê-xu Christ là Đấng Sáng Tạo Tối Cao nhờ Ngài mà vạn vật được tạo thành, và nhờ Ngài mà vạn vật trên trời và dưới đất (cả vật hữu hình và vật vô hình) tiếp tục tồn tại đứng vững. Chúa Giê-xu là hình ảnh Đức Chúa Trời không thấy được vui lòng mặc lấy xác thịt con người để qua sự đổ huyết của Ngài, chúng ta có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi và cứu chuộc của Ngài. Sứ-đồ Phao-lô cũng nhắc lại trong thư Ê-phê-sô: “Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.” (Ê-phê-sô 1:22-23). Mặc dù chúng ta là những cá nhân trong Hội Thánh, nhưng chúng ta đừng bao giờ quên chúng ta là chi thể trong thân thể của Đấng Christ và chính Ngài là Đầu của Hội Thánh. Tất cả những Cơ-đốc-nhân đều thuộc về một thân thể và ở dưới sự tể trị của Chúa Giê-xu, là Đầu Hội Thánh.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa con được ở trong Hội Thánh là thân thể do Chúa là Đầu. Xin Chúa cho con tiếp tục sống trong Chúa, luôn thờ phượng và tôn cao Chúa trong Hội Thánh của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu February 17: Xin đọc Dân-số-ký 10-11
Thứ Bảy February 18: Xin đọc Dân-số-ký 12-13
Chúa Nhật February 19: Xin đọc Dân-số-ký 14-15

 51 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 16, 2023 – Rao Giảng Về Chúa Giê-xu

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, February 16, 2023
Rao Giảng Về Chúa Giê-xu

“Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời.”
Cô-lô-se 1:28

Trọng tâm đức tin của Cơ-đốc-nhân là Chúa Giê-xu và đó cũng là lý do sứ-đồ Phao-lô nhắc nhở về sự quan trọng của trách nhiệm rao giảng, khuyên bảo và dạy dỗ về Ngài. “Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 1:28). Mục tiêu của sự nghe, học và làm theo Lời Chúa là để trưởng thành trọn vẹn trong Đấng Christ. Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta luôn tập trung vào Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta không công bố điều gì khác hơn là Chúa Giê-xu. Các sứ-đồ sau khi Hội Thánh được thành lập đã rao giảng về Chúa Giê-xu và chỉ mình Ngài mà thôi. Thánh Kinh cho biết: “Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ rao truyền mãi về Tin Lành của Đức Chúa Jêsus, tức là Đấng Christ.” (Công Vụ 5:42). Sứ-đồ Phao-lô tâm tình với các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô: “Vả, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Jêsus Christ, tức là Chúa; và vì tình yêu mến Đức Chúa Jêsus mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em.” (2 Cô-rinh-tô 4:5). Cơ-đốc-nhân trong Hội Thánh nhờ Lời Chúa được trưởng thành, có đời sống thánh khiết để chuẩn bị trình diện trước Đấng Christ như một cô dâu trong sạch và không tì vết. “Đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài.” (Ê-phê-sô 5:27).

Bạn có luôn tập trung vào Chúa Giê-xu và ham thích nghe Lời Chúa để được trưởng thành giống Chúa Giê-xu không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa ban Đức Thánh Linh và Kinh Thánh để con được biết Chúa Giê-xu và được trưởng thành trong Ngài. Xin Chúa cho con luôn đặt trọng tâm vào Chúa Giê-xu để được trưởng thành trở nên giống Chúa trong suy nghĩ, lời nói và hành động. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 8-9

 47 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 15, 2023 – Khích Lệ và Yêu Thương Nhau

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, February 15, 2023
Khích Lệ và Yêu Thương Nhau

“Hầu cho lòng những kẻ ấy được yên ủi, và lấy sự yêu thương mà liên hiệp, đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ”
Cô-lô-se 2:2

Thư Cô-lô-se được viết bởi Sứ-đồ Phao-lô để hướng dẫn, khuyến khích và dạy dỗ các Cơ-đốc-nhân đặt Chúa Giê-xu là trung tâm của đức tin. Phao-lô bày tỏ tầm quan trọng của sự hiệp nhất trong tình yêu thương để có sự thông hiểu về Đức Chúa Trời qua Đấng Christ. “Hầu cho lòng những kẻ ấy được yên ủi, và lấy sự yêu thương mà liên hiệp, đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ” (Cô-lô-se 2:2). Sứ-đồ Phao-lô hết lòng “chiến đấu” cho tất cả các thánh đồ (Cô-lô-se 2:1) để họ cùng khích lệ, nâng đỡ, an ủi nhau và đan kết với nhau trong tình yêu thương trên hành trình đức tin để thấu hiểu được sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu. Mục tiêu của Phao-lô là muốn các tín hữu được trưởng thành trong đức tin và có sự hiểu biết chắc chắn về Chúa Giê-xu vì trong Chúa Giê-xu đầy trọn sự khôn ngoan, tri thức, chân lý và sự sống đời đời. Một cộng đồng Cơ-đốc-nhân có sự khích lệ và yêu thương nhau sẽ giúp tăng trưởng sự hiểu biết Chúa và với nền tảng đức tin vững chắc chúng ta có thể chống lại sự tấn công của những tín lý sai lầm. Sự khích lệ, yêu thương nhau rất quan trọng nhất là càng gần ngày Chúa trở lại. “Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” (Hê-bơ-rơ 10:24-25).

