Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, January 2, 2024 – Cầu Xin Sự Khôn Ngoan

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, January 2, 2024
Cầu Xin Sự Khôn Ngoan

“Vậy, xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng, để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành điều dữ; vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của Chúa? Lời của Sa-lô-môn đẹp lòng Chúa, vì người đã cầu xin sự đó.”
1 Các Vua 3:9-10

Lời cầu nguyện của Sa-lô-môn khi ông chuẩn bị cai trị Nước Y-sơ-ra-ên từ cha mình là Đa-vít là lời cầu nguyện mà tất cả Cơ-đốc-nhân nên cầu xin Chúa trong Năm Mới này. Như vua Sa-lô-môn, chúng ta cần cầu xin Chúa ban cho chúng ta một tấm lòng hiểu biết, sự khôn ngoan để phân biệt giữa điều thiện điều ác, và niềm tin vững chắc Đức Chúa Trời là Đấng cai trị tối cao của vũ trụ và là Đấng phán xét công bình duy nhất. Vua Sa-lô-môn xưng mình “chỉ là một đứa trẻ nhỏ chẳng biết phải ra vào làm sao” (câu 7) cho thấy Vua Sa-lô-môn khiêm nhường nhận rằng ông thiếu kinh nghiệm trong việc điều hành đất nước. Đây là thái độ Đức Chúa Trời vui lòng vì Sa-lô-môn đã tìm cầu sự khôn ngoan từ Chúa. Lúc vua Sa-lô-môn lên ngôi ông còn rất trẻ nhưng dù già hay trẻ, con người không đủ khôn ngoan, không đủ sức mạnh, không đủ kinh nghiệm để đối đầu với quyền lực của thế gian và để biết “phân biệt điều lành và điều dữ”. Bởi thế chúng ta phải khiêm nhường tìm kiếm sự khôn ngoan từ Chúa. Lời Chúa hứa: “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.” (Gia-cơ 1:5). Cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan chính là lời cầu nguyện khôn ngoan nhất!

Bạn cầu xin điều gì từ Chúa trong Năm Mới 2024?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa là Đấng yêu thương con và luôn ban cho con những điều cầu xin đẹp lòng Chúa. Trong năm mới này, xin Chúa cho con sự khôn ngoan để sống đẹp lòng Chúa, biết phân biệt điều lành điều dữ hầu có thể quyết định đúng theo ý Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng-thế-ký 4-6

 82 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, January 1, 2024 – Lời Cầu Nguyện Đầu Năm

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, January 1, 2024
Lời Cầu Nguyện Đầu Năm

“Nguyện công việc Chúa lộ ra cho các tôi tớ Chúa, Và sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ! Nguyện ơn Chúa, là Đức Chúa Trời chúng tôi, giáng trên chúng tôi; Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi; Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi.”
Thi Thiên 90:16-17

Đây là 2 câu cuối của Thi Thiên 90 nhưng là lời cầu nguyện đầu tiên của chúng ta trong Năm Mới 2024. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra trong Năm Mới 2024 nhưng tin chắc Chúa đang nắm giữ tương lai. Xin Chúa tiếp tục sử dụng chúng ta trong công việc Chúa và sự vinh hiển của Chúa rọi sáng qua chúng ta và gia đình chúng ta. Cầu xin Chúa tuôn tràn ơn phước Chúa trên chúng ta và cho các công việc chúng ta thực hiện đẹp ý Chúa và ảnh hưởng đến cõi vĩnh hằng. Hai câu cuối nếu đặt tương xứng với hai câu đầu của Thi Thiên 90 chắc chắn Chúa sẽ cho những điều chúng ta nhờ ơn Chúa thực hiện sẽ được thành tựu trong Năm Mới này. Trong câu 1 và 2 của Thi Thiên 90 chúng ta được Môi-se cho biết: “từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng ta”“Chúa là Đức Chúa Trời”. Xin Chúa cho chúng ta tiếp tục sống trong Chúa và luôn tôn cao Danh của Chúa là Đức Chúa Trời.  Dù cuộc sống trên đất này thoáng qua, nhưng chúng ta là những tạo vật vĩnh cửu. Các công việc của chúng ta làm sẽ không vô nghĩa nếu chúng ta làm vì Vinh Hiển của Chúa. “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31).

