Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 2, 2021 – Mọi Người Đều Phạm Tội

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, March 2, 2021

Mọi Người Đều Phạm Tội

“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”
Rô-ma 3:23

Trong Mùa Thương Khó chúng ta thường được nhắc nhở Chúa Giê-xu Christ chết thay thế cho những tội nhân. Tội nhân tức là những người làm tội hay có tội. Kinh Thánh cho biết tất cả con người trên thế gian đều là tội nhân trước mặt Chúa. “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23). Tội lỗi được mô tả trong Kinh Thánh như sự vi phạm luật của Đức Chúa Trời, phản bội chống lại Đức Chúa Trời hay nói ngắn gọn tội là “trật mục tiêu (thiếu mất sự vinh hiển) của Đức Chúa Trời.” Tội lỗi đã bắt đầu với vị thiên sứ trưởng Lu-xi-phe vì không bằng lòng với vị trí của mình, Lu-xi-phe mong muốn được cao hơn Đức Chúa Trời, và đó là sự sụp đổ của Lu-xi-phe, khởi đầu của tội lỗi (Ê-sai 14:12-15). Lu-xi-phe đổi tên thành Sa-tan và đã mang tội lỗi vào trong vườn Ê-đen cho nhân loại. Sa-tan đã cám dỗ A-đam và Ê-va bằng lời quyến dụ: “Các ngươi sẽ được giống như Đức Chúa Trời.” Sáng thế ký đoạn 3 mô tả A-đam và Ê-va phản bội chống nghịch Đức Chúa Trời và chống lại mạng lệnh của Ngài. Kể từ đó, tội lỗi đã được truyền qua tất cả các thế hệ của nhân loại và chúng ta, con cháu của A-đam thừa hưởng tội lỗi từ A-đam. Rô-ma 5:12 cho chúng ta biết qua A-đam tội lỗi vào trong thế gian. Vì vậy, tội lỗi là điều nguy hiểm và xấu xa nhất trên thế gian. Tội lỗi là căn nguyên của tất cả mọi nan đề đau khổ của thế gian và đem đến sự chết cho tất cả mọi người. Rô-ma 6:23 cho biết “Tiền công (hậu quả) của tội lỗi là sự chết.”

Vì tội lỗi chúng ta bị phân cách với Đức Chúa Trời công bình và thánh khiết. Bạn có biết mình là một tội nhân trước mặt Chúa không? Bạn có biết mình phạm tội vì chống nghịch lại và không thờ phượng Đức Chúa Trời không? Bạn có mong muốn được cứu ra khỏi tội lỗi và hậu quả của tội lỗi không? Cảm tạ Chúa nếu bạn đã đặt đức tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu qua sự chết đền tội của Ngài trên cây thập tự.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con biết được tất cả những nan đề trên thế gian là vì tội lỗi và hậu quả của tội lỗi là sự chết. Cảm tạ Chúa cho con biết chính con là một tội nhân đáng bị chết mất. Cảm tạ Chúa đã đến thế gian để chết thế cho con và ban cho con được trở thành con Đức Chúa Trời. A-men.  

 316 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 1, 2021 – Mùa Chay… Nhớ Về Sự Thương Khó Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, March 1, 2021

Mùa Chay… Nhớ Về Sự Thương Khó Của Chúa

“Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: ấy là Đức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta. Cũng một lẽ ấy, sai khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.”
1 Cô-rinh-tô 11:23-26

Theo truyền thống của một số giáo hội Cơ Đốc, thời gian 46 ngày trước Lễ Phục Sinh được gọi là Mùa Chay. Đây là thời gian con dân Chúa tưởng niệm về sự hy sinh của Chúa Giê-xu. Thật ra, Mùa Chay chỉ có 40 ngày vì 6 ngày trong 46 ngày trước lễ Phục Sinh là ngày Chúa Nhật và không được tính vào những ngày buồn thảm của Mùa Chay vì Chúa Nhật đánh dấu ngày vui mừng Chúa Phục Sinh. Mùa Chay năm nay bắt đầu vào ngày thứ Tư 17 tháng 2. Ngày thứ Tư khởi đầu Mùa Chay còn được gọi là Thứ Tư Lễ Tro (Ash Wednesday). Vào dịp Lễ Tro, các tín hữu thường được vẽ một thập tự bằng tro trên trán mang ý nghĩa ăn năn và cầu nguyện. Mùa Chay và Lễ Tro không phải là những nghi thức bắt buộc cho các tín hữu nhưng cũng tốt nếu chúng ta dành những ngày trước Lễ Phục Sinh để suy niệm về sự hy sinh của Chúa. Hình thập tự trên trán theo thời gian sẽ biến mất và Mùa Chay chỉ vỏn vẹn 40 ngày trong năm. Tuy nhiên, những người thật lòng đã ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa, dù có dự lễ hay không, sẽ có Thánh Linh ấn chứng trong lòng.  Mỗi ngày, Đức Thánh Linh nhắc nhở chúng ta phải sống xứng đáng với sự hy sinh của Đức Chúa Giê-xu. Lễ Tiệc Thánh chúng ta dự hằng tháng là một lễ được Chúa Giê-xu thành lập để mỗi lần chúng ta ăn bánh và uống chén thì nhớ đến sự hy sinh của Chúa Giê-xu và nhớ trọng trách rao truyền Phúc Âm Cứu Rỗi của Ngài cho đến lúc Chúa Giê-xu trở lại.

Cầu xin Chúa giúp chúng ta yêu Chúa trọn tấm lòng, tâm thần, linh hồn, và sức lực; và nhớ về sự hy sinh của Chúa Giê-xu cũng như rao sự chết của Ngài cho những người chưa tin nhận Chúa không chỉ trong Mùa Chay nhưng qua nếp sống mỗi ngày.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã chịu chết trên cây thập tự thay thế cho con. Cầu xin Chúa giúp con luôn biết ơn cứu rỗi của Chúa và rao truyền sự chết hy sinh của Ngài cho những người chung quanh. A-men.  

