Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Wednesday, December 16, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Wednesday, December 16, 2020

“Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói, đều lấy làm lạ. Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng.”

Lu-ca 2:17-19

Trong đêm Giáng Sinh đầu tiên, những người chăn chiên khi đến tôn thờ Chúa Giê-xu cũng thuật lại lời thiên sứ phán cùng họ về hài nhi hạ sinh. Những người nghe đều lấy làm lạ. Chỉ có bà Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Có lẽ Mùa Giáng Sinh trong những năm trước đây là những ngày vui mừng, nhộn nhịp. Chúng ta nghe những bản nhạc giáng sinh thật vui tươi. Chúng ta đến nhà thờ như đi xem “lễ” với sự trình diễn của nhiều tiết mục lạ mắt. Rồi những giáng sinh qua đi không có điều gì ý nghĩa tồn tại trong lòng chúng ta. Bà Ma-ri khi nghe những người chăn chiên tường thuật về “Tin Mừng cho Muôn Dân” mà thiên sứ đã loan báo cho họ, bà ghi nhớ và suy nghĩ trong lòng. Ghi nhớ là giữ những lời quý báu trong tâm trí và suy gẫm trong lòng là đặt điều gì ưu tiên trong tấm lòng chúng ta. Những điều quý báu mà những người chăn chiên thuật lại là hài nhi vừa hạ sinh chính là Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa. Đó là Tin Mừng Lớn cho muôn dân!

Giáng Sinh năm nay, với hoàn cảnh không bị chi phối bởi những nhộn nhịp, bận rộn của mùa lễ, xin Chúa cho chúng ta như Ma-ri, lắng lòng ghi nhớ và suy gẫm ý nghĩa chính của sự Giáng Sinh như lời tường thuật của những người chăn chiên.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu đã giáng sinh để ban cho nhân loại sự vui mừng lớn như sứ điệp được loan báo trong Đêm Giáng Sinh đầu tiên. Xin Chúa cho con luôn ghi nhớ và suy gẫm trong lòng về ý nghĩa thật của Lễ Giáng Sinh. A-men.

 551 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Tuesday, December 15, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Tuesday, December 15, 2020

“Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ.”

Lu-ca 2:15-16

Sau khi những người chăn chiên nghe thiên sứ ngợi khen Chúa “Gloria in Excelsis Deo – Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao!” họ liền vội vàng đi đến máng cỏ để tôn thờ Chúa Giê-xu vừa Giáng Sinh. Những người chăn chiên có lẽ không biết chính Chúa Giê-xu cũng là Đấng Chăn Chiên Nhân Từ. Trong hơn 3 năm Chúa Giê-xu thi hành chức vụ trên đất, nhiều lần Chúa động lòng thương xót đoàn dân đông. Trong Ma-thi-ơ 9:36 cho biết “Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn.” Chúa cũng phán trong Giăng 10:11: “Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” Không những Chúa chăm sóc chúng ta như người chăn hiền lành, nhưng Ngài cũng biết rõ mỗi chúng ta như người chăn biết từng con chiên của mình. Ngài biết chúng ta như Đức Chúa Cha biết Ngài. “Ta là người chăn hiền lành, ta biết chiên ta, và chiên ta biết ta, cũng như Cha biết ta và ta biết Cha vậy; ta vì chiên ta phó sự sống mình.” (Giăng 10:14).

Lời loan báo của thiên sứ về sự Giáng Sinh của Đấng Chăn Chiên Hiền Lành cho những người chăn chiên thấp hèn cũng là lời loan báo cho chúng ta “hôm nay đã sanh cho chúng ta một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa.”

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã đến nơi thế gian để cứu rỗi con và cho con có được mối thông công với Đấng Chăn Chiên Hiền Lành. Ngài biết con và cho con được càng ngày biết Chúa nhiều hơn qua Lời của Ngài. A-men.

 582 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Monday, December 14, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Monday, December 14, 2020

“Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!”

