Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, December 15, 2022 – Vui Mừng Trong Chúa Luôn Luôn

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, December 15, 2022
Vui Mừng Trong Chúa Luôn Luôn

“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.”
Phi-líp 4:4

Trong Đêm Chúa Giê-xu Giáng Sinh, có mấy người chăn chiên đang thức đêm canh giữ bầy chiên, thiên sứ hiện đến và phán rằng: “Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.” (Lu-ca 2:10). Sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu là một sự Vui Mừng Lớn cho muôn dân vì Ngài là Đấng Cứu Thế. Sự vui mừng của Chúa tiếp tục ở trong lòng những người tin nhận Ngài qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Sự vui mừng không lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Sứ-đồ Phao-lô viết thơ Phi-líp khi ông đang ở trong tù. Hơn 14 lần trong thơ Phi-líp Phao-lô đề cập đến sự vui mừng. Trong Phi-líp 4:4 ông truyền mạng lệnh: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.” Sứ-đồ Phao-lô cho biết muốn liên tục vui mừng trong Chúa thì “chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:6-7).

Bạn có vui mừng trong Chúa luôn luôn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã Giáng Sinh ban cho nhân loại sự vui mừng lớn. Xin Chúa cho con luôn luôn sống vui mừng trong sự cứu rỗi của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Hê-bơ-rơ 11-13

 95 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, December 14, 2022 – Niềm Vui Bất Tận

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, December 14, 2022
Niềm Vui Bất Tận

“Các ngươi cũng vậy, bây giờ các ngươi buồn rầu, nhưng khi thấy lại Ta, các ngươi sẽ vui mừng, và không ai có thể lấy đi niềm vui ấy của các ngươi.”
Giăng 16:22 (BD2011)

Trong đêm Chúa Giáng Sinh, thiên sứ phán cùng các người chăn chiên rằng: “ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân.” (Lu-ca 2:10).Sự vui mừng được hứa trong đêm Giáng Sinh đầu tiên không phải chỉ là sự vui mừng lớn nhưng cũng là niềm vui bất tận cho những người ở trong Chúa. Khi cái chết đến gần, Chúa Giê-xu muốn niềm vui của các môn đồ không mất đi khi phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đang cận kề. Chúa đề cập đến hai mối đe dọa chính đối với niềm vui của các môn đồ trong Giăng 16:4–24. Trước tiên, Chúa sẽ rời họ và đi đến với Đức Chúa Cha. Thứ hai, Chúa sắp chết. Cả hai đều có thể phá hoại niềm vui lâu dài của các môn đồ. Trong khi dặn bảo những điều quan trọng sắp xảy đến, Chúa Giê-xu cho môn đồ biết lý do của những lời phán dạy của Chúa: “Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.” (Giăng 15:11). Chúa Giê-xu cho các môn đệ biết trước rằng họ sẽ buồn rầu khi chứng kiến Chúa chết. Tuy nhiên, chỉ ít lâu thôi, sau ba ngày Chúa sẽ sống lại, lúc ấy các môn đồ sẽ đổi buồn ra vui vì được gặp Chúa Phục Sinh. Và sự vui mừng đó sẽ là niềm vui bất tận, không ai lấy mất được. “Các ngươi cũng vậy, bây giờ các ngươi buồn rầu, nhưng khi thấy lại Ta, các ngươi sẽ vui mừng, và không ai có thể lấy đi niềm vui ấy của các ngươi.” (Giăng 16:22). Chúng ta đang trông chờ ngày Chúa Giê-xu trở lại. Trong thời gian chờ đợi chúng ta không thể tránh được những hoạn nạn, khó khăn. Kinh Thánh cho biết: “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.” (2 Phi-e-rơ 4:17-18).

Bạn có niềm vui lớn và bất tận trong Chúa dù khi gặp những đau khổ trên bước đường theo Chúa không?

Cầu Nguyện:
Cảm tạ Chúa đã đến nơi trần gian, chịu chết vì tội lỗi nhân loại và đã sống lại khải hoàn. Xin Chúa cho con vững bước theo Chúa ngay cả khi ở trong những hoàn cảnh đau buồn vì biết rằng sự thử thách nhẹ và tạm không làm chuyển lay Niềm Vui Bất Tận trong Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Hê-bơ-rơ 8-10

 98 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, December 13, 2022 – Vui Mừng Trong Thử Thách

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, December 13, 2022
Vui Mừng Trong Thử Thách

“Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn.”
Gia-cơ 1:2

Gia-cơ bắt đầu thơ gởi cho các tín hữu với một mạng lệnh: “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn.” (Gia-cơ 1:2). Câu Kinh Thánh này không phải khuyên chúng ta hãy vui mừng khi gặp những sự thử thách nhưng từ “coi” có nghĩa là “đánh giá.” Gia-cơ khuyến khích Cơ-đốc-nhân đánh giá cách nhìn khi ở trong sự thử thách. Ông kêu gọi các tín đồ xem xét các thử thách theo quan điểm của Đức Chúa Trời. Chúng ta nên chuẩn bị và luôn cảnh giác khi một thử thách bất ngờ ập đến. Thử thách hay thử nghiệm là một phần của kinh nghiệm theo Chúa. Chúa Giê-xu nói với các môn đồ của Ngài: “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33b). Khi ở trong sự thử thách, chúng ta có thể chọn một trong hai con đường. Chúng ta có thể tìm cách chiến đấu bằng chính sức mình, tự hỏi liệu Chúa có thực sự quan tâm đến chúng ta hay không – hoặc chúng ta có thể biết chắc rằng Chúa đang hoàn toàn kiểm soát từng chi tiết một và coi đó là niềm vui thuần khiết. Chúng ta nhận biết những thử thách khác nhau Đức Chúa Trời sử dụng để huấn luyện đời sống đức tin của chúng ta, gia tăng sự phụ thuộc của chúng ta vào Chúa, và đưa chúng ta đến gần hơn với sự trưởng thành thuộc linh. Gia cơ viết tiếp “vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.” (Gia-cơ 1:3-4).

