Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, May 2, 2023 – Lòng Trong Sạch

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, May 2, 2023
Lòng Trong Sạch

“Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.”
Thi Thiên 51:10

Vua Đa-vít đã phạm tội tà dâm và giết người (2 Sa-mu-ên 11) và sau đó Chúa sai tiên tri Na-than đến vạch trần tội lỗi của vua Đa-vít (2 Sa-mu-ên 12). Vua Đa-vít viết Thi Thiên 51 hết lòng ăn năn tội lỗi của mình và kêu cầu sự thương xót, tha thứ của Chúa. “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, Và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi.” (Thi Thiên 51:1-2). Vua Đa-vít đã phạm tội cùng người nhưng ông ý thức rằng tất cả tội đều phạm đến Đức Chúa Trời và tấm lòng không thánh sạch trước mặt Chúa. “Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa.” (Thi Thiên 51:4). ”Nầy, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong; Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi.” (Thi Thiên 51:6). Tội lỗi đã khiến tâm linh yếu đuối và tấm lòng của vua Đa-vít bị hoen ố. Vì thế, vua Đa-vít xin Chúa “dựng nên” hay tái tạo tấm lòng ông cho trong sạch, không ô uế trước mặt Chúa, và “làm mới lại” hay khôi phục lại tâm linh của ông cho được ngay thẳng. Đức Chúa Trời đã thanh tẩy tấm lòng Vua Đa-vít và làm cho thần linh ông được chính trực. Vua Đa-vít đã nhận được sự tha thứ diệu kỳ từ Chúa!

Khi phạm tội cùng Chúa, bạn có theo gương vua Đa-vít hết lòng ăn năn, xưng tội mình ra và cầu xin Chúa tẩy sạch chúng ta từ bên trong tấm lòng không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tha thứ tất cả tội lỗi của con. Cầu xin Chúa thanh tẩy tấm lòng và tư tưởng ô uế của con. Xin Chúa tạo nên trong con một tấm lòng và một tâm linh thánh khiết để có nếp sống trong sạch đẹp lòng Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Các-vua 4-5

 53 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, May 1, 2023 – Ân Điển Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, May 1, 2023
Ân Điển Của Chúa

“Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy.”
1 Cô-rinh-tô 15:10a

Sứ-đồ Phao-lô trong thư gửi cho Hội Thánh Cô-rinh-tô đã mô tả kinh nghiệm của chính mình về ân điển của Đức Chúa Trời ban cho ông. Sứ-đồ Phao-lô viết: “Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy.” (1 Cô-rinh-tô 15:10a). Ân điển là một chủ đề được liên tục nhắc đến trong Kinh Thánh. Ân điển hoặc ân sủng được dịch trong Kinh Thánh Việt Nam là “ân điển” hay “ơn’. Từ ngữ được dịch là “ân điển” trong Tân Ước xuất phát từ một từ trong tiếng Hy Lạp “charis”, nghĩa là “đặc ân, ân huệ, phước hạnh, hay lòng tốt.” Ân điển là khi Chúa chọn ban phước cho chúng ta thay vì đoán phạt chúng ta. Ân điển là ân huệ của Đức Chúa Trời ban cho người không xứng đáng. Sứ-đồ Phao-lô nhận ra rằng ông đã được thay đổi bởi ân điển của Đức Chúa Trời và đã được ban cho một bản chất và mục đích mới trong cuộc sống. Sự biến đổi này không phải là điều mà Phao-lô tự mình đạt được, nhưng đó là món quà từ Đức Chúa Trời. Sứ-đồ Phao-lô đã nhắc lại ân điển của Chúa cho tín hữu tại Hội Thánh Ê-phê-sô và các Cơ-đốc-nhân: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:8).

Bạn có biết tất cả mọi điều chúng ta có đều đến từ ân điển của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì tất cả mọi điều con có được như hôm nay là nhờ ân điển của Chúa. Xin Chúa cho con luôn cảm tạ, ngợi khen và thờ phượng Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Các-vua 1-3

 49 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, April 28, 2023 – Trông Đợi Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, April 28, 2023
Trông Đợi Chúa

“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”
Ê-sai 40:31

Có nhiều khó khăn, sức ép trong cuộc sống làm những người mạnh mẽ nhất cũng phải mệt mỏi. Có những nỗi sợ hãi làm những trái tim gan lì nhất cũng phải khiếp kinh. Ê-sai 40:30 cho biết ngay cả “những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã.” Con người vấp ngã vì dựa vào sức riêng của mình. Sức người không đứng nổi trước những giông tố của cuộc đời. Chỉ có sức mạnh từ trên cao mới đủ để gìn giữ chúng ta. Tiên tri Ê-sai đặt câu hỏi và cho câu trả lời: “Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức.” (Ê-sai 40:28-29). Chỉ có bàn tay quyền năng của Ngài mới có thể dẫn đưa chúng ta khỏi những giông tố của cuộc đời chứ không phải nhờ khả năng con người có hạn của chúng ta. Câu cuối của Ê-sai chương 40 cho chúng ta một niềm hy vọng lớn: “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” (Ê-sai 40:31). Trong cuộc chiến thuộc linh Lời Chúa cũng khuyên chúng ta “Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ.” (Ê-phê-sô 6:10-11).