Bạn có khích lệ và yêu thương các tín hữu trong Hội Thánh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được ở trong Hội Thánh là thân thể của Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con luôn bày tỏ sự khích lệ, yêu thương với các chi thể khác trong thân thể của Ngài để tất cả đều được trưởng thành đức tin, hiểu biết chắc chắn về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 7

 48 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 14, 2023 – Đời Sống Trật Tự và Đức Tin Vững Mạnh Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, February 14, 2023
Đời Sống Trật Tự và Đức Tin Vững Mạnh Trong Chúa

“Vì dẫu thân tôi xa cách, nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em, thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến Đấng Christ, thì tôi mừng rỡ lắm.”
Cô-lô-se 2:5

Sứ-đồ Phao-lô bày tỏ niềm vui và sự khích lệ của ông đối với các tín hữu ở Cô-lô-se, mặc dù ông không có mặt trực tiếp với họ. “Vì dẫu thân tôi xa cách, nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em, thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến Đấng Christ, thì tôi mừng rỡ lắm.” (Cô-lô-se 2:5). Phao-lô vui mừng vì các tín hữu có đời sống trật tự và đức tin vững chắc nơi Đấng Christ. Câu Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta rằng trong Đấng Christ, chúng ta không đơn độc, ngay cả khi chúng ta đang bị cô lập không thể ở gần các tín hữu. Chúa Thánh Linh ở với chúng ta và chúng ta là một phần của Hội Thánh do Chúa Giê-xu là đầu. Chúng ta có thể nhận được sự an ủi và sức mạnh khi biết rằng chúng ta không đơn độc trong đức tin của mình. Cơ-đốc-nhân cũng phải có trật tự trong đời sống và kiên trì vững mạnh trong đức tin qua những thử thách và khó khăn. Sứ-đồ Phi-e-rơ cũng có lời khuyên tương tự cho Cơ-đốc-nhân. “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình.” (1 Phi-e-rơ 5:8-9).

Bạn có đời sống trật tự hẳn hoi và đức tin vững mạnh trong Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì trong Chúa con có sự hiện diện của Chúa Thánh Linh. Xin Chúa cho con có đời sống trật tự hẳn hoi và đức tin vững mạnh trong Chúa qua mọi hoàn cảnh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 5-6

 45 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 13, 2023 – Sự Đầy Đủ Trong Chúa Giê-xu

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, February 13, 2023
Sự Đầy Đủ Trong Chúa Giê-xu

“Vì sự đầy dẫy của bản tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực.”
Cô-lô-se 2:9-10

Trong thư Cô-lô-se, sứ đồ Phao-lô không dành thì giờ để vạch ra chi tiết của các giáo lý sai lạc, thay vào đó, ông trình bày rất rõ ràng và ngắn gọn lẽ thật chứa đựng trong Phúc-âm của Đức Chúa Trời. Sứ-đồ Phao-lô cũng không giải thích nội dung của các triết lý khác nhau, những tưởng tượng viển vông, hư không và những lập luận bắt nguồn từ con người. Phao-lô cảnh báo các tín hữu: “Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng.” (Cô-lô-se 2:8). Sứ-đồ Phao-lô tập trung vào việc giảng dạy sự thật về Chúa Giê-xu Christ. Ông cho biết Chúa Giê-xu là đầy đủ cho Cơ-đốc-nhân. “Vì sự đầy dẫy của bản tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực.”  (Cô-lô-se 2:9-10). Để tránh bị lừa dối, chúng ta phải hiểu chắc chắn rằng chỉ trong Chúa Giê-xu cất giấu tất cả kho tàng khôn ngoan và tri thức, để chúng ta không bị lôi cuốn khỏi lẽ thật Kinh Thánh bởi những lý lẽ, triết lý của loài người. Sứ-đồ Phao-lô xác quyết rằng chỉ khi chúng ta được vững lập trong Lời Đức Chúa Trời và tiếp tục trưởng thành trong đức tin thì chúng ta mới có thể nhận ra và bác bỏ những giáo lý sai lầm.