Bạn có thái độ nào khi đối diện với các thử thách trong cuộc sống?

Cầu Nguyện:
Cảm tạ Chúa đã cứu con và đang thánh hóa đời sống con để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. Xin Chúa giúp con hiểu biết mục đích của những sự thử thách trong đời sống để có sự vui mừng trọn vẹn vì biết chắc Chúa luôn quan tâm đến con và có chương tình tốt đẹp cho đời sống con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Hê-bơ-rơ 5-7

 96 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, December 12, 2022 – Niềm Vui Gia Tăng

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, December 12, 2022
Niềm Vui Gia Tăng

“Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Chúa đã làm cho dân nầy thêm nhiều; và thêm sự vui cho họ.”
Ê-sai 9:1-2a

Tiên tri Ê-sai đã loan báo 700 năm trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh là sẽ có một ngày niềm vui cho dân sự Chúa được gia tăng. Niềm vui đó chính là ánh sáng lớn chiếu rọi vào thế gian là xứ thuộc về bóng của sự chết. Phúc Âm Giăng giới thiệu Chúa Giê-xu như sau: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người.” (Giăng 1:1-5, 9). Chúa Giê-xu cũng phán trong Giăng 8:12 “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” Chúa Giê-xu là Ánh Sáng Lớn Giáng Sinh xua đuổi bóng tối đang bao trùm thế gian. Bóng tối của thế gian đang chiếm ngự con người và đem đến sự sợ hãi cho nhân loại. Chỉ có “Ánh Sáng Lớn” là Chúa Giê-xu có thể xua tan bóng tối của tội lỗi và ban niềm vui tràn đầy cho những người tiếp nhận Ánh Sáng vào lòng.

Bạn có muốn niềm vui được gia tăng khi Ánh Sáng của Chúa chiếu rọi vào cuộc đời của bạn không?

Cầu Nguyện:
Cảm tạ Chúa đã Giáng Sinh đem đến cho nhân loại sự sáng lớn. Xin Chúa chiếm hữu trọn vẹn đời sống con để bóng tối tội lỗi được xua tan và niềm vui trong con được gia tăng qua ánh sáng của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Hê-bơ-rơ 1-4

 80 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, December 9, 2022 – Bình An Dưới Đất

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, December 9, 2022
Bình An Dưới Đất

“Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!”
Lu-ca 2:14

Trong đêm Chúa Giê-xu Giáng Sinh, có mấy người chăn chiên đang thức khuya canh giữ bầy chiên, thiên sứ hiện đến và phán rằng: “Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” (Lu-ca 2:10-14). Sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu là một sự Vui Mừng Lớn cho muôn dân vì Ngài là Đấng Cứu Thế. Ngài đến với hai mục đích là “Tôn vinh Đức Chúa Trời ở nơi cao nhất và ban sự bình an dưới đất cho người được ơn.” Chúa Giê-xu Giáng Sinh để hy sinh chịu chết thay thế cho chúng ta và cho những ai tin nhận Ngài “được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta, là Chúa Cứu Thế Giê-xu” (Rô-ma 5:1). Chúng ta được hòa thuận với Chúa và nhận được sự bình an thật vì tránh khỏi sự đoán phạt của Chúa. Chúa là Cha của chúng ta, và là Bạn của chúng ta. Chúng ta có sự bình an thật. Chúng ta không còn phải sống trong sự sợ hãi nữa. “Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng ban cho anh chị em đầy dẫy mọi sự vui mừng và bình an khi anh chị em tin cậy Ngài.” (Rô-ma 15:13 BDM).

Bạn có sự bình an thật của Chúa ở trong lòng chưa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã Giáng Sinh ban sự bình an trên đất cho những ai tin nhận Ngài. Cảm tạ Chúa đã cứu con và cho con có sự hòa thuận, bình an với Đức Chúa Trời. Giữa những sự hỗn loạn, bất an của thế gian, xin Chúa giúp con sống trong sự bình an của Chúa để danh Chúa được vinh hiển. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu December 9: Xin đọc 1 Ti-mô-thê 1-6
Thứ Bảy December 10: Xin đọc 2 Ti-mô-thê 1-4
Chúa Nhật December 11: Xin đọc Tít; Phi-lê-môn

 104 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, December 8, 2022 – Bình An Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, December 8, 2022
Bình An Trong Chúa

“Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!”
Giăng 16:33

Trong Phúc Âm Giăng 16 lúc Chúa Giê-xu đang đối diện với một sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử vũ trụ đó là sự chết hy sinh của Ngài để cứu rỗi nhân loại nhưng Chúa không quên truyền đạt cho các môn đồ đang bối rối và sợ hãi. Chúa Giê-xu phán: “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33). Chúa đã cho môn đồ biết họ sẽ trải qua những sự khó khăn hoạn nạn trong thế gian. Dầu hoàn cảnh tăm tối như thế nào, Chúa Giê-xu trấn an các môn đồ bằng những lời phán dạy “để các ngươi được sự bình an trong Ta.” Chúa Giê-xu kết luận “các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.” Thật vậy, khi Chúa Giê-xu chịu chết và sống lại, Ngài đã phá đổ quyền lực của sự chết và địa ngục. Sứ-đồ Phao-lô đã tuyên bố: “Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” (1 Cô-rinh-tô 15:55-57). Dầu hoàn cảnh chúng ta đang trải qua có kinh khiếp như thế nào, xin Chúa cho chúng ta luôn ghi nhớ lời phán của Ngài ”Hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi!”.