Bạn có kinh nghiệm nhận được sức mới từ Chúa để cất cánh bay cao trong năng quyền của Chúa chưa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống, đầy quyền năng, khôn ngoan và không bao giờ mỏi mệt. Xin Chúa cho con luôn trông cậy hoàn toàn vào quyền năng vô biên của Chúa để con không tiếp tục sống trong sự mệt mỏi, kiệt quệ khi dựa vào sức riêng của mình. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu April 28: Xin đọc 1 Các-vua 16-18
Thứ Bảy April 29: Xin đọc 1 Các-vua 19-20
Chúa Nhật April 30: Xin đọc 1 Các-vua 21-22

 59 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, April 27, 2023 – Chiên Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, April 27, 2023
Chiên Của Chúa

“Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.”
Ê-sai 53:6

Chiên có những đặc tính như mắt kém không nhìn được xa, chân yếu so với thân mình to tròn nên chạy không nhanh và là động vật phải sống trong bầy với người chăn luôn đi phía trước hướng dẫn. Nếu không được chăm sóc và hướng dẫn chiên rất hoang mang và dễ đi lạc lối không biết đường về. Chúa Giê-xu so sánh chiên với Cơ-đốc-nhân để nói về mối quan hệ mật thiết của chiên với người chăn.  Chiên nếu không có sự chăm sóc của người chăn thì có khuynh hướng đi theo con đường riêng của mình và sa vào những điều nguy hiểm. Như những con chiên đi lạc, chúng ta tất cả đều là tội nhân đi theo con đường riêng và sống trong tội lỗi. “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.” (Ê-sai 53:6). Lời Chúa trong thư Rô-ma mô tả rõ hơn về tình trạng của con người, “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Cảm tạ sự yêu thương của Đức Chúa Trời đã ban Con Một của Ngài là Chúa Giê-xu Christ đến thế gian để gánh lấy hình phạt tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá. Ngài đã gánh lấy tội lỗi của tất cả chúng ta để chúng ta có thể được hòa thuận với Đức Chúa Trời và có được sự sống đời đời. Chúa Giê-xu phán: “Ta là cái cửa: nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” (Giăng 10:9-11).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã chết vì tội lỗi của con trên thập tự giá. Xin Chúa cho con luôn bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh để không bị lạc lối và luôn sống đẹp lòng Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Các-vua 14-15

 54 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, April 26, 2023 – Chiên Con của Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, April 26, 2023
Chiên Con của Đức Chúa Trời

“Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.”
Giăng 1:29

Khi Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ thì được Giăng Báp-tít, là người dọn đường cho Chúa, giới thiệu “Chúa Giê-xu là Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.” Muốn hiểu được lời giới thiệu này chúng ta phải bắt đầu với thời Cựu Ước khi Đức Chúa Trời thành lập hệ thống tế lễ những chiên con để tượng trưng cho sự đền tội của dân Do Thái. Việc giết những chiên con để làm tế lễ chuộc tội trong thời Cựu Ước đơn giản chỉ là hình bóng hướng về Tế Lễ hoàn hảo của Chiên con Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Chúa Giê-xu đã được tiên báo trong Cựu Ước là một tế lễ chuộc tội (Ê-sai 53:10), Chúa Giê-xu sẽ “như chiên con bị dắt đến chỗ làm thịt” (Ê-sai 53:7). Sự hy sinh đổ huyết báu và sự chết của Chúa cứu chuộc tất cả nhân loại ra khỏi tội. “Tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Ngài.” (Ê-sai 53:6). Chính qua cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá như tế lễ chuộc tội không tì vết của Đức Chúa Trời và sự sống lại của Ngài ba ngày sau đó mà chúng ta nhận được sự tha thứ tội lỗi nếu chúng ta đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là Tin Mừng được nói rõ trong 1 Phi-e-rơ 1:18-21: “Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế, và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em, là kẻ nhân Đức Chúa Jêsus tin đến Đức Chúa Trời, tức là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, và ban sự vinh hiển cho Ngài đến nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ Đức Chúa Trời.”

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài ban Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chiên Con của Đức Chúa Trời đến nơi trần gian để chịu chết thế cho tội lỗi nhân loại. Xin cho con luôn ghi ơn Chúa và rao truyền tình yêu cứu chuộc của Ngài cho nhiều người. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Các-vua 12-13

 59 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, April 25, 2023 – Đấng Chăn Giữ

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, April 25, 2023
Đấng Chăn Giữ

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.”
Thi Thiên 23:1

Vua Đa-vít là một người chăn chiên trước khi được Chúa chọn làm vua dân Y-sơ-ra-ên. Ông rất kinh nghiệm về mối quan hệ của chính ông là một người chăn chiên đối với bầy chiên của mình. Ông nhận ra đó cũng chính là mối quan hệ của Đức Chúa Trời đối với ông nói riêng và đối với dân sự Y-sơ-ra-ên nói chung. Ông mạnh dạn và với tất cả tấm lòng thành kính tuyên bố: “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.” (Thi Thiên 23:1). Tiếp theo câu đầu tiên xưng nhận Chúa là Đấng chăn giữ ông, vua Đa-vít diễn tả Đức Giê-hô-va Chăn Giữ như sau: “Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.” (Thi Thiên 23:2-6). Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu là “Đấng Chăn Chiên Hiền Lành; người chăn hiền lành vì chiên phó sự sống mình.” (Giăng 10:11). Chúa Giê-xu đã trả giá bằng chính sự chết của Ngài để chúng ta được nối lại mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Chúa là Đấng Chăn Giữ dẫn chúng ta vào sự bình an thật, Ngài hiểu từng cá nhân chúng ta như người chăn hiểu từng con chiên của mình. Trong mọi hoàn cảnh Ngài bổ lại linh hồn chúng ta, an ủi chúng ta. Ngài hứa sẽ ở với chúng ta luôn luôn! Chúa Giê-xu là Đấng Chăn Giữ chúng ta!