 333 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 26, 2021 – Yêu Thương Nhau… Là Môn Đồ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, February 26, 2021

Yêu Thương Nhau… Là Môn Đồ Chúa

“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.”
Giăng 13:34-35

Thế giới ngày nay đầy dẫy sự buồn bã, lo âu, đạo đức suy đồi, con người bị bệnh căn thẳng, trầm cảm, dễ gây gỗ, giận giữ, ganh ghét, đố kỵ, chia rẽ, nói xấu, chỉ trích, khoe khoang, kiêu hãnh, khoe mình… Không có giải pháp nào cho các nan đề vừa kể đang càng ngày càng “lan tràn” trong gia đình, trong xã hội. Tình Yêu của Chúa là câu trả lời duy nhất! Thế giới đang cần thấy tình yêu nầy qua hành động chớ không phải bằng lý thuyết trên môi miệng. Chúa ban cho môn đồ của Ngài một điều răn mới: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” Đây không phải là lý thuyết nhưng Chúa phán điều răn nầy ngay sau khi Ngài thực hành tình yêu thương Ngài qua việc Ngài rửa chân cho các môn đồ (Giăng 13:1-20). Chúa phán: như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.” Tình Yêu của Chúa được sứ đồ Phao-lô diễn tả trong 1 Cô-rinh-tô 13:4-7 như sau: “Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.” Chúa không dạy bằng lý thuyết nhưng Ngài dạy bằng chính hành động của Ngài!

Bạn có thực hành điều răn của Chúa về sự yêu thương nhau chưa? Chúa phán thế gian sẽ nhận biết chúng ta là môn đồ của Chúa khi chúng ta yêu thương nhau. Lý do nào những người chung quanh biết bạn là môn đồ của Chúa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài dạy cho con về tình yêu thương nhau bằng chính hành động yêu thương của Chúa. Cầu xin Chúa cho con thực hành điều răn của Chúa dạy hãy yêu thương nhau để những người chung quanh nhận biết con là môn đồ của Chúa. A-men.  

 310 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 25, 2021 – Yêu Người Lân Cận (Phần 2)

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, February 25, 2021

Yêu Người Lân Cận (Phần 2)

“Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.”
Ma-thi-ơ 22:39

Chúa phán hai điều răn của Luật Đấng Christ là “yêu Chúa” và “yêu người lân cận.” Điều răn thứ hai Chúa phán “phải yêu thương người khác” nhưng Chúa còn nói thêm “yêu như chính mình.” Có lẽ yêu người lân cận rất khó nhưng đôi khi chúng ta cũng có thể bày tỏ vài hành động yêu thương khi có cơ hội, khi muốn cho người khác thấy, khi vì bổn phận, khi có lợi gì đó cho mình… Chúa không nói yêu người lân cận và ngưng tại đó, nhưng Chúa nói “hãy yêu người lân cận như mình.”  Khi nói “yêu người lân cận như mình”, Chúa muốn nói đây là điều răn không thể thiếu trong đời sống của một cơ đốc nhân. Chúng ta không bao giờ quên hoặc thiếu sót trong sự yêu thương, chăm sóc cho chính mình. Thầy dạy luật hỏi điều răn nào lớn hơn hết, Chúa không trả lời luật nào “lớn” nhưng Chúa phán luật nào “cần” hơn hết. Luật yêu thương của Đấng Christ không những “cần hơn hết” nhưng cũng “tự nhiên hơn hết.” Khi chúng ta yêu Chúa thì tự nhiên chúng ta có thể bày tỏ tình yêu thường xuyên thực tiễn cho những người lân lận. Thánh Kinh 1 Giăng 4:20-21 cho biết: “Vì có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình.”  Thư Ga-la-ti 5:13-14 cho biết thực tế hơn về tình yêu lẫn nhau: “Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” Khi viết về gương của Chúa Giê-xu đã hạ mình trở thành đầy tớ vì chúng ta, sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta: “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.” (Phi-líp 2:3-4).

Bạn có tình yêu thương thực tế đối với anh chị em trong Chúa không? Cách bạn yêu thương người thân trong gia đình, anh chị em trong Hội Thánh có bày tỏ lòng yêu kính Chúa của bạn đối với Chúa hay không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài cho con biết luật yêu thương của Đấng Christ là cần hơn hết. Cầu xin Chúa cho con luôn yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí. Xin Chúa giúp con biết yêu thương anh chị em con thật sự qua những hành động cụ thể một cách tự nhiên và thường xuyên như yêu chính mình. A-men.  

 323 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 24, 2021 – Yêu Người Lân Cận (Phần 1)

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, February 24, 2021

Yêu Người Lân Cận (Phần 1)

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.”
Rô-ma 5:8

Chúa phán hai điều răn của Luật Đấng Christ là “yêu Chúa” và “yêu người lân cận.” Cầu xin Chúa giúp chúng ta “yêu người lân cận” như Chúa yêu chúng ta. Chúa yêu chúng ta “khi chúng ta còn là người có tội.” Chúa không đợi chúng ta sạch hết tội lỗi rồi mới tỏ lòng yêu chúng ta. Chúa không lên án chúng ta và từ bỏ chúng ta. Chúa yêu chúng ta và từ bỏ thiên đàng vinh quang đến nơi trần gian “để tìm và cứu kẻ bị hư mất.” (Lu-ca 19:10). Mục đích yêu thương của Đức Chúa Trời là ban Chúa Giê-xu, Chiên Con của Đức Chúa Trời chịu chết “để cất tội lỗi thế gian đi” (Giăng 1:29). Xin Chúa giúp chúng ta noi gương Chúa để yêu những người lân cận như Ngài đã yêu chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta chú tâm vào những hành động tội lỗi của người lân cận và yêu thương họ để cầu nguyện cho họ sớm ăn năn trở về cùng Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta cẩn thận không lên án những người lân cận. Thay vào đó, chúng ta chú tâm vào những hành vi cư xử không đẹp lòng Chúa của họ và giúp họ biết bước đi với Thánh Linh để được biến đổi trong quyền năng của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta yêu người lân cận để nói lên sự thật trong tình yêu thương: “Nhưng chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương; chúng ta phải tăng trưởng trong mọi phương diện để trở nên giống như Ngài, tức Ðấng Christ, là đầu.” (Ê-phê-sô 4:15).

