Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 28, 2024 – Chúa Không Hề Thay Đổi

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, February 28, 2024
Chúa Không Hề Thay Đổi

“Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.”
Hê-bơ-rơ 13:8

Bạn có bao giờ cảm thấy thế giới đang chuyển động và quay cuồng quá nhanh đến mức khác hẳn ngày này sang ngày khác không? Thực tế đơn giản là chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi thứ dường như đang thay đổi trước mắt chúng ta. Công nghệ phát triển nhanh đến mức những thiết bị đại diện cho công nghệ “mới” hôm nay sẽ lỗi thời trong vài tháng, vài năm. Không chỉ công nghệ thay đổi nhanh chóng mà còn văn hóa, chính trị, đạo đức và nhiều điều khác nữa. Giữa thế giới luôn thay đổi này, thật an tâm và quý báu khi Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng có một điều không bao giờ thay đổi – đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu! “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” (Hê-bơ-rơ 13:8). Đây thật là một tin tốt lành trong một thế giới mà mọi thứ đang thay đổi với tốc độ chóng mặt! Chúa Giê-xu Christ là Đấng duy nhất không bao giờ thay đổi, trong tất cả thời gian, không gian và thời đại. Chúng ta không phải sống trong một tâm trạng bất an vì Chúa Giê-xu không hề thay đổi – hôm qua, hôm nay và cho đến đời đời!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng không bao giờ thay đổi. Cầu xin Chúa giúp con luôn vững an sống trong Chúa giữa một thế giới luôn luôn thay đổi này. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 35

 7 total views,  7 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 27, 2024 – Chúa Không Lìa Bỏ Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, February 27, 2024
Chúa Không Lìa Bỏ Chúng Ta

“Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.”
Hê-bơ-rơ 13:5

Tiền bạc, tài khoản trong ngân hàng, giá trị của chứng khoán, đầu tư có thể làm cho chúng ta giàu hoặc nghèo nhưng tiền không phải là vị thần tốt; nó không thể yêu chúng ta, nó cũng không thể cho chúng ta một cuộc sống vĩnh cửu. Lời Chúa phán: “Ta sẽ không bao giờ lìa con; ta sẽ không bao giờ bỏ con.” Tiền bạc không phải là vấn đề, nhưng sự tham tiền bạc, tin cậy vào tiền bạc thay vì tin cậy vào Chúa sẽ dẫn đến sự hủy diệt. Lời Chúa khuyên chúng ta: “Sự tin kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn. Vì khi chào đời chúng ta chẳng đem gì theo thì lúc lìa đời cũng không thể mang gì đi được; vì vậy, có cơm ăn, áo mặc thì phải thỏa lòng. Còn những ai ham giàu có thì rơi vào sự cám dỗ, mắc vào cạm bẫy, sa vào những tham muốn dại dột và nguy hại, là những điều nhận chìm con người trong sự hủy diệt và hư mất. Vì lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, một số người vì đeo đuổi nó mà lìa bỏ đức tin, tự chuốc lấy nhiều nỗi đau nhức nhối.” (1 Ti-mô-thê 6:6-10 BHĐ). Cảm tạ Chúa vì Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta nhưng luôn sẵn sàng chăm sóc, dạy dỗ chúng ta trong tình yêu tuyệt đối của Chúa.

Bạn có hoàn toàn tin cậy vào sự chăm sóc của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài không bao giờ lìa con, không bao giờ bỏ con. Cầu xin Chúa giúp con luôn thỏa lòng tin cậy hoàn toàn vào sự chăm sóc, cung cấp của Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 31-32

 16 total views,  4 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 26 2024 – Nhớ Về Sự Thương Khó Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, February 26, 2024
Nhớ Về Sự Thương Khó Của Chúa

“Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: ấy là Đức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta. Cũng một lẽ ấy, sai khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.”
1 Cô-rinh-tô 11:23-26