Lu-ca 2:13-14

“Gloria in Excelsis Deo” nghĩa là “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao!” Có lẽ câu nầy trở thành quen thuộc với chúng ta vì được lập đi lập lại mỗi lần Giáng Sinh trong các bài thánh ca. Nhưng bạn có biết sự ngợi khen này chỉ dành cho một Đấng duy nhất không? Đấng đó là Đức Chúa Trời, vì Ngài đã ban sự bình an cho con người qua sự Giáng Sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu xuống nơi trần gian để qua sự chết của Chúa Giê-xu con người được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu đem sự cứu rỗi đến cho loài người làm vinh danh Đức Chúa Trời trên toàn vũ trụ và tiếp tục làm vinh danh Ngài mãi mãi. Thi Thiên 95:6 truyền dạy: “Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; Khá quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo hóa chúng tôi!” Đó là hành động của những người chăn chiên khi nghe thiên sứ ngợi khen Chúa “Gloria in Excelsis Deo”. Họ đã vội vàng đi đến và tôn thờ Chúa Giê-xu. Giáng sinh năm nay và suốt cuộc đời mong rằng tất cả chúng ta cũng thờ lạy Đức Chúa Trời vì Ngài là Đấng duy nhất xứng đáng nhận lời ngợi ca “Gloria in Excelsis Deo – Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao!”

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-xu xuống nơi trần gian và cho con được sự cứu rỗi trong Ngài. Nguyện tất cả sự vinh hiển ngợi khen thuộc về Ngài. “Gloria in Excelsis Deo – Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao!” A-men.

 592 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Friday, December 11, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Friday, December 11, 2020

“Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.”

Lu-ca 2:10-11

Trong đêm Giáng Sinh đầu tiên, một thiên sứ của Chúa đã hiện đến báo tin mừng cho mấy người chăn chiên đang ở ngoài đồng thức đêm canh giữ bầy chiên.  Giữa đêm tối tĩnh mịch, hào quang Chúa tỏa sáng làm cho mấy gã chăn chiên sợ hãi.  Họ sợ vì chưa bao giờ thấy cảnh tượng ánh sáng chói lòa giữa đêm khuya, họ sợ vì tưởng rằng tính mạng họ và đàn chiên chủ giao cho giữ đang bị nguy hiểm.  Lời đầu tiên thiên sứ nói trấn an mấy người chăn chiên là: “Ðừng sợ chi!”  Mùa Giáng Sinh năm nay, thế giới vẫn còn đang chìm đắm trong cảnh bất an và hằng ngày con người phải đối diện với những sự lo lắng, sợ hãi đến từ muôn phía!  Cũng như trong đêm giáng sinh đầu tiên, câu giải đáp ngắn gọn cho sự sợ hãi của con người là: “Ðừng sợ, hôm nay Ðấng Cứu Thế Giáng Sinh!”  Ðấng Cứu Thế Giáng Sinh đem đến sự an bình, vui mừng cho nhân loại.  Mục đích Hài Nhi Giê-xu Giáng Sinh là cứu con người ra khỏi tội. Ngài không đến để cứu một người, một dân tộc, nhưng Ngài đến để cứu muôn dân. Đó là Tin Mừng Lớn cho Muôn Dân!

Cầu Nguyện:

Cảm tạ Chúa đã Giáng Sinh đem đến cho nhân loại sự vui mừng lớn. Cảm tạ Chúa cho con có được niềm vui mừng khi được Chúa tha thứ hết tội lỗi và không còn sống trong sự sợ hãi, vô vọng.

Bạn có thể tiếp tục cầu nguyện cho các nhu cầu của bạn, gia đình bạn đặt nền tảng trên những điều bạn học được hôm nay qua Lời Chúa.

Mời bạn cùng hòa lòng vui mừng trong Mùa Giáng Sinh qua bài hát sau đây:

 678 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Thursday, December 10, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Thursday, December 10, 2020

“Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Ma-ri đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở.”

Lu-ca 2:6-7

Lu-ca chương 2 cho biết Chúa Giê-xu sanh ra và nằm trong máng cỏ. Máng cỏ không phải làm bằng gỗ và có cỏ rơm cho chiên nằm ngủ ban đêm như chúng ta thường thấy trong những hình ảnh Giáng Sinh. Máng cỏ lúc bấy giờ là một phiến đá được đục ở trên như là một cái máng để súc vật có thể đến ăn và uống nước. Trong đêm Chúa Giê-xu sanh ra, một máng thức ăn của súc vật được dùng như một cái nôi để hài nhi Giê-xu nằm. Sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu đã được loan báo hàng trăm năm trước đó và Đức Chúa Trời đã cho xảy ra đúng từng chi tiết một. Đức Chúa Trời có thể sắp đặt cho Chúa Giê-xu sanh ra trong một nơi tốt đẹp nhất của thành Bết-lê-hem. Nhưng Đức Chúa Trời chọn nơi thấp hèn nhất để Chúa Giê-xu sanh ra là trong “máng để thức ăn” của súc vật. Sự sanh ra của Chúa Giê-xu bày tỏ sự “tự bỏ tất cả vinh quang” đến nơi thấp hèn để cứu tội nhân. Chúa sanh ra trong máng cỏ cũng để cho các gã chăn chiên có cơ hội đến tôn thờ Chúa. Thiên sứ phán: “Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ.” (Lu-ca 2:12, 16). Điều quan trọng của Lễ Giáng Sinh không phải ở đâu nhưng là “Ai Giáng Thế”. Đấng Giáng Thế được thiên sứ cho biết: “ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.” (Lu-ca 2:11).