Tất cả con người đều là tội nhân và không dễ yêu! Bạn bày tỏ tình yêu của Chúa cho người lân cận như thế nào? Bạn luôn muốn “tấn công cá nhân” vì không “yêu nỗi” con người của họ hay chú tâm vào hành vi cư xử của họ hầu có thể giúp họ trở về cùng Chúa để nhận được sự tha thứ và biến đổi?  

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài yêu con khi con còn đang là người có tội. Xin Chúa giúp con yêu những người lân cận như Chúa yêu con. Xin Chúa giúp con tránh sự lên án, xét đoán người lân cận nhưng chú tâm vào những “hành vi cư xử” tội lỗi của họ và nhờ ơn Chúa giúp con nói cho họ biết trong tình yêu thương. Xin Chúa Thánh Linh ở cùng lời nói của con và lòng của người nghe để họ thấy được sự thật và đến với Chúa để được tha thứ và được sự biến đổi. A-men.  

 304 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 23, 2021 – Đức Chúa Trời Yêu Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, February 23, 2021

Đức Chúa Trời Yêu Chúng Ta

“Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.”
Rô-ma 8:38-39

Trong phần suy gẫm Lời Chúa ngày hôm qua chúng ta biết hai điều răn của Luật Đấng Christ là “yêu Chúa” và “yêu người lân cận.” Giống như 10 điều răn trong Cựu Ước, chúng ta suy nghĩ 2 điều răn của Đấng Christ là những điều răn chúng ta phải tự cố gắng thực hành để được vui lòng Đức Chúa Trời hay để được Chúa yêu hơn. Trong thế giới thiếu vắng tình yêu chúng ta luôn luôn muốn được yêu, đi tìm tình yêu nhưng vẫn bị thất vọng bởi những tình yêu không chân chính. Lời Chúa hôm nay đảm bảo cho chúng ta về Tình Yêu của Chúa. Dầu chúng ta có “đáng ghét” như thế nào, khi chúng ta ở trong Đấng Christ, không có gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi Tình Yêu của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa về Lời Hứa của Ngài!

Thánh Kinh cho chúng ta biết về Tình Yêu của Chúa như sau:

Đức Chúa Trời là Sự Yêu Thương: “Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.” (1 Giăng 4:8)

Tình Thương của Chúa cứu rỗi chúng ta: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16). “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.” (1 Giăng 4:9)

Chúa yêu chúng ta trước khi chúng ta yêu Chúa: “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.” (1 Giăng 4:19)

Chúa yêu chúng ta nên sửa phạt chúng ta: “Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi.” (Khải Huyền 4:19).

Có bao giờ bạn cảm thấy cô đơn, thiếu tình yêu trong cuộc sống, ngay cả khó khăn khi chia sẻ tình yêu cho người khác không? Hãy nắm chặt Lời Hứa của Chúa. Ngài là Tình Yêu. Chúa luôn yêu bạn. Bạn là đối tượng của Tình Yêu Ngài. Không điều gì có thể phân rẽ bạn với Tình Yêu của Chúa. Mặc dầu bạn không cảm nhận được Tình Yêu của Chúa, Chúa luôn ở cùng bạn và yêu bạn!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn yêu con và không có điều gì có thể phân rẽ con khỏi Tình Yêu của Chúa. Trong những lúc con đau buồn, cô đơn, không thể yêu những người lân cận, xin Chúa Thánh Linh nhắc nhỡ con về Tình Yêu của Chúa dành cho con. Xin giúp con yêu Chúa và yêu người lân cận với động cơ duy nhất là vì Chúa yêu con trước. A-men.  

 290 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 22, 2021 – Luật Pháp Của Đấng Christ