Bạn có bình an và thỏa lòng trong sự chăn giữ của Chúa Giê-xu không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Chăn Hiền Lành của con. Cảm tạ Chúa cho con được sự cứu rỗi của Ngài và cho con ở trong sự bình an, yêu thương của Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục ở trong sự dẫn dắt của Chúa vì chỉ có Ngài là Đấng chăn giữ con! A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Các-vua 9-11

 63 total views,  4 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, April 24, 2023 – Đấng Chăn Chiên Hiền Lành

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, April 24, 2023
Đấng Chăn Chiên Hiền Lành

“Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.”
Giăng 10:11

Chúa Giê-xu dùng hình ảnh người chăn chiên để mô tả mối quan hệ của Ngài với các môn đồ. “Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” (Giăng 10:11). Chúa Giê-xu tự nhận mình là người chăn chiên “hiền lành” vì Ngài sẵn sàng hy sinh sự sống mình vì đàn chiên. Sự hy sinh của Chúa Giê-xu bày tỏ lẽ thật sâu đậm về bản chất yêu thương của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Chúa Giê-xu yêu thương đoàn dân theo Ngài như những con chiên cần người chăn. “Nhìn thấy đoàn dân đông đảo, Ngài động lòng thương xót, vì họ bị hà hiếp và khốn đốn như đàn chiên không người chăn.” (Ma-thi-ơ 9:36). Tiên-tri Ê-sai đã loan báo về Đấng Mê-si sẽ đến như Người Chăn ân cần chăm sóc đàn chiên của Ngài và tập hợp, bồng ẵm các chiên con vào lòng mình. “Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng; từ từ dắt các chiên cái đang cho bú.” (Ê-sai 40:11). Chúa đến thế gian để cứu những con chiên đang cần Đấng Chăn Chiên Hiền Lành, hy sinh phó sự sống mình cho chiên. “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.” (Ê-sai 53:6).

Bạn có cảm tạ Chúa Giê-xu là Đấng Chăn Chiên Hiền Lành hy sinh chết cho bạn và hiện nay đang chăm sóc, bồng ẵm bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu là Đấng Chăn Chiên Hiền Lành đã hy sinh phó sự sống mình để cho con trở thành chiên của Chúa. Xin giúp con luôn sống trong sự thuận phục theo sự hướng dẫn của Chúa. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Các-vua 8

 55 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, April 21, 2023 – Linh Hồn Tôi Khát Khao Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, April 21, 2023
Linh Hồn Tôi Khát Khao Chúa

“Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa; Trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước, Linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa.”
Thi Thiên 63:1

Cuộc sống thường đưa chúng ta đi qua những thời điểm hoang vu khô cằn, những giai đoạn chỉ có Chúa mới có thể cung cấp sự bình an và dinh dưỡng mà chúng ta rất cần. Chỉ một mình Chúa là sự giúp đỡ của chúng ta trong lúc khó khăn và trong những giây phút đó thật quý báu biết bao khi chúng ta có thể kêu cầu cùng Chúa như vua Đa-vít “Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa; Trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước, Linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa.” (Thi Thiên 63:1). Vua Đa-vít viết Thi Thiên 63 tôn thờ và ngợi khen Chúa khi đang ở trong vùng rừng vắng Giu-đa khô cằn. Đây là vùng đất khô khan như sa mạc và không có nước. Vua Đa-vít đã so sánh lòng khao khát Chúa của mình với mảnh đất khô cằn và hoang vắng. Dù thân xác mòn mỏi nhưng vừa sáng sớm, vua Đa-vít đã thức dậy để tìm cầu Chúa. Vua Đa-vít đã phát triển lòng say mê Đức Chúa Trời từ khi còn trẻ và biết rằng chỉ duy Chúa có thể thỏa mãn lòng khao khát của ông trong mọi hoàn cảnh. Lời Chúa Giê-xu phán: “Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời.” (Giăng 4:13-14). 

Linh hồn bạn có đang khát khao Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng duy nhất có thể thỏa mãn lòng khát khao của con. Xin Chúa cho con luôn tìm cầu Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời vì Chúa là Đức Chúa Trời của con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu April 21: Xin đọc 1 Các-vua 1-2:25
Thứ Bảy April 22: Xin đọc 1 Các-vua 2:26-4
Chúa Nhật April 23: Xin đọc 1 Các-vua 5-7

 58 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, April 20, 2023 – Hòa Giải và Tha Thứ

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, April 20, 2023
Hòa Giải và Tha Thứ

“A-ri-tạc, là bạn đồng tù với tôi, gởi lời thăm anh em, Mác, anh em chú bác với Ba-na-ba cũng vậy. Về Mác, anh em đã chịu lấy lời dạy bảo rồi; nếu người đến nơi anh em, hãy tiếp rước tử tế.”
Cô-lô-se 4:10