Theo truyền thống của một số giáo hội Cơ Đốc, thời gian 46 ngày trước Lễ Phục Sinh được gọi là Mùa Chay. Đây là thời gian con dân Chúa tưởng niệm về sự hy sinh của Chúa Giê-xu. Thật ra, Mùa Chay chỉ có 40 ngày vì 6 ngày trong 46 ngày trước lễ Phục Sinh là ngày Chúa Nhật và không được tính vào những ngày buồn thảm của Mùa Chay vì Chúa Nhật đánh dấu ngày vui mừng Chúa Phục Sinh. Mùa Chay năm nay bắt đầu vào ngày thứ Tư 14 tháng 2. Ngày thứ Tư khởi đầu Mùa Chay còn được gọi là Thứ Tư Lễ Tro (Ash Wednesday). Vào dịp Lễ Tro, các tín hữu thường được vẽ một thập tự bằng tro trên trán mang ý nghĩa ăn năn và cầu nguyện. Mùa Chay và Lễ Tro không phải là những nghi thức bắt buộc cho các tín hữu nhưng cũng tốt nếu chúng ta dành những ngày trước Lễ Phục Sinh để suy niệm về sự hy sinh của Chúa. Hình thập tự trên trán theo thời gian sẽ biến mất và Mùa Chay chỉ vỏn vẹn 40 ngày trong năm. Tuy nhiên, những người thật lòng đã ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa, dù có dự lễ hay không, sẽ có Thánh Linh ấn chứng trong lòng.  Mỗi ngày, Đức Thánh Linh nhắc nhở chúng ta phải sống xứng đáng với sự hy sinh của Đức Chúa Giê-xu. Lễ Tiệc Thánh chúng ta dự hằng tháng là một lễ được Chúa Giê-xu thành lập để mỗi lần chúng ta ăn bánh và uống chén thì nhớ đến sự hy sinh của Chúa Giê-xu và nhớ trọng trách rao truyền Phúc Âm Cứu Rỗi của Ngài cho đến lúc Chúa Giê-xu trở lại.

Cầu xin Chúa giúp chúng ta yêu Chúa trọn tấm lòng, tâm thần, linh hồn, và sức lực; và nhớ về sự hy sinh của Chúa Giê-xu cũng như rao sự chết của Ngài cho những người chưa tin nhận Chúa không chỉ trong Mùa Chay nhưng qua nếp sống mỗi ngày.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã chịu chết trên cây thập tự thay thế cho con. Cầu xin Chúa giúp con luôn biết ơn cứu rỗi của Chúa và rao truyền sự chết hy sinh của Ngài cho những người chung quanh. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 31-32

 27 total views,  4 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 23 2024 – Nhưng Ta và Nhà Ta Sẽ Phục Sự Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, February 23, 2024
Nhưng Ta và Nhà Ta Sẽ Phục Sự Chúa

“Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.”
Giô-suê 24:15b

Trong Kinh Thánh có nhiều câu được kết hợp với nhau bởi chữ “NHƯNG” để nói lên sự tương phản rõ rệt. Tiên-tri Mi-chê khi đối diện với dân sự Y-sơ-ra-ên đang sống trong sự sa đọa, cách xa đường lối Chúa đã khằng định tuyên bố: “NHƯNG ta, ta sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta; Đức Chúa Trời ta sẽ nghe ta.” (Mi-chê 7:7). Trong lời giả từ của Giô-suê với dân sự Y-sơ-ra-ên trước khi qua đời, ông đã nhắc lại những ơn phước Chúa ban và nói lên lời thách thức cho dân sự của Chúa: “Hãy chọn ai mà mình muốn phục sự… NHƯNG ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.” (Giô-suê 24:15). Qua kinh nghiệm phục vụ Chúa nhiều năm trong hành trình dẫn dắt dân sự của Chúa vào đất hứa với biết bao gian truân, thử thách, Giô-suê đã quả quyết xác định: phục vụ Chúa sẽ nhận lãnh những phước hạnh quý báu, còn phục vụ các thần khác thì chắc chắn sẽ đem đến những sự buồn bã và tai họa. Qua những lời thách thức của Giô-suê, 3 lần dân sự của Chúa đáp lại: “Chúng tôi sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.” (Giô-suê 24:16-17, 21, 24). Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta cũng được lời Chúa thách thức mỗi ngày: sống giữa thế gian coi trọng các “thần” tiền bạc, quyền lợi, chức tước, địa vị, thú vui… chúng ta đang chọn những “thần” này hay chọn phục sự Chúa.