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, February 22, 2021

Luật Pháp Của Đấng Christ

“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.”
Ma-thi-ơ 22:37-40

Trong những tuần vừa qua, sau khi suy gẫm về Mười Điều Răn trong Cựu Ước, nhiều tín hữu đã hỏi làm sao chúng ta giữ trọn vẹn được 10 điều răn nầy. Thật ra, từ 10 điều răn nầy, 613 điều luật chi tiết được viết ra trong toàn bộ luật pháp của Môi-se. Là con người tội lỗi, chúng ta không thể nào giữ hết 10 điều răn và các luật lệ trong Cựu Ước. Một số lớn các luật này ban cho người Do Thái trong thời Cựu Ước để cho họ biết làm thế nào để vâng lời và làm vui lòng Đức Chúa Trời (Thí dụ như Mười điều răn), một số điều khác chỉ cách làm thế nào để thờ phượng Đức Chúa Trời và chuộc tội lỗi (hệ thống dâng tế lễ). Một số điều luật để phân biệt người Y-sơ-ra-ên với các quốc gia khác (luật về thực phẩm và y phục). Đúng, không người nào có thể giữ trọn vẹn các điều liệt kê ra trong luật pháp Cựu Ước. Cảm tạ Chúa, khi Chúa Giê-xu đến nơi trần gian Ngài phán: “Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.” (Ma-thi-ơ 5:17). Thay vì ở dưới luật pháp Cựu Ước, chúng ta ở dưới luật pháp của Đấng Christ, đó là: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” (Ma-thi-ơ 22:37-39). Nếu chúng ta làm hai điều này, thì chúng ta sẽ hoàn thành tất cả những gì Chúa muốn chúng ta làm: “Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.” (Ma-thi-ơ 22:40). Điều đó không có nghĩa là luật pháp Cựu Ước không thích hợp với chúng ta hôm nay. Rất nhiều điều răn trong Cựu Ước nằm trong hai điều nầy, “yêu Chúa” và “yêu người lân cận.” Nếu chúng ta yêu Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không thờ phượng thần nào khác hay quỳ gối trước các hình tượng. Nếu chúng ta yêu mến những người chung quanh, chúng ta sẽ không giết họ, phạm tội ngoại tình với họ, không trộm cướp vật dụng của họ, không nói dối họ hay tham muốn những gì thuộc về họ. Mục đích của luật pháp Cựu Ước là để cáo trách về sự bất lực của chúng ta trong việc tuân giữ luật pháp và hướng chúng ta đến việc cần Chúa Giê-xu làm Đấng Cứu Rỗi của mình. Thánh Kinh cho biết: “Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình.” (Ga-la-ti 3:24). Chúng ta yêu Đức Chúa Trời và yêu mến người lân cận chúng ta. Nếu chúng ta thành tín tuân giữ hai luật đó, chúng ta đã giữ trọn tất cả những gì mà Chúa mong muốn ở chúng ta.

Bạn có hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa không? Bạn có yêu những người lân cận như mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã chịu chết đền tội cho con và ban cho con sự công chính trước mặt Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Xin giúp con càng ngày càng yêu Chúa và yêu những người lân cận con. A-men.  

 317 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 19, 2021 – Điều Răn Thứ Mười

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, February 19, 2021

Điều Răn Thứ Mười

“Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:17

Điều Răn Thứ Mười: “Ngươi chớ tham lam.” Điều răn thứ mười, cũng là điều răn chót, nghiêm cấm không được tham muốn bất cứ điều gì của người khác. Điều răn nầy nói rõ những điều mà con người thường có tư tưởng ganh tị và ham muốn là nhà, vợ, hoặc những đồ vật của những người chung quanh. Tham lam dù ở trong tư tưởng và là điều răn sau cùng nhưng là bước khởi đầu dẫn chúng ta đến sự vi phạm những điều răn khác: giết người, ngoại tình, trộm cắp, nói dối. Một người tham lam không thỏa lòng với những gì Chúa ban cho mình nhưng luôn luôn muốn có nhiều hơn. Không có gì sai trật khi chúng ta ao ước có được những điều tốt đẹp hơn cho đời sống nhưng nếu không đặt đúng vị trí ưu tiên những điều đó sẽ chiếm ngự tấm lòng chúng ta và trở thành thần tượng của chúng ta. Tiền bạc không phải là điều xấu nhưng lòng tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác như được chép ở trong Kinh Thánh 1 Ti-mô-thê 6:6-10: “Vả, sự tôn kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.”

Bạn có thỏa lòng với những điều Chúa ban cho bạn không? Có lòng tham nào đang chiếm ngự lòng bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa cho con luôn thỏa lòng với những điều Chúa ban cho con. Xin Chúa giúp con không tham lam, không so sánh, không ganh tị những điều không phải của con và không biến những điều đó trở thành thần tượng trong lòng con. A-men.  

 338 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 18, 2021 – Điều Răn Thứ Chín

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, February 18, 2021

Điều Răn Thứ Chín

“Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16

Điều Răn Thứ Chín: Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Đây là điều răn nghiêm cấm việc làm chứng giả dối chống lại người khác. Thực chất của điều răn nầy là Chúa nghiêm cấm việc nói dối. Việc nói dối bất cứ dưới hình thức nào cũng không đẹp lòng Chúa. Chúa biết tất cả mọi việc và khi chúng ta nói dối tức là chúng ta không tôn trọng Chúa. Trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11, vợ chồng ông A-na-nia và bà Sa-phi-ra nói dối với các sứ đồ nhưng Kinh Thánh cho biết ông bà đã thật sự nói dối cùng Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh rất nhiều chỗ cho chúng ta biết tội nói chứng dối rất nghiêm trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Thi Thiên 5:6 cho biết “Chúa sẽ hủy diệt các kẻ nói dối.” Kinh Thánh cho biết ma-quỷ là “kẻ nói dối và là cha sự nói dối.” (Giăng 8:44). Nói sự thật là bản chất của con cái Đức Chúa Trời. Tất cả những điều thuộc về Đức Chúa Trời đều được xây dựng trên lẽ thật. Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống.” (Giăng 14:6). Là con cái của Chúa chúng ta không được nói chứng dối, không được bóp méo sự thật, vu khống người khác, thêm vào hay bớt đi điều gì để làm lợi cho mình hoặc làm hại cho người khác. Lời Chúa phán: “Nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, thêm bớt bất cứ điều gì đều từ quỷ mà đến.” (Ma-thi-ơ 5:37).

Bạn có thường vi phạm điều răn này không? Bạn có sống chân thật để người lân cận biết bạn là người tin nhận Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha thứ cho con những lần con phạm tội nói chứng dối vì con thiếu sự kính sợ Chúa. Xin cho con luôn nói lời chân thật để làm chứng nhân tốt đẹp của Chúa trong thế gian đầy dối trá. A-men.  