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa cho con một Năm Mới để tiếp tục sống cho Chúa. Xin Chúa cho con sống những ngày có ý nghĩa và làm sáng Danh Chúa trong Năm Mới 2024 và trong suốt cuộc đời con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng-thế-ký 1-3

 86 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, December 29, 2023 – Thỏa Lòng Trong Chúa Hằng Ngày

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, December 29, 2023
Thỏa Lòng Trong Chúa Hằng Ngày

“Ôi! xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, Thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn, Và tùy theo những năm mà chúng tôi đã thấy sự tai họa.”
Thi Thiên 90:14-15

Chúng ta đang ở trong những ngày cuối năm 2023! Thật ra, ngày nào cũng đặc biệt trước mặt Chúa. Vì trong Chúa ngày nào cũng là ngày phước hạnh. Thi Thiên 90:14 là lời cầu nguyện xin Chúa cho mỗi sáng chúng ta được thỏa lòng về sự nhân từ của Chúa để trọn những ngày của cuộc đời chúng ta liên tục vui mừng. Thánh Kinh sách Ca Thương 3:23 cho biết: “Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.” Có lẽ chúng ta nghĩ ngày phước hạnh là một ngày hanh thông, tốt đẹp trong mọi phương diện. Nhưng câu tiếp theo của Thi Thiên 90 cho biết Chúa ban sự vui mừng tùy theo các ngày chúng ta bị hoạn nạn. Mà không những tùy theo từng ngày hoạn nạn nhưng còn tùy theo những năm chúng ta ở trong sự tai họa. Cảm tạ Chúa vì sự vui mừng Chúa ban cho chúng ta luôn luôn lớn hơn, lâu dài hơn những ngày hoạn nạn, tai họa, buồn đau. Chúa Giê-xu cũng đã phán: “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33).

Bạn có luôn luôn thỏa lòng trong Chúa hằng ngày không?

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con sự vui mừng thật từ Chúa mặc dù con phải trải qua những sự hoạn nạn liên tục trong cuộc sống. Xin Chúa cho con có lòng bình an vì biết Chúa là Đấng Vĩ Đại hơn tất cả những nan đề trong đời sống con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu December 29: Xin đọc Khải Huyền 17-18
Thứ Bảy December 30: Xin đọc Khải Huyền 19-20
Chúa Nhật December 31: Xin đọc Khải Huyền 21-22

 82 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, December 28, 2023 – Đời Sống Ngắn Ngủi

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, December 28, 2023
Đời Sống Ngắn Ngủi

“Vì một ngàn năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, Giống như một canh của đêm. Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn; chúng nó khác nào một giấc ngủ, Ban mai họ tợ như cây cỏ xanh tươi: Sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi; Buổi chiều người ta cắt nó và nó héo.”
Thi Thiên 90:4-6

Những câu Thi Thiên 90:4-6 cho chúng ta thấy đời sống của con người thật ngắn ngủi. Môi-se ví sánh cuộc sống như một ngày vừa qua, như một canh của đêm, như dòng nước chảy, như một giấc ngủ, như bông hoa chỉ tươi đẹp trong buổi sáng khi mặt trời vừa ló dạng nhưng khi bị cắt vào buổi chiều thì héo đi. Những điều này cho thấy con người không tồn tại mãi trên đời này. Chúng ta đọc tin tức hằng ngày về số đông người trên thế giới qua đời vì chiến tranh, bệnh tật, tai nạn, thiên tai. Nhưng dầu đang khoẻ mạnh, không bệnh tật gì thì một ngày nào đó mỗi người chúng ta cũng sẽ chấm dứt cuộc sống ngắn ngủi trên trần gian. Khi đối diện với lời nhắc nhở về sự hữu hạn của cuộc đời, chúng ta là những người tin cậy nơi Chúa không dao động vì câu 1 và câu 2 cho chúng ta biết: “từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng ta”“Chúa là Đức Chúa Trời”. Đây là điều an ủi và niềm hy vọng cho chúng ta vì biết rằng đời sống ngắn ngủi đầy gian truân chỉ là một khoảnh khắc so sánh với cõi vĩnh hằng trước mắt Chúa. “Vì một ngàn năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi.” Chúa là nơi nương tựa vững chắc đời đời cho những người tin cậy Ngài.