Có nhiều “thần” thật quyến rũ trong thế gian, NHƯNG bạn và gia đình bạn có quyết tâm phục sự Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu con, cứu con và dẫn dắt con qua những linh trình phước hạnh bên Ngài. Trong một thế gian đầy những sự cám dỗ nhưng xin Chúa cho con và gia đình con tiếp tục quyết tâm thờ phượng và phục vụ Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu February 23: Xin đọc Dân-số-ký 25-26
Thứ Bảy February 24: Xin đọc Dân-số-ký 27-28
Chúa Nhật February 25: Xin đọc Dân-số-ký 29-30

 60 total views,  6 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 22, 2024 – Nên Thánh Để Phục Vụ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, February 22, 2024
Nên Thánh Để Phục Vụ Chúa

“Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó, thì sẽ như cái bình quí trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành.”
2 Ti-mô-thê 2:21

Ngay sau khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu và được Xưng Công Bình với địa vị Thánh Nhân trước mặt Đức Chúa Trời Thánh Khiết, chúng ta được trải qua tiến trình “Thánh Hóa” của Đức Thánh Linh. Sự Thánh Hóa có nghĩa là “làm cho thánh khiết”. Trong nguyên văn Hy-lạp từ “Thánh” có nghĩa là “sự biệt riêng ra”. Trong thời Cựu Ước, người và vật nào biệt riêng cho Đức Chúa Trời đều là thánh. Người Lê-vi được biệt riêng ra cho công việc phục vụ Chúa, các vật dụng trong đền thờ, các của lễ được biệt riêng ra thánh cho sự thờ phượng. “Vậy, ngươi hãy kể thầy tế lễ như thánh, vì người dâng thực vật của Đức Chúa Trời người; người sẽ là thánh cho ngươi, vì ta, Đức Giê-hô-va, là thánh, Đấng làm cho các ngươi nên thánh vậy.” (Lê-vi-ký 21:8). Đối với Cơ đốc nhân, sự nên thánh có ý nghĩa là chúng ta được phân tách khỏi tội lỗi để biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.” (1 Phi-e-rơ 2:9). Lời Chúa phán “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Cảm tạ Chúa đã đem chúng ta từ nơi tối tăm đến nơi sáng láng, từ vật vô dụng trở thành “cái bình quí trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành.”

Bạn có cảm tạ Chúa vì được Ngài thánh hóa để sử dụng cho công việc Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con và ban cho con địa vị là thánh nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Xin tiếp tục thánh hóa đời sống con để con được hữu dụng cho Chúa trong bất cứ công việc nào Chúa giao phó. A-men.


*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 23-24

 71 total views,  3 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 21 2024 – Trung Thành Phục Vụ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, February 21, 2024
Trung Thành Phục Vụ Chúa

“Ti-chi-cơ là anh em rất yêu của chúng tôi, một người tôi tớ trung thành của Chúa và bạn cùng làm việc với tôi, sẽ báo tin cho anh em về các việc của tôi. Tôi có ý sai người đến cùng anh em, hầu cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thể nào, đặng người yên ủi lòng anh em.”
Cô-lô-se 4:7-8

Ti-chi-cơ là một người phục vụ Chúa trung thành đã được nhắc đến nhiều lần trong Tân Ước. Ông là người bạn đồng hành của sứ đồ Phao-lô và được Phao-lô giao phó những nhiệm vụ quan trọng thay mặt ông thăm viếng và đem những bức thư đến các Hội Thánh. Trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ, Ti-chi-cơ được mô tả là bạn đồng hành của Phao-lô trong hành trình truyền giáo lần thứ ba của ông (Công vụ 20:4). Sau đó, trong thư gửi cho Hội Thánh Cô-lô-se, Ti-chi-cơ được Phao-lô nhắc đến như một người anh em yêu dấu và là người tôi tớ trung thành của Chúa. “Ti-chi-cơ là anh em rất yêu của chúng tôi, một người tôi tớ trung thành của Chúa và bạn cùng làm việc với tôi, sẽ báo tin cho anh em về các việc của tôi. Tôi có ý sai người đến cùng anh em, hầu cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thể nào, đặng người yên ủi lòng anh em.” (Cô-lô-se 4:7-8). Ti-chi-cơ cũng được nhắc đến trong thư của Phao-lô gửi cho Hội Thánh Ê-phê-sô. “Vả, muốn cho anh em cũng biết những sự thuộc về tôi và việc tôi làm, thì có Ti-chi-cơ, anh em rất yêu dấu của chúng ta, là tôi tớ trung thành của Chúa, sẽ báo tin mọi sự cho anh em. Tôi đã sai người đi, có ý cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thể nào, để yên ủi lòng anh em.” (Ê-phê-sô 6:21-22). Trong thư của Phao-lô gửi cho Tít, Ti-chi-cơ một lần nữa được giới thiệu là người cộng tác với Phao-lô (Tít 3:12). Ti-chi-cơ cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc trung thành phục vụ Chúa để phát triển Vương Quốc của Ngài.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con được dự phần trong công việc Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục trung tín trong tất cả công việc Chúa giao phó một cách hết lòng. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 21-22