Sứ-đồ Phao-lô dùng những câu cuối của thư gửi cho Hội Thánh Cô-lô-se để chuyển lời chào từ những cộng tác viên của ông. Trong chương 4 câu 10 sứ-đồ Phao-lô nhắc đến A-ri-tạc và Mác. A-ri-tạc được mô tả là bạn tù của Phao-lô, điều này cho thấy A-ri-tạc có thể đã ở tù vì đức tin cùng với Phao-lô. Mặt khác, Mác được mô tả là bà con của Ba-na-ba, người từng là bạn đồng hành của Phao-lô trong các chuyến hành trình truyền giáo của ông. Trong Công-vụ 13:13, chúng ta thấy Mác đã rời bỏ Phao-lô và Ba-na-ba trong một chuyến hành trình truyền giáo của họ, gây ra sự bất đồng giữa hai người. Khi chuẩn bị một chuyến đi truyền giáo kế tiếp được ghi lại trong Công-vụ 15:36-41, Ba-na-ba muốn Phao-lô cho Mác một cơ hội khác, nhưng Phao-lô từ chối không cho Mác đi theo. Tuy nhiên, sau này trong chức vụ của Phao-lô, chúng ta thấy Mác đã được hòa giải và tha thứ. Sứ-đồ Phao-lô đã nhắc đến Mác trong một số lá thư của Phao-lô. Sứ-đồ Phao-lô đã dặn dò các tín hữu tại Hội Thánh Cô-lô-se: “nếu Mác đến với anh chị em, hãy ân cần tiếp đón anh ấy”. Phao-lô cũng nhắn với Ti-mô-thê: “Hãy đem Mác đến với con, vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm.” (2 Ti-mô-thê 4:11).  Bất chấp những khác biệt trong quá khứ, Phao-lô đã phục hồi mối tương giao với Mác và thậm chí Phao-lô nói Mác “là một trong những người cùng tôi vì nước Đức Chúa Trời mà làm việc, và các người ấy là một sự yên ủi lòng tôi.” (Cô-lô-se 4:11).

Bạn có tìm cách hòa giải và tha thứ như Phao-lô đã làm với Mác không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tha thứ những tội lỗi của con. Xin Chúa cho con cũng biết hòa giải và tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 23-24

 56 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, April 19, 2023 – Hiệp Một Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, April 19, 2023
Hiệp Một Trong Chúa

“Kẻ cùng đi với người là Ô-nê-sim, anh em trung tín và rất yêu của chúng tôi, tức là người đồng xứ với anh em vậy. Hai người đó sẽ nói cho biết hết mọi điều xảy ra ở đây.”
Cô-lô-se 4:9

Sứ-đồ Phao-lô đề cập đến Ô-nê-sim với tín hữu tại Hội Thánh Cô-lô-se rất có ý nghĩa vì Ô-nê-sim là một nô-lệ đã chạy trốn khỏi chủ mình là Phi-lê-môn. Cả Phi-lê-môn và Ô-nê-sim đều sống ở thành phố Cô-lô-se cho nên rất quen thuộc với các tín hữu tại đó. Trong khi chạy trốn, Ô-nê-sim đã tiếp nhận Chúa qua sự hướng dẫn và chăm sóc của sứ-đồ Phao-lô. Ô-sê-sim được đổi mới và phụ giúp sứ-đồ Phao-lô trong công việc Chúa tại vùng La-mã. Sứ-đồ Phao-lô đã sai phái Ti-chi-cơ và Ô-nê-sim, một nô-lệ trước đây, trở lại quê hương của mình với tư cách là một sứ giả đến thăm Hội Thánh Cô-lô-se. Sứ-đồ Phao-lô đã giới thiệu Ô-nê-sim với Hội Thánh Cô-lô-se như sau: “Kẻ cùng đi với người là Ô-nê-sim, anh em trung tín và rất yêu của chúng tôi, tức là người đồng xứ với anh em vậy. Hai người đó sẽ nói cho biết hết mọi điều xảy ra ở đây.” (Cô-lô-se 4:9). Trong lá thư gởi riêng cho Phi-lê-môn, Phao-lô khuyên Phi-lê-môn tha thứ cho Ô-nê-sim và nhận ông trở lại không phải như một nô lệ, mà như một người anh em yêu dấu trong Đấng Christ. Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá để đem con người hòa thuận lại với Đức Chúa Trời và hòa thuận với nhau. “Và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể, mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:16). Trong Chúa không còn sự phân biệt nhưng “Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một.” (Ga-la-ti 3:28).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua sự chết của Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con tiếp tục sống trong sự hiệp một với tất cả các tín hữu cùng niềm tin trong Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 21-22

 58 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, April 18, 2023 – Người Phục Vụ Chúa Trung Thành

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, April 18, 2023
Người Phục Vụ Chúa Trung Thành

“Ti-chi-cơ là anh em rất yêu của chúng tôi, một người tôi tớ trung thành của Chúa và bạn cùng làm việc với tôi, sẽ báo tin cho anh em về các việc của tôi. Tôi có ý sai người đến cùng anh em, hầu cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thể nào, đặng người yên ủi lòng anh em.”
Cô-lô-se 4:7-8

Ti-chi-cơ là một người phục vụ Chúa trung thành đã được nhắc đến nhiều lần trong Tân Ước. Ông là người bạn đồng hành của sứ đồ Phao-lô và được Phao-lô giao phó những nhiệm vụ quan trọng thay mặt ông thăm viếng và đem những bức thư đến các Hội Thánh. Trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ, Ti-chi-cơ được mô tả là bạn đồng hành của Phao-lô trong hành trình truyền giáo lần thứ ba của ông (Công vụ 20:4). Sau đó, trong thư gửi cho Hội Thánh Cô-lô-se, Ti-chi-cơ được Phao-lô nhắc đến như một người anh em yêu dấu và là người tôi tớ trung thành của Chúa. “Ti-chi-cơ là anh em rất yêu của chúng tôi, một người tôi tớ trung thành của Chúa và bạn cùng làm việc với tôi, sẽ báo tin cho anh em về các việc của tôi. Tôi có ý sai người đến cùng anh em, hầu cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thể nào, đặng người yên ủi lòng anh em.” (Cô-lô-se 4:7-8). Ti-chi-cơ cũng được nhắc đến trong thư của Phao-lô gửi cho Hội Thánh Ê-phê-sô. “Vả, muốn cho anh em cũng biết những sự thuộc về tôi và việc tôi làm, thì có Ti-chi-cơ, anh em rất yêu dấu của chúng ta, là tôi tớ trung thành của Chúa, sẽ báo tin mọi sự cho anh em. Tôi đã sai người đi, có ý cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thể nào, để yên ủi lòng anh em.” (Ê-phê-sô 6:21-22). Trong thư của Phao-lô gửi cho Tít, Ti-chi-cơ một lần nữa được giới thiệu là người cộng tác với Phao-lô (Tít 3:12). Ti-chi-cơ cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc trung thành phục vụ Chúa để phát triển Vương Quốc của Ngài.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con được dự phần trong công việc Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục trung tín trong tất cả công việc Chúa giao phó một cách hết lòng. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 19-20