Cầu Nguyện:

Cảm tạ Chúa đã lìa ngôi vinh hiển xuống thế làm người để cứu rỗi con. Xin Chúa cho con chỉ tôn thờ Chúa Cứu Thế Giê-xu trong mọi hoàn cảnh và bất cứ nơi nào. Chúa Giê-xu là lý do chính của Mùa Giáng Sinh!

 659 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Wednesday, December 9, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Wednesday, December 9, 2020

“Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Đa-vít, cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, để khai vào sổ tên mình và tên Ma-ri, là người đã hứa gả cho mình đang có thai.”

Lu-ca 2:4-5

Sự kỷ niệm Chúa Giáng Sinh hàng năm nhắc chúng ta về sự thành tín và sự tể trị của Chúa trên tất cà. Chúng ta đang sống trong một thời điểm thật xao động, không có gì chắc chắn trên thế giới giữa sự lan tràn của Covid-19. Cá nhân chúng ta cũng đang trải qua những thử thách về bệnh tật, việc làm, tài chánh, gia đình. Cảm tạ Chúa, sách Lu-ca bắt đầu sự Giáng Sinh của Chúa trong đoạn 2 với câu chuyện của Giô-sép và Ma-ri theo lệnh của Sê-sa Au-gút-tơ đi về quê hương tại Bết-lê-hem, thành vua Đa-vít. Địa danh Bết-lê-hem, thành Đa-vít, đã được tiên tri Mi-chê loan báo hàng trăm năm trước khi Chúa Giáng Sinh: “Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng.” (Mi-chê 5:1). Vua Au-gút-tơ của La-mã ra chiếu chỉ đúng thời điểm Chúa Giê-xu Giáng Sinh cũng ở trong sự tể trị của Đức Chúa Trời.

Chúa đã, đang và sẽ luôn luôn cầm quyền tể trị từng chi tiết trong đời sống chúng ta và tất cả các biến cố trên thế giới. Bạn có đặt trọn đức tin vào sự tể trị tuyệt đối của Chúa không?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, cảm tạ sự thành tín và tể trị của Đức Chúa Trời. Kỷ niệm sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu trong thời điểm đầy bất an hiện tại nhắc nhở con về tình yêu và hy vọng trong Chúa.

Bạn có thể tiếp tục cầu nguyện cho các nhu cầu của bạn, gia đình bạn đặt nền tảng trên những điều bạn học được hôm nay qua Lời Chúa.

Xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở bạn tiếp tục suy gẫm về những điều vừa học trong các câu Kinh Thánh này trong suốt ngày hôm nay để có mối tương giao mật thiết với Chúa.

 697 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Tuesday, December 8, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Tuesday, December 8, 2020

“Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.”

Ma-thi-ơ 1:23

Ma-thi-ơ đoạn 1 xác định ba danh xưng của Cứu Chúa. Thứ Nhất là GIÊ-XU; thứ hai là CHRIST; thứ ba là EM-MA-NU-ÊN trong câu 23. Các danh xưng đều ngụ ý là Đấng Cứu Thế từ Đức Chúa Trời đến và danh xưng thứ ba: Em-ma-nu-ên nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Năm 2020 thật là một năm thử thách, khó khăn. Cảm tạ Chúa, tháng cuối của năm 2020, tháng 12 là tháng kỷ niệm sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu. Ngài không những Giáng Sinh để cứu rỗi chúng ta như Danh Xưng Giê-xu, nhưng Ngài Giáng Sinh để ở với chúng ta. Hai chữ “ở với” ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa, an ủi chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống. Em-ma-nu-ên đã làm vững lòng Giô-sép khi Chúa Giáng Sinh cũng sẽ giúp chúng ta vững an vì luôn có Chúa ở cùng. Ngài không những ở cùng khi Ngài Giáng Sinh nhưng Chúa Giê-xu cũng phán trong câu cuối của Ma-thi-ơ: “Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:20).