Bạn có đang bị lôi cuốn bởi những “lời êm tai” của thế gian thay vì tìm kiếm lẽ thật, sự khôn ngoan và tri thức đầy đủ trong Chúa Giê-xu không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì trong Chúa Giê-xu con có tất cả. Xin Chúa cho con không bị ảnh hưởng bởi những lời nói, triết lý lôi cuốn viển vông nhưng cho đức tin con được vững lập trong Lời Chúa và được trưởng thành trong sự hiểu biết về Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 3-4

 47 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 10, 2023 – Châm Rễ và Lập Nền Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, February 10, 2023
Châm Rễ và Lập Nền Trong Chúa

“Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ.”
Cô-lô-se 2:6-7

Sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa về sự tấn tới trong đức tin của các tín hữu ở Cô-lô-se, ông vui mừng “Vì dẫu thân tôi xa cách, nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em, thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến Đấng Christ, thì tôi mừng rỡ lắm.” (Cô-lô-se 2:5). Hội Thánh Cô-lô-se lúc bấy giờ đang phải đương đầu với những tà giáo muốn hạ thấp vai trò của Chúa Giê-xu và dạy phải cộng thêm các công việc khác để nhận được sự cứu rỗi. Vì ảnh hưởng của tà giáo đang cố gắng xâm nhập vào Hội Thánh cho nên Phao-lô nói: “Hầu cho chẳng ai lấy lời dỗ dành mà lừa dối anh em” (Cô-lô-se 2:4). Mặc dù bị đe dọa bởi những tà giáo, nhưng các tín hữu Cô-lô-se được đứng vững vàng trong đức tin. Phao-lô rất vui mừng nhưng ông khuyên các tín hữu nên thận trọng: “Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ.” (Cô-lô-se 2:6-7). Phao-lô khuyên các tín hữu hãy giữ vững đức tin lúc ban đầu khi tin nhận Chúa tức là giữ chân lý đã nhận từ Chúa Giê-xu. Không những vậy, các tín hữu phải “châm rễ và lập nền” trong Chúa, tức là được vững vàng trong đức tin và không bị lay động bởi những tà giáo. Sự vững vàng trong đức tin cũng nhờ vào “sự dạy dỗ” từ Lời Chúa và luôn sống với lòng cảm tạ về Tình Yêu và sự Hy Sinh Cứu Rỗi của Chúa.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con nhờ ân điển và bởi đức tin. Xin Chúa cho con tiếp tục châm rễ và lập nền trong Chúa để vững vàng trong đức tin và luôn bước đi theo sự hướng dẫn của Thánh Linh qua Lời Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu February 10: Xin đọc Lê-vi-ký 24-25
Thứ Bảy February 11: Xin đọc Lê-vi-ký 26-27
Chúa Nhật February 12: Xin đọc Dân-số-ký 1-2

 52 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 9, 2023 – Phước Hạnh Lớn Nhất

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, February 9, 2023
Phước Hạnh Lớn Nhất

“Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng: Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.”
Cô-lô-se 1:12-14

Phước hạnh lớn nhất mà chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của Ngài. Sứ-đồ Phao-lô đã nhắc cho các tín hữu tại thành Cô-lô-se về những phước hạnh trong sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu. “Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng: Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.” (Cô-lô-se 1:12-14). Sự cứu rỗi của Chúa bao gồm sự tha tội, khiến chúng ta dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng, được giải thoát khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta được dời qua Nước của Chúa Giê-xu yêu dấu. Chúng ta được cứu rỗi là do ân điển của Đức Chúa Trời. Sứ-đồ Phao-lô khẳng định trong thư Ê-phê-sô: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:8-10). Chúng ta phải tạ ơn Chúa vì chúng ta tội lỗi xấu xa, không xứng đáng trước mặt Chúa, nhưng đã được Chúa thương yêu và ban sự cứu rỗi cho chúng ta qua ân điển của Ngài.

Bạn có hết lòng cảm tạ và ngợi khen Chúa vì đã được cứu chuộc qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã giải thoát con khỏi quyền lực của sự tối tăm và đã tha thứ tội lỗi của con. Xin Chúa cho con không bao giờ quên ơn phước lớn nhất mà Chúa đã ban cho con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lê-vi-ký 22-23

 52 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 8, 2023 – Trang Sức Bằng Tình Yêu Thương

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, February 8, 2023
Trang Sức Bằng Tình Yêu Thương

“Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.”
Cô-lô-se 3:14

Mạng lệnh yêu thương của Chúa giúp chúng ta có một cuộc sống đơn giản mà chỉ có thể tìm thấy trong Cơ-đốc-giáo. “Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.” (Cô-lô-se 3:14). Cơ-đốc-giáo là một tôn giáo đơn giản. Chúa Giê-xu phán dạy tất cả các điều răn của Đức Chúa Trời có thể được tóm gọn bằng “Tình Yêu Thương”. Ga-la-ti 5:14 cho biết: “Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” Sự yêu thương Chúa truyền dạy không phải đến từ con người nhưng phát xuất từ lòng yêu thương của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi Chúa ban cho chúng ta cũng không phức tạp, khó hiểu nhưng rất đơn giản vì đến từ Tình Yêu của Chúa. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16). Trong khi tất cả con người trong thế gian “đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23) và nhận hậu quả là sự chết (Rô-ma 6:23), “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8). Trong Chúa tất cả đều đặt nền tảng trên sự yêu thương. “Anh chị em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu đến từ Ðức Chúa Trời. Ai yêu thì được sinh ra bởi Ðức Chúa Trời và biết Ðức Chúa Trời. Ai không yêu thì không biết Ðức Chúa Trời, vì Ðức Chúa Trời là tình yêu.” (1 Giăng 4:7-8 BD2011).

Đời sống bạn có được trang sức bằng tình yêu thương không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu con và cứu con. Xin Chúa cho con mặc lấy lòng yêu thương của Chúa trong cách cư xử hằng ngày với những người chung quanh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lê-vi-ký 19-21

 53 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 7, 2023 – Sống Đẹp Lòng Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, February 7, 2023
Sống Đẹp Lòng Chúa

“Hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời.”
Cô-lô-se 1:10

Sứ-đồ Phao-lô chưa bao giờ đến Cô-lô-se, nhưng đã nhận được báo cáo đầy khích lệ từ Ê-pháp-ra, một người cộng tác trung thành của ông trong Đấng Christ, về tình trạng thuộc linh của tín hữu hội thánh Cô-lô-se. Ông đã nghe nói về đức tin chân thật của họ nơi Chúa, tình yêu thương sâu đậm của họ dành cho nhau, và niềm hy vọng vui mừng của họ vào những điều phước hạnh đã được dành sẵn cho họ trên thiên đàng. Phao-lô dâng lời cảm tạ Chúa về các thánh đồ thân yêu tại thành phố nhỏ bé Cô-lô-se và ông đã cầu nguyện nhiệt thành cho họ một cách rất đặc biệt. Lời cầu nguyện của Phao-lô không phải cho sự thịnh vượng chung của các tín hữu, thậm chí không dành cho những nhu cầu vật chất của cuộc sống. Lời cầu nguyện của Phao-lô là lời cầu nguyện cảm tạ và vui mừng vì đức tin, hy vọng và tình yêu thương của các tín hữu. Lý do khiến Phao-lô tha thiết cầu nguyện cho các tín hữu có được sự hiểu biết thiêng liêng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để các tín hữu sống một cách xứng đáng với Chúa và đẹp lòng Ngài. “Hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 1:10). Một đời sống đẹp lòng Chúa sẽ sanh hoa kết quả trong mọi công việc tốt lành, ngày càng gia tăng trong sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và càng giống Chúa Cứu-thế Giê-xu.

Bạn có nếp sống xứng đáng với Chúa và đẹp lòng Chúa trong mọi sự không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được ở trong Chúa và là chi thể trong thân thể Ngài là Hội Thánh. Xin cho con luôn sống một cách xứng đáng với Chúa và đẹp lòng Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lê-vi-ký 16-18

 54 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 6, 2023 – Hiểu Biết và Vâng Theo Ý Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, February 6, 2023
Hiểu Biết và Vâng Theo Ý Chúa

“Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa.”
Cô-lô-se 1:9

Sứ-đồ Phao-lô mở đầu thư gửi cho các tín hữu tại Hội Thánh Cô-lô-se bày tỏ niềm vui và lòng tạ ơn Chúa vì đức tin chân thành của các tín hữu đặt nơi Chúa Giê-xu, tình yêu thương thắm thiết giữa các tín hữu và niềm hy vọng vững chắc hướng về tương lai “được dành sẵn cho tín hữu ở trên trời.” Chính vì đức tin chân thành của họ đặt vào Chúa Giê-xu, hy vọng tương lai vào những lời hứa của Đức Chúa Trời, kết quả dồi dào trong cuộc sống của họ và tình yêu thương sâu sắc mà họ dành cho nhau, mà Phao-lô đã không ngừng cầu nguyện cho họ. “Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa.” (Cô-lô-se 1:9). Phao-lô cầu xin ý muốn Đức Chúa Trời sẽ tác động một cách sâu xa đến tư tưởng, tình cảm, mục đích và cuộc sống của các tín hữu. Một người biết rõ ý muốn của Đức Chúa Trời và hết lòng vâng theo sẽ luôn luôn đi trong sự hướng dẫn khôn ngoan của Chúa.

Bạn có cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng để làm theo ý Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được ở trong Chúa. Xin cho con được đầy dẫy sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng để luôn sống theo ý muốn của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lê-vi-ký 14-15

 60 total views