 59 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, April 17, 2023 – Chúa Chết Ban Cho Chúng Ta Tự Do Khỏi Tội Lỗi và Sự Chết

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, April 17, 2023
Chúa Chết Ban Cho Chúng Ta Tự Do Khỏi Tội Lỗi và Sự Chết

“Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.”
Giăng 8:36

Tất cả mọi người trên thế gian đều tìm kiếm và muốn hưởng sự tự do, nhất là những người đang bị áp bức. Con người muốn có tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do có những nhu cầu căn bản và tự do khỏi sự sợ hãi. Sự tự do thật trong Chúa khác với những sự tự do của thế gian. Kinh Thánh cho biết về mặt thuộc linh, không ai được tự do. Trong Rô-ma đoạn 6, sứ đồ Phao Lô giải thích rằng chúng ta tất cả đều là nô lệ cho tội lỗi. Đức Chúa Jêsus cũng phán: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi.” (Giăng 8:34). Không người tội lỗi nào hoặc tôn giáo nào trên thế gian có thể ban cho chúng ta sự tự do thật. Chúng ta chỉ được giải thoát khỏi tội lỗi bởi Con của Đức Chúa Trời , Đấng đã phán “Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do” (Giăng 8:36). Tất cả những người tin nhận Chúa có thể cùng với sứ đồ Phao lô nói rằng “vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết” (Rô-ma 8:2). Cảm tạ Chúa, chúng ta được giải thoát khỏi hình phạt và quyền lực của tội lỗi và sự chết qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Đây là Chân Lý và Chân Lý đã buông tha chúng ta (Giăng 8:32). Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta đã được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết nhờ sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Ngài đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta và mở đường cho chúng ta có được sự sống đời đời với Chúa. Đây là sự tự do không thể kiếm được hay mua được, mà chỉ nhận được nhờ đức tin nơi Chúa Giê-xu.

Bạn có sống mỗi ngày với lòng biết ơn Chúa về sự tự do thật mà Ngài đã hy sinh trên thập tự giá cho chúng ta không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con sự tự do thật trong Ngài qua sự chết hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Xin Chúa cho con tiếp tục sống trong Chân Lý của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 17-18

 60 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, April 14, 2023 – Nền Tảng Của Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, April 14, 2023
Nền Tảng Của Đức Tin

“Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình.”
1 Cô-rinh-tô 15:17

Là Cơ đốc nhân, chúng ta tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá để đền tội cho chúng ta và Ngài đã sống lại từ cõi chết vào ngày thứ ba, đánh bại sự chết và tội lỗi. Sự kiện này là nền tảng đức tin của chúng ta, và cho chúng ta hy vọng về cuộc sống vĩnh cửu với Chúa. Sứ-đồ Phao-lô viết: “Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích.” (1 Cô-rinh-tô 15:14). Không những “đức tin vô ích” nhưng sứ-đồ Phao-lô viết tiếp: “Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình.” (1 Cô-rinh-tô 15:17). Nếu tội lỗi của chúng ta không được Chúa Giê-xu đắc thắng qua sự chết và sự sống lại của Chúa thì chúng ta sẽ bị “chết mất đời đời” (1 Cô-rinh-tô 15:18). Sứ-đồ Phao-lô kết luận: “Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết.” (1 Cô-rinh-tô 15:19). Ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời, sự Phục Sinh của Đấng Christ không phải là một câu chuyện cổ tích mà là một sự thật lịch sử được hàng trăm người chứng kiến. Chúa Giê-xu là trái đầu mùa của những người đã ngủ trong Đấng Christ. Nếu chúng ta ở trong Đấng Christ thì chúng ta cũng sẽ được sống lại. Chúng ta hãy nắm chắc lẽ thật về sự sống lại và mạnh dạn chia sẻ lẽ thật đó với những người chung quanh.

Nền tảng đức tin bạn có đặt trên sự Phục Sinh của Chúa Giê-xu không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã chịu chết và sống lại để tha thứ tội lỗi và ban cho con sự sống đời đời. Xin Chúa cho nền tảng đức tin của con hoàn toàn đặt trên sự sống lại của Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu April 7: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 10-12
Thứ Bảy April 8: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 13-14
Chúa Nhật April 9: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 15-16

 57 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, April 13, 2023 – Phước Cho Người Chưa Thấy Mà Tin

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, April 13, 2023
Phước Cho Người Chưa Thấy Mà Tin

“Đức Chúa Giê-xu phán: Vì ngươi đã thấy Ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!”
Giăng 20:29