Hai câu 1:23 và 28:20 như hai bàn tay của Chúa đang dang rộng ra và mời gọi chúng ta hãy ở trong Chúa vì Ngài đang ở với chúng ta. Ngài sẵn sàng ôm chúng ta vào lòng trong thời điểm khó khăn này và trong suốt cuộc đời của chúng ta trong trần gian và tiếp tục trong cõi vĩnh hằng.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã Giáng Sinh để cứu rỗi con và ở cùng con. Thật không có điều nào so sánh bằng sự vững an khi có Đức Chúa Trời ở cùng con trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

Bạn có thể tiếp tục cầu nguyện cho các nhu cầu của bạn, gia đình bạn đặt nền tảng trên những điều bạn học được hôm nay qua Lời Chúa.

Xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở bạn tiếp tục suy gẫm về những điều vừa học trong các câu Kinh Thánh này trong suốt ngày hôm nay để có mối tương giao mật thiết với Chúa.

 679 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Monday, December 7, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Monday, December 7, 2020

“Giô-sép chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh.”

Ma-thi-ơ 1:19-20

Trong sự Giáng Sinh của Chúa thiên sứ đã hiện ra nhiều lần. Thiên sứ hiện ra cho Xa-cha-ri  báo tin sự sanh ra của Giăng Báp-tít. Thiên sứ hiện ra báo tin cho Ma-ri biết nàng sẽ có thai và sinh ra Chúa Giê-xu. Thiên sứ hiện ra báo Tin Mừng Chúa Giáng Sinh cho các gã chăn chiên ngoài đồng. Riêng Giô-sép là chồng hứa của Ma-ri đã được thiên sứ hiện ra 3 lần trong giấc chiêm bao. Cả 3 lần ông đều vâng theo mặc dầu rất khó đối với ông. Lần đầu tiên thiên sứ báo tin về sự mang thai của Ma-ri. Một tin khó xử đối với ông nhưng ông đã “làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn” (Ma-thi-ơ 1:24). Lần thứ hai sau khi Ma-ri sinh Chúa một thời gian thì thiên sứ bảo ông phải đem Ma-ri và Chúa Giê-xu sang xứ Ê-díp-tô lánh nạn vì vua Hê-rốt muốn kiếm Chúa Giê-xu và giết. Một chuyến đi khó khăn với vợ mới sanh và con thơ ấu, nhưng Giô-sép “liền chờ dậy” và làm theo lời thiên sứ phán dặn (Ma-thi-ơ 2:14). Lần thứ ba, thiên sứ bảo Giô-sép lúc ông đang ngủ hãy chờ dậy để đưa Ma-ri và hài nhi Giê-xu trở về xứ Do-thái. Ông vâng phục ngay! (Ma-thi-ơ 2:21).

Ngày nay, Chúa không dùng thiên sứ để loan báo cho chúng ta vì đã có Lời Kinh Thánh của Chúa và Đức Thánh Linh phán dạy chúng ta. Bạn có vâng phục Chúa qua Lời của Ngài và qua Đức Thánh Linh không?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin Chúa cho con biết vâng phục Chúa hoàn toàn khi Ngài phán bảo với con qua Lời Ngài và qua Đức Thánh Linh.

Bạn có thể tiếp tục cầu nguyện cho các nhu cầu của bạn, gia đình bạn đặt nền tảng trên những điều bạn học được hôm nay qua Lời Chúa.

Xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở bạn tiếp tục suy gẫm về những điều vừa học trong các câu Kinh Thánh này trong suốt ngày hôm nay để có mối tương giao mật thiết với Chúa.

 705 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Friday, December 4, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Friday, December 4, 2020

“Trong những ngày đó, Ma-ri chờ dậy, lật đật đi trong miền núi, đến một thành về xứ Giu-đa, vào nhà Xa-cha-ri mà chào Ê-li-sa-bét. Vả, Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót; và Ê-li-sa-bét được đầy Đức Thánh Linh, bèn cất tiếng kêu rằng: Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Nhân đâu ta được sự vẻ vang nầy, là mẹ Chúa ta đến thăm ta? Bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ ở trong lòng ta liền nhảy mừng. Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm! Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi.”