Lòng bạn có bình an trong Chúa giữa một thế gian đầy bất an không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài đã thắng thế gian và muôn vật đang ở dưới sự tể trị của Chúa. Xin Chúa cho con được sự bình an trong Chúa và vững lòng giữa những khó khăn của cuộc đời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1-3

 103 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, December 7, 2022 – Sự Bình An Của Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, December 7, 2022
Sự Bình An Của Đức Chúa Trời

“Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
Phi-líp 4:7

Khi chúng ta tin nhận Chúa và được sự “Bình An với Đức Chúa Trời” thì ngay lập tức chúng ta nhận được sự “Bình An của Đức Chúa Trời”. Sự bình an là món quà Đức Chúa Trời ban cho con cái Ngài qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở trong lòng chúng ta. “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” (Ga-la-ti 5:22). Người ta thường nghĩ đến sự bình an khi đang ở trong cảnh yên ổn, mọi việc tốt đẹp. Nhưng bình an của Chúa Thánh Linh thì khác hẳn. Đây là sự bình an Chúa ban cho, bình an trong lòng dù hoàn cảnh bên ngoài thật rối ren. “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7). Sự bình an rất cần cho tâm trí của chúng ta. Ê-sai 26:3 chép: “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.” Người nào để lòng và trí mình nương dựa nơi Đức Chúa Trời và suy gẫm Lời Chúa, người đó sẽ tìm được sự an tịnh trong tâm hồn. Sự bình an cũng liên quan đến đời sống được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. “Công bình sẽ sanh ra bình an, trái của sự công bình sẽ là yên lặng và an ổn mãi mãi.” (Ê-sai 32:17).

Lòng và Trí của bạn có sự bình an của Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con sự bình an của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho sự bình an vượt quá sự hiểu biết của con tiếp tục giữ lòng và tâm trí của con trong Đức Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1-5

 110 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, December 6, 2022 – Sự Bình An Thật

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, December 6, 2022
Sự Bình An Thật

“Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.”
Giăng 14:27

Cơ-đốc-nhân có sự bình an thật trong Chúa, bởi vì chúng ta được cứu. Nhờ tin vào sự cứu chuộc đã hoàn thành của Đấng Christ, chúng ta có được sự bình an với Đức Chúa Trời vì Đấng Christ đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta, Đấng đã thay mặt chúng ta làm hoà với Đức Chúa Trời. Chúng ta có sự bình an hoàn hảo của chính Đấng Christ vì chúng ta ở trong sự kết hợp vĩnh viễn với Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, và chúng ta có thể tận hưởng sự thông công quý giá với Đức Chúa Trời khi chúng ta thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật. Chúa Giê-xu phán: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27). Chúng ta đã được ban cho sự bình an vĩnh cửu trong Thánh Linh vì Ngài đã chiếm ngự vĩnh viễn lòng của chúng ta. Giữa một thế giới đang ồn ào, xung đột với biết bao cuộc đời tan vỡ, lời Chúa hứa những ai tin Ngài sẽ có được sự bình an thật, sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Nhân loại đang khao khát sự bình an vĩnh cửu ở trong lòng. Sự bình an thật chỉ có khi con người hòa thuận với Đức Chúa Trời. Sự bình an dưới đất chỉ có được qua Chúa Giê-xu Christ. Trong đêm Chúa Giê-xu Giáng Sinh, các thiên sứ ngợi khen Chúa rằng: “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” (Lu-ca 2:14).

Lòng bạn có sự bình an thật của Chúa chưa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con sự bình an tuyệt vời qua sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Xin cho con không sống trong sự bối rối và sợ hãi nhưng có sự bình an thật của Chúa trong lòng. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Cô-lô-se 1-4

 111 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, December 5, 2022 – Chúa Bình An

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, December 5, 2022
Chúa Bình An

“Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.”
Ê-sai 9:5

Tiên tri Ê-sai đã loan báo 700 năm trước khi Chúa Giê-xu sinh ra là “có một con trẻ sanh cho chúng ta và quyền trị vì sẽ đặt trên vai Ngài”. Tiên tri Ê-sai nói về Chúa Giê-xu là Vị Vua sẽ đến và trị vì trên ngôi Đa-vít. Ngài là Vị Vua dân Do-thái và cả nhân loại đang trông chờ. Nhưng các chi tiết Ê-sai cho biết Ngài là Vị Vua không phải như các vua của thế gian. Vị Vua Giê-xu là Đấng Mưu Luận Diệu Kỳ, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời và Chúa Bình An. Vị Vua Giê-xu là Cha Đời Đời nói lên sự liên hệ mật thiết mãi mãi cho những người đặt niềm tin vào Chúa, được tiếp nhận làm con của Đức Chúa Trời và được ở trong Vương Quốc của Ngài. Ngài lập Nước Ngài bền vững, công bình chánh trực và còn lại đời đời. Nhưng thật quý báu, hài nhi sanh cho chúng ta cũng là Chúa Bình An. Ngài ban cho chúng ta sự bình an khi được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” (Rô-ma 5:1). Bình an với Chúa có nghĩa là mọi sự đều tốt đẹp giữa Chúa và chúng ta. Khi được hòa thuận với Chúa, chúng ta có một cuộc sống thật bình an, không còn sợ hãi và tận hưởng đầy đủ mọi quyền năng thuộc linh và sự ban phước của Chúa Bình An.