Tối Chúa Nhật Phục Sinh, Chúa Giê-xu hiện ra giữa các môn đồ trong một căn phòng đóng kín nhưng không có Thô-ma tại đó. Sau đó, dầu ông Thô-ma đã được nghe các môn đồ khác kể rằng họ đã gặp gỡ Chúa Giê-xu, nhưng ông không tin và đòi thấy bằng chứng rõ ràng thì mới tin. Chúa Nhật một tuần sau đó, Chúa Giê-xu đã hiện ra khi các môn đồ đang nhóm lại. Lần này thì có sự hiện diện của Thô-ma. Chúa Giê-xu phán cùng Thô-ma: “Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin!” Khi Thô-ma biết Chúa Giê-xu thật sự đã sống lại thì thưa rằng: “Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!” Đức Chúa Giê-xu bèn phán: “Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!” Trong thời gian 40 ngày sau Phục Sinh, Chúa Giê-xu đã hiện ra nhiều lần để gặp các môn đồ, có lần Ngài hiện ra cho hơn 500 người xem thấy. Có người nói tại sao Chúa không hiện ra cho nhiều người nữa để có thêm bằng chứng Chúa đã sống lại. Dầu Chúa Giê-xu Phục Sinh có hiện ra cho bao nhiêu người nữa, con người vẫn luôn luôn đòi hỏi “thấy rồi mới tin.” Vì biết trước điều đó cho nên Chúa Giê-xu phán: “Phước cho những người chẳng từng thấy mà đã tin vậy!” Ê-phê-sô 2:8 chép “Vả, ấy là nhờ ân điển và bởi đức tin, mà anh em được cứu.” Hê-bơ-rơ 11:1 cho biết “đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” Đó là phước hạnh “cho những người chẳng từng thấy mà đã tin!”

Bạn có tin chắc về sự sống lại của Chúa Giê-xu mặc dầu chưa từng thấy không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời của con, con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã sống lại. Xin Chúa cho con tiếp tục bước đi với Ngài bởi đức tin chớ không phải bởi mắt thấy. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 6-9

 61 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, April 12, 2023 – Biến Đổi Sau Khi Gặp Chúa Phục Sinh

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, April 12, 2023
Biến Đổi Sau Khi Gặp Chúa Phục Sinh

“Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. Ngài lại phán cho các môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy.”
Giăng 20:20-21

Tối Chúa Nhật Phục Sinh, Chúa Giê-xu hiện ra cùng các môn đồ đang ở trong một căn phòng đóng kín. Mười sứ đồ (không có Giu-đa Ích-ca-ri-ốt và Thô-ma) đang ở trong sự sợ hãi, buồn bã lo âu vì sợ người Do Thái và không biết tương lai của họ như thế nào thì thình lình Chúa Giê-xu hiện ra đứng chính giữa các môn đồ. Môn đồ nhận ra Chúa Giê-xu thì lòng đầy sự vui mừng. Họ không còn nghi ngờ gì nữa về sự kiện Chúa đã phục sinh. Liền sau đó, Chúa Giê-xu phán cùng các môn đồ rằng “Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy.” (Giăng 20:21). Thật là phước hạnh cho các môn đồ khi gặp Chúa Phục Sinh. Ngài không một lời quở trách về việc làm của Phi-e-rơ và các môn đồ khi Ngài bị bắt và bị đóng đinh trên thập tự giá. Thay vào đó, Chúa ban sự bình an và sai phái họ ra đi để rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi cho nhiều người. Việc gặp gỡ Chúa Phục Sinh đã khiến cho các môn đồ biến đổi hoàn toàn, từ sự buồn bã đến vui mừng, từ sự bất an đến sự bình an thật sự, từ một căn phòng đóng kín được Chúa sai phái ra đi thi hành đại mạng lệnh của Chúa đem Tin Lành Cứu Rỗi từ Giê-ru-sa-lem đến cùng trái đất.

Bạn có sự vui mừng và bình an của Chúa Phục Sinh chưa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu Phục Sinh vì Ngài ban cho con sự vui mừng và sự bình an khi con đặt đức tin vào Ngài. Xin Chúa giúp con trung tín phục vụ Ngài để đem Phúc Âm của Chúa đến cho nhiều người. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 3-5

 61 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, April 11, 2023 – Gặp Chúa Phục Sinh

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, April 11, 2023
Gặp Chúa Phục Sinh

“Hai người nói cùng nhau rằng: Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?”
Lu-ca 24:32

Chiều Chúa Nhật Phục Sinh, Chúa Giê-xu hiện ra với hai môn đồ đang trên đường từ Giê-ru-sa-lem trở về làng Em-ma-út. Như các môn đồ khác, từ khi gặp Chúa Giê-xu và theo Ngài, các môn đệ luôn hãnh diện về Thầy của mình, một người có uy quyền trong lời nói và việc làm. Chỉ một tuần trước đó họ vui mừng khôn tả và hy vọng tràn trề khi thấy dân chúng hoan hô sự vào thành Giê-ru-sa-lem của Chúa Giê-xu. Nhưng chỉ trong vài ngày thì Chúa Giê-xu bị bắt, bị đóng đinh trên cây thập tự như một tên tội phạm và đem đi chôn. Đối với các môn đệ, tất cả niềm tin và hy vọng như hoàn toàn sụp đổ. Họ bỏ thành phố Giê-ru-sa-lem và các môn đồ thân thuộc để trở về làng Em-ma-út. Trên đường đi hai môn đồ đang bàn luận sôi nổi về tin đồn Chúa đã sống lại, thì chính Chúa Giê-xu hiện ra với họ nhưng họ không nhìn biết Ngài. Có lẽ lúc đó họ quá bận rộn với những biến cố vừa xảy ra và trong tâm trí không tin Chúa sẽ sống lại. Chúa Giê-xu giải thích cho họ về các điều Kinh Thánh Cựu Ước đã dự ngôn về Ngài và vừa được ứng nghiệm cách trọn vẹn. Nghe lời giải thích của Chúa, hai môn đồ đầy lòng phấn khởi, niềm vui bừng lên trong họ, nhưng họ vẫn chưa nhìn biết Ngài. Khi vào bàn ăn, Chúa lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho họ, chính giờ phút đó, mắt họ được mở ra và nhìn biết Ngài, nhưng Chúa đã biến đi khỏi. Họ không còn nghi ngờ gì nữa và nói với nhau: “Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?” (Lu-ca 24:32). Lòng họ nóng cháy sau khi nhận ra Chúa Phục Sinh, thay vì tiếp tục đi về làng Em-ma-út, họ đổi hướng và trở về Giê-ru-sa-lem để gặp các môn đồ đang nhóm họp để báo tin mừng.