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, trong giới hạn của đời người, xin Chúa giúp con được vững an vì biết chắc rằng Chúa là Đức Chúa Trời vĩnh hằng và Ngài hứa ban sự sống đời đời cho những người đặt lòng tin vào Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Khải Huyền 14-16

 64 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, December 27, 2023 – Chúa là Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, December 27, 2023
Chúa là Đức Chúa Trời

“Lạy Chúa từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi núi non chưa sanh ra, Đất và thế gian chưa dựng nên, Từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời.”
Thi Thiên 90:1-2

Thi Thiên 90 là một Thi Thiên xưa cổ nhất do Môi-se viết. Ông đã viết Thi Thiên này trong đồng vắng khi ông dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi ách nô lệ tại Ai Cập để đến chỗ tự do trong đất hứa tại Ca-na-an. Trong những ngày chuyển giao giữa năm cũ 2023 và năm mới 2024, chúng ta sẽ cùng suy gẫm Thi Thiên 90. Cảm tạ Chúa, Lời Chúa luôn luôn bắt đầu bằng “Chính Chúa”. Trong câu đầu tiên của Kinh Thánh, Sáng Thế Ký 1:1, chúng ta biết “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất”, Chúa là Đấng Tạo Hóa. Phúc Âm Giăng 1:1 xác định: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời”, Chúa Giê-xu là Ngôi Lời và Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Trong câu 1 và 2 của Thi Thiên 90 chúng ta được Môi-se qua sự mạc khải của Thánh Linh cho biết: “từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng ta”“Chúa là Đức Chúa Trời”. Trước khi Môi-se nói về sự ngắn ngủi của cuộc đời, những ngày buồn thảm, hoạn nạn, tai họa trong cuộc sống, Môi-se cho chúng ta biết “Chúa là nơi ở của chúng ta và Chúa là Đức Chúa Trời.” Đây là điều an ủi và niềm hy vọng cho chúng ta vì biết rằng dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, Chúa vẫn là nơi nương tựa vững chắc cho những người tin cậy Ngài.

Chúa có là Đức Chúa Trời, là Chúa, là Chủ, là Ưu Tiên Số 1 trong đời sống bạn không?

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, chỉ trong Ngài con mới tìm được nơi nương cậy vững an vì Ngài là nơi ở đời đời của con. Chúa ơi, con xin giao trọn cuộc đời con trong tay Ngài và chỉ có Chúa là Đức Chúa Trời của con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Khải Huyền 12-13

 74 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, December 26, 2023 – Biết Đếm Các Ngày

Suy Gẫm Lời Chúa Tuesday, December 26, 2023 Biết Đếm Các Ngày

“Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.” Thi Thiên 90:12 Trong thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, lời cầu nguyện được ghi trong Thi thiên 90:12 thật ý nghĩa: “Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.” Lời cầu xin đó cho chúng ta thấy sự ngắn ngủi của sự sống trên trần gian để giúp chúng ta trở nên khôn ngoan. Chúng ta nên có kế hoạch cho năm, tháng, nhưng Thi Thiên 90 dạy chúng ta biết đếm các ngày để sống khôn ngoan từng ngày một. Chúng ta không chỉ biết thời gian ngắn ngủi của chúng ta trên đất nằm trong tay Chúa nhưng cũng biết sử dụng mỗi ngày Chúa cho để làm vinh hiển Danh Chúa.  Chúng ta không phí phạm thì giờ cho mục đích riêng, nhưng tập trung vào mục đích của Chúa cho đời sống mình. Muốn có lòng khôn ngoan, chúng ta cần đọc, suy gẫm Lời Chúa, để biết mục đích của Chúa cho đời sống mình. Lời Chúa giúp chúng ta thấy những ưu tiên của Chúa để sử dụng thì giờ mỗi ngày theo ý của Chúa. Ưu tiên mỗi ngày của bạn là gì? Chúa Giê-xu dạy: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33). Cầu Nguyện: Xin Chúa dạy con biết đếm các ngày Chúa cho con để con biết sự ngắn ngủi của đời sống và sống khôn ngoan đặt Chúa ưu tiên trong những quyết định hằng ngày. A-men. ********* Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Khải Huyền 9-11