Bạn có luôn luôn kinh nghiệm sự bình an thật đến từ Chúa Bình An đang ngự trị trong lòng bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu đã giáng sinh để đem con được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Xin cho con luôn sống trong sự an bình của Chúa Bình An. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phi-líp 1-4

 97 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, December 2, 2022 – Giáng Sinh Hy Vọng

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, December 2, 2022
Giáng Sinh Hy Vọng

“Chúa ôi, nguyện tình thương của Ngài ngự trên chúng con, Y như những gì chúng con hy vọng nơi Ngài.”
Thi Thiên 33:22 (BD2011)

Mỗi lần Giáng Sinh về nhắc nhở chúng ta sự hy vọng chúng ta có được qua Chúa Giê-xu. Trước khi Chúa Giê-xu Giáng Sinh, Đức Chúa Trời có vẻ xa cách mặc dầu thiên nhiên là một trong những cách mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cho nhân loại (Thi Thiên 19:1-3). Trong thời Cựu Ước, sự hiện diện của Ngài mà con người biết đến là Nơi Chí Thánh trong Đền Thờ và qua sự đại diện tiếp cận của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra” (Ga-la-ti 4:4) và chính Con Ngài là Chúa Giê-xu phán dạy chúng ta. “Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian.” (Hê-bơ-rơ 1:1-2). Đức Chúa Giê-xu đã giáng sinh “để ở giữa chúng ta” (Giăng 1:14) và “khi chúng ta còn là người có tội, Chúa Giê-xu Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8b). Khi Chúa Giê-xu sống lại, hy vọng của chúng ta trong Ngài được đặt trên nền vững chắc và là một hy vọng sống, một hy vọng thật. “Chúc tụng Ðức Chúa Trời và Cha của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, Ðấng vì lòng thương xót lớn lao của Ngài đã cho chúng ta được tái sinh để có một hy vọng sống, qua sự sống lại từ cõi chết của Ðức Chúa Jesus Christ.” (1 Phi-e-rơ 1:3 BD2011).

Bạn có hy vọng vững chắc trong Chúa Giê-xu không? “Chúa ôi, nguyện tình thương của Ngài ngự trên chúng con, Y như những gì chúng con hy vọng nơi Ngài.” Thi Thiên 33:22 (BD2011).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban Chúa Giê-xu giáng sinh để cứu rỗi con và qua Chúa Giê-xu con có được hy vọng sống. Xin Chúa cho con tiếp tục đặt hy vọng nơi Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu December 2: Xin đọc Ga-la-ti 4-6
Thứ Bảy December 3: Xin đọc Ê-phê-sô 1-3
Chúa Nhật December 4: Xin đọc Ê-phê-sô 4-6

 133 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, December 1, 2022 – Hy Vọng Vào Tình Thương Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, December 1, 2022
Hy Vọng Vào Tình Thương Của Chúa

“Nhưng Chúa rất vui lòng về những người kính sợ Ngài, Những người đặt hy vọng vào tình thương của Ngài.”
Thi Thiên 147:11 (BD2011)

Thi-thiên 147 nhắc nhở con dân Chúa phải đặt hy vọng vào Chúa. Những câu đầu của Thi Thiên này khuyên con dân Chúa phải biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng và Ngài là Đấng cung cấp mọi nhu cầu cho con cái Ngài. Chúa không vui lòng khi chúng ta đặt hy vọng vào những quyền lực hay ngay cả sức riêng của chúng ta. Câu 10 cho biết “Ngài chẳng đẹp lòng sức của ngựa, Cũng không thích chân của loài người” vì đây là những điều con người thường đặt hy vọng vào thay vì đặt hy vọng vào Đấng ban cho chúng ta tất cả những điều chúng ta nhận được bởi tình thương của Ngài. “Nhưng Chúa rất vui lòng về những người kính sợ Ngài, Những người đặt hy vọng vào tình thương của Ngài.” (Thi Thiên 147:11). Kính sợ Chúa là thái độ sống tùy thuộc vào tình thương của Chúa. Khi chúng ta đặt hy vọng và lòng tin cậy vào tình thương của Chúa thì không bao giờ thất vọng vì Ngài hứa: “Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ Ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao ước bình an của Ta chẳng chuyển, Đức Giê-hô-va, là Đấng thương xót ngươi, phán vậy.” (Ê-sai 54:10).