Lòng bạn có nóng cháy khi gặp Chúa Phục Sinh không? Bạn có đem tin vui về Chúa Giê-xu chịu chết và sống lại đến cho những người khác không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã phục sinh. Xin giúp con trung tín đem tin vui Chúa Đã Sống Lại cho nhiều người. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 1-2

 57 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, April 10, 2023 – Chúa Sống Lại Rồi

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, April 10, 2023
Chúa Sống Lại Rồi

“Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán.”
Ma-thi-ơ 28:6

Cả bốn sách Phúc Âm đều nói đến ngôi mộ trống của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 28:1-6; Mác 16:1-7; Luca 24:1-12; Giăng 20:1-12). Ngay sau khi các thầy tế lễ Do Thái biết được các việc xảy do những người lính canh giữ mộ Chúa kể lại, các thầy tế lễ và các trưởng lão cho những người lính nhiều tiền để phao tin là các môn đồ đã đến lúc ban đêm và lấy xác Chúa đi (Ma-thi-ơ 28:11-15). Trong suốt 21 thế kỷ qua nhiều người đã hoài nghi về sự sống lại của Chúa Giê-xu và đưa ra nhiều lý do về ngôi mộ trống nhưng không ai đánh đổ được những dữ kiện vững chắc trong bốn sách Phúc Âm. Một trong những dữ kiện là tất cả bốn sách Phúc Âm đều nói rằng mộ Chúa Giê-xu được phát hiện trống rỗng bởi những người phụ nữ. Đây là một điểm cực kỳ quan trọng dựa trên tính chất không trọng lời chứng của phụ nữ trong thế kỷ đầu tiên. Những lời chứng của phụ nữ có giá trị rất ít so với của đàn ông. Nếu Thánh Kinh dựng nên câu chuyện để thuyết phục người khác rằng Chúa Giê-xu đã sống lại, thì chắc chắn sẽ không bao giờ dùng phụ nữ là nhân vật làm chứng. Những câu chuyện bịa đặt nếu có sẽ dùng các môn đồ nam như Phi-e-rơ, Giăng, hay Anh-rê là những người tìm ra ngôi mộ trống, vì các lời chứng của đàn ông sẽ đáng tin hơn trong câu chuyện. Nhà sử học Michael Grant, người hoài nghi về sự sống lại của Chúa Giê-xu, sau khi nghiên cứu các dữ kiện đã kết luận “…nếu chúng ta áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá như chúng ta làm với các nguồn tài liệu cổ, thì chứng cứ khá vững chắc và đáng tin đủ để kết luận rằng ngôi mộ, quả thực, trống rỗng.” Lý do ngôi mộ trống là bởi vì người bị chôn ở đó đã sống lại từ cõi chết. Chúa Giê-xu đã không chỉ rời ngôi mộ của Ngài mà còn xuất hiện với nhiều người một cách riêng tư (Lu-ca 24:-34) và nhiều người cùng một lúc (Ma-thi-ơ 28:9; Giăng 20:26-30;21:1-14; Công Vụ 1:3-6;1 Cô-rinh-tô 15:3-7). Sự sống lại của Chúa Giê-xu từ cõi chết là bằng chứng vững chắc cho chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu chính là Đấng mà Ngài đã nói. Chúa Giê-xu sống lại, là niềm hy vọng duy nhất cho sự cứu chuộc của chúng ta!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu là Đấng đã đến nơi trần gian, chịu thương khó, chịu chết, chịu chôn và đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại. Ngài không còn ở trong ngôi mộ như lời Ngài đã phán. Ngài chết để chuộc tội cho con và Ngài sống lại để ban cho con hy vọng về sự sống vĩnh cửu khi tin nhận Ngài. Xin Chúa cho con tiếp tục sốt sắng loan truyền Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Sống Giê-xu cho những người chưa biết Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sa-mu-ên 28-31.

 57 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, April 7, 2023 – Mọi Việc Đã Được Trọn

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, April 7, 2023
Mọi Việc Đã Được Trọn

“Khi Đức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn.”
Giăng 19:30

Trong khi bị đóng đinh trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã nói 7 câu được các sách Phúc Âm ghi lại đầy đủ. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Chúa Giê-xu đã tuyên bố “Mọi việc đã được trọn” (Giăng 19:30). “Mọi việc đã được trọn” nói lên sứ mệnh mà Đức Chúa Cha giao cho Chúa Giê-xu để mang sự cứu rỗi cho nhân loại đã hoàn thành. Trong nguyên ngữ Hy Lạp câu này được diễn đạt bằng một từ ngắn gọn là tetelestai. Khi giao dịch, các doanh nhân thời đó thường sử dụng từ này với ý nghĩa là “Giá đã được trả xong.” Khi Chúa Giê-xu thốt ra: “Mọi Việc Đã Được Trọn”, Ngài tuyên bố món nợ đối với Đức Chúa Trời đã được xóa sạch hoàn toàn và mãi mãi. Chúa Giê-xu đã xóa bỏ món nợ tội lỗi mà nhân loại mắc phải với Đức Chúa Trời. Sự Cứu Chuộc đã được Chúa Giê-xu làm trọn trên thập tự giá! “Mọi Việc Đã Được Trọn” cũng có nghĩa là quyền lực của tội lỗi và sự chết đã bị đánh bại bởi sự hy sinh của Chúa Giê-xu, và sự cứu rỗi giờ đây đã sẵn sàng cho tất cả những ai tin vào Chúa Giê-xu. “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Rô-ma 3:23-24).