 332 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 17, 2021 – Điều Răn Thứ Tám

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, February 17, 2021

Điều Răn Thứ Tám

“Ngươi chớ trộm cướp.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:15

Điều Răn Thứ Tám: Ngươi chớ trộm cướp. Đây là điều răn nghiêm cấm lấy hoặc cưỡng đoạt bất cứ vật gì không thuộc quyền sở hữu của mình hay không được phép của người chủ sở hữu vật đó. Chúng ta không làm điều gì bất chánh để được lợi cho mình mà lỗ cho người khác. Người làm công không làm việc hết lòng hay không làm đúng thời gian quy định cũng phạm điều răn thứ tám nầy. Người chủ không cung cấp quyền lợi chính đáng cho công nhân của mình cũng phạm tội trộm cắp. Thánh Kinh Cô-lô-se 4:1 chép: “Hỡi người làm chủ, hãy lấy điều công bình chánh trực đãi tôi tớ mình, vì biết rằng anh em cũng có một Chủ mình ở trên trời.” Có lẽ chúng ta không đột nhập vào nơi nào để trộm cắp những đồ vật quý giá hay cưỡng bức ai để chiếm đoạt điều gì nhưng có thể chúng ta vô tình hay cố ý trộm cắp những điều phi vật chất không thuộc về chúng ta hoặc không trả những điều chúng ta nợ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dưới bất cứ hình thức nào, điều răn của Chúa dạy rất rõ ràng: “Ngươi chớ trộm cướp.”

Chúa có đang nhắc nhỡ bạn về những hình thức trộm cắp nào bạn đang vướng vào không? Bạn có thường xuyên biện hộ vì hoàn cảnh để vi phạm điều răn của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho con vì con đã phạm tội trộm cắp dưới nhiều hình thức. Xin Chúa thêm lòng kính sợ Chúa và đức tin cho con để con tin cậy vào sự chu cấp của Chúa và sống không làm tổn hại ai. A-men.  

 336 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 16, 2021 – Điều Răn Thứ Bảy

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, February 16, 2021

Điều Răn Thứ Bảy

“Ngươi chớ phạm tội tà dâm.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14

Điều Răn Thứ Bảy: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Đây là điều răn nghiêm cấm mối quan hệ tình dục với bất cứ ai khác ngoài vợ chồng. Điều răn nầy được Chúa nghiêm cấm tiếp theo sau điều răn cấm giết người. Nhiều người nghĩ tội giết người là một tội lớn nghiêm trọng. Nhưng tội tà dâm trước mắt Chúa cũng là một tội nghiêm trọng vì Chúa yêu con người và không muốn chúng ta bị thương tổn vì hậu quả của tội nầy. Điều luật nầy bảo vệ sự quan trọng và thiêng liêng trong mối quan hệ hôn nhân. Chính Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân cho người nam và người nữ đầu tiên (Sáng Thế Ký chương 1 và 2). Trong Cựu Ước, tội tà dâm xem là chống nghịch Chúa (Sáng Thế Ký 39:9) và bị tử hình (Lê-vi-ký 20:10). Cũng như điều luật giết người, Chúa Giê-xu đã phán rõ hơn về ý nghĩa của điều răn thứ bảy như sau: “Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song Ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi” (Ma-thi-ơ 5:27-28). Chúa Giê-xu biết sự nghiêm trọng của tội tà dâm và phán rằng một người phạm tội tà dâm không phải khi hành động nhưng ngay khi có ý tưởng tà dâm. Chúa biết tội tà dâm trong tư tưởng hoặc hành động đều đem đến hậu quả vô cùng tai hại cho gia đình, cho hôn nhân, cho người phối ngẫu, cho con cái… Sứ đồ Phao-lô cũng đề cập tính nghiêm trọng của tội tà dâm là tội phạm đến chính thân thể mình (I Cô-rinh-tô 6:18). Vua Đa-vít đã phạm cả hai tội: tà dâm và giết người nhưng ông đã ăn năn thống hối với Chúa, “Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu” (Thi-thiên 51:17).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin cho con luôn cảm tạ Chúa và tôn trọng hôn nhân mà Chúa đã thiết lập. Xin Chúa giúp con luôn chung thủy với người phối ngẫu của con trong tư tưởng, trong tình cảm, trong hành động. A-men.  

 325 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 15, 2021 – Điều Răn Thứ Sáu

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, February 15, 2021

Điều Răn Thứ Sáu

“Ngươi chớ giết người.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13

Điều Răn Thứ Sáu: Ngươi chớ giết người. Đây là điều răn nghiêm cấm việc mưu tính, cố ý cướp mạng sống của người khác. Điều răn nầy ngắn gọn nhưng gây ra nhiều tranh cãi. Có người cho rằng điều răn nầy ngăn cấm tất cả mọi hành động làm chết người, vô ý hay cố ý, tự ý hay theo lệnh trong trường hợp chiến tranh. Có người còn cho là điều răn nầy cấm giết tất cả mọi sinh vật ngay cả súc vật và vi trùng. Nhưng dựa vào nguyên văn Hê-bơ-rơ thì chữ được dùng trong điều răn thứ sáu nầy là “cố ý giết người hay giết người có âm mưu”. Sau khi dạy về mười điều răn trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 20, tội sát nhân được định nghĩa rõ ràng hơn trong Xuất Ê-díp-tô Ký 21:12-14 là “người nào cố ý giết người thì sẽ bị xử tử”. Các phần Kinh Thánh khác trong Cựu Ước cũng cho chúng ta biết Chúa ngăn cấm việc cố ý giết người vì tất cả loài người (ngay cả một bào thai trong bụng mẹ) đều có sự sống và mang ảnh tượng của Chúa (Sáng Thế Ký 1:26; Thi Thiên 139:13). Chúng ta phải tôn trọng mạng sống con người vì con người là một loài sinh linh cao quý được dựng nên theo ảnh tượng của Chúa. Trong Tân Ước Chúa Giê-xu phán rõ hơn về ý nghĩa của điều răn thứ sáu như sau: “Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết ai; và rằng: Hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt” (Ma-thi-ơ 5:21-22). Chúa muốn chúng ta phải tôn trọng sự sống mà Ngài ban cho con người. Chúng ta không được có tư tưởng, thái độ, ngôn ngữ và hành động nào gây tổn hại cho người khác, cả tâm linh lẫn thể xác. Thánh Kinh 1 Giăng 3:15 dạy rằng: “Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình”.