Bạn có sống với lòng kính sợ Chúa và đặt hy vọng hoàn toàn vào tình thương không lay chuyển của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho con vì nhiều khi con nương cậy vào những phương tiện hoặc sức riêng của con. Xin cho con luôn kính sợ Chúa qua nếp sống đặt hy vọng vào tình thương của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ga-la-ti 1-3

 116 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, November 30, 2022 – Vui Mừng Trong Hy Vọng

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, November 30, 2022
Vui Mừng Trong Hy Vọng

“Hãy vui mừng trong hy vọng, nhẫn nại trong gian khổ, bền lòng trong sự cầu nguyện.”
Rô-ma 12:12 (BD2011)

Trong Rô-ma 12, sứ đồ Phao-lô nài khuyên Cơ-đốc-nhân “hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống, thánh, và đẹp lòng Ðức Chúa Trời; đó là cách thờ phượng hợp lý của anh chị em.” (Rô-ma 12:1). Những câu sau đó, sứ-đồ Phao-lô liệt kê ra một loạt các mệnh lệnh ngắn để các Cơ-đốc-nhân thực hành. Ba mệnh lệnh trong Rô-ma 12:12 là chìa khóa cho sức khỏe tinh thần và tâm linh của mỗi Cơ-đốc-nhân. “Hãy vui mừng trong hy vọng, nhẫn nại trong gian khổ, bền lòng trong sự cầu nguyện.” (Rô-ma 12:12). Mệnh lệnh đầu tiên đối với Cơ-đốc-nhân là vui mừng trong hy vọng. Thông thường, chúng ta không thích ai nói rằng chúng ta cần thay đổi thái độ của mình để trở nên vui vẻ. Tuy nhiên, trong câu này sứ-đồ Phao-lô khẳng định rằng hy vọng của chúng ta đáng để chúng ta vui mừng. Hy vọng gì có thể làm cho chúng ta luôn vui mừng? Phao-lô đề cập đến sự cứu rỗi là điều quý báu nhất và đó là niềm vui của Cơ-đốc-nhân vì “trong niềm hy vọng đó chúng ta đã được cứu.” (Rô-ma 8:24). Sứ-đồ Phao-lô không coi thường những nỗi đau khổ Cơ-đốc-nhân phải trải qua khi ông nói hãy nhẫn nại trong gian khổ, nhưng ông muốn nói khi chúng ta có sự vui mừng trong hy vọng thì những “sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến.” (Rô-ma 8:18). Mệnh lệnh sau cùng “hãy bền lòng cầu nguyện” nhắc nhở chúng ta trong khi trải qua những đau khổ, trong khi chờ đợi những gì chúng ta hy vọng, chúng ta nên cầu nguyện. Chúa nghe, hiểu và đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta ngay cả khi chúng ta không thể diễn tả bằng lời nói thì “Ðức Thánh Linh giúp chúng ta trong khi chúng ta yếu đuối, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào cho đúng, nhưng chính Ðức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta bằng những tiếng rên rỉ không thể diễn tả bằng lời.” (Rô-ma 8:26).

Bạn có vui mừng trong hy vọng cứu rỗi vững chắc Chúa ban cho bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đảm bảo về sự cứu rỗi của con qua Chúa Giê-xu. Xin cho con luôn vui mừng trong hy vọng mặc dầu con đang trải qua những sự thử thách trong cuộc sống nhưng những sự đau đớn bây giờ không đáng so sánh với niềm vui cứu rỗi Ngài ban cho con và sự vinh hiển khi Ngài trở lại. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Cô-rinh-tô 9-13

 118 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, November 29, 2022 – Chỉ Hy Vọng Nơi Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, November 29, 2022
Chỉ Hy Vọng Nơi Chúa

“Linh hồn tôi hỡi, hãy yên lặng chờ đợi nơi Ðức Chúa Trời mà thôi, Vì tôi chỉ hy vọng nơi Ngài. Duy chỉ Ngài là vầng đá của tôi và Ðấng Giải Cứu của tôi; Ngài là thành trì của tôi; tôi sẽ không bị rúng động.”
Thi Thiên 62:5-6 (BD2011)

Thi Thiên 62 do Vua Đa-vít làm để bày tỏ lòng bình an vững chắc khi đặt hy vọng nơi Chúa. Vua Đa-vít đã viết “Vì tôi chỉ hy vọng nơi Chúa”, chữ “tôi” nói lên mối liên hệ cá nhân khắng khít với Chúa là Đấng ông tin cậy. Vua Đa-vít diễn tả mối liên hệ giữa ông với Chúa như sau: “Duy chỉ Ngài là vầng đá của tôi và Ðấng Giải Cứu của tôi; Ngài là thành trì của tôi; tôi sẽ không bị rúng động.” (Thi Thiên 62:6). Tất cả những ai tin nhận Chúa đều có thể kinh nghiệm như Vua Đa-vít. Chúng ta được vững an vì “Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời; Hòn đá về sức lực tôi, và nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời.” (Thi Thiên 62:7). Chúa Giê-xu đã giáng sinh cho chúng ta sự hy vọng cứu rỗi vững chắc nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta không bị rúng động, không bị thất vọng vì không có điều gì “có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:39b).