 69 total views,  5 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 20, 2024 – Tự Do Để Phục Vụ

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, February 20, 2024
Tự Do Để Phục Vụ

“Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.”
Ga-la-ti 5:13-14

Trong Ga-la-ti 5:13-14, sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở tín hữu về sự kêu gọi đến sự tự do trong Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, sự tự do này không phải để cho lợi ích cá nhân hoặc sự thỏa mãn bản thân. Thay vào đó, sứ-đồ Phao-lô khuyên nhủ Cơ-đốc-nhân sử dụng sự tự do trong Chúa để phục vụ lẫn nhau với lòng yêu thương và sự khiêm nhường. Môn đồ của Chúa là những tội nhân đã nhận được ân điển và sự nhân từ của Chúa. Chúng ta đã được giải thoát khỏi sự giam cầm của tội lỗi và sự chết. Tự do Chúa ban không phải để cho chúng ta theo đuổi những mong muốn của xác thịt nhưng để sống phản ánh bản chất của Chúa Giê-xu. Phục vụ lẫn nhau với lòng yêu thương và sự khiêm nhường là nguyên tắc căn bản của đời sống Cơ-đốc-nhân. Muốn thực hành được điều này, chúng ta phải từ bỏ những ham muốn và sở thích cá nhân, quan tâm đến nhu cầu của người khác hơn của mình. “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.” (Phi-líp 2:3-4).

Bạn có sử dụng sự tự do trong Chúa để phục vụ lẫn nhau với sự khiêm nhường và lòng yêu thương không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã giải thoát con khỏi sự nô lệ cho tội lỗi và sự chết. Cho con sự tự do trong Chúa. Xin Chúa cho con sử dụng sự tự do Chúa ban để phục vụ lẫn nhau trong sự khiêm nhường và tình yêu thương. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 19-20

 78 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 19, 2024 – Nếp Sống Phục Vụ

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, February 19, 2024
Nếp Sống Phục Vụ

“Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.”
Ma-thi-ơ 20:28

Trên đường tiến về Giê-ru-sa-lem trong tuần lễ trước khi chịu thương khó của Chúa Giê-xu, Ma-thi-ơ 20:20-28 ghi lại câu chuyện về mẹ của Gia-cơ và Giăng đến gặp Chúa Giê-xu để xin cho hai con mình được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa trong vương quốc của Ngài. Khi các môn đồ khác nghe về lời yêu cầu đó, họ trở nên tức giận và ghen tị. Chúa Giê-xu tập hợp tất cả các môn đồ lại và dạy họ rằng sự vĩ đại trong vương quốc của Ngài không phải là quyền lực hay uy quyền, mà là việc trở thành tôi tớ. Chúa Giê-xu nhắc nhở các môn đồ rằng thậm chí Ngài đến “không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.” (Ma-thi-ơ 20:28). Chúa Giê-xu xác định với các môn đồ của Ngài về bản chất chức vụ của Ngài và lý do Ngài đến thế gian. Sứ mạng của Chúa Giê-xu đến nơi trần gian không phải là để được phục vụ hay tìm kiếm vinh quang cho chính mình, mà là để phục vụ người khác và phó mạng sống của Ngài làm giá chuộc cho nhiều người. Những lời của Chúa Giê-xu thách thức chúng ta suy nghĩ lại về mục đích của nếp sống Cơ-đốc-nhân. Trong một thế giới coi trọng quyền lực, sự giàu có và địa vị, Chúa Giê-xu nhắc nhở chúng ta sự cao cả thực sự được tìm thấy trong sự phục vụ và đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của chúng ta. Chúa Giê-xu đã nêu gương phục vụ như đầy tớ trong suốt chức vụ của Ngài, và Ngài kêu gọi những người theo Ngài cũng làm như vậy. “Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi.” (Giăng 13:14-15).