Có thể bạn chưa bao giờ cố ý làm hại mạng sống ai nhưng bạn có sống theo gương của Chúa Giê-xu trong sự yêu thương và tha thứ để khỏi vi phạm điều răn thứ sáu trong tư tưởng, hành động khi giận và ghét người khác không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin giúp con nhớ rằng mỗi con người đều được Chúa tạo dựng nên theo ảnh tượng của Chúa để chúng con tôn trọng sự sống và không cố ý hay vô tình làm tổn thương người khác về cả thể xác lẫn tâm hồn. A-men.  

 320 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 12, 2021 – Lời Chúc Đầu Năm

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, February 12, 2021

Ngày Đầu Năm Âm Lịch

Lời Chúc Đầu Năm

“Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi!”
Dân Số Ký 6:24-26

Mỗi lần xuân về, tết đến, chúng ta thường nhận được những lời chúc xuân, chúc tết từ bạn bè hoặc nguời thân.  Chúc tết là một tục lệ rất hay của người Việt chúng ta và tùy theo mức độ thân thuộc, chức vị và tuổi tác, những lời chúc có thể khác nhau.  Chúng ta chúc cho những cụ cao niên mạnh khỏe, sống lâu, chúc cho những vị trung niên buôn bán phát tài, chúc cho những sinh viên học sinh, học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt.  Những lời chúc được dùng để bày tỏ lòng ước mong cho người thân, bạn hữu, được hưởng những điều lành, mặc dù chúng ta không biết chắc và cũng chẳng có thẩm quyền để thực hiện những điều mình đã chúc. Trong Thánh Kinh chúng ta không thấy những lời chúc suông hoặc chúc cầu may, nhưng chúng ta tìm được những lời hứa chắc chắn từ Ðấng tạo dựng nên Mùa Xuân và đang tể trị vũ trụ.  Chính Đức Chúa Trời quyền năng đã dạy cho các thầy tế lễ trong thời Cựu Ước lời chúc phước cho dân sự của Ngài gồm 3 phần như sau:

Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi!

Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi!

Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi!

Lời chúc phước trên 3,500 năm nầy không phải chỉ riêng cho mùa xuân nhưng cho bất cứ mọi thời điểm. Ba lời chúc phước nầy cũng cho chúng ta thấy lời chúc phước đến từ Ba Ngôi Đức Chúa Trời Hiệp Một. Đức Chúa Cha ban phước và gìn giữ chúng ta; Đức Chúa Giê-xu là sự sáng và ban ơn cứu rỗi cho chúng ta; Đức Thánh Linh nâng đỡ và ban cho chúng ta sự bình an.

Kính chúc quý tín hữu nhận được phước hạnh trong Năm Mới đến từ Đấng Ban Phước như được chép trong Gia-cơ 1:17: “Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.”

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng duy nhất có thẩm quyền ban phước cho con dân của Chúa. Xin Chúa ban cho con trong Năm Mới tiếp tục ở trong sự gìn giữ, ân điển và sự bình an của Chúa. A-men.  

 334 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 11, 2021 – Cảm Tạ Chúa Về Một Năm Đã Qua

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, February 11, 2021

Ngày Cuối Năm Âm Lịch

Cảm Tạ Chúa Về Một Năm Đã Qua

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
Phi-líp 4:6-7

Mỗi lần cuối năm chúng ta thường nhớ lại những điều tốt đẹp trong năm cũ để tạ ơn Chúa. Rất dễ để chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa khi đang ở trong hoàn cảnh thuận lợi, sóng yên biển lặng nhưng thật khó cho chúng ta cảm tạ Chúa khi đang đối diện với những hoạn nạn trong đời sống. Có lẽ trong suốt 12 tháng vừa qua chúng ta đã trải qua những mùa đông ảm đạm của cuộc đời. Mùa Xuân với sức sống tràn đầy đang trở về nhưng trong lòng chúng ta vẫn “lạnh lẽo, khô héo” với biết bao ưu phiền, lo lắng. Lời Chúa trong Phi-líp 4:6 dạy “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự… hãy tạ ơn Chúa”. Câu Kinh Thánh nầy không nói chúng ta cảm tạ Chúa về những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, đau buồn của chúng ta nhưng Lời Chúa dạy “hãy tạ ơn Chúa trong mọi sự” tức là cảm tạ Chúa trong khi trải qua mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Trong khi trải qua những hoàn cảnh khó khăn chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài cho chúng ta gần Chúa nhiều hơn qua sự cầu nguyện tương giao với Chúa. Cảm tạ Chúa vì đời sống thuộc linh chúng ta được trưởng thành hơn. Cảm tạ Chúa vì chúng ta càng trở nên giống Chúa Giê-xu hơn. Thánh Kinh thư Gia-cơ 1:2-4 (BDM) cho biết: “Thưa anh chị em, khi gặp những thử thách khác nhau, anh chị em hãy xem tất cả là điều vui mừng, vì biết rằng đức tin anh chị em có bị thử nghiệm mới sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn có hoàn tất công việc thì anh chị em mới trưởng thành, toàn vẹn, không thiếu sót gì.”