Bạn có đặt hy vọng nơi Chúa mà thôi không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì chỉ có Ngài là Đấng ban cho con sự hy vọng vững chắc. Xin cho con chỉ hy vọng nơi Chúa vì chỉ trong Ngài con nhận được sự cứu rỗi. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Cô-rinh-tô 5-8

 113 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, November 28, 2022 – Đức Chúa Trời Của Hy Vọng

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, November 28, 2022
Đức Chúa Trời Của Hy Vọng

“Nguyện xin Ðức Chúa Trời của hy vọng ban cho anh chị em tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin, để anh chị em có thể tràn trề hy vọng bởi quyền năng Ðức Thánh Linh.”
Rô-ma 15:13 (BD2011)

Chúng ta đang tiến vào Mùa Giáng Sinh 2022. Bốn tuần trước Lễ Giáng Sinh được gọi là Mùa Vọng. Trong tiếng La-tinh Mùa Vọng có nghĩa là “đang đến.” Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta trông mong hay hướng về sự kỷ niệm Chúa Giê-xu Giáng Sinh và mong chờ ngày Chúa Giê-xu trở lại. Mùa Vọng giúp chúng ta vượt qua sự ồn ào của ngày lễ để chú tâm vào lý do chính của mùa lễ Giáng Sinh. Bốn Chúa Nhật trong Mùa Vọng được đánh dấu bằng bốn sứ điệp của Mùa Giáng Sinh: Hy Vọng, Bình An, Vui Mừng và Yêu Thương. Trong tuần lễ đầu tiên của Mùa Vọng, xin lời cầu nguyện của sứ-đồ Phao-lô trong thơ Rô-ma cũng cho chúng ta Niềm Hy Vọng trong Mùa Giáng Sinh vì Chúa là Đức Chúa Trời của Hy Vọng. “Nguyện xin Ðức Chúa Trời của hy vọng ban cho anh chị em tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin, để anh chị em có thể tràn trề hy vọng bởi quyền năng Ðức Thánh Linh.” (Rô-ma 15:13). Niềm hy vọng trong lời hứa của Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho nhân loại qua Chúa Giê-xu. Bất cứ ai tin nhận Chúa Giê-xu đều được “tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin, để anh chị em có thể tràn trề hy vọng bởi quyền năng Ðức Thánh Linh”. Niềm hy vọng chúng ta có được không đến từ cảm xúc hay kinh nghiệm của con người nhưng đến từ quyền năng của Chúa Thánh Linh cho những người tin cậy Đức Chúa Trời của Hy Vọng.

Bạn đang chờ đợi, hay trông mong điều gì trong Mùa Vọng nầy?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Đức Chúa Trời của Hy Vọng đã ban cho con sự cứu rỗi qua Chúa Giê-xu. Xin quyền năng của Chúa Thánh Linh cho con luôn tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Cô-rinh-tô 1-4

 116 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, November 25, 2022 – Liên Tục Tạ Ơn Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, November 25, 2022
Liên Tục Tạ Ơn Chúa

“Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.”
Cô-lô-se 3:17

Sau những buổi tiệc linh đình ăn mừng cảm tạ Chúa trong Lễ Tạ Ơn vào ngày Thứ Năm trong tuần thứ tư của tháng 11, nhiều người tưởng đó là xong bổn phận tạ ơn Chúa. Lễ Tạ Ơn không bao giờ chấm dứt trong đời sống Cơ-đốc-nhân. Câu Kinh Thánh ngắn gọn Cô-lô-se 3:17 nói lên nếp sống của Cơ-đốc-nhân “Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” Cụm từ “Nói hay Làm” diễn tả tất cả những hành động của con người trong cuộc sống. “Nhân danh Chúa mà làm” nghĩa là tất cả “lời nói và việc làm” của Cơ-đốc-nhân phải thực hành vì Danh Chúa và cho Danh Chúa. Người nhân danh Chúa Giê-xu trong mọi lời nói và việc làm là người ý thức sự hiện diện của Chúa trong đời sống và để Thánh Linh Chúa chủ động trong mọi việc. Đọc các câu trước đó chúng ta thấy bí quyết để có nếp sống tạ ơn và sáng danh Chúa. Nếp sống tạ ơn Chúa luôn luôn có sự bình an thật của Đức Thánh Linh ở trong lòng: “Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.” (Cô-lô-se 3:15). Nếp sống tạ ơn Chúa luôn luôn có Lời Chúa ở trong lòng: “Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan.” (Cô-lô-se 3:16a). Qua danh của Chúa Giê-xu chúng ta bày tỏ lòng tạ ơn Đức Chúa Trời.

Nếp sống hằng ngày của bạn có bày tỏ lòng tạ ơn Chúa qua tất cả hành động được thực hiện trong Danh Chúa Giê-xu không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài cứu con và cho con là con cái của Chúa. Xin Chúa cho con luôn tạ ơn Chúa qua nếp sống xứng đáng với danh xưng là con cái của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu November 25: Xin đọc 1 Cô-rinh-tô 5-9
Thứ Bảy November 26: Xin đọc 1 Cô-rinh-tô 10-13
Chúa Nhật November 27: Xin đọc 1 Cô-rinh-tô 14-16

 117 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, November 24, 2022 – Chớ Quyên Các Ơn Phước Của Chúa

Chúc Mừng Lễ Tạ Ơn 2022
Cầu Chúa Ban Phước!
Thursday, November 24, 2022
Chớ Quyên Các Ơn Phước Của Chúa

“Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài.”
Thi Thiên 103:1-2

Chúng ta hãy tưởng tượng sự thử thách dồn dập mà tất cả những người định cư đầu tiên phải chịu đựng vào năm 1620. Những người di dân này rời bỏ tất cả gia đình, bạn bè và mọi thứ quen thuộc tại Anh Quốc để ra đi tìm tự do tín ngưỡng. Vào tháng 9 năm 1620, con tàu Mayflower rời thành phố Plymouth tại Anh Quốc chở theo 102 người vượt Đại Tây Dương trong cuộc hành trình kéo dài 66 ngày với đầy bệnh tật và bão tố. Vào ngày 21 tháng 11 năm 1620 họ đã đến bán đảo Cape Cod và sau đó, vào ngày 11 tháng 12 năm 1620 họ đến đất liền, một địa điểm hiện nay có tên Plymouth, Massachusetts. Trong mùa đông đầu tiên tại Tân Thế Giới, một mùa đông vô cùng khắc nghiệt và quá lạnh lẽo, 46 người trong số 102 đã qua đời. Những người sống sót bắt đầu cuộc sống bất chấp biết bao gian khổ, khó khăn. Sau một năm, Chúa cho mùa gặt năm 1621 được kết quả tốt đẹp. Vào mùa thu của năm 1621, họ quyết định tổ chức lễ tạ ơn Chúa với sự tham dự của 91 thổ dân da đỏ. Lễ tạ ơn đầu tiên kéo dài suốt 3 ngày theo truyền thống mừng mùa màng của Nước Anh, cộng thêm gà tây và bắp do người dân da đỏ cung cấp. Lễ tạ ơn đầu tiên chủ đích là cảm tạ Chúa về những ơn phước Chúa ban mặc dầu họ phải trải qua nhiều hoạn nạn. Trong năm vừa qua, chắc chúng ta nhận được nhiều ơn phước Chúa ban nhưng cũng đã trải qua những thử thách, hoạn nạn, xin Chúa cho chúng ta hãy nhớ các ơn phước Chúa ban trong mọi hoàn cảnh và cảm tạ Chúa. Thi Thiên 103:1-2 khuyên dạy chúng ta “Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài.”

Bạn có luôn cảm tạ Chúa về những ơn phước Chúa ban cho cá nhân mình, gia đình mình và Hội Thánh Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì những ơn phước Chúa ban cho con, gia đình con và Hội Thánh Chúa. Xin Chúa cho con luôn sống với tấm lòng biết ơn Chúa và làm sáng Danh Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Cô-rinh-tô 1-4

 127 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, November 23, 2022 – Cầu Nguyện và Tạ Ơn

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, November 23, 2022
Cầu Nguyện và Tạ Ơn

“Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.”
Cô-lô-se 4:2

Trong câu Kinh Thánh ngắn về sự cầu nguyện: “Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.” (Cô-lô-se 4:2), ngoài sự bền đỗ và tỉnh thức, sứ đồ Phao-lô cũng nói hãy “thêm sự tạ ơn vào”. Khi cầu nguyện với Chúa, chúng ta phải luôn luôn nhớ đến những ân sủng của Chúa ban cho chúng ta và tạ ơn Ngài. Trong mọi sự, mọi hoàn cảnh, lời Chúa khuyên: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.” (Phi-líp 4:6). Lòng biết ơn được nhắc đến trong cả 4 chương của thư Cô-lô-se. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài cứu rỗi chúng ta và ban cho chúng ta dự phần trong cơ nghiệp sáng láng: “Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng.” (Cô-lô-se 1:12). Chúng ta cảm tạ Chúa vì được trưởng thành trong đức tin qua sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh: “Hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ.” (Cô-lô-se 2:7). Chúng ta cũng cảm tạ Chúa trong mọi việc làm qua danh của Chúa Giê-xu “Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” (Cô-lô-se 3:17). Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện với một tấm lòng biết ơn Chúa vì những gì Ngài đã làm, đang làm và sẽ làm cho chúng ta.

Bạn có cầu nguyện với Chúa với tấm lòng biết ơn Ngài không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì những điều Ngài đã làm, đang làm và sẽ làm trong đời sống con. Xin Chúa cho con luôn bền đỗ, tỉnh thức và tạ ơn Chúa khi tương giao với Chúa qua sự cầu nguyện. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Rô-ma 14-16

 117 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, November 22, 2022 – Thường Xuyên Cảm Tạ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, November 22, 2022
Thường Xuyên Cảm Tạ Chúa

“Hỡi Đấng Chí cao, lấy làm tốt mà ngợi khen Đức Giê-hô-va, Và ca tụng danh của Ngài; Buổi sáng tỏ ra sự nhân từ Chúa, Và ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài.”
Thi Thiên 92:1-2

Mỗi năm, người Hoa Kỳ mừng Lễ Tạ Ơn vào ngày thứ Năm trong tuần thứ tư của tháng 11 và người Gia-nã-đại mừng Lễ Tạ Ơn vào ngày thứ Hai trong tuần lễ thứ hai của tháng 10. Đây là những ngày đặc biệt mỗi năm dành cho sự Tạ Ơn trên bình diện quốc gia nhưng đối với Cơ-đốc-nhân sự ngợi khen và cảm tạ Chúa phải liên tục mỗi ngày. Tác giả Thi Thiên 92 thưa với Chúa trong câu 1 và 2 rằng: “Hỡi Đấng Chí cao, lấy làm tốt mà ngợi khen Đức Giê-hô-va, Và ca tụng danh của Ngài; Buổi sáng tỏ ra sự nhân từ Chúa, Và ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài.” (Thi Thiên 92:1-2). Những chữ “buổi sáng và ban đêm” cho thấy sự ngợi khen và cảm tạ Chúa được bày tỏ thường xuyên mỗi ngày vì sự nhân từ và thành tín của Chúa không bao giờ chấm dứt. “Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.” (Ca Thương 3:22-23). Sự ngợi khen và cảm tạ Chúa thường xuyên mỗi ngày không phải làm theo bổn phận hay một cách miễn cưỡng. Thi Thiên 92 câu 1 cho biết “lấy làm tốt mà ngợi khen Đức Giê-hô-va” và câu 4 “Vì, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã làm cho tôi vui vẻ bởi công việc Ngài; Tôi sẽ mừng rỡ về các việc tay Ngài làm.”