Bạn có theo gương Chúa Giê-xu trong sự phục vụ người khác với sự khiêm nhường và lòng yêu thương không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã đến thế gian để phục vụ và hy sinh phó chính thân Ngài trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Xin Chúa cho con theo gương Ngài trong sự khiêm nhường phục vụ người khác. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 17-18

 76 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 16, 2024 – Tấm Lòng Mới, Thần Linh Mới

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, February 16, 2024
Tấm Lòng Mới, Thần Linh Mới

“Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.”
Ê-xê-chi-ên 36:26

Mỗi khi đón mừng Năm Mới, chúng ta luôn luôn ước ao có điều gì hay thay đổi gì mới mẻ trong năm mới. Những điều thay đổi bởi sức hoặc cố gắng riêng rồi cũng trở về trạng thái cũ sau vài tuần của năm mới. Dân Y-sơ-ra-ên trong thời của tiên tri Ê-xê-chi-ên có tấm lòng nghịch lại cùng Chúa, hướng về thần tượng và cứng cỏi không nghe lời Chúa. Mặc dầu dân Y-sơ-ra-ên đi xa cách Chúa, nhưng Chúa đã hứa với dân sự Ngài “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.” (Ê-xê-chi-ên 36:26). Con người cần được sự thay đổi từ bên trong. Cần được Đức Chúa Trời ban cho một tấm lòng mới và thần mới. Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta tấm lòng mới bằng thịt thay cho tấm lòng cũ bằng đá. Như sự cứng rắn của đá, tấm lòng của chúng ta đã không để cho Lời Chúa đâm rễ và không thể kết quả cho Ngài được. Với tấm lòng mềm mại bằng thịt Lời Chúa mới có thể kết quả như hạt giống rơi vào đất tốt (Ma-thi-ơ 13:1-9). Nhờ nhận được Thần mới là Đức Thánh Linh, chúng ta có thể bén nhạy hơn về cách sống mà Chúa vui lòng.

Bạn muốn có sự biến đổi mới trong đời sống không? Mời bạn tiếp nhận sự hứa ban của Chúa cho bạn: một tấm lòng mới và Thần mới là Đức Thánh Linh qua đức tin đặt vào Chúa Giê-xu.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con vì con đã đi theo ý riêng và sống không đẹp lòng Chúa. Xin Chúa ban cho con tấm lòng mới bằng thịt và giúp con bước đi theo Thánh Linh trong Năm Mới và suốt cuộc đời con. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu February 16: Xin đọc Dân-số-ký 11-12
Thứ Bảy February 17: Xin đọc Dân-số-ký 13-14
Chúa Nhật February 18: Xin đọc Dân-số-ký 15-16

 85 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 15, 2024 – Yêu Thương Nhau

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, February 15, 2024
Yêu Thương Nhau

“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.”
Giăng 13:34-35

Thế giới ngày nay đầy dẫy sự buồn bã, lo âu, đạo đức suy đồi, con người bị bệnh căn thẳng, trầm cảm, dễ gây gỗ, giận giữ, ganh ghét, đố kỵ, chia rẽ, nói xấu, chỉ trích, khoe khoang, kiêu hãnh, khoe mình… Không có giải pháp nào cho các nan đề vừa kể đang càng ngày càng “lan tràn” trong gia đình, trong xã hội. Tình Yêu của Chúa là câu trả lời duy nhất! Thế giới đang cần thấy tình yêu nầy qua hành động chớ không phải bằng lý thuyết trên môi miệng. Chúa ban cho môn đồ của Ngài một điều răn mới: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” Đây không phải là lý thuyết nhưng Chúa phán điều răn nầy ngay sau khi Ngài thực hành tình yêu thương Ngài qua việc Ngài rửa chân cho các môn đồ (Giăng 13:1-20). Chúa phán: ”như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.” Tình Yêu của Chúa được sứ đồ Phao-lô diễn tả trong 1 Cô-rinh-tô 13:4-7 như sau: “Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.” Chúa không dạy bằng lý thuyết nhưng Ngài dạy bằng chính hành động của Ngài!

Bạn có thực hành điều răn của Chúa về sự yêu thương nhau chưa? Chúa phán thế gian sẽ nhận biết chúng ta là môn đồ của Chúa khi chúng ta yêu thương nhau. Lý do nào những người chung quanh biết bạn là môn đồ của Chúa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài dạy cho con về tình yêu thương nhau bằng chính hành động yêu thương của Chúa. Cầu xin Chúa cho con thực hành điều răn của Chúa dạy hãy yêu thương nhau để những người chung quanh nhận biết con là môn đồ của Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 9-10

 84 total views,  4 views today