Nhìn lại năm vừa qua, bạn có điều gì cảm tạ Chúa về đời sống thuộc linh của bạn không? Bạn có càng gần với Chúa qua sự học Lời Chúa và cầu nguyện tương giao với Ngài không? Bạn có bước đi với Chúa hằng ngày bởi đức tin không? Bạn có thấy những hoàn cảnh khó khăn trong năm qua là ích lợi cho đời sống thuộc linh của bạn không?

“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” (Rô-ma 8:28).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài cho con trải qua những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống để được gần Chúa hơn qua sự cầu nguyện tương giao với Chúa và biết Chúa nhiều hơn qua Lời Ngài. Xin Chúa giúp con biết giao phó những lo lắng của con cho Chúa và cho con tiếp tục sống bởi đức tin trong Năm Mới. A-men.  

 336 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 10, 2021 – Năm Mới, Sức Mới

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, February 10, 2021

Năm Mới, Sức Mới

“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”
Ê-sai 40:31

Dân Y-sơ-ra-ên sau nhiều năm tháng lưu đày tại Ba-by-lôn họ đã bị mệt nhọc, mòn mỏi và sầu khổ. Sức lực của họ không còn nữa và chỉ biết sống trông chờ ngày hồi hương. Tiên tri Ê-sai đã nhắc họ về Đức Chúa Trời hằng sống là Đấng ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm sức mới cho người mòn mỏi đến nỗi họ có thể cất cánh bay cao như chim ưng. Nhưng Ngài chỉ ban sức mới cho những ai trông đợi Ngài. Trông đợi có nghĩa là chúng ta hướng về Chúa, bám chặt vào Lời Hứa của Chúa qua Kinh Thánh. Đức tin và sự hy vọng của chúng ta nương cậy hoàn toàn vào Chúa thay vì nhờ cậy vào sức riêng hay chú tâm vào những chán chường vô vọng. Trong thời gian này, có lẽ chúng ta không phải chỉ mệt nhọc cuối một năm dài nhưng sức lực bị mòn mỏi hằng ngày khi phải đối diện với những đòi hỏi của cuộc sống dồn dập, cấp bách, và liên tục trong mùa đại dịch Covid-19. Xin Chúa cho chúng ta nắm chặt bí quyết để có lại sức mới từng ngày một. Bí quyết đó là: “Trông đợi Đức Giê-hô-va!” Chúa phải là đối tượng duy nhất để chúng ta nương cậy. Khi sức người không còn nữa đó là lúc Chúa ban cho chúng ta sức mới.

“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” (Phi-líp 4:13).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin cho con luôn đặt Chúa ưu tiên trong đời sống và được sự hướng dẫn của Thánh Linh qua lời Chúa từng ngày một. Xin Chúa cho con biết trông cậy Ngài để luôn được sức mới trong năm mới này. A-men.

 327 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 9, 2021 – Tấm Lòng Mới, Thần Linh Mới

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, February 9, 2021

Tấm Lòng Mới, Thần Linh Mới

“Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.”
Ê-xê-chi-ên 36:26

Mỗi khi đón mừng Năm Mới, chúng ta luôn luôn ước ao có điều gì hay thay đổi gì mới mẻ trong năm mới. Những điều thay đổi bởi sức hoặc cố gắng riêng rồi cũng trở về trạng thái cũ sau vài tuần của năm mới. Dân Y-sơ-ra-ên trong thời của tiên tri Ê-xê-chi-ên có tấm lòng nghịch lại cùng Chúa, hướng về thần tượng và cứng cỏi không nghe lời Chúa. Mặc dầu dân Y-sơ-ra-ên đi xa cách Chúa, nhưng Chúa đã hứa với dân sự Ngài “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.” (Ê-xê-chi-ên 36:26). Con người cần được sự thay đổi từ bên trong. Cần được Đức Chúa Trời ban cho một tấm lòng mới và thần mới. Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta tấm lòng mới bằng thịt thay cho tấm lòng cũ bằng đá. Như sự cứng rắn của đá, tấm lòng của chúng ta đã không để cho Lời Chúa đâm rễ và không thể kết quả cho Ngài được. Với tấm lòng mềm mại bằng thịt Lời Chúa mới có thể kết quả như hạt giống rơi vào đất tốt (Ma-thi-ơ 13:1-9). Nhờ nhận được Thần mới là Đức Thánh Linh, chúng ta có thể bén nhạy hơn về cách sống mà Chúa vui lòng.

Bạn muốn có sự biến đổi mới trong đời sống không? Mời bạn tiếp nhận sự hứa ban của Chúa cho bạn: một tấm lòng mới và Thần mới là Đức Thánh Linh qua đức tin đặt vào Chúa Giê-xu.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con vì con đã đi theo ý riêng và sống không đẹp lòng Chúa. Xin Chúa ban cho con tấm lòng mới bằng thịt và giúp con bước đi theo Thánh Linh trong Năm Mới và suốt cuộc đời con. A-men.  

 349 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 8, 2021 – Đừng Nhớ Sự Đã Qua