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, December 25, 2023 – Tận Dụng Thì Giờ

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, December 25, 2023
Tận Dụng Thì Giờ

“Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.”
Ê-phê-sô 5:16 (BD2011)

Chúng ta đang ở trong những ngày cuối năm 2023. Thời gian Chúa cho chúng ta đặc biệt vì có bắt đầu và có kết thúc. Thời gian Chúa cho chúng ta có giới hạn cho nên rất quý báu. Chúng ta ai cũng được Chúa cho 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, 365 ngày mỗi năm. Tức là mỗi người “nếu Chúa muốn và ta còn sống” (Gia-cơ 4:15) thì có được 8760 giờ một năm. Điều gì quý báu thì chúng ta nên cẩn thận trong việc sử dụng. Trong năm vừa qua bạn đã sử dụng thời gian như thế nào? Lời Chúa khuyên “Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.” (Ê-phê-sô 5:16). Hai câu Kinh Thánh trước và sau câu Ê-phê-sô 5:16 cho biết “Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan.” (Ê-phê-sô 5:15) và “Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào.” (Ê-phê-sô 5:17). Lời Chúa dạy hãy sử dụng thời giờ như người khôn ngoan hiểu rõ ý muốn của Chúa. Chúng ta vẫn còn 7 ngày cuối của năm 2023. Bạn muốn sử dụng 168 giờ cuối của năm 2023 như thế nào? Thời gian có bắt đầu và chấm dứt nhưng đó chỉ là những mốc thời gian. Thật ra thời gian luôn liên tục. Những điều gì bạn quyết định khôn ngoan theo ý Chúa trong năm 2023 sẽ có ảnh hưởng cho năm 2024 và kéo dài đến cõi vĩnh hằng.

Cầu Nguyện:
Cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho con thời gian và các mốc thời gian để con có thể kiểm điểm lại sự sử dụng thời giờ Chúa cho. Xin cho con tận dụng thì giờ Chúa cho trong sự khôn ngoan theo ý Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Khải Huyền 6-8

 80 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, December 22, 2023 – Hôm Nay Chúa Giáng Sinh

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, December 22, 2023

Mùa Vọng Giáng Sinh 2023 – Sự Yêu Thương
Hôm Nay Chúa Giáng Sinh

“Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sinh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế là Christ, là Chúa.”
Lu-ca 2:11

Kinh Thánh không cho chúng ta biết chính xác Chúa sinh ra vào ngày nào, tháng mấy. Kinh Thánh chỉ cho biết “Hôm nay Đấng Cứu Thế Giáng Sinh.” Lý do Thiên Sứ phán “hôm nay” vì những người chăn chiên đang sợ hãi, đang ở trong tình trạng bất an, thất vọng. Vì vậy, thiên sứ đã trấn an họ trong câu 10: “Đừng sợ chi, vì nầy ta báo cho các ngươi một Tin Lành…”. Những người chăn chiên cần Đấng Cứu Rỗi ngay trong Đêm Giáng Sinh đầu tiên. Tin Mừng phải là tin đem đến niềm vui tức khắc cho những người chăn chiên. Họ không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Cho nên khi vừa nghe thiên sứ loan báo họ liền đi ngay đến tôn thờ Cứu Chúa vừa giáng sinh. Hiện tại, ngay hôm nay, chắc chúng ta và tất cả những người trên thế giới vẫn luôn ở trong sự sợ hãi, bất an vì những ngày trong thế gian đầy tội lỗi đều là những ngày “hoạn nạn” như Lời Kinh Thánh cho biết. “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33). Thế gian đầy những điều xấu xa buồn thảm vì hậu quả của tội lỗi. Chúa đã giáng sinh và Ngài cũng đã chết đền tội cho chúng ta. Ngày chúng ta trở lại tôn thờ Chúa là ngày vui mừng nhất cho chúng ta. Vui mừng vì được Ngài tha thứ tất cả những tội lỗi của chúng ta.

Bạn có mối thông công với Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu hôm nay chưa? Nếu chưa, Lời Chúa nói: “hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi.” (2 Cô-rinh-tô 6:2). Chúa Giáng Sinh đem cho bạn sự cứu rỗi ngay hôm nay, ngay trong thì giờ nầy, vì cuộc sống quá ngắn ngủi, ngày mai có thể là quá trễ.