Lu-ca 1:39-47

Ma-ri sau khi nghe Thiên Sứ báo tin bà sẽ có thai sinh Chúa Cứu Thế Giê-xu thì vội vàng đi đến thăm người bà con của mình là bà Ê-li-sa-bét, ở xa Ma-ri khoảng 3-4 ngày đi đường. Có lẽ Ma-ri cố gắng vượt qua mọi khó khăn để đến với người bà con thân cận nhất hầu có thể tâm sự một điều bất ngờ, quá lớn trong đời sống của một thiếu nữ trẻ. Ma-ri tưởng sẽ được nghe những lời an ủi và góp ý của người bà con lớn tuổi. Nhưng Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót; và Ê-li-sa-bét được đầy Đức Thánh Linh và cất tiếng nói những lời đầy phước hạnh, khích lệ cho Ma-ri. Những lời Ê-li-sa-bét nói ra khiến Ma-ri cất tiếng ngợi khen Chúa với tâm thần mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa của mình.

Chúng ta đang ở trong một thời điểm với nhiều thay đổi lớn, tương lai bất định. Xin Chúa cho chúng ta theo gương của Ma-ri, đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa và chia xẻ những ưu tư trong lòng với những anh chị em cùng niềm tin. Chúa Thánh Linh có thể sử dụng những người bạn trong Chúa như Ê-li-sa-bét đã được đầy dẫy Thánh Linh và nói ra để có những lời khích lệ, phước hạnh khi gặp Ma-ri.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì sự Giáng Sinh của Ngài đem đến sự cứu rỗi cho con. Xin Chúa cho con đặt trọn đức tin nơi Ngài. Xin Chúa cũng cho con biết chia xẻ những ưu tư trong đời sống cho những người bạn trong Chúa hầu qua những người bạn đó Đức Thánh Linh có thể an ủi, khích lệ con.

Bạn có thể tiếp tục cầu nguyện cho các nhu cầu của bạn, gia đình bạn đặt nền tảng trên những điều bạn học được hôm nay qua Lời Chúa.

Xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở bạn tiếp tục suy gẫm về những điều vừa học trong các câu Kinh Thánh này trong suốt ngày hôm nay để có mối tương giao mật thiết với Chúa.

 700 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Thursday, December 3, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Thursday, December 3, 2020

“Thiên-sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng.”

Lu-ca 1:30-33

Mỗi năm kỷ niệm sự Giáng Sinh của Chúa chúng ta thường suy nghĩ lại thêm một năm nữa kể từ khi Chúa Giáng Sinh. Năm nay là Lễ Giáng Sinh thứ 2020 của Chúa. Thật ra sự Giáng Sinh của Chúa nằm trong chương trình tuyệt hảo của Đức Chúa Trời cho nhân loại qua lời hứa của Ngài. Thiên sứ đã báo tin cho thiếu nữ Ma-ri về sự sinh ra của Chúa Cứu Thế Giê-xu và nhắc lại cho Ma-ri về lời hứa của Chúa cho vua Đa-vít trước khi Chúa Giáng Sinh 1000 năm được chép trong sách  2 Sa-mu-ên 7:16: “Như vậy, nhà ngươi và nước ngươi được bền đổ trước mặt ngươi đời đời; ngôi ngươi sẽ được vững lập đến mãi mãi.” Lời hứa này cho biết từ dòng dõi vua Đa-vít sẽ sinh ra một vị Vua trị vì đời đời trong một Nước vững bền mãi mãi. Sự Giáng Sinh của Chúa là lần đến thứ nhất của Ngài trong thân thể con người để chịu chết thế vì tội lỗi của chúng ta. Ngài sống lại và thăng thiên về Trời. Nhưng Chúa Giê-xu sẽ trở lại lần thứ hai khi Ngài tái lâm để cai trị đời đời trên Ngôi Đa-vít không bao giờ chấm dứt.  Các lời hứa trong Kinh Thánh về sự Giáng Sinh của Chúa hoàn toàn ứng nghiệm khi Chúa Giê-xu Giáng Sinh. Ngài cũng sẽ trở lại như lời đã hứa trong Kinh Thánh. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Thành Tín luôn luôn giữ lời Ngài đã hứa!

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Thành Tín. Ngài đã làm trọn lời hứa của Ngài khi ban Con Một của Ngài là Chúa Giê-xu Giáng Sinh để cứu rỗi những người đặt lòng tin vào Ngài. Xin Chúa cho con luôn có đức tin nắm chặt vào lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh.

Bạn có thể tiếp tục cầu nguyện cho các nhu cầu của bạn, gia đình bạn đặt nền tảng trên những điều bạn học được hôm nay qua Lời Chúa.

Xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở bạn tiếp tục suy gẫm về những điều vừa học trong các câu Kinh Thánh này trong suốt ngày hôm nay để có mối tương giao mật thiết với Chúa.

 718 total views