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, February 8, 2021

Đừng Nhớ Sự Đã Qua

“Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.”
Ê-sai 43:18-19

Chúng ta tạm ngưng loạt bài suy gẫm 10 điều răn để cùng suy gẫm những câu Kinh Thánh nhân dịp cuối năm và đầu năm âm lịch trong tuần nầy. Cảm tạ Chúa, người Việt Nam chúng ta được đón mừng năm mới hai lần trong năm, năm mới dương lịch và năm mới âm lịch. Trong những dịp tiễn năm cũ và đón mừng năm mới chúng ta có cơ hội được Lời Chúa nhắc nhỡ về những điều chúng ta cần quên trong năm cũ và thái độ phải có khi bước vào năm mới. Tiên tri Ê-sai đã nói với dân sự Y-sơ-ra-ên trong thời gian dân sự của Chúa bị bắt đi làm phu tù: “Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.” (Ê-sai 43:18-19). Dân Y-sơ-ra-ên đã mất tất cả những điều mà họ tưởng vững chắc và tốt đẹp trong quá khứ. Trong thời gian dường như vô vọng đó, Chúa đã sử dụng tiên tri Ê-sai để nhắc dân sự của Chúa rằng “hãy quên những sự trong quá khứ” vì Chúa là Đấng Toàn Năng, Đấng nắm giữ tương lai sẽ làm những việc lớn và mới cho dân sự Ngài. Có lẽ chúng ta đang ở trong hoàn cảnh tương tự. Chúng ta mong ước được có lại những điều trong quá khứ mà theo mắt chúng ta là tốt đẹp hơn những gì chúng ta đang trải qua trong hiện nay. Nhân dịp cuối năm và bắt đầu bước vào năm mới, xin Chúa cho chúng ta hướng về tương lai và hoàn toàn tin cậy vào sự tể trị của Chúa. Chúa hứa Ngài “sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.”

Lời Chúa cũng hứa: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì trong Ngài luôn có sự đổi mới. Xin dạy con tin cậy hoàn toàn vào sự tể trị của Chúa và tin chắc rằng những điều Ngài dự bị cho con trong tương lai tốt đẹp hơn những điều trong quá khứ và có giá trị vĩnh hằng. A-men.  

 346 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 5, 2021 – Điều Răn Thứ Năm

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, February 5, 2021

Điều Răn Thứ Năm

“Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12

Điều Răn Thứ Năm: Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Điều răn thứ năm bắt đầu cho sáu điều răn về mối quan hệ của con người với nhau sau bốn điều răn đầu liên hệ giữa mối tương quan của con người với Đức Chúa Trời. Điều răn thứ năm là cây cầu nối giữa liên hệ với Chúa và mối liên hệ với những người chung quanh bắt đầu bằng sự hiếu kính cha mẹ. Sự hiếu kính cha mẹ mình là kết quả của sự tôn kính Chúa. Lời Chúa dạy trong 1 Ti-mô-thê 5:8 “Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.” Chúa Giê-xu là một gương mẫu cho chúng ta noi theo. Khi Chúa bị treo trên cây thập tự, Ngài đã nghĩ đến mẹ mình và đã giao bà cho môn đệ Ngài yêu để bà được chăm sóc (Giăng 19:26-27). Đời sống hiếu kính cha mẹ của chúng ta bày tỏ sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta và cũng là một tấm gương sáng cho con cháu và những người chung quanh. Sự hiếu kính cha mẹ không phải chỉ là một ngày trong năm hay trong dịp Tết nhưng phải biểu hiện từ tấm lòng yêu thương, thăm hỏi, chăm sóc, cầu nguyện cho cha mẹ mỗi ngày.

Bạn có hết lòng hiếu kính cha mẹ đúng như điều răn Chúa dạy chưa? Bạn có bày tỏ lòng yêu thương, chăm sóc cụ thể cho cha mẹ mình thường xuyên không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban điều răn hiếu kính cha mẹ để dạy dỗ con. Xin cho con dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn hiếu kính cha mẹ trong lời nói và hành động. Xin cho con luôn bày tỏ lòng yêu thương, thăm hỏi, chăm sóc, và phụng dưỡng cha mẹ. A-men.  

 356 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 4, 2021 – Điều Răn Thứ Tư

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, February 4, 2021

Điều Răn Thứ Tư

“Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8

Điều Răn Thứ Tư: Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Điều răn thứ tư dạy rằng hãy nhớ ngày Sa-bát đặng làm nên ngày thánh. Ngày Sa-bát trong tiếng Do-thái nghĩa là ngày nghỉ. Điều răn thứ tư dài hơn các điều răn khác và bắt đầu bằng cụm từ “Hãy nhớ”, có thể vì con người ít nhớ để dành một ngày trong tuần để nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa. Điều răn thứ tư được chép trong Xuất Ê-díp-tô 20:8-11: “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.” Điều răn thứ tư không được Chúa Giê-xu khuyến khích phải tuân giữ như người Do-thái vì họ thêm vào nhiều luật cho ngày Sa-bát và biến con người thành nô-lệ cho ngày Sa-bát. Trong những phân đoạn Kinh Thánh nói về ngày Sa-bát trong các sách Phúc Âm, Chúa Giê-xu phán: “Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người.” Chúa Giê-xu kết luận: “Vì Con người là Chúa ngày Sa-bát.” (Ma-thi-ơ 12:8). Chúa Giê-xu chính là sự nghỉ an cho chúng ta. Chỉ vài câu trước câu Chúa nói về ngày Sa-bát, Chúa phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11:28-30).

Chúa muốn chúng ta dành một ngày trong tuần để thật sự được nghỉ ngơi và dành cho sự thờ phượng Chúa. Trong Tân Ước, các tín hữu đầu tiên và suốt các thế kỷ qua dành Chúa Nhật, ngày đầu tuần lễ, ngày Chúa Giê-xu Phục Sinh để thờ phượng Chúa. Xin đọc thêm Công Vụ 20:7, 1 Cô-rinh-tô 16:2.

Bạn có dành một ngày trong tuần lễ để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe sau một tuần làm việc mệt nhọc không? Bạn có biệt riêng Chúa Nhật để thờ phượng Chúa không?  

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban điều răn dành một ngày để nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa mỗi tuần vì Chúa biết đó là điều lợi ích cho con người. Xin Chúa giúp con biệt riêng Chúa Nhật để thờ phượng Chúa, tương giao với Ngài, nghỉ ngơi và thông công với gia đình và các tín hữu trong Hội Thánh.  A-men.  

 336 total views