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa, Ngài đã đến thế gian đúng thời điểm. Cảm tạ Chúa cho con nhận được sự cứu rỗi quý báu của Chúa. Xin Chúa cho nhiều người tin nhận Chúa trong khi còn dịp tiện. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu December 22: Xin đọc II-III Giăng; Giu-đe
Thứ Bảy December 23: Xin đọc Khải Huyền 1-2
Chúa Nhật December 24: Xin đọc Khải Huyền 3-5

 85 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, December 21, 2023 – Tình Yêu Trường Tồn Mãi Mãi

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, December 21, 2023
Mùa Vọng Giáng Sinh 2023 – Sự Yêu Thương
Tình Yêu Trường Tồn Mãi Mãi

“Tình yêu sẽ trường tồn mãi mãi.”
1 Cô-rinh-tô 13:8a

Câu nói “tình yêu chẳng hề hư mất bao giờ” hay “tình yêu trường tồn mãi mãi” được trích ra từ chương nổi tiếng nhất trong Kinh Thánh về tình yêu thương, 1 Cô-rinh-tô 13:8a. Tình yêu trường tồn mãi mãi tức là tình yêu không bao giờ kết thúc. Kinh Thánh 1 Giăng 4:8 cho biết Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Vì Đức Chúa Trời vĩnh cửu cho nên tình yêu thương cũng sẽ trường tồn. Kinh thánh quả quyết tình yêu vĩnh cửu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, một tình yêu không bao giờ chấm dứt. Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta (Giăng 17:24; Ê-phê-sô 1:4-5), chết vì chúng ta (Rô-ma 5:8), và sẽ không bao giờ bỏ chúng ta (Hê-bơ-rơ 13:5b). Không gì có thể ngăn cách chúng ta khỏi tình yêu vĩnh cửu của Chúa: “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:38–39). Chúa cũng hứa trong Giê-rê-mi 31:3: “Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến.”

Bạn có cảm thấy vững an khi biết Đức Chúa Trời yêu bạn với Tình Yêu trường tồn mãi mãi khi ban chính Con Ngài là Chúa Giê-xu giáng sinh làm người để chết thay thế cho bạn không?

Cầu Nguyện:
Cảm tạ Chúa vì tình yêu của Ngài dành cho con không bao giờ chấm dứt. Xin cho con được có lòng vững an vì biết rằng không điều gì có thể phân rẽ con với tình yêu của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Giăng 4-5

 57 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, December 20, 2023 – Hãy Yêu Nhau

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, December 20, 2023

Mùa Vọng Giáng Sinh 2023 – Sự Yêu Thương
Hãy Yêu Nhau

“Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi.”
Giăng 15:12

Khi Chúa Giê-xu giáng sanh, Ngài đã ban cho chúng ta một loại tình yêu đặc biệt. Tình yêu “agape” là tình yêu vô điều kiện hay còn được gọi là “tình yêu mặc dầu”. Mặc dầu chúng ta như thế nào Chúa vẫn yêu chúng ta. Con người không thể nào có tình yêu thuộc linh thuần khiết của Chúa. Chúng ta chỉ có được tình yêu của Chúa khi chúng ta tiếp nhận Chúa vào lòng và trở thành con của Chúa. Đức Thánh Linh sẽ vào lòng và cho chúng ta có sự yêu thương của Chúa. “Vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.” (Rô-ma 5:5). Sứ đồ Giăng nhấn mạnh trong 1 Giăng 4 rằng chúng ta yêu thương vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta trước. Chỉ bởi Đức Chúa Trời yêu chúng ta trước, chúng ta mới có thể yêu Ngài và yêu thương người khác. Chúa Giê-xu dạy: “Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi.” (Giăng 15:12). Hành động yêu thương nhau sẽ cho những người chung quanh biết chúng ta thật sự là môn đồ của Chúa Giê-xu.

Dấu hiệu nào trong đời sống bạn xác nhận bạn thật sự là môn đồ của Chúa? “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” (Giăng 13:35).

Cầu Nguyện:
Cảm tạ Chúa vì tình yêu thương vô điều kiện Ngài dành cho con. Xin cho con yêu những người chung quanh như Chúa đã yêu con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Giăng 1-3

 63 total views