Bạn có cảm tạ Chúa thường xuyên mỗi ngày không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì sự nhân từ và thành tín của Ngài không bao giờ chấm dứt. Xin Chúa cho con luôn cảm tạ Chúa mỗi ngày vì đó là điều tốt đẹp cho chính con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Rô-ma 11-13

 129 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, November 21, 2022 – Cá Nhân Cảm Tạ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, November 21, 2022
Cá Nhân Cảm Tạ Chúa

“Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, Tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. Hỡi Đấng chí cao, tôi sẽ vui vẻ, hớn hở nơi Ngài, Và ca tụng danh của Ngài.”
Thi Thiên 9:1-2

Thi Thiên 9 do vua Đa-vít làm để ngợi khen và cảm tạ Chúa. Bắt đầu, vua Đa-vít đã xác nhận đây là lời cảm tạ của chính cá nhân ông “Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va”. Vua Đa-vít không nói “dân sự Chúa hết lòng cảm tạ Chúa” vì ông không biết được bên trong tấm lòng của những người khác. Vua Đa-vít chỉ biết tấm lòng của chính ông và ông mạnh dạn nói “Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va”. Tất cả con người của vua Đa-vít dốc đổ ra cảm tạ Đức Chúa Trời. Vua Đa-vít cho chúng ta ba điều có thể thực hành để cảm tạ Chúa. Trước hết, vua Đa-vít nhớ lại những công việc lạ lùng của Chúa và ông nói ra cho những người khác cùng biết. Kế đến, vua Đa-vít tận hưởng niềm vui nơi Chúa. Và điều sau cùng, vua Đa-vít ca tụng danh của Chúa. Những điều vua Đa-vít thực hành để cảm tạ Chúa cũng là những mạng lệnh được nhắc đến trong Tân Ước khi nói đến sự ngợi khen và cảm tạ Chúa. Sứ-đồ Phao-lô khuyên “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18). Sứ-đồ Phao-lô cũng khuyên các tín hữu tại thành Phi-líp và cho tất cả Cơ-đốc-nhân “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:4-7).

Bạn có hết lòng cảm tạ Chúa qua sự bày tỏ công việc Chúa làm trong đời sống bạn cho người chung quanh biết không? Bạn có vui mừng trong Chúa luôn luôn không? Bạn có hết lòng ca tụng Danh Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu con và đang biến đổi đời sống con để trở nên giống Con Ngài là Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con luôn hết lòng cảm tạ Chúa, sống vui mừng trong Chúa và ca hát ngợi khen Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Rô-ma 8-10

 131 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, November 18, 2022 – Cùng Nhau Ca Ngợi Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, November 18, 2022
Cùng Nhau Ca Ngợi Chúa

“Ha-lê-lu-gia! Con sẽ hết lòng ca ngợi Đức Giê-hô-va trong đoàn người ngay thẳng và giữa hội chúng.”
Thi Thiên 111:1 (BHĐ)

Thi-thiên 111 bắt đầu với một từ ngữ tiếng Do Thái ” Ha-lê-lu-gia!”, có nghĩa là “Ngợi Khen Chúa” (“Praise the Lord”). Thi-thiên này kết thúc với câu “Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời”. Sự cảm tạ, ngợi khen Chúa còn đến đời đời vì đối tượng của sự cảm tạ, ngợi khen là Đức Chúa Trời, Đấng Vĩnh Hằng. Từ vĩnh hằng có nghĩa là “đời đời, không có khởi đầu và không có kết thúc”. Thi Thiên 90:2 cho chúng ta biết về sự vĩnh hằng của Đức Chúa Trời: “Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời”. Sự ngợi khen Chúa trào dâng ra từ những cá nhân “hết lòng ca ngợi Chúa” trong một tập thể hội chúng cùng niềm tin. Hội chúng hay Hội Thánh của Chúa là tất cả những người trên thế gian được Chúa cứu. Sứ-đồ Giăng trong sự hiện thấy cho chúng ta biết khi Chúa Giê-xu trở lại có “vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng: Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự trên ngôi, và thuộc về Chiên Con.” (Khải Huyền 7:9-10). Tất cả các thiên sứ cũng sấp mặt xuống trước ngôi Chúa và lớn tiếng thờ phượng Đức Chúa Trời: “A-men! Sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quí, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng! A-men.” (Khải Huyền 7:12).

Bạn có thường xuyên ca ngợi Chúa một cách cá nhân và giữa hội chúng không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Tình Yêu Thương, Ngài đã sai Chúa Giê-xu đến trần gian, chịu chết để cứu con từ một tội nhân xấu xa trở thành con của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho con không ngừng ca ngợi Chúa một cách cá nhân và giữa Hội Thánh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu November 18: Xin đọc Công Vụ 26-28
Thứ Bảy November 19: Xin đọc Rô-ma 1-3
Chúa Nhật November 20: Xin đọc Rô-ma 4-7

 142 total views,  1 views today