Bạn có vui mừng vì món nợ tội lỗi với Đức Chúa Trời đã được Chúa Giê-xu trả xong cho bạn trên cây thập tự không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã làm trọn sự cứu rỗi cho chính con trên thập tự giá. Xin Chúa cho con luôn nhớ đến sự hy sinh cao cả của Ngài và cho con sống xứng đáng với giá mà Ngài phải trả cho tội lỗi nhân loại. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu April 7: Xin đọc 1 Sa-mu-ên 19-21
Thứ Bảy April 8: Xin đọc 1 Sa-mu-ên 22-24
Chúa Nhật April 9: Xin đọc 1 Sa-mu-ên 25-27

 69 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, April 6, 2023 – Lễ Tiệc Thánh Đầu Tiên

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, April 6, 2023
Lễ Tiệc Thánh Đầu Tiên

“Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.”
1 Cô-rinh-tô 11:26

Trong đêm thứ Năm trước khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá, Ngài đã thiết lập một bữa ăn thông công đầy ý nghĩa mà các tín hữu của Chúa Giê-xu tiếp tục thực hành đến ngày nay. Bữa tiệc trong đêm thứ Năm mà Chúa Giê-xu dự cùng các môn đồ của Ngài là để kỷ niệm Lễ Vượt Qua của người Do Thái. Lễ Vượt Qua là lễ quan trọng nhất trong năm của Do Thái giáo. Đó là lễ kỷ niệm tai họa cuối cùng giáng xuống Ai Cập, khi con đầu lòng của người Ai Cập bị chết nhưng con đầu lòng của người Y-sơ-ra-ên được thoát chết nhờ huyết của một con chiên đã được bôi lên trên mài cửa nhà của họ. Câu chuyện được ghi lại trong sách Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 12 và Chúa ra mạng lệnh cho dân Do Thái phải giữ lễ Vượt Qua hằng năm. Trong bữa ăn tối cuối cùng kỷ niệm lễ Vượt Qua, Chúa Giê-xu đã lấy bánh và tạ ơn Đức Chúa Trời. Ngay khi Ngài bẻ bánh ra và trao cho các môn đồ của Ngài, Ngài nói: “Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ đến ta.” Khi ăn xong, Ngài lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: “Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta, hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta.” Bốn sách Phúc Âm đều thuật lại bữa ăn cuối cùng của Chúa (Ma-thi-ơ 26:26-29; Mác 14:17-25; Lu-ca 22:7-22; và Giăng 13:21-30). Sứ đồ Phao-lô đã viết trong 1 Cô-rinh-tô 11:23-29 cũng đề cập về bữa ăn thông công do Chúa thiết lập. Sứ đồ Phao-lô do Đức Thánh Linh soi dẫn đã truyền dạy: “Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.” (1 Cô-rinh-tô 11:26). Câu Kinh Thánh này dạy cho chúng ta là lễ Tiệc Thánh phải được tiếp tục cho đến khi Cứu Chúa Giê-xu trở lại và Cơ đốc nhân nhớ trách nhiệm rao truyền sự chết của Chúa khi dự Lễ Tiệc Thánh.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã bị hành hạ thân thể vì yêu con, huyết Ngài cũng đã đổ ra để cứu chuộc con. Xin Chúa cho con luôn nhớ đến sự hy sinh của Chúa và rao truyền sự chết của Ngài cho những người chưa biết Chúa cho tới lúc Ngài trở lại. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sa-mu-ên 14:17-18

 66 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, April 5, 2023 – Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, April 5, 2023
Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo

“Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người; Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ.”
1 Ti-mô-thê 2:5-6

Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người. Chúa Giê-xu đóng vai trò là Người Trung Gian để đem lại sự hòa thuận giữa Đức Chúa Trời và loài người. Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo duy nhất có thể nối lại mối tương giao đã bị ngăn cách khi con người phạm tội. “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người; Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ.” (1 Ti-mô-thê 2:5-6). Chúng ta đã biết tội lỗi được mô tả trong Kinh Thánh là sự vi phạm luật của Đức Chúa Trời, phản bội chống lại Đức Chúa Trời hay nói ngắn gọn tội là “trật mục tiêu (thiếu mất sự vinh hiển) của Đức Chúa Trời.” Đức Chúa Trời Thánh Khiết Công Bình đoán phạt con người tội lỗi một cách thích đáng là sự chết trong hỏa ngục đời đời. Con người không thể tự cứu chính mình và cũng không cứu được ai cả. Ngay cả việc làm công đức của con người cũng không đem sự cứu rỗi đến cho mình. Nếu không có Đấng Trung Bảo được Đức Chúa Trời chấp nhận thì tất cả con người không thể nào nhận được sự tha thứ và hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Cảm tạ Tình Yêu Thương của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Niềm Hy Vọng Lớn qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự hy vọng đó được Thư Rô-ma 5:1 cho biết “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.”

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời Thánh Khiết và con là một tội nhân đáng chết mất. Cảm tạ Chúa cho con được nối lại mối thông công hòa thuận với Đức Chúa Trời và được trở thành con của Ngài, nhận được cơ nghiệp phước hạnh đời đời mà Ngài đã hứa cho con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sa-mu-ên 14:24-16

 66 total views